Applications open from 1st April 2024

Module Code: LT6105

Micro-credential Overview

Is é aidhm an mhodúil seo mic léinn a chumasú sna scileanna feidhmeacha a bhaineann le haistriúchán téacsanna ó Bhéarla go Gaeilge, mar aon le léargas ginearálta a thabhairt dóibh ar ghnéithe de ghramadach agus de chomhréir na Gaeilge. Díreofar ar chineálacha faoi leith téacsanna (seachas téacsanna liteartha) a bhíonn á n-aistriú ag aistritheoirí gairmiúla agus cíorfar na háiseanna atá ar fáil d’aistritheoirí le cabhrú leo agus iad i mbun oibre. Déanfar anailís ar straitéisí an aistriúcháin agus ar na bealaí chun déileáil le dúshláin ar leith a thagann chun cinn. Ar na téamaí is mó a phléifear sa mhodúl seo, tá na dúshláin a bhaineann le buntéacsanna ó thaobh brí agus céille de, coibhéis shásúil sa spriocthéacs, agus na dúshláin a bhaineann leis an nGaeilge mar sprioctheanga aistriúcháin.

Start Date

Academic Year 2024/25

Exact start date TBC

Mode of Study and Assessment

The mode of study for this Micro-credential is Blended Learning (in-person and online). Assessment will be carried out on a continuous basis.

NFQ Level and ECTS

Level 9

5 ECTS 

Application Process

From the 1st April you can apply for any University of Galway Micro-credential through our Online Application Portal

When completing your application please make sure to apply under CPC 17 (Arts and Social Science Postgrad) in the drop-down menu after selecting Standalone Module- Continuing Professional Development.

For this micro-credential, please copy and paste or type this into the text box under Module Name: LT6105

For more details, watch our tutorial on the Micro-credentials application process here

Course Fees

€650

Entry Requirements 

  • Bunchéim ag leibhéal 8
  • Applicants must be over 21 years of age.

Contact Information

If you have any queries please email: microcreds@universityofgalway.ie