Course Overview

Is comhpháirtíocht é an clár seo idir OÉ Gaillimh agus Táirgí Media Idirnáisiúnta (TMI)—ceann de na gnólachtaí fotheidealúcháin/aistriúcháin closamhairc is bisiúla in Éirinn trí chéile. Is é aidhm an chláir oiliúint i ngnéithe den aistriúchán don scáileán—ar a n-áirítear fotheidealúchán idirtheangach, fotheidealúchán inteangach, fotheidealúchán beo, aistriúchán scripteanna don teilifís, tráchtaireacht fuaime, seirbhísí rochtana do chomhdhálacha – a chur ar rannpháirtithe. Tá an cúrsa seo dírithe ar dhaoine ar spéis leo teangacha go ginearálta, an t-aistriúchán agus rochtain fhairsing a bheith ag an bpobal trí chéile ar sheirbhísí teilifíse agus ilmheán. Bainfidh daoine ar mhaith leo oibriú go gairmiúil i réimse an aistriúcháin closamhairc, go háirithe, tairbhe as an gclár seo. Is í an Ghaeilge teanga theagaisc an chláir, agus is ar phríomhchampas na hOllscoile i gCathair na Gaillimhe a reáchtálfar é.

Applications and Selections

Who Teaches this Course

Baill foirne na comhlachta gairmiúla aistriúcháin, TMI, An Spidéal, Co. na Gaillimhe, go príomha Kate Ní Chíobháin, Séamus Ó Coileáin, Léann an Aistriúcháin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.

Requirements and Assessment

Key Facts

Entry Requirements

Bunchéim 2:2 (leibhéal 8), nó 2:2 i gclár iarchéime i réimse gaolmhar. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu ach a bhfuil cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu iarratas a dhéanamh faoin gcóras don Aitheantas don Réamhfhoghlaim.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith lán-inniúil ar ríomhaire a úsáid óir is gné láir an chúrsa seo é eolas a chur ar ríomhchláir fotheidealúcháin agus iad a úsáid go cumasach.


Additional Requirements

Duration

1 bhliain

Next start date

Meán Fómhair 2023

A Level Grades ()

Average intake

15

QQI/FET FETAC Entry Routes

Closing Date

3 Meán Fómhair 2023

NFQ level

Mode of study

ECTS weighting

30

Award

CAO

Course code

TIAR-AISC

Course Outline

 • Aistriúchán don Scáileán: Teoiric agus Téarmaíocht
 • Fotheidealúchán Inteangach
 • Fotheidealúchán Beo
 • Fotheidealúchán Idirtheangach
 • Tráchtaireacht Fuaime
 • Aistriúchán Closamhairc
[an error occurred while processing this directive]

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Agus méadú ag teacht ar na dualgais atá ar eagraíochtaí craolacháin i dtaca leis an inrochtaineacht, tá gá le tuilleadh daoine a bhfuil a bhfuil scileanna maithe acu sna gnéithe éagsúla den aistriúchán closamhairc. Beidh poist le fáil i stáisiúin chraolacháin, i ngnólachtaí fotheidealúcháin/aistriúcháin closamhairc. Baineann deiseanna maithe cianoibre leis an réimse seo freisin.

 1. Is é seo an chéad cháilíocht atá le fáil in Éirinn san aistriúchán closamhairc, agus béim faoi leith ar an bhfotheidealúchán.
 2. Is réimse é an t-aistriúchán closamhairc atá faoi bhorradh ar ardáin éagsúla agus béim níos mó á leagan ar an bhfotheidealúchán chun críche tuisceana agus reacaireachta.
 3. Gné mhór den chúrsa is ea oiliúint phraiticiúil le TMI – ceann de phríomhghnólachtaí an tionscail in Éirinn—agus úsáid á baint san oiliúint sin as na bogearraí agus na huirlisí a úsáidtear sa tionscal féin.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

Transferable Skills Employers Value

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

Fees: Tuition

Fees: Student levy

Fees: Non EU

Find out More

Séamus Ó Coileáin
F:+353 91 493 959 
R: s.ocoileain@ollscoilnagaillimhe.ie 

 

Downloads

 • Postgraduate Taught Prospectus 2022

  Postgraduate Taught Prospectus 2022 PDF (11.3MB)