BA (Comhonóracha le Gaeilge)

Leabhráin Eolais na Gaeilge

Uaireanta na Ranganna Teanga

Socrófar amchlár na ranganna teanga (modúil den teideal 'An Teanga Bheo' nó 'Teanga na Nua-Ghaeilge') ag tús an téarma. Gheobhaidh tú fógra ón Roinn maidir leis na ranganna seo agus ní mór duit a chinntiú gur féidir leat freastal orthu. Bíonn trí uair an chloig sa tseachtain i gceist le ranganna teanga sa chéad bhliain. Bíonn dhá uair an chloig sa tseachtain do bhlianta eile an chláir.

Uaireanta na Léachtaí

D'fhéadfadh athrú teacht ar ord teagaisc na modúl acadúil ag brath ar chúinsí spáis/foirne, ach beidh uaireanta teagaisc na léachtaí mar a chéile.

AN CHÉAD SEIMEASTAR
 Dé LuainDé MáirtDé CéadaoinDéardaoinDé hAoine
9-10     NG2101 An Gearrscéal sa Ghaeilge    
10-11  

NG2100 An tSochtheangeolaíocht

     
11-12   NG4101 Filí agus Filíocht na Gaeilge 700-1900 NG41XX Modúl Roghnach    
12-1          
1-2          
2-3   NG41XX Modúl Roghnach

NG1106 Litríocht & Cultúr na Linne

   
3-4     NG4101 Filí agus Filíocht na Gaeilge 700-1900    
4-5  

NG1106 Litríocht & Cultúr na Linne

NG2100 An tSochtheangeolaíocht    
5-6       NG2101 An Gearrscéal sa Ghaeilge  

 

AN DARA SEIMEASTAR
 Dé LuainDé MáirtDé CéadaoinDéardaoinDé hAoine
9-10     NG2109 Téamaí i Nuafhilíocht na Gaeilge    
10-11   NG21XX Modúl Roghnach   NG4109 Próslitríocht na Gaeilge NG2109 Téamaí i Nuafhilíocht na Gaeilge
11-12   NG4105 An Béaloideas NG4105 An Béaloideas    
12-1          
1-2          
2-3   NG4109 Próslitríocht na Gaeilge NG1107 Scéal agus Pobal na Gaeilge    
3-4          
4-5   NG1107 Scéal agus Pobal na Gaeilge NG21XX Modúl Roghnach    
5-6          

 

‌‌