Footer contentfooter content linksRáiteas príobháideachta

Ráiteas príobháideachta

Ráiteas Príobháideachta

Tá meas ag Ollscoil na héireann, Gaillimh ar do cheart chun príobháideachta agus déantar gach iarracht le príobháideacht aon fhaisnéis a roinntear leis an Ollscoil a chosaint.

 

Faisnéis a chuireann an túsáideoir ar fáil:

Ní bhailíonn an Ollscoil aon fhaisnéis phearsanta ar an láithreán gréasáin seo gan cead a fháil uait. Déileáiltear le gach píosa faisnéise a fhaightear ar fhoirmeacha ar líne mar fhaisnéis faoi rún de réir an Achta um Chosaint Sonraí, 1988 agus an tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003. Iarrtar faisnéis phearsanta cosúil le seoltaí ríomhphoist ar fhoirmeacha ar líne ar mhaithe le cur ar chumas an duine a fhaigheann an teachtaireacht in Oé Gaillimh freagra a thabhairt duit.

Eolas a fhaightear go hUathoibríoch

Is féidir go mbeadh fianáin in úsáid ar an láithreán gréasáin seo chun faisnéis neamhphearsanta a bhailiú faoin úsáid atá á baint ag cuairteoirí as ár láithreán gréasáin. Is féidir go mbainfí úsáid as fianáin chun do roghanna taispeána a léiriú (e.g. an chlómhéid is fearr leat) an chéad uair eile a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán. úsáidimid fianáin mar chuid de Google Analytics, seirbhís anailíseach Ghréasáin a chuireann ar ár gcumas súil a choinneáil ar an úsáid atá á baint ag cuairteoirí as ár láithreán gréasáin. úsáideann Google Analytics fianáin ón gcéad pháirtí. Is féidir go ndiúltófá úsáid a bhaint as fianáin trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí.

Is féidir go mbeadh fianáin shealadacha seisiúin in úsáid i réimsí áirithe le sainfheidhmiúlacht a chumasú. Scriostar fianáin seisiúin ach a mbíonn an láithreán gréasáin fágtha agat. Bíonn fianáin neamhsheisiúin ar do ríomhaire ar feadh 30 lá i ndiaidh duit cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin ach ní bhíonn sonraí príobháideacha nó íogaire ar bith iontu (e.g. tugtar clómhéid ar an bhfianán a chaomhnaíonn d'fhormhéadú téacs agus áiríonn sé an uimhir 1, 2, 3, 4 nó 5 bunaithe ar an bhformhéadú deiridh a roghnaigh tú).

Stórálann an córas roinnt faisnéise ceanntáisc brabhsálaí go huathoibríoch chun staitistic úsáide gréasáin a chruthú. Léann an láithreán gréasáin seoltaí IP chun úsáideoirí atá lonnaithe ar champas Oé Gaillimh a aithint d'fhonn feidhmiúlacht inmheánach a chur ar fáil dóibh. Bíonn aon fhaisnéis theicniúil eile a fhaigheann an córas go huathoibríoch le feiceáil go soiléir ach a mbíonn foirmeacha ar líne á gcomhlánú e.g. an t-eolas faoin Brabhsálaí agus Córas Oibriúcháin san fhoirm dar teideal Report an Email Problem.  

Ní bhaineann Ollscoil na héireann, Gaillimh úsáid ná leas ar bith as malware, spyware nó adware.

Slándáil:

úsáideann Oé Gaillimh bearta cuí fisiceacha agus teicniúla slándála d'fhonn cosc a chur ar rochtain neamhúdaraithe, athrú nó scriosadh sonraí. Athbhreithnítear na bearta seo go rialta.

Nochtadh Faisnéise:

Ní nochtann Ollscoil na héireann, Gaillimh aon fhaisnéis phearsanta a fhaightear óna láithreán gréasáin do thríú páirtí ar bith ach amháin más gá a leithéid a dhéanamh, de réir dlí.