An Fhoireann Bainistíochta

Stiúrthóir Léinn an Acadaimh

An tOllamh Breandán Mac Suibhne
Stiúrthóir Léinn an Acadaimh,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Fón Póca: +353 83 3194322
Ríomhphost: breandan.macsuibhne@ollscoilnagaillimhe.ie

An Dr Dorothy Ní Uigín
Riarthóir Theagasc na Gaeilge,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3493
Díreach: 091 493493
Ríomhphost: dorothy.niuigin@ollscoilnagaillimhe.ie

Treasa Uí Lorcáin
Riarthóir,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4602
Díreach: 091 494602
Ríomhphost: treasa.uilorcain@ollscoilnagaillimhe.ie

 

Éamonn Mac Niallais
Riarthóir,
Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4657
Díreach: 091 494657
Ríomhphost: eamonn.macniallais@ollscoilnagaillimhe.ie

 Riarthóir Charna

Máire Bríd Breathnach
Riarthóir,
Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4628
Díreach: 091 494628
Ríomhphost: mairebrid.breathnach@ollscoilnagaillimhe.ie

Féilim Borland
Riarthóir an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3366
Díreach: 091 493366
Ríomhphost: feilim.borland@ollscoilnagaillimhe.ie

An Dr Seathrún  Ó Tuairisg
Riarthóir Aonad na Teicneolaíochta Faisnéise,
Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4381
Díreach: 091 494381
Ríomhphost: seathrun.otuairisg@ollscoilnagaillimhe.ie

An Dr Dan Dwyer
Ceann an Aonad Cumarsáide, 
Léachtóir in Aonad Léann na Cumarsáide,
Áras na Gaeilge, Gaillimh  
Folíne: 4604                  Díreach: 091 494604 
Ríomhphost: dan.dwyer@ollscoilnagaillimhe.ie

↑ Ar Ais go Barr

An tSeirbhís Aistriúcháin

‌Mairéad Ní Chatháin
Feidhmeannach Aistriúcháin,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe 
Folíne:  4608
Díreach: 091 494608
Ríomhphost: mairead.nichathain@ollscoilnagaillimhe.ie

Cassie Ní Chathasaigh
Feidhmeannach Aistriúcháin,
Carna, Co. na Gaillimhe  
Folíne: 4384
Díreach: 091 494384 
Ríomhphost: cassie.nichathasaigh@ollscoilnagaillimhe.ie

Róisín Ní Mhianáin
Feidhmeannach Aistriúcháin,
Áras na Gaeilge, Gaillimh 
Folíne: 5480
Díreach: 091 495480 
Ríomhphost: roisin.nimhianain@ollscoilnagaillimhe.ie

Siobhán Ní Chualáin
Feidhmeannach Aistriúcháin,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3061
Díreach: 091 493061
Ríomhphost: siobhan.nichualain@ollscoilnagaillimhe.ie

 Ba chóir iarratais ar aistriúchán a sheoladh chuig aistriuchan@oegaillimh.ie

↑ Ar Ais go Barr

Aistriúchán agus Ateangaireacht

‌Susan Folan
Comhordaitheoir (Ateangaireacht Chomhdhála),
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne:  5810
Díreach: 091 495810
Ríomhphost: susan.folan@ollscoilnagaillimhe.ie

An Dr Rose Ní Dhubhda
Léachtóir san Aonad Aistriúcháin & Ateangaireachta,
Áras na Gaeilge, Gaillimh 
Folíne: 5813
Díreach: 091 495813 
Ríomhphost: rose.nidhubhda@ollscoilnagaillimhe.ie

An Dr Áine Nic Niallais
Léachtóir san Aonad Aistriúcháin & Ateangaireachta,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 5429
Díreach: 091 495429 
Ríomhphost: aine.nicniallais@ollscoilnagaillimhe.ie

Séamus Ó Coileáin
Léachtóir le hAistriúchán,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3959
Díreach: 091 493959 
Ríomhphost: seamus.ocoileain@ollscoilnagaillimhe.ie

Tomás Ó Maolalaidh
Feidhmeannach Aistriúcháin,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 2734
Díreach: 091 492734 
Ríomhphost: tomas.omaolalaidh@ollscoilnagaillimhe.ie

 

↑ Ar Ais go Barr

 
 

An Ghaeilge Fheidhmeach

Conchúr Mac Giolla Eáin
Léachtóir le Gaeilge Fheidhmeach in Aonad na Gaeilge Feidhmí,
Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall 
Folíne: 4691
Díreach: 091 494691
Ríomhphost: conchur.macgiollaeain@ollscoilnagaillimhe.ie

Odharnait Ní Chéilleachair
Léachtóir le Gaeilge Fheidhmeach in Aonad na Gaeilge Feidhmí,
Áras na Gaeilge, Gaillimh 
Folíne: 5449 
Díreach: 091 495449 
Ríomhphost: odi.nicheilleachair@ollscoilnagaillimhe.ie

Fiona Ní Chualáin
Léachtóir le Gaeilge Fheidhmeach in Aonad na Gaeilge Feidhmí,
Áras na Gaeilge, Gaillimh  
Folíne: 3963 
Díreach: 091 493963 
Ríomhphost: fiona.nichualain@ollscoilnagaillimhe.ie

Lisa Ní Fhlatharta
Léachtóir le Gaeilge Fheidhmeach in Aonad na Gaeilge Feidhmí, 
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4609 
Díreach: 091 494609 
Ríomhphost: lisa.nifhlathart@ollscoilnagaillimhe.ie

Belinda  McHale
Léachtóir le Gaeilge Fheidhmeach in Aonad na Gaeilge Feidhmí,
Seomra 115, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 5249 
Díreach: 091 495249 
Ríomhphost: belinda.mchale@ollscoilnagaillimhe.ie

An Dr Éamon Ó Cofaigh
Léachtóir in Aonad na Gaeilge Feidhmí agus Disciplín na Fraincise,
Seomra 324, Áras Dán na Mílaoise
Folíne: 3802 
Díreach: 091 493802 
Ríomhphost: eamon.ocofaigh@ollscoilnagaillimhe.ie

Mícheál Ó Domhnaill
Léachtóir le Gaeilge Fheidhmeach in Aonad na Gaeilge Feidhmí,
Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4662 
Díreach: 091 494662 
Ríomhphost: modomhnaill@ollscoilnagaillimhe.ie

Dónal Ó Droighneáin
Léachtóir le Béaloideas in Aonad na Gaeilge Feidhmí,
Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4629 
Díreach: 091 494629 
Ríomhphost: donal.odroighneain@ollscoilnagaillimhe.ie

 

Daithí Ó Madáin
Léachtóir le Gaeilge Fheidhmeach in Aonad na Gaeilge Feidhmí,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4607 
Díreach: 091 494607 
Ríomhphost: daithi.omadain@ollscoilnagaillimhe.ie

An Dr Hugh Rowland
Feidhmeannach Pleanála Teanga, Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3369 
Díreach: 091 493369 
Ríomhphost: hugh.rowland@ollscoilnagaillimhe.ie

Gearóidín Ní Chonghaile
Léachtóir le Gaeilge Fheidhmeach in Aonad na Gaeilge Feidhmí,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4618 
Díreach: 091 494618 
Ríomhphost: gearoidin.nichonghaile@ollscoilnagaillimhe.ie

Máire Treasa Uí Shúilleabháin
Léachtóir le Gaeilge Fheidhmeach in Aonad na Gaeilge Feidhmí,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4610 
Díreach: 091 494610 
Ríomhphost: mairetreasa.uishuilleabhain@ollscoilnagaillimhe.ie

 

↑ Ar Ais go Barr

An Teicneolaíocht Faisnéise

‌Andy Caomhánach
Léachtóir in Aonad Theicneolaíocht na Faisnéise,
Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne:  4659
Díreach: 091 494659
Ríomhphost: andy.caomhanach@ollscoilnagaillimhe.ie

Mícheál Mac Lochlainn
Feidhmeannach Ríomhaireachta,
Carna, Co. na Gaillimhe  
Folíne: 4386
Díreach: 091 494386 
Ríomhphost: micheal.maclochlainn@ollscoilnagaillimhe.ie

An Dr Niall Mac Uidhilin
Léachtóir in Aonad Theicneolaíocht na Faisnéise,
Carna, Co. na Gaillimhe  
Folíne: 4636
Díreach: 091 494636 
Ríomhphost: niall.macuidhilin@ollscoilnagaillimhe.ie

Séamus Ó Briain
Feidhmeannach Ríomhaireachta,
Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4661
Díreach: 091 494661 
Ríomhphost: seamus.obriain@ollscoilnagaillimhe.ie

Gearóid Ó Cadhain
Léachtóir in Aonad Theicneolaíocht na Faisnéise,
Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4385
Díreach: 091 494385 
Ríomhphost: gearoid.ocadhain@ollscoilnagaillimhe.ie

Míchael Bharry Ó Flatharta
Léachtóir in Aonad Theicneolaíocht na Faisnéise,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4603
Díreach: 091 494603 
Ríomhphost: michael.bharry@ollscoilnagaillimhe.ie

 

↑ Ar Ais go Barr

Léann na Cumarsáide

Seán  Breathnach
Léachtóir in Aonad Léann na Cumarsáide,
Áras na Gaeilge, Gaillimh 
Folíne:  4620
Díreach: 091 494620
Ríomhphost: sean.breathnach@ollscoilnagaillimhe.ie

Ray Fallon
Léachtóir in Aonad Léann na Cumarsáide,
Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4690
Díreach: 091 494690 
Ríomhphost: ray.fallon@ollscoilnagaillimhe.ie

Carmel Ní Bhriain
Léachtóir in Aonad Léann na Cumarsáide,
Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4658
Díreach: 091 494658 
Ríomhphost: carmel.nibhriain@ollscoilnagaillimhe.ie

Norita Ní Chartúir
Léachtóir in Aonad Léann na Cumarsáide,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4621
Díreach: 091 494621 
Ríomhphost: norita.nichartuir@ollscoilnagaillimhe.ie

Aodh Ó Coileáin
Léachtóir sna Meáin,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 4616
Díreach: 091 494616 
Ríomhphost: aodh.ocoileain@ollscoilnagaillimhe.ie

Fionn Ó Sealbhaigh
Léachtóir in Aonad Léann na Cumarsáide,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 4622
Díreach: 091 494622 
Ríomhphost: fionn.osealbhaigh@ollscoilnagaillimhe.ie

 

Colm Ó Méalóid
Cúntóir Trealaimh Cumarsáide,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4624
Díreach: 091 494624 
Ríomhphost: colm.omealoid@ollscoilnagaillimhe.ie

 

↑ Ar Ais go Barr

 

An Chartlann

‌Dónall Ó Braonáin
Eagarthóir Forbartha,
Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne:  4638
Díreach: 091 494638
Ríomhphost: donall.obraonain@ollscoilnagaillimhe.ie

Bríd Nic Dhonncha
Cartlannaí,
Carna, Co. na Gaillimhe 
Folíne: 4635
Díreach: 091 494635 
Ríomhphost: brid.nicdhonncha@ollscoilnagaillimhe.ie

↑ Ar Ais go Barr

An Fhoireann Riaracháin

Veronica Ní Ghríofa
Feidhmeannach Pleanála agus Acmhainní,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 5217
Díreach: 091 495217
Ríomhphost: veronica.nighriofa@ollscoilnagaillimhe.ie

Oifigeach Mac Léinn

Anna Ní Bhroin
Oifigeach Mac Léinn, 
Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne:  4626
Díreach: 091-494626
Ríomhphost: anna.nibhroin@ollscoilnagaillimhe.ie

Siobhán Ní Mhaoilchiaráin
Cúntóir Riaracháin,
Carna, Co. na Gaillimhe  
Folíne: 4631
Díreach: 091 494631 
Ríomhphost: siobhan.nimhaoilchiarain@ollscoilnagaillimhe.ie

Seán Ó Guairim
Maor Clár i gCultúr Áitiúil,
Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4630
Díreach: 091 494630
Ríomhphost: sean.oguairim@ollscoilnagaillimhe.ie

Caitríona Uí Chualáin
Cúntóir Riaracháin,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4606
Díreach: 091 494606
Ríomhphost: caitriona.uichualain@ollscoilnagaillimhe.ie

Mary Uí Fhlatharta
Cúntóir Riaracháin,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4600
Díreach: 091 494600
Ríomhphost: mary.uifhlatharta@ollscoilnagaillimhe.ie

‌‌

Máire Áine Uí Ailín
Oifigeach Socrúcháin,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4619
Díreach: 091 494619
Ríomhphost: maireaine.uiailin@ollscoilnagaillimhe.ie

Nóra Uí Shúilleabháin
Cúntóir Riaracháin,
Carna, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4656
Díreach: 091 494656
Ríomhphost: nora.uishuilleabhain@ollscoilnagaillimhe.ie

Evan Ó Gríofa

Evan Ó Gríofa
Cúntóir Riaracháin,
Áras na Gaeilge, Gaillimh
Folíne: 3616
Díreach: 091 493616
Ríomhphost: evan.ogriofa@ollscoilnagaillimhe.ie

Réiltín Ní Chnaimhsí
Cuntóir Riaracháin, 
Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4660
Díreach: 091 494660
Ríomhphost: reiltin.nichnaimhsi@ollscoilnagaillimhe.ie

Brian Mac Giolla Chomhaill
Maor Ionad, 
Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Folíne: 4692
Díreach: 091 494692
Ríomhphost: brian.macgiollachomhaill@ollscoilnagaillimhe.ie

 

Anne Marie Ní Ghríofa
Freastalaí/Glantóir,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4623
Díreach: 091 494623
Ríomhphost: annmarie.uighriofa@ollscoilnagaillimhe.ie

 

Padraig Seoighe
Maor/Freastalaí,
An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
Folíne: 4623 
Díreach: 091 494623
Ríomhphost: padraic.seoighe@ollscoilnagaillimhe.ie

 

↑ Ar Ais go Barr