Cúrsa sa Saibhreas Teanga, Acadamh na hOllscolaíochta,
An Cheathrú Rua
24 - 28 Meitheamh 2019

   
* Eolas riachtanach 
*Sloinne :
*Ainm :
*Seoladh :
*Fón :
*Ríomhphost :
*Náisiúntacht :
Slí Bheatha :
*Inscne : Bean Fear
*Aoisghrúpa :
Táillí Teagaisc & Táillí Lóistín
Táille Teagaisc: €260.00

Táille Lóistín (Lánlóistín):
  • Seomra singil: €280.00
  • Seomra roinnte (ag roinnt le duine amháin eile): €205.00
Tá lóistín ar fáil ó thráthnóna Dé Domhnaigh (suipéar san áireamh) go dtí tráthnóna Aoine (lón san áireamh).
*Ar mhaith leat lóistín a chur in áirithe le comhluadar lánGhaelach?:
*Roghnaigh an cineál lóistín gur mhaith leat:
An bhfuil riachtanais speisialta bia agat?
*An mbeidh gluaisteán agat? Beidh
Ní bheidh
Cumas Teanga
*Ní fheilfeadh an cúrsa seo foghlaimeoirí. Tá sé dírithe ar dhaoine a bhfuil cumas an-ard acu sa teanga. Le cinntiú go mbainfeá lántairbhe as an gcúrsa, bheimis buíoch dá ndéanfá cur síos anseo ar an gcúlra Gaeilge atá agat. D’fhéadfá líofacht sa teanga, cáilíochtaí, fostaíocht agus aon eolas ábhartha eile a lua anseo.


Clár an Chúrsa
Céard ba mhaith leat a fheiceáil ar chlár an chúrsa?
(Liostaigh 1 – 7, 1 = an-spéis; 7 = gan mórán spéise)
Téarmaí agus nathanna cainte dúchasacha:
Dul na Gaeilge / Conas an Béarlachas a sheachaint:
Canúint & Foghraíocht Chonamara:
Seisiúin ceisteanna & freagraí le cainteoirí dúchasacha:
Giotaí litríochta:
Ábhar cartlainne a léiríonn saibhreas na cainte:
Cleachtaí Aistriúcháin :
Aon mholadh eile?
Cár chuala tú faoin gcúrsa seo? 
Fógra Raidió 
Fógra Nuachtáin 
Focal Béil 
Suíomh Idirlín 
Eile 
Má chliceáil tú "Eile", déan cur síos le do thoil: