Tuesday, 23 April 2024

An Teanglann – seomraí ateangaireachta den scoth – oscailte go hoifigiúil

Tá an Teanglann seolta go hoifigiúil ag Ollscoil na Gaillimhe. Seomraí ateangaireachta comhdhála agus áis teagaisc í an Teanglann agus léiríonn sí seasamh na hOllscoile mar phríomhinstitiúid na hÉireann chun oideachas a chur ar ateangairí. Is léiriú iad na háiseanna ar an éacht atá déanta i ndáil le hoiliúint, oideachas agus taighde ar an ateangaireacht in Éirinn agus ní fhéadfaí iad a fhorbairt murach an comhoibriú leis an gCoimisiún Eorpach, an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus Ollscoil na Gaillimhe. D’oscail Ard-Stiúrthóir Ateangaireachta an Choimisiúin Eorpaigh (DG SCIC), Genoveva Ruiz Calvera, An Teanglann go hoifigiúil. Dúirt Genoveva Calvera: “Is mór an onóir freastal ar shearmanas oscailte na teanglainne ateangaireachta agus a fheiceáil go bhfuil toradh ag teacht ar an gcomhoibriú atá le fada an lá idir an Ard-Stiúrthóireacht SCIC agus Ollscoil na Gaillimhe agus céimithe óga ateangaireachta i mbun ateangaireacht Ghaeilge d’Institiúidí an AE cheana féin.” Dúirt Thomas Byrne T.D., an tAire Stáit le freagracht as an nGaeltacht: “Is cúis áthais dom go raibh sé ar chumas mo Roinne, i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, an maoiniú a chur ar fáil do na seomraí oiliúna ateangaireachta comhdhála seo in Ollscoil na Gaillimhe. Is mór an t-éacht é áiseanna den scoth a bheith ar fáil do mhic léinn chun ceird na hateangaireachta comhdhála a fhoghlaim agus níl aon amhras orm ach go meallfaidh na seomraí oiliúna ateangaireachta seo go leor mic léinn chuig an MA san Ateangaireacht Chomhdhála; dá thoradh sin beidh soláthar de chéimithe oilte ateangaireachta a bhfuil líofacht acu sa Ghaeilge agus i dteangacha eile ar fáil le dul i mbun róil thábhachtacha san Eoraip.” Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Ollamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe: “Is ócáid thar a bheith tábhachtach é seoladh na Teanglainne Ateangaireachta Comhdhála seo don Ollscoil agus d’Éirinn trí chéile agus is léiriú maith iad ar luach an bhairr feabhais agus ar an deis atá againn na caighdeáin is airde san oideachas a chur ar fáil. “Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don tacaíocht fhíorluachmhar ón gCoimisiún Eorpach agus ón Rialtas don tionscadal seo chun na chéad ateangairí eile a oiliúint don Eoraip agus níos faide i gcéin. Leis an deis seo is féidir ár gcuid mac léinn a chumasú mar cheannairí na todhchaí i réimse na hateangaireachta comhdhála agus cuireann sé béim ar thiomantas an ilteangachais agus na caighdeáin is airde ateangaireachta a chur chun cinn san AE agus níos faide i gcéin.  “Cuirimid fáilte mhór roimh an Ard-Stiúrthóir Genoveva Ruiz Calvera chuig an Ollscoil. Ó tharla í a bheith anseo linn is léiriú é ar an tábhacht a bhaineann lenár gcomhoibriú agus an tiomantas atá againn araon oideachas agus cleachtas ateangaireachta teanga a chur chun cinn.”  Dúirt an tOllamh Rebecca Braun, Déan Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh: “Trí iarrachtaí comhoibríocha agus tionscnaimh nuálacha, tá Ollscoil na Gaillimhe tiomanta i gcónaí do thodhchaí an oideachais ateangaireachta teanga a mhúnlú agus cumarsáid thraschultúrtha a chur chun cinn ar scála domhanda. Tá ríméad orainn na deiseanna a chuireann na háiseanna ateangaireachta comhdhála ar fáil dár gcuid mac léinn a fheiceáil, chomh maith le caidrimh a fhorbairt agus a chothú le heagraíochtaí ar nós an tAE agus na NA agus le daoine gairmiúla san earnáil.” Dúirt Susan Folan, Ateangaire Gairmiúil Comhdhála agus Stiúrthóir Cláir an MA san Ateangaireacht Chomhdhála: "Deimhníonn an áis nua seasamh Ollscoil na Gaillimhe mar an t-aon institiúid in Éirinn a thairgeann sainoiliúint d’ateangairí comhdhála. Trí na seomraí nua seo beimid in ann cruinnithe ilteangacha a reáchtáil le hateangaireacht i 6 theanga dhifriúla ag an am céanna. Nascann an teicneolaíocht ár gcuid mac léinn le hoiliúnóirí gairmiúla agus le taighdeoirí ateangaireachta ar fud an domhain as croílár an champais. Tá gairm fhuinniúil dhomhanda roimh chéimithe tar éis taithí a fháil ar sheomra ranga fuinniúil agus cuimsitheach.” Tá trí sheomra ateangaireachta sa Teanglann agus sé bhoth san iomlán. Tá dhá chonsól chaighdeánacha ateangaire i ngach both agus tá siad feistithe leis an teicneolaíocht is nuaí. Is féidir na trí sheomra a nascadh le chéile do chruinnithe móra, le clúdach teanga níos fearr, agus freisin bíonn oiliúint chianda chomhuaineach (RSI), atá tagtha chun cinn sa mhargadh ó aimsir Covid níos éasca dá bharr. Tá an Teanglann deartha ar mhaithe leis an eispéireas tumfhoghlama, chun oideachas ateangaireachta agus an teagasc hibrideach a chur chun cinn. Tá idir oiliúnóirí na hOllscoile, ar gairmithe cleachtacha iad go léir, agus ateangairí atá ag obair in institiúidí comhpháirtíochta idirnáisiúnta amhail an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa agus na Náisiúin Aontaithe ag obair sa Teanglann, rud a chuireann leis an eispéireas foghlama agus a chinntíonn go bhfuil sé ábhartha do chásanna i saol an lae inniu.  Tá an áis á húsáid acu siúd atá i mbun an MA san Ateangaireacht Chomhdhála, ar a mbíonn 15 mhac léinn in aghaidh na bliana faoi láthair. Is as Éirinn, Ceanada, an Spáinn, an Cholóim, an Iodáil agus an Fhrainc na mic léinn ar an gclár Máistreachta i mbliana, le raon teangacha dúchasacha na dtíortha sin, chomh maith le Gearmáinis agus Béarla. Is féidir freastal ar theangacha eile ar an gclár freisin, ag brath ar éileamh. Críoch


News Archive

Friday, 19 April 2024

Construct Innovate, the national research centre for construction technology and innovation hosted by University of Galway, has announced the Land Development Agency (LDA) as its first Patron Member. Construct Innovate has more than 60 industry associate member organisations as it aims to provide industry-led, independent, evidence-based research through collaboration, focusing on devising solutions for key industry challenges and meeting the demands of Ireland’s major building and investment programmes. The LDA Patron Membership builds on the collaboration already underway with Construct Innovate on several projects and initiatives to support the work of the LDA and the wider Irish built environment sector. Dr Magdalena Hajdukiewicz, Director of Construct Innovate, said: “We are thrilled to welcome the Land Development Agency as Construct Innovate’s first Patron Member. LDA’s vision to provide housing that supports sustainable, inclusive, and vibrant communities aligns very closely with Construct Innovate’s focus on people-centric research and innovation. This collaboration will drive the transition towards a sustainable construction and built environment sector.” John Coleman, Chief Executive of the Land Development Agency commented: “The LDA is proud of its sustainability record and this partnership with Construct Innovate will place us at the centre of innovative design and technological research. This important collaboration will enable us to develop new building methodologies and help shape the environmental credentials of the next generation of LDA homes.” A series of projects and initiatives delivered by the LDA in collaboration with Construct Innovate partners, are underway: HEATCHECK is a platform developed through funding from the Sustainable Energy Association of Ireland (SEAI), which uses sensors to monitor CO2, humidity and temperature in about 100 LDA developed homes to understand building performance and behaviour when occupied. The data will help to inform future building standards to ensure healthy, low energy homes. INDICATE is a Carbon Life Cycle Assessment Procedure offering a standardised approach to calculating the carbon associated with the production, construction, operation and end-of-life stages of a building life cycle. It benchmarks the carbon associated with different building types in Ireland (residential, offices, hospitals etc) which the LDA uses to understand and minimise the carbon impact of their developments and support the development of policy recommendations. The LDA is partnering with the Irish Green Building Council (IGBC) on a project to mainstream biodiversity in the construction sector by developing high-quality, practical case studies on how to protect and enhance biodiversity in the most common building typologies and infrastructure found in Irish towns and cities. It is supported through the first Construct Innovate Seed Fund call from 2023. The LDA is a member of the IGBC’s Community of Practice on Biodiversity and the Built Environment, which Minister of State for Heritage and Electoral Reform Malcom Noonan T.D. launched in May 2023 to share and promote discussion and what is working well in Biodiversity and the Built Environment. Ends

Wednesday, 17 April 2024

University of Galway students have won big at the annual National Student Media Awards (Smedias) and the BICS – Board of Irish College Societies.  The Discipline of Journalism praised the standard of work and achievements of MA and BA students, after scooping a Smedias award for their online newspaper Galway Pulse.  Law student Tom O’Connor made it a success two-years in a row at the Smedias, walking off with three awards for his radio reports on politics, refugees, religion and education in Uganda as well as the Sleep Out for Simon event on campus. In 2023, Tom O’Connor won the Smedias podcast of the year for a documentary on Kevin Boyle, a leading figure in the Northern Ireland civil rights movement.  Societies took home seven awards from the BICS – more than any other university.   Ríona Hughes, Societies Officer at University of Galway, said: “I could not be more proud of all the students from the University who represented us at the BICS National Society Awards. They represent the vital impact societies have on campus life creating invaluable opportunities for the students to enrich their learning journey and creating meaningful opportunities for their fellow students. Winning these seven awards is a fitting end to a very busy year for our societies.”  Dr Mei-Ling McNamara, Assistant Professor and Programme Director of the MA/BA Journalism, said: “The MA Journalism and BA Journalism students at University of Galway have shown exceptional talent and dedication to high-production multimedia storytelling. They should all be very proud that their hard work in journalism is being recognised at the national level.”  Enda Cunningham, editor of Galway City Tribune and lecturer, said: “The awards are fantastic news and a well-deserved win for all involved. It gives recognition to the hard work and dedication of University of Galway students against the backdrop of very strong competition from their peers across the country. The exceptionally high standard of content produced by the Galway Pulse team over the past year is indication that the future of journalism is in safe hands.” The full list of University of Galway winners from the Smedias is:  Website of the Year – online newspaper Galway Pulse.  Virgin Media Belonging Award - MA student Michelle Geraghty for her work on accessibility in Galway’s parks  Radio Journalist of the Year – Tom O’Connor – Law  Radio Doc of the Year and Radio Production – News and Current Affairs – Tom O’Connor – Law  The full list of University of Galway winners from the BICS is:  Best Mental Health Promoting Event - University of Galway Law Society Best Green Initiative - Environmental Society for the Organic Garden relocation Best Fresher Large College - Latisha McCrudden, Law, Politics and Minceirs Whidden Societies University of Galway Best Event Large College Fansci - Itzacon University of Galway Best Departmental Society Large College - University of Galway Zoological Society Best Society Charity Civic Large College - University of Galway Feminist Society Best Society Cultural Academic Social Large College - University of Galway Dramsoc Ends 

Wednesday, 17 April 2024

University of Galway has launched a new scholarship in honour of the renowned actress of stage and screen Siobhán McKenna.   The award is being established to support the next generation of student creatives in theatre at the University and will run alongside a lecture series, with the inaugural address given by Lelia Doolan, the theatre and film actor, director and producer who was also a collaborator and close friend of Siobhán McKenna. Siobhán McKenna was born in Belfast and a world-renowned actress of stage and screen, starring in Dr Zhivago, King of Kings and Of Human Bondage. Her career started in An Taibhdhearc Theatre in Galway and she went on to appear in Abbey Theatre productions in the 1940s before making her London debut in 1947 in The White Steed. She was also a theatre director, translator and activist, as well as an alumna of University of Galway. Her archive is held by University of Galway, which has long been committed to the preservation and extension of her legacy. The new Siobhán McKenna Scholarship Award will be awarded annually to one student on the MA in Drama and Theatre Studies, based on previous practical experience and academic achievement; potential for a rewarding career in the arts or politically-engaged arts; use of native languages. The inaugural recipient of the Siobhán McKenna scholarship was also announced - theatre maker and scenographer, Nouf Rafea. Donnacha O’Dea, Siobhán McKenna’s son who initiated the lecture series and scholarship award, said: "My family and I are delighted to celebrate my mother's legacy by establishing the Siobhán McKenna Award and Lecture Series to support the next generation of creatives in Theatre at University of Galway. We are proud to honour Nouf Rafea, as the inaugural recipient for the award. Nouf is a theatre maker and activist, making brave, innovative performance who follows in the footsteps of my mother." Dr Charlotte McIvor, head of Postgraduate Programmes in Drama and Theatre Studies in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, University of Galway said: “This visionary initiative places students and bringing together our wider community to reflect on McKenna’s legacy together in a dynamic package which we hope will have an impact on the future of Irish theatre. Nouf Rafea, our first scholarship recipient, epitomizes this promise.” Professor Rebecca Braun, Executive Dean of the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies at University of Galway, said: “As a College we are delighted to honour of the impact of Siobhán McKenna’s legacy and to recognise the achievement of Nouf Rafea as the inaugural recipient of this scholarship. This scholarship speaks to our signature research areas of Creativity, Culture and Inclusion and Transnational Encounters and Global Legacies.” This event was co-presented by the Galway University Foundation, the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, Drama and Theatre Studies, Arts in Action, and the Alumni Office. Ends


Events Calendar