Wednesday, 25 January 2023

Tionscnaimh Nua seolta ag Ollscoil na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge chun an Ghaeilge labhartha a chur chun cinn

Sheol Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins, dhá thionscnamh nua de chuid Ollscoil na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge ag preasócáid a bhí ar siúl in Ollscoil na Gaillimhe le déanaí chun úsáid na Gaeilge labhartha a mhéadú i gcathair na Gaillimhe. Is príomhbhearta iad an dá thionscnamh seo atá leagtha amach sa Phlean Teanga do Chathair na Gaillimhe agus a bhfuil ról lárnach acu chun stádas mar ‘Baile Seirbhíse Gaeltachta’ a bhaint amach do Ghaillimh.   Faoi Acht na Gaeltachta 2012, sainmhínítear Bailte Seirbhíse Gaeltachta mar na bailte sin atá suite i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta nó in aice leo. Tá Gaillimh le Gaeilge ag comhoibriú le Comhairle Cathrach na Gaillimhe, le hOllscoil na Gaillimhe agus le páirtithe leasmhara tábhachtacha eile chun an próiseas a bhaineann leis an bPlean Teanga a chur i bhfeidhm sa chathair a éascú. Is é cuspóir Phlean Teanga Chathair na Gaillimhe, de réir pholasaí an Rialtais, cur le húsáid agus eolas cumarsáide na Gaeilge mar theanga pobail i gCathair na Gaillimhe ar bhonn incriminteach. Moltar sa phlean áis ar líne a fhorbairt a thabharfadh eolas faoi sheirbhísí Gaeilge na cathrach mar aon le suaitheantais chun cainteoirí Gaeilge a aithint. Is éard a dúirt Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Clodagh Higgins agus í ag labhairt ag an ócáid: “Tháinig an smaoineamh chun cinn arís i bPlean Teanga Chathair na Gaillimhe do shuaitheantas mar mholadh agus mar bhealach do Ghaeilgeoirí aithne a chur ar a chéile.  Cuirfidh na suaitheantais nua atá deartha ag Ollscoil na Gaillimhe, le húsáid na Gaeilge agus beidh an Ghaeilge níos feiceálaí. Tuigim go leathnófar an tionscnamh seo amach go cathair na Gaillimhe freisin agus measaim gur an-smaoineamh é sin. Tá lúcháir orm ‘An tEolaire - Seirbhís i nGaeilge’, cruthaithe ag Gaillimh le Gaeilge, a sheoladh inniu freisin. Is liosta cuimsitheach é seo de na gnólachtaí agus de na heagraíochtaí sa chathair atá in ann ‘seirbhís i nGaeilge’ a chur ar fáil – acmhainn úsáideach do dhuine ar bith ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge. Cuirfidh An tEolaire eolas ar fáil freisin maidir le himeachtaí Gaeilge atá ar tí tarlú sa chathair. ” Dúirt Uachtarán Ionaid agus Meabhránaí na hOllscoile, an tOllamh Pól Ó Dochartaigh, go mbeifí in ann: “Freastal níos fearr agus níos leithne a dhéanamh ar phobal Gaeilge na hOllscoile’ mar go léireodh na suaitheantais ‘a mhéad daoine atá ag obair ar fud na hOllscoile a bhfuil ar a gcumas agus atá sásta seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge.  Léiríonn an taithí idirnáisiúnta nach leor seirbhísí dátheangacha a chur ar fáil lena chinntiú go mbainfear leas astu.  Ní mór iad a phoibliú agus deimhniú go bhfuil siad ar aon chaighdeán leis na seirbhísí atá ar fáil i mBéarla ionas go mbeidh daoine ar a gcompord á n-éileamh agus sin é go díreach atá uainn anseo san Ollscoil.”  Léirigh sé a shástacht faoin gcomhoibriú leanúnach idir an Ollscoil agus Gaillimh le Gaeilge freisin agus é ag tagairt don ról atá ag an Ollscoil i bhfeidhmiú Phlean Teanga Chathair na Gaillimhe. Is céim eile chun cinn é an tionscnamh nua seo ó thaobh Straitéis Gaeilge na hOllscoile chomh maith.  I measc na mbeart eile atá bainte amach ó seoladh Straitéis na Gaeilge 2021-2025 áirítear ceapachán Oifigeach Gaeilge na hOllscoile agus athsheoladh ar an Scéim Cónaitheachta Gaeilge. Den chéad uair riamh bronnadh scoláireachtaí ar an 16 mac léinn atá ag cur fúthu i dTeach na Gaeilge i mbliana.   Labhair Cathaoirleach Ghaillimh le Gaeilge, Bernadette Mullarkey, ag an ócáid freisin agus dúirt sí an méid seo a leanas: “Is céim thar a bheith nádúrtha agus tábhachtach é seoladh an dá thionscnamh seo inniu chun úsáid na Gaeilge a mhéadú i gCathair Dhátheangach na hÉireann. Tá lúcháir orainn a bheith ag obair i gcomhar le hOllscoil na Gaillimhe ar an tionscnamh seo agus tá muid ag tnúth go mór le bheith ag obair as lámh a chéile ar chomhfhiontair straitéiseacha fhéideartha eile amach anseo. “Tá an stádas chun ‘Baile Seirbhíse Gaeltachta’ a bhaint amach ar cheann de na príomhchuspóirí atá leagtha amach ag Gaillimh le Gaeilge sa straitéis nua do na trí bliana atá amach romhainn. Mholfainn d’aon duine atá in ann seirbhís i nGaeilge a chur ar fáil, é sin a chur in iúl do ‘chuile dhuine’ trí chlárú le Gaillimh le Gaeilge inniu. Tá sé chomh tábhachtach céanna go mbaineann gach Gaeilgeoir leas as an tseirbhís atá curtha ar fáil i nGaeilge agus go leanfadh siad ag cruthú éileamh ar a leithéid de sheirbhísí amach anseo.” Chuir sí in iúl go raibh  64 gnó agus eagraíocht liostáilte san Eolaire agus go raibh 96 duine cláraithe ann faoi láthair ó réimsí leathan earnálacha sa chathair. Ghabh  sí buíochas  le gach duine a chláraigh san Eolaire agus le príomhmhaointheoirí Ghaillimh le Gaeilge, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Galtachta, Spóirt agus Meán a thug deontas aonuaire chun an tEolaire a fhorbairt. Má sholáthraíonn do ghnó/d’eagraíocht seirbhís i nGaeilge i gcathair na Gaillimhe agus más mian leat a bheith cláraithe ar an liosta, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Gaillimh le Gaeilge ag eolas@gleg.ie nó cuir glaoch ar 091 568876. Is féidir leat cuairt a thabhairt ar - https://gleg.ie/claraigh-linn/ agus foirm ghearr a chomhlánaú chun clárú san Eolaire. Críoch


News Archive

Monday, 23 January 2023

University of Galway and the Mary Robinson Centre will host the first Mary Robinson Climate Conference this summer. The event takes place on July 6th and 7th, 2023, in Ballina, Co Mayo. Mary Robinson said: “This situation must not lead us to despair, rather it should propel us into action.”  Dr Gordon Bromley, Lecturer in Physical Geography & Climate at University of Galway, said: “Climate change is the greatest socio-economic force of the 21st Century, creating uncertainty and threatening to undermine basic societal foundations. As we stand at this critical juncture – seeking to prevent, mitigate, and adapt to global warming – the time is ripe and the need is clear to chart our awareness into truly new waters and to use our collective knowledge to better plan for the future.” In the spirit of this view, the Mary Robinson Climate Conference will bring together voices from all sectors of academia and society to share climate-related research and discuss pathways for a sustainable future in an inclusive multidisciplinary forum. The schedule will feature presentations, discussions, roundtables, and workshops related to the impact of climate change on the physical, social, cultural, political, health, and economic environments of our planet and ways to address it. The call for session proposals is now open. Suggestions are invited from a wide spectrum of disciplines.  For more information, please visit the conference website. Ends

Monday, 23 January 2023

The global study, involving 5,869 patients from ICUs across 50 countries, recommends a systematic approach to reduce the duration of ventilation to improve risk of death A new study from University of Galway has found high death rates in weaning intensive care patients from ventilation.  During this clinical study, carried out in 50 countries, 35% of patients who required ventilation for longer than two days could not be successfully weaned from invasive mechanical ventilation.  The WEAN SAFE study is the first global study to describe the weaning process in detail, characterising different approaches used by physicians in regard to weaning for mechanical ventilation, and the impact of delayed and failed weaning from ventilation, in patients requiring at least two days of invasive ventilation.  The study was funded by the European Society of Intensive Care Medicine and by the European Respiratory Society, and performed by a consortium of investigators from 481 ICUs across 50 countries.  The research was published recently in The Lancet Respiratory Medicine.  Weaning in the context of invasive ventilation for ICU patients is the process of decreasing the degree of ventilator support and allowing the patient to take on a greater proportion of their ventilation independent of machinery - for example spontaneous breathing trials or a gradual reduction in machinery support.  A patient is successfully weaned from invasive ventilation when the invasive ventilator support is completely removed.  The study found that successful weaning of patients from invasive mechanical ventilation represents a crucial step in the recovery process following severe respiratory failure. Many of the serious complications of mechanical ventilation are directly related to the duration of ventilation.  Professor John Laffey, Professor of Anaesthesia and Intensive Care Medicine at University of Galway’s College of Medicine, Nursing and Health Sciences, and Consultant in Anaesthesia and Intensive Care Medicine at Galway University Hospitals, explained: “Where the process of weaning becomes prolonged, the risk of dying and of increased length of stay in intensive care and hospital increases substantially. In terms of longer term outcomes, older age and the duration of ventilation are the strongest predictors of survival and quality of life at one year following critical illness.” Professor Laffey added: “Despite the importance of the weaning process, this area is not well studied. Our research on this clinical practice is the largest study to date to offer data relating weaning practices to outcomes from invasive mechanical ventilation in a global cohort of patients at risk for prolonged weaning and/or weaning failure.” It was found that of the patients enrolled in the study: :: 30% died in the ICU, while 38% died in hospital. Of patients who did not successfully wean from ventilation, 78% died in the ICU. :: Of patients who entered the weaning process, 65% had a short wean (≤1 day), 10% had intermediate (2-6 days) weaning, 10% had a prolonged (≥ 7 days) weaning duration, while 16% ultimately failed (i.e., died, were transferred or still invasively ventilated at day 90).  :: Higher sedation levels were independently associated with delays in initiating weaning from the ventilator. Higher sedation levels and a delay in initiating ventilator separation were potentially modifiable factors independently associated with weaning failure. Researchers involved in the  global study said its findings can help shape clinical approaches relating to weaning from invasive mechanical ventilation. They also noted that future studies to develop strategies to reduce weaning delays, and optimize patient sedation levels, should improve survival in patients weaning from ventilation. Ends 

Monday, 23 January 2023

Researchers conducted the first study of its kind in Ireland, investigating the background level of exposure to the herbicide  About one quarter of those tested found to have low levels of exposure of the chemical glyphosate Scientists at University of Galway investigating exposure to glyphosate in families have detected low level traces of the controversial herbicide in a quarter of people tested. The IMAGE research project ran from 2019 to 2020 and is the first of its kind to investigate levels of background exposure to glyphosate among Irish households. Led by Exposure Science researchers at University of Galway, in collaboration with the Institute for Prevention and Occupational Medicine in Bochum, Germany and the German Environment Agency (Umweltbundesamt-UBA), the study tested urine samples collected from farm and non-farm families for the presence of glyphosate and its main human metabolite, aminomethylphosphonic acid (AMPA). Dr Alison Connolly, exposure scientist who conducted the research while at University of Galway, said: "This study produced important results on human exposures to a chemical of public concern and is particularly timely with the European Commission currently re-evaluating glyphosate.  “Though the quantifiable levels were low, it is essential to understand how chemical exposures can occur among different groups, particularly vulnerable people such as children. This information is necessary for conducting robust regulatory risk assessments, managing exposure levels, and fully understanding their effect on human health. This study also demonstrated how beneficial human biomonitoring is for evaluating chemical exposures.”  Dr Marie Coggins, Senior Lecturer in Exposure Science at University of Galway, said: “The glyphosate exposure data published in the IMAGE study is relevant as the European Commission evaluate their renewal assessment for this controversial pesticide.  “Although the exposure data reported is low compared to the current acceptable daily intake value set by EFSA, our risk assessment could change following the publication of EFSAs renewal assessment in early 2023. Furthermore, the data suggests that occupational users may have a slightly higher exposure than background levels, which could and should be reduced further by substitution with less harmful methods, careful chemical handling practices and the use of exposure controls such as personal protective equipment.” - Why was the study carried out?  The research was carried out as a European project on Human Biomonitoring, the HBM4EU project, has identified a number of priority substances, including both glyphosate and AMPA, for which further information on human exposure is required to better understand the risk to human health. HBM4EU called for more research, such as the University of Galway’s IMAGE study, to characterise population exposures to chemicals such as pesticides.  - What does the study show?  A total of 68 families took part – 14 of whom were living on farms, with one of those family members spraying glyphosate-based pesticide. The study analysed tests from 226 people along with detailed dietary and lifestyle questionnaire.  Glyphosate was detectable in 26% of samples. AMPA was detectable in 59% of samples.  The daily intakes for participants were back-calculated from urinary glyphosate concentrations and compared to the acceptable daily intake. Calculated intakes were equivalent to 3% or less of the EFSA acceptable level. There was no statistical difference between farm and non-farm families' exposures, though higher concentrations were detected among some fathers living on farms, likely because they sprayed glyphosate-based pesticide products the day before sampling.  Researchers said the higher detection frequency for AMPA may be due to dietary exposure, i.e. from residues on foods and water.  They also found maximum exposures to glyphosate are low compared to the current acceptable daily intake set by the European Food Safety Authority (EFSA) without presenting an appreciable health risk.  - What next? The global scientific community has still not reached a consensus on the potential carcinogenic health effects of glyphosate. However, EFSA currently concludes that glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic hazard to humans and the results of this study are interpreted using the current EFSA acceptable daily intake. This study will enhance Europe's understanding of glyphosate exposures among different demographic groups and contribute to scientific knowledge on exposures required for regulatory risk assessments, currently under re-evaluation by the European Commission with results due in 2023.  Glyphosate Glyphosate is the active ingredient in over 750 products, including Roundup®. More of this herbicide is used around the world than any other, to combat weeds, as a pre-harvest drying treatment on certain food crops, in home gardens and in parks, public spaces, lawns, gardens and roadsides.  There has been much controversy over the potential adverse health effects of this commonly used pesticide.  Dietary exposure to pesticides can occur through ingestion of residues (i.e. glyphosate) on fruit, vegetables, grains and contaminated water or via skin contact or inhalation exposure during home use of glyphosate-based pesticide products. The debates significantly increased when the International Agency for Research on Cancer (IARC) classified glyphosate as “Group 2A – probably carcinogenic to humans” in 2015.  The European Chemical Agency’s (ECHA) Committee for Risk Assessment (RAC) have classified glyphosate as causing serious eye damage and being toxic to aquatic life. It has stated that it is not justified to classify glyphosate as a carcinogen. Glyphosate is currently approved for use in the EU, an approval which is under review by the European Commission. The final EFSA conclusion is expected in July 2023.  Ends


Events Calendar

Facebook stream