Ms Sinead Ni Ghuidhir

BSc,MA

 
researcher
 

Biography

Múineann Sinéad  Léann Gairmiúil ar an MGO, agus modheolaíochtaí ábhar ar an PME agus ar an MGO. Is feitheoir í do mhic léinn ar Shocrúchán Scoile gach bliain. Múineann sí modúl ar an M Ed chomh maith, ag déanamh stiúrthóireachta ar mhic léinn ón gclár sin freisin, agus ó am go ham, cuireann sí ranganna praiticiúla drámaíochta ar siúl ar an BME.  
Tá taithí teilifíse, drámaíochta agus aisteoireachta ag Sinéad. Chuir Sinéad piarmheasúnú ar bun ar an MGO, agus tá spéis aici i modhanna gníomhacha teagaisc & foghlama chomh maith le bealaí núálacha a chur ar bun sa seomra ranga agus trasna an churaclaim.

Máístir Gairmiúil san Oideachas 1
ED6131 Léann Gairmiúil 
ED6132 Cleachtas Gairmiúil
ED6136 Drámaíocht san Oideachas
ED6141 Gaeilge

Máístir Gairmiúil san Oideachas 2
ED6230 Eolaíochtaí Oideachais 
ED6231 Taighde Cleachtadh-bhunaithe
ED6232 Cleachtas Gairmiúil 
ED6236 Drámaíocht san Oideachas
ED6241 Gaeilge

Professional Master of Education 1
ED6112 Gaeilge

Professional Master of Education 2
ED6212 Gaeilge

Master of Education  
- Thesis supervision; 
- Creative Classroom Methodologies

Ábhair Spéise agus Taighde

 • Drámaíocht mar mhodh teagaisc 
 • CLIL 
 • Oiliúint Tosaigh Múinteoirí
 • Teicneolaíocht san Oideachas
 • Teagasc trí Ghaeilge
 • Measúnú

Sinéad supervises teaching practice on the Professional Master  in Education (PME) and on the Bachelor of Arts in Mathematics and Education (BME) and gives practical classes on these programmes too. 

Sinéad has television, drama and acting experience. She pioneered peer assessment on the MGO, and she is also interested in active methods of teaching and learning, and in innovative teaching methods in the classroom, across the curriculum

Research Interests

 • Drama as a Teaching Method
 • CLIL and Teaching Through Irish
 • Initial Teacher Education
 • Technology in Education
 • Assessment

     
                   

Research Interests

Tá sí i mbun taighde faoi láthair ar
 • Litearthacht agus Drámaiochtsa chumarsáid nádúrtha i nGaelcholáiste
Mar thionscadal piolótach, tá Sinéad ag múineadh trí mheán na Drámaíochta i nGaelcholáiste i rith théarma na Nollag. Ag iniuchadh an gcuireann modh na drámaiochta le cumarsáid na∂úrtha labhartha na ndaltaí as Gaeilge atá mar údar ag an tionscadal seo.
 • Cur chuige CLIL uile scoile
Ag obair le foireann iomlán i nGaelcholáiste, beidh Sinéad ag tabhairt faoi thaighde ar an gcur chuige agus ar na hiarmhairtí a eascraíonn as an gcur chuige a bheidh ar bun sa Scoil uilig agus iad ag cur CLIL (FCÁT) Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga i bhfeidhm ar fud na Scoile.
 • Usáid ipads in Oiliúint Tosaigh Múinteoirí
Sé an MGO an t-aon chlár in Oideachas Tosaigh Múinteoirí san Eoraip a bhfuil an iPad mar uirlis agus áis teagaisc, foghlama agus riaracháin ag na mic léinn agus ag an bhfoireann. ag dul leis an gceannródaíocht seo, ta staidéar ar bun ag an bhfoireann maidir le húsáid, na n-uirlis seo.

 • LIoFA: Leibhéal Iontrála agus Fágála Gaeilge Mhic Léinn ar Chúrsa Oideachas Tosaigh Múinteoirí
Faoi láthair tá taighde idir lámha ag Sinéad ar leihbéal Ghaeilge na mac léinn atá i mbun chláir in Oideachas Tosaigh Múinteoirí. Sinéad is currently undertaking research in the following areas
 • Drama and Literacy in a Gaelcholáiste
 • Whole School application of CLIL
 • The use of iPads in Initial Teacher Education
 • Entry and Exit levels of Competence in Irish on ITE Programmes

     Book Chapters

  Year Publication
(2012) 'Irish and Modern Languages: A Collaborative Journey in Initial Teacher Education'
Waldron, Fionnuala (2012) 'Irish and Modern Languages: A Collaborative Journey in Initial Teacher Education' In: Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation. Dublin: Liffey Press. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
(2016) 'Special Issue: Mobile Learning in Teacher Education'
Hall, T., Ó Grádaigh, S., & Ní Ghuidhir, S (2016) 'Special Issue: Mobile Learning in Teacher Education'. International Journal of Mobile and Blended Learning, 8 (2) [Details]
(2016) 'iTE: Student Teachers using iPad on a Second Level Initial Teacher Education Programme'
Mac Mahon, B.; Ó Grádaigh, S.; Ní Ghuidhir, S. (2016) 'iTE: Student Teachers using iPad on a Second Level Initial Teacher Education Programme'. International Journal of Mobile and Blended Learning, 8 (2):21-34 [DOI] [Details]
(2016) 'Special Issue: Mobile Learning in Teacher Education'
Hall, T., Ó Grádaigh, S., Ní Ghuidhir, S. (2016) 'Special Issue: Mobile Learning in Teacher Education'. International Journal of Mobile and Blended Learning, 8 (2) [Details]

Conference Publications

  Year Publication
(2016) An Tumoideachas: Bua nó Dua?
Brendan Mac Mahon, Seán Ó Grádaigh & Sinéad Ní Ghuidhir (2016) An straitéis litearthachta in iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge: Cad is ciall le litearthacht san earnáil seo agus cad iad na dúshláin? . In: T.J. Ó Ceallaigh, Muiris Ó Laoire eds. An Tumoideachas: Bua nó Dua? Éire, , pp.22-28 [Details]
(2016) An Tumoideachas: Bua nó Dua?
Sinéad Ní Ghuidhir (2016) FCÁT: Scéal Dhá Scoil . In: T.J. Ó Ceallaigh & Muiris Ó Laoire eds. An Tumoideachas: Bua nó Dua? , pp.106-114 [Details]
(2015) EdTech 2015: Beyond the Horizon: Policy, Practice and Possibilities
Hall, T; Thompson Long, B; MacUidhilin, N; Concannon, F; Flynn, P; Ó Grádaigh, S; Flanagan, E; Lenaghan, J; Ní Dhubhda, R; McHugh, S; Higgins, M; McNamara, A; Mac Mahon, B; Ní Ghuidhir, S (2015) Show me the Evidence-base: Exploring the potential of design research to support innovation in technology-enhanced learning EdTech 2015: Beyond the Horizon: Policy, Practice and Possibilities University of Limerick, Ireland, , 28-MAY-15 - 29-MAY-15 [Details]
(2014) Clare and Limerick Education Conference
Sinéad Ní Ghuidhir (2014) An Drámaíocht agus an Ghaeilge Labhartha . In: Dr. Kevin Haugh eds. Clare and Limerick Education Conference , pp.71-78 [Details]
(2011) Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation
Mac Mahon, B; Ní Ghuidhir, S; Furlong, Á. (2011) Irish and Modern Languages: A Collaborative Journey in Initial Teacher Education Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation [Details]
(2011) Re-imagining Initial Teacher Education Perspectives on Transformation
Sinéad Ní Ghuidhir, Brendan Mac Mahon, Áine Furlong (2011) Communities of Practice within Initial teacher Education Re-imagining Initial Teacher Education Perspectives on Transformation [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
(2016) Inspectorate Professional Development conference,
Sinéad Ní Ghuidhir (2016) Invited Presentation / workshop as Professional Development for Inspectorate. [Invited Oral Presentation], Inspectorate Professional Development conference, Galway , 25-AUG-16 - 25-AUG-16. [Details]
(2016) The Celtic Sociolinguistics Symposium,
Sinéad Ní Ghuidhir, Brendan MacMahon (2016) Irish Language Literacy: Issues for Teachers and Teaching at Second and Third Level. [Oral Presentation], The Celtic Sociolinguistics Symposium, Trinity College, Dublin , 13-OCT-16 - 14-OCT-16. [Details]
(2017) MiTE 2017: International Conference on Mobile Technology in Teacher Education,
Hall, T., Ó Grádaigh, S., Ní Ghuidhir, S., Mac Mahon, B., Fleming, M., Flynn, P., Flanagan, E., Lenaghan, J., McHugh, M., McHugh, S., & Thompson Long, B. (2017) Infrastructuring Mobility in Teacher Education. [Chaired Session], MiTE 2017: International Conference on Mobile Technology in Teacher Education, Los Angeles, California , 12-JAN-17 - 14-JAN-17. [Details]
(2016) MiTE: International Conference of Mobile Technology in Initial Teacher Education,
Mac Mahon, B.; Ó Grádaigh, S.; Ní Ghuidhir, S. (2016) Washout or Watershed: Evaluating NQTs Use of Mobile Technology for Teaching and Learning during their early Years of Teaching. [Conference Paper], MiTE: International Conference of Mobile Technology in Initial Teacher Education, Galway, Ireland , 15-JAN-16 - 16-JAN-16. [Details]
(2016) 2016 ESAI Conference: ‘Education as a Public Good’,
Ó Grádaigh, S.; Ní Ghuidhir, S.; Mac Mahon, B. (2016) Washout or Watershed? Evaluating NQTs use of mobile technology for teaching and learning during their early years of teaching. [Conference Paper], 2016 ESAI Conference: ‘Education as a Public Good’, Galway, Ireland , 31-MAR-16 - 02-APR-16. [Details]
(2015) MiTE 2015,
Ó Grádaigh, S; Ní Ghuidhir, S; Hall, T (2015) First International Conference on Mobile Technology in Initial Teacher Education. [Conference Organising Committee Member], MiTE 2015, NUI Galway , 23-JAN-15 - 24-JAN-15. [Details]
(2015) Tumoideachas 2015,
Sinéad Ní Ghuidhir (2015) FCÁT i nGaelcholáistí. [Conference Paper], Tumoideachas 2015, Luimneach , 15-MAY-15 - 16-MAY-15. [Details]
(2015) MiTE 2015,
Sinéad Ní Ghuidhir (2015) Mobile Technology in Initial Teacher Education. [International Refereed Conference], MiTE 2015, Galway , 23-JAN-15 - 23-JAN-15. [Details]
(2015) MiTE 2015 Mobile Technology in Initial Teacher Education,
Sinéad Ní Ghuidhir, Seán Ó Grádaigh (2015) Using Mobile Technology on an Initial Teacher Education Programme. [Oral Presentation], MiTE 2015 Mobile Technology in Initial Teacher Education, Galway Bay Hotel, Galway , 24-JAN-15 - 24-JAN-15. [Details]
(2015) MiTE 2015,
Sinéad Ni Ghuidhir (2015) Mobile Technology in initial Teacher Education. [Conference Organising Committee Chairperson], MiTE 2015, Galway , 23-JAN-15 - 24-JAN-15. [Details]
(2014) Clare Education Centre and Limerick Education Centre,
Sinéad Ní Ghuidhir (2014) Research by practitioners and researchers. [Conference Paper], Clare Education Centre and Limerick Education Centre, Ennis , 01-MAR-14 - 01-MAR-14. [Details]
(2014) NAPD,
Sinéad Ní Ghuidhir, Brendan Mac Mahon, Seán Ó Grádaigh (2014) National Association of Principals and Deputy Principals in Ireland. [Invited Oral Presentation], NAPD, Galway , 17-OCT-14 - 17-OCT-14. [Details]
(2014) Comhdháil na Cigireachta,
Sinéad Ní Ghuidhir, Brendan Mac Mahon, Seán Ó Grádaigh (2014) Conference of Inspectorate, Department of Education and Skills. [Invited Oral Presentation], Comhdháil na Cigireachta, Galway , 20-MAR-14 - 20-MAR-14. [Details]
(2013) NAPD,
Sinéad Ní Ghuidhir, Brendan Mac Mahon, Seán Ó Grádaigh (2013) Annual conference of Principals and Deputy Principals in Ireland. [Invited Oral Presentation], NAPD, Galway , 18-OCT-13 - 18-OCT-13. [Details]
(2012) IDIERI 7,
Sinéad Ní Ghuidhir (2012) International Drama in Education Research Institute. [Oral Presentation], IDIERI 7, Limerick , 07-JUL-12 - 07-JUL-12. [Details]
(2012) ADEI Drama in Education,
Sinéad Ni Ghuidhir (2012) an Drámaiocht agus an Ghaeilge. [Invited Lecture], ADEI Drama in Education, NUI Galway , 22-SEP-12 - 22-SEP-12. [Details]
(2011) Educate Together: Re-Imagining Learning,
Mac Mahon, B; Ní Ghuidhir, S; Ó Grádaigh, S. (2011) Digital Media Supporting Language and Literacy. [Oral Presentation], Educate Together: Re-Imagining Learning, Limerick , 13-MAY-11 - 14-MAY-11. [Details]
(2011) Re-imagining Initial teacher Education Perspectives on Transformation,
Sinéad Ní Ghuidhir, Brendan Mac Mahon, Áine Furlong (2011) Communities of Practice within Initial Teacher Education. [Oral Presentation], Re-imagining Initial teacher Education Perspectives on Transformation, Dublin , 30-JUN-11 - 02-JUL-11. [Details]
(2011) Educate Together - ReImagining Learning,
Sinéad Ní Ghuidhir, Brendan Mac Mahon, Seán Ó Grádaigh (2011) This conference will explore current ideas for innovation in early second-level education, focussing in particular on more integrated, relevant and applied approaches to delivering the curriculum. [Oral Presentation], Educate Together - ReImagining Learning, Limerick , 13-MAY-11 - 14-MAY-11. [Details]
(2011) NAIRTL 5th Annual Conference,
Sinéad Ní Ghuidhir (2011) Engaging Minds. [Oral Presentation], NAIRTL 5th Annual Conference, NUI Galway , 06-SEP-11 - 06-OCT-11. [Details]
(2011) Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation,
Mac Mahon, B; Ní Ghuidhir, S; Furlong, Á. (2011) Irish and Modern Languages: A Collaborative Journey in Initial Teacher Education. [Oral Presentation], Re-Imagining Initial Teacher Education: Perspectives on Transformation, St. Patrick's College, Drumcondra, Dublin , 30-JUN-11 - 02-JUL-11. [Details]

Electronic Book

  Year Publication
(2013) Éiceolaíocht - Obair allamuigh.
Sinéad Ní Ghuidhir (2013) Éiceolaíocht - Obair allamuigh. Apple iTunesU: Electronic Book [Details]

Online Database

  Year Publication
(2011) CLIL Sitography - teaching subjects through modern languages including Irish, using annotated websites.
Furlong, Áine Molloy, Rosanna Ni Ghuidhir, Sinéad McMahon, Brendan Fraioli, Paola (2011) CLIL Sitography - teaching subjects through modern languages including Irish, using annotated websites. NDLR: Online Database [Details]

Pamphlet

  Year Publication
(2006) Nead.
Sinéad Ní Ghuidhir (2006) Nead. Gaillimh: Pamphlet [Details]
(2005) Nead.
Sinéad Ní Ghuidhir (2005) Nead. Gaillimh: Pamphlet [Details]
(2004) Nead.
Sinéad Ní Ghuidhir (2004) Nead. Gaillimh: Pamphlet [Details]