Dr Jeannine Woods

B.A, M.A., Ph.D

Contact Details

Lecturer Above The Bar
Aras na Gaeilge
Ollscoil na Gaillimhe
E: jeannine.woods@universityofgalway.ie
 
researcher
 

Biography[English below] Bronnadh céim le comhchéad onóracha ar An Dr Jeannine Woods sa Nua-Ghaeilge agus san Antraipeolaíocht Chultúrtha in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.  Bhain sí MA sa Chultúr agus Coilíneachas amach ó OÉ, Gaillimh i 1999, áit ar chríochnaigh sí dochtúireacht ar an gcoilíneachas, an t-iarchoilíneachas agus scannánaíocht na hÉireann agus na hIndia faoi stiúir An tOll. Sean Ryder. Tá sí ag teagasc agus ag léachtóireacht in OÉ, Gaillimh ó 2005.  Tá comhaltachtaí agus scoláireachtaí bronnta ar Jeannine ag Institiúid Teangeolaíochta Éireann, ag OÉG agus ag Comhairle Taighde na hÉireann. Is í údar Visions of Empire and other Imaginings: Cinema, Ireland and India 1910-1962 (Peter Lang, 2011) í, ar gearrliostaíodh é le haghaidh duais ESSE i léann an chultúir sa Bhéarla i 2012. Tá ailt foilsithe agus páipéir chomhdhála curtha i láthair aici ar chúrsaí scannánaíochta agus ar chúrsaí inscne agus gnéasúlachta i gcomhthéacs chultúr coiteann na hÉireann agus cultúir idirnáisiúnta. I measc a réimsí teagaisc agus taighde tá cúrsaí teanga, idé-eolaíochta, forléargais agus féiniúlachta. Tá suim ar leith aici i léann an iarchoilíneachais, léann na scannánaíochta, cúrsaí inscne agus gnéasúlachta agus léann an taibhléirithe i gcomhthéacs chultúir agus litríochtaí na Gaeilge, na hÉireann agus idirnáisiúnta. Is í Jeannine stiúrthóir an chláir MA sa Nua-Ghaeilge agus bíonn sí ag teagasc ag leibhéal fochéime agus iarchéime ar réimsí éagsúla, ina n-áirítear scríbhneoireacht agus láithreoireacht acadúil sa Ghaeilge, an dírbheathaisnéis Ghaeilge, léann na scannánaíochta agus léann na drámaíochta.

  Dr Jeannine Woods graduated from NUI Maynooth with a joint first-class honours degree in Modern Irish and Cultural Anthropology. She was awarded an MA in Culture and Colonialism by NUI Galway, where she subsequently completed a doctorate on colonialism, postcolonialism and Irish and Indian cinema under the supervision of Prof. Sean Ryder. She has been teaching and lecturing in NUI Galway since 2005. Jeannine has been awarded scholarships and fellowships by the Linguistic Institute of Ireland, by NUI Galway and by the Irish Research Council. She is the author of Visions of Empire and other Imaginings: Cinema, Ireland and India 1910-1962 (Peter Lang, 2011) which was shortlisted for an ESSE award for cultural studies in English in 2012. She has published articles and presented conference papers on cinema and on various aspects of gender and sexuality in Irish and international popular culture. Her teaching and research interests encompass the areas of language, ideology, representation and identity. She has particular interest in postcolonial studies, film studies, gender and sexuality and performance studies in the context of Irish-language, Irish and international literatures and cultures. Jeannine is the director of the MA programme in Nua-Ghaeilge and teaches a range of courses at undergraduate and postgraduate levels, including Irish-language academic writing and presentation, Irish-language autobiography, film studies and drama studies.

Research Interests

Scannánaíocht na hÉireann agus na Gaeilge; an inscne agus an ghnéasúlacht i litríocht agus dioscúrsa na Gaeilge agus na hÉireann; an chritic iarchoilíneach agus chultúrtha, teoiric agus cleachtas an taibhléirithe.


Irish and Irish-language cinema; gender and sexuality in Irish and Irish-language discourse and culture; postcolonial and cultural studies; performance theory and practice. 

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
(2017) 'Scannánaíocht na Gaeilge ag tabhairt aghaidh ar an domhan mór'
Woods, Jeannine (2017) 'Scannánaíocht na Gaeilge ag tabhairt aghaidh ar an domhan mór'. Comhar, 77 (11) [ARAN Link] [Details]
(1998) 'Aithníonn queeróg queeróg eile: Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe agus gluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge'
Woods, Jeannine (1998) 'Aithníonn queeróg queeróg eile: Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe agus gluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge'. Irish Journal Of Anthropology, [ARAN Link] [Details]

Books

  Year Publication
(2011) Visions of Empire and Other Imaginings: Cinema, Ireland and India, 1910-1962.
Jeannine Woods (2011) Visions of Empire and Other Imaginings: Cinema, Ireland and India, 1910-1962. Bern; Oxford: Peter Lang. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
(2022) 'Liodán na hAbhann le Liam Ó Muirthile'
Woods, Jeannine (2022) 'Liodán na hAbhann le Liam Ó Muirthile' In: Drámaíocht na Gaeilge ón Dara Cogadh Domhanda ar Aghaidh. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
(2018) 'Dragging up the Past: Performance of Subversive Gender and Sexual Identities in Traditional and Contemporary Irish Culture'
Woods, Jeannine (2018) 'Dragging up the Past: Performance of Subversive Gender and Sexual Identities in Traditional and Contemporary Irish Culture' In: Irishness on the Margins: Minority and Dissident Identities. London: Palgrave Macmillan. [Details]
(2017) ''The Wake Orgies': Traditional Irish Wake Games and Transgressive Performance'
Woods, Jeannine (2017) ''The Wake Orgies': Traditional Irish Wake Games and Transgressive Performance' In: Gender, Nation, Text: Constructs of Identity. :187-199 Zurich: LIT Verlag. [Details]
(2016) 'Beochan an bhéaloidis: an scannánaíocht, foirm na beochana agus an traidisiún béil'
Woods, Jeannine (2016) 'Beochan an bhéaloidis: an scannánaíocht, foirm na beochana agus an traidisiún béil' In: Solas ar na dumhchannaí: Aistí i gcuimhne ar Mhuiris Ó Meara. :10-24 Baile Átha Cliath: Leabhair Comhair. [ARAN Link] [Details]
(2014) 'Trans-formations of Gendered Identities in Ireland'
Woods, Jeannine (2014) 'Trans-formations of Gendered Identities in Ireland' In: Masculinity and Irish Popular Culture: Tiger's Tales. :27-41 London: Palgrave Macmillan. [Details]

Conference Publications

  Year Publication
(2023) Hidden Charms 3, Chester, Wales
Woods, Jeannine (2023) Hiding in plain sight: Pagan protection rituals in popular Christian celebrations of Bríd/Brigid in Ireland Hidden Charms 3, Chester, Wales [Details]
(2008) Ireland across Cultures Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Woods, Jeannine (2008) The Mythological and Devotional Genres in pre-Independence Irish and Indian Cinemas . In: Kostova, Ludmillla eds. Ireland across Cultures Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
(2023) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Ní Mhunghaile, L.; Downey, C.; Woods, J. (2023) Comhdháil bhliantúil Roinn na Gaeilge. [Conference Organising Committee Chairperson], Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe , 07-OCT-23 - 07-OCT-23. [Details]
(2023) Léachtaí Cholm Cille 54,
Woods, J. (2023) Comhdháil ar Scannánaíocht na Gaeilge. [Invited Oral Presentation], Léachtaí Cholm Cille 54, Ollscoil Mhá Nuad , 10-NOV-23 - 11-NOV-23. [Details]
(2019) An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Ní Fhrighil, R. & Woods, J. (2019) Litríocht agus Cultúr na Gaeilge. [Conference Organising Committee Chairperson], An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe , 11-OCT-19 - 12-OCT-19. [Details]
(2022) Galway Arts Centre Public Programme,
Woods, J. (2022) 'Traditional Irish wakes and transgressive performance'. [Invited Oral Presentation], Galway Arts Centre Public Programme, Galway Arts Centre, Nun's Island, Galway , 30-SEP-22 - 30-SEP-22. [Details]
(2021) Hidden Charms 3,
Woods, Jeannine (2021) 'Hiding in plain sight: Pagan protection rituals in popular Christian celebrations of Bríd/Brigid in Ireland'. [Oral Presentation], Hidden Charms 3, Chester, Wales , 02-OCT-21 - 02-OCT-21. [Details]
(2020) V International Seminar on Irish Studies,
Woods, J. (2020) 'Refiguring the Folkloric in Éilis Ní Dhuibhne's Dún na mBan trí Thine [The Women's Fairy Fort on Fire]'. [Keynote Address], V International Seminar on Irish Studies, Universidad de Granada,Spain , 10-FEB-20 - 14-FEB-20. [Details]
(2019) Across Languages: Translingualism in Contemporary Women's Writing,
Woods, J. (2019) 'Translingualism and folkloric refigurings in Éilis Ní Dhuibhne's Dún na mBan trí Thine'. [Oral Presentation], Across Languages: Translingualism in Contemporary Women's Writing, University of London, UK , 29-MAY-19 - 31-MAY-19. [Details]
(2019) Ceangal/Dolen/Connections: Conference and gathering of artists theatre makers and academics working in Irish, Scottish Gaelic and Welsh theatre,
Woods, J. (2019) 'Súil ar Scéal Dhrámaíocht na Gaeilge'. [Invited Oral Presentation], Ceangal/Dolen/Connections: Conference and gathering of artists theatre makers and academics working in Irish, Scottish Gaelic and Welsh theatre, National Theatre of Scotland. Glasgow, Scotland , 08-NOV-19 - 09-NOV-19. [Details]
(2018) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Ó hAisibéil, L.; Woods, J. (2018) Comhdháil bhliantúil Roinn na Gaeilge. [Conference Organising Committee Member], Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 05-OCT-18 - 06-OCT-18. [Details]
(2017) Ó Chleamairí go Ceamraí: Comhdháil Drámaíochta agus Teilifíse na Gaeilge,
J. Woods (2017) 'Dátheangachas Gaeilge, Dátheangachas Béarla: An dátheangachas i ndrámaíocht agus scannánaíocht chomhaimseartha na Gaeilge'. [Oral Presentation], Ó Chleamairí go Ceamraí: Comhdháil Drámaíochta agus Teilifíse na Gaeilge, DCU, Baile Átha Cliath , 17-FEB-17 - 18-FEB-17. [Details]
(2016) Drámaíocht na Gaeilge: An Chanóin?,
J. Woods (2016) 'Liodán na hAbhann mar athshamhlú ar phróiseas an bhróin i ndrámaíocht chomhaimseartha na Gaeilge' . [Oral Presentation], Drámaíocht na Gaeilge: An Chanóin?, Boston College (Dublin Centre) , 25-FEB-16 - 26-FEB-16. [Details]
(2015) Drama, Theatre and Performance speaker series. National University of Ireland, Galway,
Woods, Jeannine (2015) 'A right queer carry-on: traditional wake games, drag performance and trans-formations of gender identities in Irish popular culture'. [Invited Lecture], Drama, Theatre and Performance speaker series. National University of Ireland, Galway, National University of Ireland, Galway , 11-NOV-15. [Details]
(2015) XIV International Conference of the Spanish Association of Irish Studies,
J. Woods (2015) '‘Fifty Shades of Drag Performance: Traditional Wake Games, the Alternative Miss Ireland Pageant and the trans-formation of gender and sexual identities in Ireland past and present’. [Oral Presentation], XIV International Conference of the Spanish Association of Irish Studies, University of Granada, Granada, Spain , 15-MAY-15 - 18-MAY-15. [Details]
(2013) Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge,
Jeannine Woods (2013) ‘“Craos-scléipeanna an tórraimh”: Treascairt inscne agus gnéasúlachta i gcluichí tórraimh in Éirinn. [Oral Presentation], Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 04-OCT-13 - 06-OCT-13. [Details]
(2013) Towards 2016: Old and New Irelands,
S. Crosson, T. Pusse, C. Holohan, E. McCabe, A. Karhio, J.Woods. (2013) Annual international conference of the European Federation of Associations and Centres of Irish Studies. [Conference Organising Committee Member], Towards 2016: Old and New Irelands, NUI Galway , 05-JUN-13 - 07-JUN-13. [Details]
(2013) Sex and Sexuality in Celtic Cultures,
J. Woods (2013) ‘“The Wake Orgies”: sex and gender transgression in traditional Irish wake games’. [Oral Presentation], Sex and Sexuality in Celtic Cultures, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland , 03-NOV-13 - 05-NOV-13. [Details]
(2011) Irish Masculinity and Popular Culture 1990-2010,
J. Woods (2011) ‘Trans-formations of gendered identities in Ireland: The Crying Game, Breakfast on Pluto and the Alternative Miss Ireland Pageant’. [Oral Presentation], Irish Masculinity and Popular Culture 1990-2010, Huston School of Film and Digital Media, NUI Galway , 10-SEP-11 - 12-SEP-11. [Details]
(2010) IASIL Conference,
J. Woods (2010) ‘Cinematic Imaginings of Tradition, Modernity and the Nation in Ireland and India: Themes of Marriage, Dowry and Community in John Ford’s The Quiet Man and Mohan Segal’s New Delhi’. [Oral Presentation], IASIL Conference, NUI Maynooth , 17-JUL-10 - 20-JUL-10. [Details]
(2009) Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge,
J. Woods (2009) ‘Scannánaíocht na Gaeilge agus an Tríú Cineama’. [Oral Presentation], Comhdháil ar Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 05-OCT-09 - 06-OCT-09. [Details]
(2008) ‘Ireland across Cultures’ Conference,
J. Woods (2008) ‘The Mythological and Devotional Genres in pre-independence Irish and Indian Cinemas’. [Oral Presentation], ‘Ireland across Cultures’ Conference, University of Veliko Tarnovo, Bulgaria , 05-JUN-08 - 08-JUN-08. [Details]

ANET/COS

  Year Publication
(2015) Introduction, A Chaplet of Roses.
Murphy, Michael (2015) Introduction, A Chaplet of Roses. ANET/COS [Details]
(2013) Introduction, The Republic of Love.
Murphy, Michael (2013) Introduction, The Republic of Love. Dublin: Liberties Press ANET/COS [Details]

Book Review

  Year Publication
(2013) Quit India: The image of the Indian patriot on commercial British film and television, 1956-1985.
Woods, J (2013) Quit India: The image of the Indian patriot on commercial British film and television, 1956-1985. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD Book Review [DOI] [Details]

Invited Review Articles

  Year Publication
(2002) Léirmheas ar 'Ualach an Uaignis'/ Review of 'Ualach an Uaignis' (translation of 'The Lonesome West' by Martin McDonagh). Irish Theatre Magazine, 3(12).
Woods, Jeannine (2002) Léirmheas ar 'Ualach an Uaignis'/ Review of 'Ualach an Uaignis' (translation of 'The Lonesome West' by Martin McDonagh). Irish Theatre Magazine, 3(12). Invited Review Articles [Details]
(2001) Léirmheas ar 'Ag Claí na Muice Duibhe' /Review of 'Ag Claí na Muice Duibhe' (translation of 'At the Black Pig's Dyke' by Vincent Woods). Irish Theatre Magazine, 2(10).
Woods, Jeannine (2001) Léirmheas ar 'Ag Claí na Muice Duibhe' /Review of 'Ag Claí na Muice Duibhe' (translation of 'At the Black Pig's Dyke' by Vincent Woods). Irish Theatre Magazine, 2(10). Invited Review Articles [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
1999 Scoláireacht Rialtas na hÉireann IRCHSS
1997 Scoláireacht Iarchéime, Institiúid Teangeolaíochta Éireann Institiúid Teangeolaíochta Éireann
1998 Comhaltacht Iarchéime OÉ Gaillimh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Professional Associations

  Association Function From / To
EFACIS (European Federation of Associations and Centres of Irish Studies) Ball /
IASIL (International Assocation for the Study of Irish Literatures) Ball /
Gender ARC (braisle taighde, OÉ Gaillimh agus Ollscoil Luimnigh Ball /

Committees

  Committee Function From / To
Teaching and Learning Committee, School of Languages, Literatures and Cultures Committee member 01-MAY-21 / 30-APR-24

Community Engagement

  Title Type From / To
Other Rannpháirtí in 'Tonnta agus Réimsí' mar chuid d'Fhéile Ealaíon Físiúil TULCA, Gaillimh, Samhain 2013 / Participant in 'Waves and Fields' event as part of TULCA visual arts festival, November 2013. 09-NOV-13 / 09-NOV-13

Other Activities

  Description

Invited Public Lecture, Cumann Béaloidis Chonamara: 'Cleamhnas an naoimh agus an bhandé: nósanna traidisiúnta na Féile Bríde', 29 Eanáir 2019.

Invited Seminar, Postgraduate Seminar Series, MA in Irish Ethnology and Folklore, UCD: "Sex and gender transgression in traditional Irish wake games", February 2014.

Invited Lecture, Drama,Theatre and Performance Speaker Series, Moore Institute, NUI Galway: “A right queer carry-on: traditional wake games, drag performance and trans-formations of gender identities in Irish popular culture”, November 2015.

Teaching Interests

Scannánaíocht na hÉireann agus na Gaeilge; Drámaíocht na Gaeilge; An léann iarchoilíneach, an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann; Léann na hInscne & na Gnéasúlachta agus cultúr agus dioscúrsa na hÉireann agus na Gaeilge.


Irish and Irish-language cinema; Irish-language drama; Postcolonial Studies, Irish language and Irish culture; Gender & Sexuality Studies and Irish/Irish-language discourse and culture.

Modules Taught

  Term/Year Module Title Module Code Subject / Desc
2022-23 (Seim. 2) Próslitríocht na Gaeilge NG 4109 Modúl fochéime ar phróslitríocht na Gaeilge
2022-23 (Seim. 2) Scannánaíocht na Gaeilge NG 2102 Modúl fochéime ar scannánaíocht na Gaeilge
2022-23 (Seim. 2) Medieval Women in the Celtic-Speaking West SG 320 Undergraduate module on the position and representation of women in medieval Celtic society and literature
2022-23 (Seim. 2) Modhanna Taighde NG 6106 Modúl iarchéime ar mhodhanna agus modheolaíochtaí taighde
2022-23 (Seim. 1 & 2) Teanga na Nua-Ghaeilge NG 6110 Modúl iarchéime ar theanga na Gaeilge agus ar an scríbhneoirecht acadúil
2022-23 (Seim. 1) Litríocht agus Cultúr na Linne NG 1106 Modúl fochéime ar litríocht chomhaimseartha na Gaeilge
2022-23 (Seim. 1) Scannánaíocht na Gaeilge 2 NG 4103 Modúl fochéime ar léann na scannán agus ar scannánaíocht na Gaeilge
2022-23 (Seim. 1) An Prós Comhaimseartha GF 101 Modúl cumaisc ard-Dioplóma ar phrós comhaimseartha na Gaeilge
2021-22 (Seim. 1 & 2) Inscne agus Gnéasúlacht NG 6111 Modúl iarchéime ar léann na hinscne agus na gnéasúlachta i gcomhthéacs litríocht agus chultúr na Gaeilge
2020-21 Scannánaíocht na Gaeilge 1 NG 2102 Modúl ar Scannánaíocht na Gaeilge
2021-22 (Seim. 2) Modhanna Taighde NG 6106 Modúl iarchéime ar mhodhanna agus modheolaíochtaí taighde
2020-21 Inscne agus Gnéasúlacht NG 6110 Modúl iarchéime ar léann na hinscne agus na gnéasúlachta i gcomhthéacs litríocht agus chultúr na Gaeilge
2020-21 Medieval Women in the Celtic-Speaking West SG 320 Undergraduate module on the position and representation of women in medieval Celtic society and literature
2020-21 Próslitríocht na Gaeilge NG 4109 Modúl fochéime ar an bpróslitríocht
2021-22 (Seim. 1) Scannánaíocht na Gaeilge 2 NG 4103 Modúl fochéime ar léann na scannán i gcomhthéacs scannánaíocht na Gaeilge
2021-22 (Seim. 2) Litríocht agus Cultúr na Linne NG 1106 Modúl fochéime ar litríocht chomhaimseartha na Gaeilge
2021-22 (Seim. 1) Teanga na Nua-Ghaeilge NG 6110 Modúl Iarchéime ar theanga na Gaeilge agus ar an scríbhneoireacht acadúil