QA269 Support for Students in Crisis PolicyQA269-Tacú le Mic Léinn atá i Sáinn

QA600 Anti-Bullying Policy for Students‌ / QA600 Polasaí Frithbhulaíochta na Mac Léinn

QA601 Alcohol Policy / QA601-POLASAÍ ALCÓIL ATHBHREITHNITHE

QA602 Abridged Alcohol Policy QA602 - ACHOIMRE AR PHOLASAÍ ALCÓIL

QA603 Policy on Supports for Students Experiencing Pregnancy Maternity & Paterni

      / QA603 Polasaí ar Thacaíochtaí do Mhic Léinn le Toircheas, Máithreachas agus Atha

QA604 Authorised Absences / QA604-POLASAÍ MAIDIR LE NEAMHLÁITHREACHTAÍ ÚDARAITHE

QA605 Mis-use of Drugs Policy QA605-Polasaí maidir le Mic Léinn a bhaineann Mí-úsáid as Drugaí

QA606-Student-Harassment-and-Sexual-Harassment-PolicyQA-606 Polasaí Ciaptha agus Ciaptha Gnéis do Mhic Léinn

QA608 Missing Student Protocol QA608-Prótacal maidir le Mac Léinn atá ar Iarraidh

QA609 Application for Club Recognition / QA609-Nósanna Imeachta chun Club Spóirt Nua a Bhunú agus chun Aitheantas a fháil

QA610 Clubs Financial Management Procedures / QA610-Nósanna Imeachta do Bhainistíocht Airgeadais Chlubanna Spóirt

QA611 University of Galway Student Complaints Procedure / QA611-Nós imeachta OÉ Gaillimh do Mhic Léinn maidir le Gearáin a dhéanamh

QA612 Postering Policy / QA612-Polasaí maidir le Póstaeir - Fógraíocht agus Creat Bainistíochta

QA613 Procedures on Payments to Clubs, Societies, Mentors and Students / QA613-Nósanna Imeachta do Bhainistíocht Airgeadais Chlubanna Spóirt

QA614 Student Death Protocol / QA614-Prótacal maidir le Bás Mic Léinn

QA 616 University of Galway Student Code of Conduct

Form: Submission of an Allegation Related to Breach of Student Code of ConductLíomhain a chur isteach a bhaineann le sárú ar Chód Iompair na Mac Léinn, OÉ Gaillimh

Form for Submission for Discipline Appeal Foirm-Achomharc Araíonachta

Academic Integrity Policy 

   Appendix to Academic Integrity Policy

QA617 Social Media PolicyQA617-Polasaí maidir leis na Meáin Shóisialta

 

For other policies and procedures (P&P) please visit the P&P Repository / Chun teacht ar pholasaithe agus ar nósanna imeachta (P&P) eile, tabhair cuairt ar an Stór P&P