Course Overview

Is cúrsa dhá bhliain atá i gceist leis an Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach atá dírithe go príomha ar mhic léinn a bhfuil céim onóracha bainte amach acu cheana féin i ndisciplín seachas an Ghaeilge ach atá ag iarraidh an Ghaeilge a shaothrú mar ábhar acadúil ag leibhéal 8.

Ag deireadh an chláir seo, beidh an mac léinn ábalta:

 • Ardchaighdeán Gaeilge idir labhairt agus scríobh (leibhéal B2 ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha) a léiriú;
 • Bunchoincheapa an bhéaloidis a mhíniú agus a léiriú; 
 • Léargas a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le haistriúchán go Gaeilge agus ón nGaeilge;
 • Stair na meán traidisiúnta agus comhaimseartha a phlé;
 • Anailís chriticiúil a dhéanamh ar théacsanna liteartha;
 • Dioscúrsa acadúil a chur i láthair i bhfoirm scríofa i nGaeilge.

Applications and Selections

Who Teaches this Course

Requirements and Assessment

Key Facts

Entry Requirements

Riachtanais Iontrála
Beidh céim onóracha, nó a comhionann, in ábhar ar bith riachtanach le tabhairt faoi Ard-Dioplóma seo. Ina theannta sin, caithfidh iarrthóirí a léiriú do stiúrthóir an chúrsa go bhfuil cumas sách ard sa Ghaeilge, idir labhairt agus scríobh, acu chun tabhairt faoin gcúrsa go sásúil.

Additional Requirements

Recognition of Prior Learning (RPL)

Duration

2 bhliain go páirtaimseartha

Next start date

Meán Fómhair 2024

A Level Grades ()

Average intake

30

QQI/FET FETAC Entry Routes

Closing Date

Moltar iarratas a dhéanamh go luath ag súil le tairiscint luath. Tuilleadh eolais anseo.

NFQ level

Mode of study

ECTS weighting

Award

CAO

Course code

ARDD-GFH

Course Outline

Ag deireadh an chláir seo, beidh an mac léinn ábalta:

 • Ardchaighdeán Gaeilge idir labhairt agus scríobh (leibhéal B2 ar an bhFráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha) a léiriú;
 • Bunchoincheapa an bhéaloidis a mhíniú agus a léiriú;
 • Léargas a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le haistriúchán go Gaeilge agus ón nGaeilge;
 • Stair na meán traidisiúnta agus comhaimseartha a phlé;
 • Anailís chriticiúil a dhéanamh ar théacsanna liteartha;
 • Dioscúrsa acadúil a chur i láthair i bhfoirm scríofa i nGaeilge.
[an error occurred while processing this directive]

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Deiseanna Gairme
Tabharfaidh an tArd-Dioplóma seo cáilíocht aitheanta sa Ghaeilge do mhic léinn, cáilíocht a chuirfidh go suntasach lena gcuid deiseanna fostaíochta, san earnáil oideachais go háirithe. Beidh deiseanna freisin ag mic léinn oibriú sna meáin chumarsáide, sa tseirbhís phoiblí, in earnáil an aistriúcháin agus san earnáil phobail. Beidh deiseanna ag mic léinn a bhaineann an tArd-Dioplóma seo amach leanúint dá gcuid staidéir ar an nGaeilge ar an MA sa Léann Teanga, an MA sa Nua-Ghaeilge nó an MA san Ateangaireacht Chomhdhála.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

Transferable Skills Employers Value

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€Acadamh Collect Fees

Fees: Tuition

Fees: Student levy

Fees: Non EU

Find out More

Dorothy Ní Uigín 
R: dorothy.niuigin@ollscoilnagaillimhe.ie


TUILLEADH EOLAIS LE FÁIL AG:
www.universityofgalway.ie/acadamh/cursai/cursai_iarcheime/ard_diop_gaeilge_fheidhmeach