University PhD Write-up Bursary 2024 'NOW OPEN'

A limited number of write-up bursaries are being offered to address the problems being encountered by full-time PhD students who are near to completing their theses yet who find themselves, for whatever reason, without funding.  

Applications from students will be considered if:

  • in the Colleges of Arts, Social Sciences and Celtic Studies or Business, Public Policy and Law, they have a full draft of their thesis completed.
  • in the Colleges of Science and Engineering , Medicine, Nursing and Health Sciences, they have a full draft of the methodology and materials and all the results chapters

The closing date for completed applications is 17:00 Friday, 19 April 2024. 

Please find the application form, along with the Terms and Conditions, PhD-Write-Up-Bursaries-2024
PLEASE NOTE:
Awardees must attend the online workshop ‘First draft to finished’ workshop that is expected to take place in early June 2024

Sparánachtaí na hOllscoile le tráchtas a chríochnú 2024 'Oscailte'

Beidh roinnt sparánachtaí le tráchtas PhD a chríochnú á gcur ar fáil do mhic léinn PhD lánaimseartha a bhfuil a gcuid tráchtas beagnach críochnaithe acu ach nach bhfuil maoiniú acu, ar chúis éigin, chun iad a chríochnú.

Déanfar iarratais ó mhic léinn a mheas má chomhlíonann siad na critéir seo a leanas:

  • i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh nó i gColáiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí, go bhfuil dréacht iomlán dá dtráchtas críochnaithe acu.
  • i gColáiste na na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta, agus i gColáiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte, go bhfuil dréacht iomlán den mhodheolaíocht agus de na hábhair acu, agus de na caibidlí torthaí ar fad. 

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais chomhlánaithe Dé hAoine, an 19 Aibreán 2023 ag 17:00.

Geobhaidh tú an foirm iarratais leis na coinníollacha uile, Sparanachtai_le_trachtas_phd_a_chriochnu

TABHAIR FAOI DEARA: Ní mór do dhámhachtaithe freastal ar an gceardlann ar líne ‌‘First draft to finished’ a bheidh ar siúl i Meitheamh 2024.