Ní hionann saol na mac léinn in Ollscoil na Gaillimhe agus an saol in aon áit eile i bhfianaise gur campas eiseamláireach dátheangach é campas na hOllscoile, i gcathair dhátheangach na Gaillimhe. Tá muid an-bhródúil as an nGaeilge agus is cuid lárnach dhomhain dár bhféiniúlacht agus dár saol í.  Is chuige sin a chinn muid suaitheantais a dhearadh leis an tsiombail ‘G’, do mhic léinn agus do bhaill foirne a bhfuil Gaeilge acu, le gur féidir baill de phobal na Gaeilge a aithint go héasca ar fud an champais.  Is ar mhaithe le haird a tharraingt ar na seirbhísí atá á gcur ar fáil i nGaeilge ar fud na hOllscoile a forbraíodh an tsiombail ‘G’, agus lena chinntiú go bhfuil pobal na hOllscoile in ann a ngnóthaí a dhéanamh i nGaeilge go héasca mar go bhfuil sé soiléir cá bhfuil na seirbhísí sin ar fáil.

Áras na Gaeilge

Ionad tábhachtach don Ghaeilge san Ollscoil is ea Áras na Gaeilge, a bunaíodh i 1992.  Is ann atá Roinn na Gaeilge agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge lonnaithe, agus is ann a reáchtáiltear cúrsaí Gaeilge do mhic léinn agus d’fhoireann na hOllscoile.  Tá seirbhísí eile ar fáil ann chomh maith dóibh siúd ar mian leo an teanga a labhairt nó a chleachtadh, ina measc Seomra na gCumann agus Téatar Uí Chearbhalláin. 

Caifé na Gaeilge

Tá caifé Gaeilge againn in Áras na Gaeilge ar an gcampas theas freisin.  Buail isteach agus ordaigh do dheoch nó do lón i nGaeilge, agus tapaigh an deis a bheith i measc chomhluadar Gaeilge eile freisin.  Tá fáilte roimh chách mar sin fiú mura bhfuil agat ach cúpla focal tar isteach agus cloisfidh tú neart Ghaeilge agus cá bhfios nach bhfoghlaimeodh tú cúpla focal nua!

An Scéim Cónaitheachta Gaeilge

Rinneadh athsheoladh ar an Scéim Cónaitheachta Gaeilge san Ollscoil in 2022 agus cuirtear lóistín ar fáil do 32 mac léinn le Gaeilge i mBloc na Gaeilge ar champas na hOllscoile gach bliain faoin Scéim agus bronntar scoláireachtaí orthu freisin.  Bíonn deis ag mic léinn na Scéime an Ghaeilge a úsáid agus a chleachtadh agus a bheith mar chuid lárnach de phobal Gaeilge na hOllscoile gan trácht ar imeachtaí a eagrú ar mhaithe leis an nGaeilge a neartú agus a threisiú san Ollscoil.

Cumainn

Tá breis agus 100 cumann anseo san Ollscoil, idir chumainn atá dírithe ar an acadúlacht, ar an bpolaitíocht, ar an gcruthaitheacht, ar fholláine, agus ar an iliomad réimse eile.  Bíonn an Ghaeilge i lár an aonaigh ag an gCumann TradSoc agus go deimhin ag Dramsoc agus reáchtáiltear gníomhaíochtaí an dá chumann thíosluaite ar fad i nGaeilge:

An Cumann Gaelach

Is pobal iad an Cumann Gaelach a bhfuil sé d’aidhm acuspás a thabhairt do Ghaeilgeoirí a gcuid Gaeilge a úsáid ar bhealach neamhfhoirmeálta, i suíomhanna spraíúla. Cuirtear fáilte is fiche roimh dhaoine a bhfuil suim acu sa teanga agus sa chultúr, bíodh siad líofa, nó mura bhfuil acu ach cúpla focal.  Eagraíonn an Cumann Gaelach go leor imeachtaí éagsúla i rith na bliana, ar a n-áirítear Bál na Gaeilge, turas chuig Oireachtas na Samhna, agus neart imeachtaí sóisialta eile.

An Cumann Rince Seite

Cumann nuabhunaithe lán-Ghaeilge in Ollscoil na Gaillimhe atá ag iarraidh an rince seite a spreagadh sa chéad ghlúin eile.  Má tá suim agat neart steipeanna a fhoghlaim agus píosa chraic a bheith agat le Gaeilgeoirí eile bí linn!

 

Amhránaí Cónaitheach Sean-nóis in Ionad an Léinn Éireannaigh

Tá Mairéad Ní Fhlatharta as Baile an tSléibhe sa Spidéal ceaptha mar Amhránaí Cónaitheach Sean-nóis san ollscoil i mbliana.  Tá Mairéad ag gabháil don amhránaíocht ó thosnaigh sí ag freastal ar ranganna sean-nóis sa Ghaelacadamh agus í seacht mbliana d’aois. I measc na múinteoirí a roinn a gcuid eolais léi go flaithiúil, bhí Pat Phádraic Tom Ó Conghaile agus Peatsaí Ó Ceannabháin nach maireann. Chomh maith leis an oiliúint a fuair sí uathusan, tá anáil Sheosaimh Uí Éanaí agus Dharach Uí Chatháin le clos i nguth Mhairéide agus í ag amhrán. Ina dteannta san, luann sí féin an rian a d’fhág Dara Bán agus Caitlín Maude uirthi as a hóige.

Beidh sraith ceardlann á múineadh ag Mairéad san Ollscoil san Earrach agus arís sa bhFómhar. Cuirfear tús leis na ceardlanna i seomra seimineáir an Ionaid ar Bhóthar na Drioglainne ar an 28 Feabhra ag 6pm. Tá na ceardlanna saor in aisce agus beidh fáilte roimh chách. 

 

Seachtain na Gaeilge

Déanann muid ceiliúradh ar an bhféile Ghaeilge, Seachtain na Gaeilge, san Ollscoil gach bliain agus déantar iarracht pobal uile na hOllscoile a spreagadh le húsáid a bhaint as pé Gaeilge atá acu ag na himeachtaí éagsúla a eagraítear do mhic léinn agus do bhaill foirne idir 1 agus 17 Márta.  I measc na n-imeachtaí sin áirítear céilithe, seisiúin cheoil, ceardlanna eolais agus feasachta agus neart deiseanna sóisialaithe eile.

Seimineáir

Bíonn go leor seimineáir agus imeachtaí éagsúla ar siúl san Ollscoil atá dírithe ar an nGaeilge agus ar an gcultúr Gaelach san Ollscoil.  Eagraíonn Roinn na Gaeilge Seimineáir Thaighde sa bhfómhar agus arís san Earrach, agus eagraíonn Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge sraith ‘Léachtaí um Lón’, gan trácht ar sheimineáir a bhíonn dírithe ar ócáidí cheiliúrtha ar leith fearacht Oireachtas na Samhna.

Tuilleadh eolais ar fáil:

Gaeilge - University of Galway

Acadamh - University of Galway

Cartlanna

Tá an t-ádh linn go bhfuil roinnt bailiúcháin chartlainne inár seilbh anseo in Ollscoil na Gaillimhe, ina measc Bailiúchán Sheáin Mhic Giollarnáth, Cartlann Éamoin de Buitléar, Bailiúchán Sheosaimh Uí Éanaí, Cartlann RTÉ Raidió na Gaeltachta, Cartlann an Phléaráca, agus bailiúcháin eile a thugann léargas ar oidhreacht agus ar chultúr na Gaeilge. Tá muid thar a bheith buíoch dóibh siúd a chuir an t-ábhar seo ar fáil dúinn agus is pribhléid dúinn go bhfuil ar ár gcumas é a roinnt leis an bpobal.  Tá leaganacha digiteacha de bhailiúcháin áirithe le fáil ar ardáin éagsúla ar líne, ina measc www.bealoideas.comwww.joeheaney.org, agus www.dri.ie.

 

 

Using your Cúpla Focal

Did you know that 10% of our students study Irish or study through Irish. And lots of our staff also like to speak Irish. Here's how you can get using your cúpla focal...

Get talking...

Follow these simple steps to get speaking Irish on campus...

Staff Irish language classes

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge runs a series of Ranganna Foirne, or staff Irish language classes, aimed at a wide range of learners from beginners upwards.

See details of these classes below:

More information:

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Áras na Gaeilge.
091-49 3616 / arasnagaeilge@ollscoilnagaillimhe.ie

G badge

Our special gold G badges can help students and colleagues identify you as an Irish speaker. If you would like a badge, contact our Irish Language Officer: caroline.nifhlatharta@universityofgalway.ie

Voicemail

Is your voicemail bilingual? Here are some simple sentences that you can include in your message...

  • [Your name] anseo. Níl mé in ann do ghlaoch a thógáil faoi láthair, ach fág teachtaireacht le do thoil. (Listen here: Glórphost 1)
  • [Your name] anseo. Fág teachtaireacht le do thoil agus déanfaidh mé teagmháil leat nuair a bheidh deis agam. (Listen here: Glórphost 2)
  • Dia duit. [Your name] anseo. Ní féidir liom labhairt leat faoi láthair, ach fág teachtaireacht le do thoil agus glaofaidh mé ar ais ort. (Listen here: Glórphost 3)

Caifé Áras na Gaeilge

Did you know that Áras na Gaeilge has an Irish language café? Why not pop in and buy a cupán tae as Gaeilge?

Get e-mailing...

Here are some simple steps to make your email more bilingual...

E-mail signature

Is your email signature bilingual? It's easy to change it. If you're not sure of your job title or office name in Irish, search in the lists below: 

List of Colleges, Schools, Research .docx

Liosta do Phostanna‌‌

This list is up-to-date as of February 2023. If your job title or Office isn't on the list, please email: aistriuchan@universityofgalway.ie

The name and address of the University in Irish is:

Ollscoil na Gaillimhe, Bóthar na hOllscoile, Gaillimh

G symbol

To encourage people to email you in Irish, why not include the following image in your emails? Simply copy the image and paste it into your email signature.

Out of Office Reply

Next time you're away from the office, why not make your Out of Office Reply bilingual? Here are some examples of what you might like to write...

  • Níl mé san oifig faoi láthair. Fillfidh mé [day], [number] [month]. I'm not in the office at present. I will return on [day], [number] [month].
  • Beidh mé ar ais san oifig [day], [number] [month]. I am out of the office until [day], [number] [month].
  • Tá mé ar saoire faoi láthair. Tabharfaidh mé freagra ar do r-phost nuair a fhillfidh mé [day], [number] [month]. I am on leave at present. I will reply to your email when I return on [day], [month] [year].

The days of the working week are: Dé Luain, Dé Máirt, Dé Céadaoin, Déardaoin, Dé hAoine

The months of the year are: Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán, Bealtaine, Meitheamh, Iúil, Lúnasa, Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, Samhain, Nollaig.