All 2005

Iarratais á lorg do chúrsa scileanna raidió trí Ghaeilge

Monday, 15 August 2005

Reachtálfaidh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, acadamh de chuid OÉ Gaillimh, sraith agallamh ar an Aoine, 19 Lúnasa do dhaoine atá ag iarraidh tabhairt faoi chúrsa i scileanna raidió. Beidh na hagallaimh seo ag teacht sna sála ar thorthaí na hArdteiste a fhoilseofar an tseachtain seo. Cúrsa bliana lánaimseartha is ea an Dioplóma i Scileanna Raidió a bheas ar bun in ionad an Acadaimh ar an gCeathrú Rua i gConamara. Is é seo an dara bliain ina bhfuil sé ar siúl. Cuimsíonn sé raon leathan ábhar, ón iriseoireacht go scileanna craoltóireachta, léiriú agus iarléiriú fuaime agus raidió, cúrsaí eitice agus dlí agus scileanna cumarsáide pearsanta. Tá tréimhse taithí oibre ceithre sheachtaine mar chuid den chúrsa. D'oibrigh mic léinn an cúrsa le RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ Lyric FM agus BBC Thuaisceart Éireann roimhe seo agus tugadh cuireadh do chuid acu leanúint lena gcuid oibre ann. Dar le roinnt de na mic léinn ar chúrsa na bliana seo, "oscailt súl" ar thionscal na meán ab ea an cúrsa. Tá gné den iriseoireacht chlóite mar chuid de, agus chuir mic léinn na bliana seo caite forlíonadh le chéile a foilsíodh sa nuachtán Foinse. Bhí Pádraig Ó Duithche as Corr na Móna i measc na ndaoine ar an gcéad chúrsa. "Cheap mé, cosúil le go leor daoine, nach raibh tada ann ach a ghabháil chuig an micreafón. Ach tá an t-uafás ag baint leis. D'fhoghlaim mé conas thú féin a chur i láthair agus go gcaithfidh tú tú féin a chur ar an eolas faoin ábhar a bhfuil tú ag caint faoi, má tá tú beo ar an aer ag caint," a dúirt sé. Chaith Cathal Mac Gearailt ceithre sheachtaine ar thaithí oibre le RTÉ Raidió na Gaeltachta i gCiarraí. "Tá mé ag déanamh rudaí difriúla gach aon lá. Tá mé ag déanamh na nuachta, tá mé ag déanamh na bhfógraí agus tá mé ag déanamh na fuaime agus rudaí mar sin," a dúirt sé. Is iad na hiriseoirí Norita Ní Chartúir agus Uinsionn Mac Dubhghaill na príomhtheagascóirí ar an gcúrsa. Tá taithí na mblianta ag Norita Ní Chartúir mar chraoltóir le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus tá taithí ag Uinsionn Mac Dubhghaill mar Eagarthóir Gaeilge an Irish Times, agus mar iriseoir le Nuacht TG4 agus le heagrais eile. Cuirtear béim mhór ar scileanna praiticiúla le linn an chúrsa, agus é mar aidhm aige na rannpháirtithe a réiteach chun fostaíocht a bhaint amach in earnáil an raidió, bíodh sin os comhair an mhaidhc mar láithreoir nó taobh thiar den deasc fuaime mar theicneoir nó mar léiritheoir. Tháinig forbairt mhór ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil do dhaoine in earnáil na cumarsáide Gaeilge le blianta beaga anuas. Bíonn éileamh mór ar dhaoine a bhfuil na scileanna cuí craoltóireachta, teicniúla agus fuaime acu, ag eagraíochtaí ar nós RTÉ Raidió na Gaeltachta, stáisiúin raidió eile, TG4, Telegael, Abú Media agus neart comhlachtaí eile. Ar an iomlán bíonn os cionn 40 stáisiún raidió ag craoladh in Éirinn agus deiseanna éagsúla oibre ar fáil do lucht an chúrsa dá réir. De bharr tacaíocht fhlaithiúil Údarás na Gaeltachta ní bhíonn táille ar an gcúrsa agus íocann an tÚdarás liúntas seachtainiúil do rannpháirtithe. Cuirfear tús leis an Dioplóma i Scileanna Raidió ar an 12 Lúnasa 2005 agus é faoi réir ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

>> Read full story about Iarratais á lorg do chúrsa scileanna raidió trí Ghaeilge

Applications invited for Irish language Radio Skills Course

Monday, 15 August 2005

Interviews to allocate the remaining places on a radio skills course, offered by NUI Galway's Irish language institute, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, are to be held on Friday, 19th August 2005, following the publication of this year's Leaving Certificate results. The one-year, full-time Dioplóma i Scileanna Raidió course, now is its second year, is based at the institute's centre in An Cheathrú Rua, Connemara. Covering a broad range of subjects including journalism, broadcast skills, sound production, post-production, ethics, law and communication skills, the course includes a four-week work placement. Previous students have worked at RTE Lyric FM, Raidió na Gaeltachta and BBC Northern Ireland where some have been offered further employment. Described by several students as "an eye opener" to the media industry, the course includes an element of print journalism which last year saw students complete a supplement that was published in Foinse. Pádraig Ó Duithche from Corr na Móna, who was among the first group to study the course. "I thought, like many people, that all that was involved in the course was sitting behind a microphone. I learned that you have to present yourself and you have to inform yourself about the subject that you are going to talk about because you talk live on air," he said. Cathal Mac Gearailt, who completed his work experience with Raidió na Gaeltachta in Kerry, said he would recommend the course to anyone. "I am doing different things every day. One day I will be presenting a programme, the next I will be working the sound desk and doing different things in the studio," he said. Course tutors include Norita Ní Chartúir, an experienced journalist who has worked with Raidió na Gaeltachta, and Uinsionn Mac Dubhghaill, a former Irish language editor of the Irish Times who has also worked as a journalist with Nuacht TG4. With a strong emphasis on practical skills, the course is geared towards preparing participants for a career in radio, either in front of the microphone as a presenter or behind the sound desk as a technician or producer. Opportunities in the Irish language media have expanded greatly in recent years with the advent of TG4 where sound, presentation and technical skills are much in demand. And with over 40 radio stations on air across the country there are several career options available to graduates of the course. Course fees will be paid and participants will receive a weekly training allowance from Údarás na Gaeltachta. The Dioplóma i Scileanna Raidió begins on 12th September 2005 and is offered by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.

>> Read full story about Applications invited for Irish language Radio Skills Course

NUI Galway lecturer awarded prestigious French prize

Thursday, 11 August 2005

Dr Jane Conroy, senior lecturer at the Department of French, NUI Galway, has become the first woman and first native English speaker to be awarded the prestigious Académie Francaise prize for scholarly work in French. Dr Conroy has been honoured with the Grand Prix de la Francophonie de L'Académie Française for her research into intercultural interactions, real and imaginary, between France and other countries, especially Ireland and Britain. This is the first time since its foundation in 1986 that the award, worth €22,500, has been awarded to someone from Ireland, the UK or the US. Dr Conroy was nominated by the French academician Michel Déon, who lives in Galway and was impressed by her pioneering work on 17th century French theatre and literature, written by French travellers to Ireland between the 17th and 19th centuries. During the 17th century, many French plays were set in the UK, a fact that went largely unnoticed until Dr Conroy wrote and published her book in French Tragic Lands: England and Scotland in 17th Century French Tragedy (Gunter Naar, 1999). This award recognises that and other publications by Dr Conroy in French. A native of Rosmuc, Connemara, Dr Conroy is humanities secretary for the Royal Irish Academy and is one of a team of editors of the Irish Journal of French Studies. She will receive her award in a special ceremony at the Institute de France in Paris in December. Dr Conroy is currently in Paris where she is preparing an edition of the 18th century manuscript travel diaries of Charles-Etienne Coquebert de Montbret, written during his time as French consul in Dublin during the reign of Louis XVI. The document will be published in French by the Irish Manuscript Commission but an English version will be made available to university libraries by Dr Conroy. Several of Dr Conroy's colleagues from the Department of French are also spending the summer in Paris where they are conducting research of a very high standard. The relationship with NUI Galway and several of the most respected French institutions in this regard reflects the quality of the research work and the affinity between the two countries.

>> Read full story about NUI Galway lecturer awarded prestigious French prize

NUI Galway announces appointment of Vice-President for Research

Thursday, 4 August 2005

The Governing Authority of NUI Galway today (Thursday August 4th 2005) announced the appointment of Professor Roy Green as Vice-President for Research. The Dean of the University's Faculty of Commerce was appointed for a four-year term of office following a meeting of Údarás na hOllscoile/Governing Authority. The newly established post underpins NUI Galway's commitment to further strengthening the research reputation and ethos of the University. As Vice President for Research, Professor Green will create the structures necessary to ensure that NUI Galway will remain at the forefront of internationally acknowledged research excellence. Specifically, Professor Green will ensure that the University will build on previous successes in attracting competitive research funding, will support and develop opportunities for researchers across all faculties and will also ensure the University's contribution to Ireland's knowledge society by protecting intellectual property through a newly-established Technology Transfer Office. Congratulating Professor Green on his appointment, the President of NUI Galway, Dr Iognáid Ó Muircheartaigh said, "We are very pleased to announce that Professor Green, an outstanding scholar, with an established corpus of professional and personal achievement in research, will continue to lead and develop our research reputation. Professor Green is a very capable individual and under his stewardship, we look forward to ensuring that our internationally acknowledged strengths of excellence in research will continue to grow and prosper." Professor Green is internationally recognised in the fields of innovation studies, industry and labour, market analysis and economic theory. He is currently involved in a study of the ICT sector in Ireland and a research project on structural reform and the knowledge-based economy in Europe. He has contributed to the OECD National Innovation Systems Programme and is on the steering group of the Atlantic Technology Corridor. He is a member of the Irish Research Council of the Humanities and Social Sciences, a member of Enterprise Ireland's National Research Funding Board and is current Chair of the Irish Academy of Management. Professor Green joined NUI Galway in February 2000 as Professor of Management. He was the foundation Director of the Centre for Innovation and Structural Change (CISC), established in NUI Galway in 2002 with funding of €2.8 million under the Irish Government's Programme for Research in Third Level Institutions (PRTLI). He was previously with the University of Newcastle, Australia, where he was Director of the Employment Studies Centre. A Fellow of Clare Hall, Cambridge, he has also played a key role as adviser to Government and Business. NUI Galway has enjoyed remarkable success in recent years in securing some 100m Euro in competitive funding from the Higher Education Authority's Programme for Research in Third Level Institutions (PRTLI) and from Science Foundation Ireland. Ends

>> Read full story about NUI Galway announces appointment of Vice-President for Research

Leas-Uachtarán um Thaighde ceaptha ag OÉ, Gaillimh

Thursday, 4 August 2005

D'fhógair Údarás Ollscoil na hÉireann, Gaillimh inniu (Déardaoin, 4 Lúnasa) go bhfuil an tOllamh Roy Green ceaptha mar Leas-Uachtarán um Thaighde. Ceapadh an fear a bhí ina Dhéan ar Dhámh Tráchtála na hOllscoile ar feadh ceithre bliana ag cruinniú d'Údarás na hOllscoile. Cuireann an post nuabhunaithe béim ar chomh dáiríre is atá Ollscoil na hÉireann, Gaillimh maidir le cáil taighde agus éiteas na hOllscoile a láidriú. Mar Leas-Uachtarán um Thaighde, cruthóidh an tOllamh Green na struchtúir chuí le cinntiú go bhfanfaidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh chun tosaigh i sárthaighde idirnáisiúnta. Cinnteoidh an tOllamh Green go dtógfaidh an Ollscoil ar a cumas maoiniú taighde a aimsiú, cuirfidh sé tacaíocht ar fáil agus forbróidh sé deiseanna do thaighdeoirí as na dámha uile agus deimhneoidh sé freisin inchur na hOllscoile i sochaí eolais na hÉireann, trí mhaoin intleachtúil a chosaint tríd an Oifig um Aistriú Teicneolaíochta nuabhunaithe. Agus é ag déanamh comhghairdis leis an Ollamh Green, dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán OÉ, Gaillimh, an méid seo: "Tá áthas orainn a fhógairt go leanfaidh an tOllamh Green air, scoláire den chéad scoth, a bhfuil cáil bainte amach aige as a chuid taighde, ag stiúradh agus ag forbairt ár gcáil taighde. Duine fíorchumasach é an tOllamh Green agus faoina cheannaireacht, táimíd ag súil go gcinnteofar go dtiocfaidh fás agus forbairt ar na réimsí taighde sin a bhfuil clú idirnáisiúnta tuilte againn mar gheall orthu." Tá cáil idirnáisiúnta ar an Ollamh Green mar gheall ar a chuid taighde i réimse an staidéir nuálaíochta, tionscail agus saothar, anailís ar an margadh agus teoiric eacnamaíoch. Tá sé ag obair ar staidéar don earnáil ICT in Éirinn faoi láthair agus ar thionscadal taighde maidir le hathchóiriú struchtúrtha agus geilleagar eolasbhunaithe na hEorpa. Tá obair déanta aige ar Chlár Náisiúnta Chórais Nuálaíochta de chuid an OECD agus ar ghrúpa stiúrtha do Dhorchla Teicneolaíochta an Atlantaigh. Ar lean/ Tá an tOllamh Green ina chomhalta den Chomhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta, den Bhord Maoiniúcháin Náisiúnta Taighde de chuid Fiontraíocht Éireann; agus tá sé ina Chathaoirleach faoi láthair ar Acadamh Bainistíochta na hÉireann. Thosaigh Roy Green ina phost mar Ollamh Bainistíochta in OÉ, Gaillimh i Feabhra 2000. Ba é an chéad Stiúrthóir ar an Ionad um Nuálaíocht agus Athrú Struchtúrach (CISC), a bunaíodh in OÉ, Gaillimh in 2002 le maoiniú €2.8 milliún faoi Chlár Rialtas Éireann um Thaighde i bhForais Tríú Leibhéal (PRTLI). Roimhe sin, bhí sé in Ollscoil Newcastle, san Astráil, áit a raibh sé ina Stiúrthóir ar Ionad Staidéar na Fostaíochta. Bhí sé ina Ánra de Clare Hall, Cambridge, agus ina chomhairleoir Rialtais agus Gnó. Tá éirithe thar barr le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh le blianta beaga anuas ag aimsiú thart ar 100m Euro san iomaíocht maoiniú don taighde trí Chlár Taighde an Údaráis um Ard-Oideachas in Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI) agus trí Fhondúireacht Eolaíochta Éireann a fháil. Críoch

>> Read full story about Leas-Uachtarán um Thaighde ceaptha ag OÉ, Gaillimh

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Featured Stories