Family Focus at NUI Galway Spring Open Day

Getting ready for Open Day at NUI Galway are students outside the new Engineering Building. The event will take place on Saturday, 28 April with talks and tours giving visitors a taste of University life.
Apr 11 2012 Posted: 12:13 IST

Over 3,000 prospective students and their parents from across Ireland are expected to attend NUI Galway's Spring Open Day on Saturday, 28 April. Tailored towards Leaving Certificate and mature students interested in studying at NUI Galway, the Open Day will give the opportunity for students, along with their parents and families, to sample university life at NUI Galway.

Taster sessions will run throughout the day, designed to give a real insight into studying at NUI Galway, with hands-on interactive Science Experience workshops and tours of the campus. New for 2012 is ‘Your Career with an Arts Degree’ - a specialised talk on the Bachelor of Arts providing an insight into the diverse range of careers from an Arts degree.

Tours of the campus will feature the state-of the-art sports complex and gym, and the new Engineering Building. Tours of student accommodation will also be available to visitors on the day. Popular highlights for parents will be the talks, 'Focus on Your Career' and 'A Parent's Guide to University'. With a packed programme of events for all ages, including entertainment for younger children, the event is an ideal family day out.

This year, all counties in Ireland will be represented by a team of 'student ambassadors', answering questions on specific courses and all aspects of university life. Lecturers and support staff will also be available at over 80 stands to deal with any queries about degrees, accommodation, finances and much more.

Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications at NUI Galway, said: "Choosing a university is one of the most important decisions a student will ever make and parents play a key role in supporting students as they take this important next step. Open Day is the perfect opportunity for parents to ensure they have access to all of the information they need to support sons and daughters through their university career. We are encouraging anyone with an interest in studying at NUI Galway to come along, talk to our lecturers and current students, find out about the courses, check out the facilities and decide for yourself whether NUI Galway feels right for you. Spring Open Day has proved invaluable in the past to many students, particularly those considering their options before the CAO change of mind deadline of 1 July.”

NUI Galway is an internationally recognised university with a distinguished reputation for teaching excellence and research. The University was recently awarded the top rating of stars in the latest QS Stars rating system for its exceptional developments in education, securing five stars for its teaching and facilities. The University is one of the top universities for student retention and graduate employment.

NUI Galway recognises the academic excellence of its Undergraduate students annually with the presentations of such awards as Entrance Scholarships, Sports Scholarships, Scoláireachtaí na Gaeltachta and the Dr James Massey Keegan Scholarship. The University also awards ten scholarships for Medical students who perform exceptionally well in the Leaving Certificate and the Admissions Test (H-PAT Ireland).

The NUI Galway Spring Open Day will run from 10am to 3pm and visitors can book a place and receive a programme in advance by logging on to www.nuigalway.ie/opendays, calling 091 494145 or emailing visit@nuigalway.ie.

-Ends-

 

Lá don Teaghlach ag Lá Oscailte an Earraigh in OÉ Gaillimh

 Táthar ag súil le breis agus 3,000 duine agus a dtuismitheoirí as gach contae in Éirinn freastal ar Lá Oscailte an Earraigh in OÉ Gaillimh Dé Sathairn, an 28 Aibreán. Tá an Lá Oscailte dírithe ar dhaltaí na hArdteistiméireachta agus ar dhaltaí lánfhásta a bhfuil spéis acu staidéar in OÉ Gaillimh. Beidh an deis ag daltaí agus ag a dtuismitheoirí agus a dteaghlaigh blaiseadh a fháil de shaol na hOllscoile in OÉ Gaillimh.

Beidh seisiúin eolais ar siúl ar feadh an lae chun léargas a thabhairt ar shaol na hOllscoile in OÉ Gaillimh. Beidh ceardlanna praiticiúla idirghníomhacha Eolaíochta ar siúl chomh maith le turais den champas. Den chéad uair i mbliana beidh ‘Your Career with an Arts Degree’ - caint speisialta ar an mBaitsiléir sna Dána - ar siúl. Gheobhaidh éisteoirí blaiseadh den réimse gairmeacha atá ar fáil le céim sna Dána.

Ar thurais den champas, taispeánfar an t-ionad spóirt le giomnáisiam den scoth mar aon leis an bhFoirgneamh nua Innealtóireachta. Beidh turais de lóistín na mac léinn ar fáil do chuairteoirí ar an lá chomh maith. Cuirfidh tuismitheoirí suim sna cainteanna, 'Focus on Your Career' agus 'A Parent's Guide to University'. Tá clár imeachtaí den scoth beartaithe don uile dhuine, siamsaíocht do ghasúir óga san áireamh - is cinnte gur iontach an lá a bheas ann don teaghlach ar fad.

I mbliana, beidh ionadaíocht ag gach contae sa tír ag an ócáid le foireann ‘ambasadóirí na mac léinn', a fhreagróidh ceisteanna faoi chúrsaí ar leith agus faoi aon ghné de shaol na hOllscoile. Beidh léachtóirí agus an fhoireann tacaíochta ar fáil chomh maith ag breis agus 80 seastán chun ceisteanna faoi chéimeanna, lóistín, maoiniú agus go leor eile a fhreagairt.

Dúirt Caroline Loughnane, an Stiúrthóir Margaíochta agus Cumarsáide in OÉ Gaillimh: “Ceann de na cinntí is tábhachtaí a dhéanfaidh mac léinn go brách an ollscoil a fhreastalóidh sé/sí uirthi a roghnú. Tá ról tábhachtach ag tuismitheoirí tacú le mic léinn agus iad i mbun an cinneadh sin a dhéanamh. Is é an Lá Oscailte an deis is fearr do thuismitheoirí a chinntiú go bhfuil an t-eolas ar fad acu chun tacú le mac nó le hiníon ag an ollscoil. Molaimid do dhuine ar bith a bhfuil suim acu staidéar in OÉ Gaillimh teacht chuig an Lá Oscailte, labhairt leis na léachtóirí agus leis na mic léinn reatha, eolas a fháil faoi chúrsaí, breathnú ar na háiseanna agus a fháil amach duit féin an bhfeileann OÉ Gaillimh duitse. Bhain go leor mac léinn leas as Lá Oscailte an Earraigh sna blianta roimhe seo go háirithe má bhí rún acu athrú intinne an CAO a úsáid roimh an spriocdháta an 1 Iúil.”

Tá aitheantas idirnáisiúnta ag OÉ Gaillimh a bhfuil cáil an teagaisc agus an taighde uirthi. Bhain an Ollscoil na marcanna ab airde amach i gcóras rátála QS Stars le gairid as forbairtí den scoth in oideachas agus bhaineamar cúig réalta amach sa teagasc agus sna háiseanna chomh maith. Tá an Ollscoil ar cheann de na hollscoileanna is fearr ó thaobh mic léinn a choinneáil agus fostaíocht na gcéimithe.

Tugann OÉ Gaillimh aitheantas d’fheabhas acadúil na bhFochéimithe gach bliain le gradaim cosúil le Scoláireachtaí Iontrála, Scoláireachtaí Spóirt, Scoláireachtaí na Gaeltachta agus Scoláireacht an Dr James Massey Keegan. Bronnann an Ollscoil deich scoláireacht freisin ar mhic léinn Leighis a dhéanann thar barr san Ardteistiméireacht agus sa Tástáil Iontrála (H-PAT Ireland).

Beidh Lá Oscailte an Earraigh ar siúl idir 10am agus 3pm agus féadfaidh cuairteoirí áit a chur in áirithe agus clár imeachtaí a fháil roimh ré ach logáil isteach ar www.nuigalway.ie/opendays, glao ar 091 494145 nó ríomhphost a sheoladh chuig visit@nuigalway.ie.

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories