NUI Galway Announce 2012 Alumni Award Winners

Jan 26 2012 Posted: 11:18 GMT

NUI Galway has announced the winners of the 2012 Alumni Awards to be presented at the twelfth annual Alumni Awards Gala Banquet on Saturday, 3 March, 2012. The Gala Banquet will again be held in the Bailey Allen Wing located in Áras na Mac Léinn on campus.

The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University’s more than 80,000 graduates worldwide. The Awards programme boasts an impressive roll call of 68 outstanding graduates who have gone on to honour their alma mater, including, for example, Michael D. Higgins, Ciarán FitzGerald, Sean O’Rourke, Professor Frank Gannon, Dr Luke Clancy and Gráinne Seoige.

The winners of the six alumni awards to be presented at Gala 2012:

 • Bank of Ireland Award for Business, Public Policy and Law
  Máire Whelan, Attorney General of Ireland
 • Bank of Ireland Award for Engineering and Informatics
  Gerry Kilcommins, VP Global Vascular Operations & General Manager Medtronic Galway and past President American Chamber of Commerce, Ireland.
 • NUI Galway Alumni Award for Science 
  Professor Fergal O'Gara, Chair of Microbiology UCC; Director, BIOMERIT Research Centre (BRC)
 • AIB Award for Arts, Social Sciences and Celtic Studies
  Marie Mullen - actress, Druid Theatre Company co-founder
 • Medtronic Award for Medicine, Nursing and Health Sciences
  Professor Tim O'Brien, Director, Gait Laboratory & Consultant Orthopaedic Surgeon, Central Remedial Clinic
 • Duais Hewlett Packard don Gaeilge
  Peadar Mac An Iomaire, Iar-Phríomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh

Speaking on the announcement of the Awards recipients, President of NUI Galway, Dr Jim Browne said: “Our Alumni Awards programme recognises the many Galway alumni who are leaders in their professions and excel in their pursuits at national and international levels. These awards celebrate the life-long value of an NUI Galway education and recognise individual achievements among the University’s more than 80,000 graduates worldwide. I congratulate each of the Award winners and look forward to welcoming them back to their alma mater for the Gala Banquet in March.”

For booking information contact Catherine Conroy on 091 492972 or email catherine.conroy@nuigalway.ie. Online bookings at www.nuigalway.ie/alumni-friends

 
ENDS

        --------------------------------------------------------------------------------------------- Tá buaiteoirí Dhuaiseanna Alumni 2012 fógartha ag OÉ Gaillimh. Bronnfar na Duaiseanna ag Mórfhéasta Bronnta na nGradam Alumni san Ollscoil Dé Sathairn, an 3 Márta 2012. Seo an 12ú bliain as a chéile a mbeidh an Mórfhéasta á reáchtáil. Reáchtálfar an Mórfhéasta i Sciathán Bailey Allen in Áras na Mac Léinn, OÉ Gaillimh.

Tá breis agus 80,000 céimí de chuid na hOllscoile scaipthe ar fud an domhain. Tugann na Duaiseanna Alumni aitheantas do chuid de na céimithe sin a bhfuil éachtaí déanta acu.  Go dtí seo tá duais alumni bronnta ar 68 céimí den scoth – céimithe a bhfuil a n-alma mater fíorbhródúil astu – Michael D. Higgins, Ciarán FitzGerald, Sean O’Rourke, an tOllamh Frank Gannon, an Dr Luke Clancy agus Gráinne Seoige ina measc.


Seo a leanas an seisear a mbronnfar Duais Alumni orthu ag Mórfhéasta 2012:

 • Duais Bhanc na hÉireann don Ghnó, an Beartas Poiblí agus an Dlí  
  Máire Whelan, Ard-Aighne na hÉireann
 • Duais Bhanc na hÉireann don Innealtóireacht agus don Ionformaitic 
  Gerry Kilcommins, Leas-Uachtarán Global Vascular Operations & Bainisteoir    Ginearálta Medtronic na Gaillimhe agus iar-Uachtarán ar Chumann Tráchtála Mheiriceá in Éirinn
 • Duais Alumni OÉ Gaillimh don Eolaíocht 
  An tOllamh Fergal O’Gara, Ollúnacht le Micribhitheolaíocht, UCC, Stiúrthóir, Ionad Taighde BIOMERIT (BRC)
 • Duais AIB do na Dána, na hEolaíochtaí Sóisialta agus an Léann Ceilteach 
  Marie Mullen – aisteoir, comhbhunaitheoir Chomplacht Amharclannaíochta an   Druid
 • Duais Medtronic don Leigheas, an tAltranas agus na hEolaíochtaí Sláinte 
  An tOllamh Tim O’Brien, Stiúrthóir, Saotharlann Gait & Máinlia Comhairleach Ortaipéidice, an Clinic Lárnach Íocshláinteach
 • Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge 
  Peadar Mac an Iomaire, Iar-Phríomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, nuair a fógraíodh buaiteoirí na nDuaiseanna Alumni: “Tugann an clár Duaiseanna Alumni aitheantas d’iarmhic léinn na Gaillimhe ar ceannairí iad agus atá ar thús cadhnaíochta ina ngairm in Éirinn agus thar lear.  Déanann na gradaim seo ceiliúradh ar luach fadsaoil an oideachais a chuirtear ar fáil in OÉ Gaillimh agus tugann siad aitheantas do na héachtaí atá déanta ag cuid den 80,000 céimí de chuid na hOllscoile fud fad na cruinne. Déanaim comhghairdeas le gach duine a bhuaigh Duais Alumni agus táim ag súil go mór le fáilte ar ais a chur rompu chuig a n-alma mater ag an Mórfhéasta i mí an Mhárta.”

Chun eolas faoi áirithintí a fháil, déan teagmháil le Catherine Conroy ag 091 492972 nó seol r-phost chuig catherine.conroy@nuigalway.ie.  Is féidir áit a chur in áirithe ar líne ag www.nuigalway.ie/alumni-friends

CRÍOCH 

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories