PhD Conferring Ceremony at NUI Galway

Mar 22 2012 Posted: 16:31 GMT

Over 50 students were recognised by NUI Galway today (Thursday, 22 March) at a special ceremony when they were conferred with a Doctor of Philosophy (PhD) from NUI Galway President, Dr Jim Browne.

One student, Elizabeth Mary Gosling, was also conferred with a DSc on Published Work. Degrees on published work awarded by the NUI are higher doctorates and are the highest qualifications awarded by the University. They are awarded to scholars who have, over a sustained period, published a substantial body of ground-breaking and influential work in a field of specialisation and who have achieved outstanding distinction internationally in that field.

All Colleges of the University were represented at the ceremony, with graduands from the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, the College of Business, Public Policy and Law; the College of Engineering and Informatics; the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; and the College of Science.

NUI Galway President Dr Jim Browne said: “I would like to congratulate each graduate on their achievement in earning their doctorate degrees. We in NUI Galway are determined that this University will play its full part in producing the graduates and the leaders who will create the future. We have significantly increased our number of PhD graduates in recent years as we strive to meet the needs of the knowledge and innovation economy.”

The next conferrings to take place at NUI Galway will be the summer conferring on Thursday, 21 June and the conferring of Honorary Degrees on Friday, 29 June.

-ENDS-

_______________________________________________________________________

 

Searmanas Bronnta PhD in OÉ Gaillimh

Ag searmanas speisialta in OÉ Gaillimh inniu (Déardaoin, 22 Márta), bhronn Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, Dochtúireacht san Fhealsúnacht (PhD) ar bhreis agus 50 mac léinn.

Chomh maith leis sin, bronnadh DSc as Saothar Foilsithe ar mhac léinn amháin, Elizabeth Mary Gosling. Is ard-dochtúireachtaí iad céimeanna a bhronnann OÉ Gaillimh as saothar foilsithe, agus is iad na cáilíochtaí is airde a bhronntar san Ollscoil iad. Bronntar iad ar scoláirí a bhfuil bailiúchán de shaothar úrnua agus cumhachtach i réimse speisialtóireachta foilsithe acu, thar thréimhse áirithe, agus a bhfuil aitheantas den scoth bainte amach acu go hidirnáisiúnta sa réimse sin.

Bhí céimithe ó gach Coláiste san Ollscoil i measc na gcéimithe sin ar bronnadh PhD orthu, Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh; Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí & an Dlí; Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; Coláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; agus Coláiste na hEolaíochta. 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach céimí as a gcáilíocht dochtúireachta a bhaint amach. Cuirimidne in OÉ Gaillimh romhainn go ndéanfadh an Ollscoil seo a cion féin le céimithe agus ceannairí a chur ar fáil a mhúnlóidh an todhchaí. Tá méadú suntasach tagtha ar líon na gcéimithe PhD le blianta beaga anuas chun freastal ar riachtanais an gheilleagair eolasbhunaithe agus nuálaíochta.”

Beidh an chéad searmanas bronnta céimeanna eile ar bun in OÉ Gaillimh i rith an tsamhraidh – Déardaoin, an 21 Meitheamh agus is ar an Aoine, an 29 Meitheamh, a bhronnfar na Céimeanna Oinigh.

-CRÍOCH-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories