NUI Galway’s First Class Scholarships Set to Reward Excellence

Tuesday, 6 November 2012


Launching the new Postgraduate Taught Masters Scholarship Scheme at the recent NUI Galway Postgraduate Open Day was Dr Jim Browne, NUI Galway President, with Ita Reddington from Co. Galway.

NUI Galway has announced details of a new scholarships scheme for postgraduate students designed to reward exceptional achievement. Postgraduate Scholarships valued at €1,500 per student will be awarded to all students studying a postgraduate taught Masters programme in the year 2013/14 who have a first class honours undergraduate degree. The new initiative is open to postgraduate students, applying for a fulltime Taught Masters programme due to commence in autumn 2013. Scholarships will be awarded to students accepted on a fulltime taught masters and who fulfill the criteria as outlined by the University.

Interested students should visit the NUI Galway website for further detail about the scholarships and for information about the general postgraduate student application process: www.nuigalway.ie/postgraduate/scholarships.

NUI Galway offers over 500 postgraduate taught programmes, with a wide range of programme choice across its five Colleges, and flexible modes of delivery. Postgraduate study is increasingly essential in enabling new graduates to develop specialist knowledge in particular fields, and in enhancing employability skills. But course fees, along with maintenance costs, put postgraduate study out of the reach of many talented students.

Speaking at the announcement, which was made at the University’s recent Postgraduate Open Day on campus, Dr Jim Browne, President of NUI Galway, said: “The new scholarships were developed in response to the recent cuts in maintenance funding for postgraduate students. We know that more and more students are looking to postgraduate study as a means of enhancing their skills and their employability, but financial constraints are a big problem. We believe that these scholarships will enable more of the brightest and most committed students to progress to postgraduate study.”

Postgraduate students make up a significant part of the student population at NUI Galway, with almost 4,000 students (taught and research) across all schools and disciplines.

For more information on postgraduate programmes and scholarships at NUI Galway visit http://www.nuigalway.ie/postgraduate/scholarships or phone 091 492844 or email postgrad@nuigalway.ie.

The next NUI Galway Postgraduate Open Day, showcasing the University’s full-time and part-time postgraduate programmes, including taught and research masters, and doctoral research options, will take place on Tuesday, 12 February, 2013.

ENDS

Fógraíonn OÉ Gaillimh Scoláireachtaí Nua den Scoth chun Mic Léinn Chumasacha a Aithint

D’fhógair OÉ Gaillimh sonraí faoi scéim nua scoláireachtaí do mhic léinn iarchéime chun gnóthachan eisceachtúil a aithint. Bronnfar Scoláireachtaí Iarchéime ar luach €1,500 an mac léinn ar gach mac léinn ar glacadh leo ar chláir lánaimseartha Mháistreachta Mhúinte in 2013/14 a bhfuil fochéim chéadonóracha acu. Tá an deis seo ar fáil do mhic léinn iarchéime a dhéanann iarratas ar chlár Máistreachta Múinte lánaimseartha atá le tosú i bhfómhar 2013. Bronnfar na scoláireachtaí ar mhic léinn a ghlacann le háit ar mháistreacht lánaimseartha teagaisc agus a chomhlíonann critéir na hOllscoile.

Ba cheart do mhic léinn a bhfuil spéis acu anseo cuairt a thabhairt ar láithreán gréasáin OÉ Gaillimh chun tuilleadh eolais a fháil faoi scoláireachtaí agus chun eolas ginearálta a fháil faoin bpróiseas iarratais do mhic léinn iarchéime: www.nuigalway.ie/postgraduate/scholarships.

Cuireann OÉ Gaillimh os cionn 500 clár iarchéime múinte ar fáil le rogha leathan as cúig Choláiste agus modhanna solúbtha seachadta. Tá staidéar iarchéime ag éirí níos riachtanaí chun saineolas a thabhairt do chéimithe nua i réimsí áirithe agus chun scileanna fostaíochta a fheabhsú. Ach mar gheall ar tháillí na gcúrsaí mar aon le costais chothabhála bíonn go leor mic léinn chumasacha nach mbíonn in acmhainn tabhairt faoi staidéar iarchéime.

Ag labhairt dó faoin bhfógra, a rinneadh ag an Lá Oscailte Iarchéime ar an gcampas le gairid, dúirt an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Forbraíodh na scoláireachtaí nua mar fhreagra díreach ar na ciorruithe a rinneadh le déanaí ar mhaoiniú cothabhála do mhic léinn iarchéime. Tá a fhios againn go bhfuil níos mó mic léinn ag díriú ar staidéar iarchéime d’fhonn cur lena gcuid scileanna agus chun a gcuid deiseanna fostaíochta a fheabhsú, ach tá srianta airgid ag cothú fadhbanna móra. Creidimid go dtabharfaidh na scoláireachtaí seo deis do níos mó de na mic léinn is cliste agus is tiomanta dul ar aghaidh chuig staidéar iarchéime.”

Is mic léinn iarchéime iad cuid mhór de phobal OÉ Gaillimh; tá beagnach 4,000 mac léinn (ar chláir mhúinte agus thaighde) sna scoileanna agus sna disciplíní ar fad.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar chláir agus ar scoláireachtaí iarchéime in OÉ Gaillimh téigh chuig http://www.nuigalway.ie/postgraduate/scholarships nó glaoigh ar  091 492844 nó seol rphost chuig postgrad@nuigalway.ie.

Beidh cláir iarchéime lánaimseartha agus pháirtaimseartha OÉ Gaillimh ar taispeáint ag an gcéad Lá Oscailte Iarchéime eile a bheidh ar siúl Dé Máirt, an 12 Feabhra 2013, agus beidh idir mháistreachtaí teagaisc agus taighde, agus roghanna taighde dochtúireachta ar taispeáint ann.

CRÍOCH

Keywords: Press.

Author: Marketing and Communications Office, NUI Galway
« Back


Featured Stories