NUI Galway Graduate Jobs Fair Features Major Galway Employers

Oct 01 2012 Posted: 09:31 IST

Major organisations from business and industry will feature at the NUI Galway Graduate Jobs Fair on Monday, 8 October, from 12.30- 4pm in the Bailey Allen Hall. This free event will showcase graduate employment opportunities from all disciplines, with a diverse number of fields such as accountancy, consultancy, education, engineering, IT, law, science, retail and many other sectors represented throughout the day.

Major Galway-based employers such as Avaya, Creganna, Lidl, Medtronic, Merit Medical, Smyths Toys will attend, in addition to international companies such as Abbott, Accenture, Analog Devices, PWC and Microsoft.

Visitors to the event can spend the afternoon networking with Ireland’s leading graduate recruiters and avail of the opportunity to have their CV reviewed at the CV Clinic, which will run from 1.30-3.30pm.

According to John Hannon, Head of the NUI Galway Career Development Centre: “Demand for NUI Galway graduates remains high, reflecting on their excellent employability status and many of Ireland’s major graduate recruiters are coming to the Jobs Fair hoping to find the next generation of leaders for their businesses. Over 90% of our most recent graduates went into work or further study last year and this Fair will also be an opportunity to get information on postgraduate programmes available in NUI Galway for those interested in further study.”

Event organiser, Josephine Walsh, advises those attending the Fair not to forget their main objective: “Securing your first graduate job is the main priority. Plan in advance. Know what employers are attending and the type of opportunities they have available. Many graduate employers now recruit graduates from all academic disciplines so do not be misled by an organisation’s name – they may have the perfect graduate opportunity for you. Arrive with a ‘can do’ attitude and be prepared to network. I would also recommend that attendees bring a CV, have it reviewed at the CV Clinic and get feedback on how to package and sell all their experiences to date.”

Full details on the Graduate Jobs Fair and list of exhibitors are available from www.nuigalway.ie/careers.

-ENDS-  

 

Fostóirí Móra na Gaillimhe ag Aonach Post Chéimithe OÉ Gaillimh

Beidh eagraíochtaí móra ón saol gnó agus ón tionscal i láthair ag Aonach Post Chéimithe OÉ Gaillimh a bheidh ar siúl i Halla Bailey Allen, Dé Luain, an 8 Deireadh Fómhair, ó 12.30 - 4pm. Léireoidh an ócáid saor in aisce seo na deiseanna fostaíochta atá ann do chéimithe ó gach disciplín, lena n-áirítear cuntasaíocht, comhairleoireacht, oideachas, innealtóireacht, IT, dlí, eolaíocht, miondíol agus go leor earnálacha eile.

Beidh fostóirí móra na Gaillimhe ar nós Avaya, Creganna, Lidl, Medtronic, Merit Medical, Smyths Toys i láthair, chomh maith le cuideachtaí idirnáisiúnta ar nós Abbott, Accenture, Analog Devices, PWC agus Microsoft.

Féadfaidh cuairteoirí chuig an ócáid an tráthnóna a chaitheamh i gcuideachta earcaitheoirí móra chéimithe na hÉireann agus an deis a thapú lena gcuid CVanna a scrúdú ag Clinic na CVanna, a bheidh ar siúl idir 1.30-3.30pm.

Dar le John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh:  “Tá an-éileamh i gcónaí ar chéimithe OÉ Gaillimh, rud a léiríonn an stádas fostaíochta den scoth atá acu agus tá go leor d’earcaitheoirí móra chéimithe na hÉireann ag teacht chuig Aonach na bPost ag súil go n-aimseoidh siad ceannairí den chéad ghlúin eile dá gcuid gnóthaí. Chuaigh os cionn 90% dár gcéimithe anuraidh isteach san ionad oibre nó i staidéar breise agus is deis a bheidh san Aonach seo freisin le heolas a fháil ar chláir iarchéime OÉ Gaillimh don té ar mian leis tabhairt faoin staidéar breise.”

Mhol eagraí na hócáide, Josephine Walsh, dóibh siúd a bheidh ag freastal ar an Aonach gan dearmad a dhéanamh ar a bpríomhchuspóir: “Is í an chloch is mó ar do phaidrín do chéad phost mar chéimí a bhaint amach. Bí réidh ina choinne. Bí ar an eolas faoi na fostóirí a bheidh i láthair agus na deiseanna atá ar tairiscint acu. Earcaíonn go leor fostóirí céimithe as gach disciplín acadúil anois mar sin ná cuireadh teideal na heagraíochta aon dul amú ort – d’fhéadfadh deis a bheith acu a d’fheilfeadh duitse. Tar chuig an imeacht le meon dearfach agus bí sásta meascadh le daoine éagsúla. Mholfainn do dhaoine CV a thabhairt leo chomh maith agus breathnófar air ag Clinic na CVanna agus tabharfar aiseolas duit faoin mbealach is fearr le gach taithí dá bhfuil agat go dtí seo a chur le chéile agus a dhíol.”

Tá an t-eolas iomlán faoin Aonach Post do Chéimithe agus liosta de na taispeántóirí le fáil ar www.nuigalway.ie/careers.

-CRÍOCH-    

 

Marketing and Communications Office

Next

Featured Stories