NUI Galway Sees Significant Rise in Times Higher World Rankings

Thursday, 4 October 2012

NUI Galway has jumped to third place in the country in this year’s Times Higher Education (THE) World University Rankings. With only two Irish universities improving their world ranking, NUI Galway sees the greatest rise in position, increasing 31 places.

NUI Galway is now ranked 336th in the THE Rankings 2012/2013. In the same rankings, Trinity College Dublin increased their position by seven places to 110.

Speaking of the rankings, NUI Galway President Dr Jim Browne said: “This is very good news for NUI Galway. Having just recently increased our position in the QS World University Rankings 2012/2013 to 287th this confirms that our position globally is on the rise. We have experienced huge cuts in overallfunding at third-level in Ireland, while student numbers have continued to rise. Despite this, our university has gone against the tide to secure a marked improvement in these very competitive rankings. This is a testament to our high standards in teaching and research, and the continued dedication of our staff at NUI Galway.”

The Times Higher Education World University Rankings were developed in concert with rankings data provider, Thomson Reuters, with expert input from more than 50 leading figures in the sector from 15 countries across every continent. The Times Higher league table of the world’s top universities is based on 13 separate performance indicators covering all of the core missions of a world class university — teaching, research, knowledge transfer and international outlook.

President Browne added: “It will be critical for Ireland to maintain its investment in its universities if we are to remain internationally competitive. Every year, rankings such as this are broadened to include a burgeoning number of world-class universities. We operate in a global market, competing for students and research support on an international playing field. Support on a national level must be maintained for universities such as NUI Galway to continue with their success.”

Phil Baty, Editor of the World University Rankings said of NUI Galway’s achievements: “It has been a very tough year for many Western institutions in the world rankings this year, with a large number slipping down the rankings, as competitors across Asia benefit from substantial funding and focused political commitment to building world class universities. NUI Galway’s performance should be seen against this backdrop. The top 400 list represents only around 2 per cent of the world’s higher education institutions, so to sustain a position within in such an elite group is in itself quite an accolade.”

ENDS

 

Ardú Suntasach ag OÉ Gaillimh i Ranguithe Domhanda an Times Higher

Léim OÉ Gaillimh go dtí an tríú háit sa tír i Ranguithe Ollscoileanna an Domhain na bliana seo de chuid Times Higher Education (THE). Ní dhearna ach dhá ollscoil in Éirinn dul chun cinn sna ranguithe domhanda, agus is í OÉ Gaillimh a rinne an dul chun cinn is mó, ag ardú 31 áit.

Tá OÉ Gaillimh anois sa 336ú háit i Ranguithe THE 2012/2013. Sna ranguithe seo chomh maith, léim Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath seacht n-áit go dtí 110.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh faoi na ranguithe: “Is iontach an dea-scéala iontach é seo do OÉ Gaillimh. Táimid tar éis ardú roimhe seo go dtí an 287ú háit i Ranguithe Ollscoile an Domhain QS 2012/2013 agus deimhníonn sé seo go bhfuil ár staid dhomhanda ag feabhsú leis. Tá gearradh siar uafásach déanta ar mhaoiniú ag an tríú leibhéal in Éirinn agus ag an am céanna tá líon na mac léinn ag dul i méid. In ainneoin seo, tá ollscoil s’againne ag dul ó neart go neart sna ranguithe seo atá thar a bheith iomaíoch. Is cruthúnas é seo ar an gcaighdeán ard teagaisc agus taighde atá againn agus tiomantas leanúnach na foirne in OÉ Gaillimh.”

Cuireadh Ranguithe Ollscoileanna an Domhain Times Higher Education le chéile i gcomhar le soláthróir sonraí na ranguithe, Thomson Reuters, le hionchur ó bhreis is 50 duine iomráiteacha san earnáil ó 15 thír i ngach mór-roinn. Tá tábla sraithe an Times Higher de na hollscoileanna is fearr ar domhan bunaithe ar 13 tháscaire feidhmíochta ar leith ag clúdach gach croímhisean a bheadh ag ollscoil den scoth — teagasc, taighde, aistriú eolais agus dearcadh idirnáisiúnta.

Dúirt an tUachtarán Browne chomh maith: “Is den riachtanas é go gcoinneoidh Éirinn ag infheistiú ina cuid ollscoileanna le gur féidir leo bheith iomaíoch go hidirnáisiúnta. Gach bliain, leathnaítear ranguithe den chineál seo chun ollscoileanna eile den scoth a thógáil ar bord. Táimid ag feidhmiú i margadh domhanda, san iomaíocht do mhic léinn agus do thacaíocht taighde ar pháirc idirnáisiúnta. Caithfear an tacaíocht ag leibhéal náisiúnta a choinneáil d’ollscoileanna cosúil le OÉ Gaillimh chun go mbeidh an rath céanna uirthi amach anseo.”

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Phil Baty, Eagarthóir Ranguithe Ollscoileanna an Domhain, faoi éachtaí OÉ Gaillimh: “Tá bliain an-chrua curtha isteach ag go leor d’institiúidí an Iarthair atá sna ranguithe i mbliana, agus, dá bharr sin, tá go leor acu tite síos sna ranguithe. Tá maoiniú go leor ag iomaitheoirí san Áise agus tá gealltanas láidir polaitiúil ann ollscoileanna den scoth a fhorbairt. Ba chóir an méid atá bainte amach ag OÉ Gaillimh a fheiceáil sa chomhthéacs seo. Ní léiríonn an liosta de na 400 ollscoil is fearr ach 2 faoin gcéad d’institiúidí ardoideachais an domhain, mar sin mura ndéanfaí ach a seasamh a choinneáil sa scothghrúpa seo is éacht ann féin é.”

CRÍOCH

Keywords: Press.

Author: Marketing and Communications Office, NUI Galway
« Back


Featured Stories