NUI Galway Opens its Doors for Spring Open Day

First year students from the BA in Drama, Theatre and Performance at NUI Galway at their recent end of year performance, ‘Out of Character’, with world renowned street theatre company Macnas. From left: Dale Leadon Bolger, Niamh Butler Thornton, Darragh Cooney, Lydia Sheehan and Jack Scullion. The BA will be one of many courses on display at the University's Open Day on Saturday, 20 April.
Apr 08 2013 Posted: 09:52 IST

To get a taste of university life at NUI Galway, all CAO applicants and interested students of all years are invited to the campus for the annual Spring Open Day on Saturday, 20 April. The Open Day is an excellent opportunity for students, along with their parents and families, to learn about the courses on offer at NUI Galway, talk to lecturers and view the facilities. Running from 10am to 3pm, the Spring Open Day is expected to attract over 3,000 visitors.

Taster sessions will run throughout the day, designed to give a real insight into studying at NUI Galway, with hands-on interactive Science Experience workshops a particular highlight. New for this year, students from the School of Law will show short films they have made about famous legal cases, giving would-be solicitors and barristers a unique insight into the Law in action. A wide range of short taster sessions in Arts subjects, together with interactive Engineering and IT Zones will also form part of the packed programme for the day. 

Tours of the campus will feature the state-of the-art sports complex and gym, and the new Engineering Building. Tours of student accommodation will also be available to visitors on the day. Popular highlights for parents will be the talks, 'Focus on Your Career' and 'A Parent's Guide to University'. With a packed programme of events for all ages, the event is an ideal family day out.

This year, all counties in Ireland will be represented by a team of 'student ambassadors', answering questions on specific courses and all aspects of university life. Lecturers and support staff will also be available at over 80 stands to deal with any queries about courses, accommodation, finance and much more.

Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications at NUI Galway, said: "Choosing a university is one of the most important decisions a student will ever make and parents play a key role in supporting students as they take this important next step. Open Day is the perfect opportunity for parents to ensure they have access to all of the information they need to support sons and daughters through their university career. We are encouraging anyone with an interest in studying at NUI Galway to come along, talk to our lecturers and current students, find out about the courses, check out the facilities and decide for yourself whether NUI Galway feels right for you. Spring Open Day has proved invaluable in the past to many students, particularly those considering their options before the CAO change of mind deadline of 1 July.”

NUI Galway is an internationally recognised university with a distinguished reputation for teaching excellence and research. Currently ranked third of the Irish universities in international rankings, NUI Galway is only one of two Irish Universities to be awarded the prestigious top rating of five stars in the latest QS Stars rating system. Five stars are awarded for exceptional developments in education, including teaching and research activity, as well as for top quality facilities. The University is also one of the top two universities in Ireland for student retention and graduate employment.

NUI Galway recognises the academic excellence of new undergraduate students annually with the presentations of Excellence Scholarships valued at €2,000 to students who achieve exceptional Leaving Certificate results, while generous Sports Scholarships are awarded to high performing athletes.

Visitors for the NUI Galway Spring Open Day can book a place and receive a programme in advance by visiting  www.nuigalway.ie/opendays, calling 091 494 145 or emailing visit@nuigalway.ie.

-Ends-

_________________________________

Fáilte roimh an bPobal teacht chuig Lá Oscailte an Earraigh in OÉ Gaillimh

Chun blaiseadh a fháil de shaol na hollscoile in OÉ Gaillimh, tugtar cuireadh do gach iarratasóir CAO agus do mhic léinn eile i ngach bliain teacht chuig an gcampas do Lá Oscailte an Earraigh a bheidh ar siúl Dé Sathairn an 20 Aibreán. Is iontach an deis a fhaigheann mic léinn, agus a dtuismitheoirí agus a dteaghlaigh, ag an Lá Oscailte chun eolas a fháil faoi na cúrsaí atá á dtairiscint in OÉ Gaillimh, labhairt le léachtóirí agus féachaint ar na háiseanna atá ar fáil. Beidh Lá Oscailte an Earraigh ar siúl ó 10am go dtí 3pm agus táthar ag súil le breis agus 3,000 cuairteoir ar an lá.

Beidh seisiúin eolais ar siúl ar feadh an lae chun léargas a thabhairt ar shaol na hOllscoile in OÉ Gaillimh. Ar cheann de na gnéithe is suntasaí beidh ceardlanna praiticiúla idirghníomhacha Eolaíochta ar siúl. Den chéad uair i mbliana, taispeánfaidh mic léinn ó Scoil an Dlí gearrscannáin atá déanta acu faoi chásanna dlíthiúla a bhí i mbéal an phobail, rud a thabharfaidh léargas ar leith ar an Dlí dóibh siúd atá ag dréim le bheith ina ndlíodóirí agus ina n-abhcóidí. Beidh réimse leathan gearrsheisiúin eolais ar siúl in ábhair na Dána, chomh maith le Zóin idirghníomhacha Innealtóireachta agus IT. 

Ar thurais den champas taispeánfar an t-ionad spóirt agus giomnáisiam den scoth mar aon leis an bhFoirgneamh nua Innealtóireachta. Beidh turais ar lóistín na mac léinn ar fáil do chuairteoirí ar an lá chomh maith. Cuirfidh tuismitheoirí suim sna cainteanna, 'Focus on Your Career' agus 'A Parent's Guide to University'. Tá clár imeachtaí den scoth beartaithe don uile dhuine, agus is cinnte gur iontach an lá a bheas ann don teaghlach ar fad.

I mbliana, beidh ionadaíocht ag gach contae sa tír ag an ócáid le foireann ‘ambasadóirí na mac léinn', a fhreagróidh ceisteanna faoi chúrsaí ar leith agus faoi aon ghné de shaol na hollscoile. Beidh léachtóirí agus an fhoireann tacaíochta ar fáil chomh maith ag breis agus 80 seastán chun ceisteanna faoi chúrsaí, lóistín, maoiniú agus go leor eile a fhreagairt.

Dúirt Caroline Loughnane, an Stiúrthóir Margaíochta agus Cumarsáide in OÉ Gaillimh: “Ceann de na cinntí is tábhachtaí a dhéanfaidh mac léinn ina s(h)aol an ollscoil a fhreastalóidh sé/sí uirthi a roghnú. Tá ról tábhachtach ag tuismitheoirí tacú le mic léinn agus iad i mbun an cinneadh sin a dhéanamh. Is é an Lá Oscailte an deis is fearr do thuismitheoirí a chinntiú go bhfuil an t-eolas ar fad acu chun tacú lena mac nó lena n-iníon ag an ollscoil. Molaimid do dhuine ar bith a bhfuil suim acu staidéar in OÉ Gaillimh teacht chuig an Lá Oscailte, labhairt leis na léachtóirí agus leis na mic léinn reatha, eolas a fháil faoi chúrsaí, breathnú ar na háiseanna agus a fháil amach duit féin an bhfeileann OÉ Gaillimh duitse. Bhain go leor mic léinn leas as Lá Oscailte an Earraigh sna blianta roimhe seo go háirithe má bhí rún acu athrú intinne an CAO a úsáid roimh an spriocdháta an 1 Iúil.”

Tá aitheantas idirnáisiúnta ag OÉ Gaillimh mar ollscoil a bhfuil cáil an teagaisc agus an taighde uirthi. Faoi láthair tá OÉ Gaillimh sa tríú háit i measc na n-ollscoileanna Éireannacha sa rangú idirnáisiúnta, agus tá sí ar cheann den dá Ollscoil Éireannacha ar bronnadh an rátáil is airde cúig réalta uirthi sa chóras rátála QS Stars is déanaí. Bronntar cúig réalta mar gheall ar fhorbairtí den scoth san oideachas, lena n-áirítear gníomhaíocht teagaisc agus taighde, chomh maith le háiseanna ar ardchaighdeán. Tá an Ollscoil ar an dara hollscoil is fearr in Éirinn ó thaobh mic léinn a choinneáil agus fostaíocht na gcéimithe.

Gach bliain tugann OÉ Gaillimh aitheantas d’fheabhas acadúil na mac léinn nua fochéime trí Scoláireachtaí Feabhais ar fiú €2,000 iad a bhronnadh ar mhic léinn a fhaigheann torthaí den scoth san Ardteistiméireacht, agus bronntar Scoláireachtaí Spóirt flaithiúla ar lúthchleasaithe ar ardchaighdeán chomh maith.

Féadfaidh daoine ar mian leo freastal ar Lá Oscailte an Earraigh áit a chur in áirithe agus clár imeachtaí a fháil roimh ré ach dul chuig www.nuigalway.ie/opendays, glao ar 091 494 145 494145 nó ríomhphost a sheoladh chuig visit@nuigalway.ie.

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories