8x8 Festival Brings Global Perspectives to Irish Campuses

Oct 10 2014 Posted: 16:47 IST

This October and November, the 8x8 Festival will be taking place on campuses in NUI Galway, UCC, UCD, TCD and DCU. 8x8 is a development focused arts festival, presented by Suas Educational Development and University campus partners. The festival is designed to raise awareness and challenge student’s perspectives of some of the key issues that are shaping our world today.

A national survey of third level students conducted by Suas in 2012 found that 85% of students think it is important to take action on global development issues; yet only one in five believed that they could influence decisions affecting our world. This festival was born out of a need to inspire action amongst student and youth populations. In 2014 over 2,500 people attended the 8x8 Film Festival and for this year’s Festival we are expecting an increase in interest.

The 8x8 exhibition touches the surface of what is currently happening worldwide. The exhibition and associated events bring together elements that we believe are key to achieving sustainable development and global justice. The exhibition begins with a focus on consumerism, its impact on people and the environment and the rising competition for natural resources. It continues with a glimpse into innovative solutions to development challenges before focusing on education and its role in sustainable development. Finally, it puts a lens to the topic of human rights, and people’s participation in democracy.

The festival was launched recently, and will run in NUI Galway the week of October 13th, after which it will tour to DCU, UCC and finally UCD. Each campus will host the outdoor photo exhibit as well as a number of events including speaker events, discussions and film screenings, drawing out the themes of the festival.

To find out more about the films, and to book free tickets for the festival, visit www.stand.ie/8x8.

The 8x8 Film Festival is funded by Irish Aid and Europe Aid, and is part of the Irish and European Global Campus Programme.

In NUI Galway it is part of the new Societies Global Week which runs from the 13th-17th of October  The themes for the week are: Celebrating Difference, Being Kind to The Planet & Understanding Global Issues. The timetable can be viewed on www.socs.nuigalway.ie.  There is a Global Fair on Monday 13th in the Bailey Allen Hall which will be transformed into a Global Village from 12pm-4pm.  Highlights will include Games from around the world - Storytelling - Short Films - Cakes of the World - Free Veggie Pizza - How to build a Water Purification System - Bicycle checks - Pétanque - Free tours - Food from all over the Globe - Dance - Stalls...and our community partners will be involved highlighting and raising awareness of global and green issues.

ENDS

Tugann Féile 8x8 léargais domhanda do hollscoileanna na hÉireann

 

Beidh an féile 8x8 ar siúl an Deireadh Fómhair agus Samhain seo i gcampas OÉ Gaillimh, UCC, UCD, TCD agus DCU. Féile na healaíona í dírithe ar forbairt idirnáisiúnta, a chur i láthair ag Suas Educational Development agus a bpáirtnéirí na hollscoile. Bhí an fhéile a cruthaíodh chun feasacht a ardú agus dúshlán a chur ar na mic léinn faoina príomh-shaincheisteanna ár ndomhan sa lá atá inniu.

Thug Suas faoi deara tríd suirbhé náisiúnta i 2012 gur cheap 85% na mic léinn go bhfuil sé an-thábhactach chun gníomh a ghlacadh ar saincheisteanna forbartha domhanda; afach, ní chreideann ach duine as gach cúigear go bhfuil siad ábalta tionchar a chur ar na cinntí a théann i bhfeidhm ár ndomhan. Rugadh an féile seo amach as an gá chun gníomh a spreagadh i measc pobal na mac léinn agus an óige. Bhí níos mó ná 2,500 duine i láthair ar an féile i 2014 agus bímid ag súil le méadú an bhliain seo.

Léiríonn an taispeántas 8x8 dúinn cuid de na rudaí ag tarlú ar fud an domhain faoi láthair. Tugann an taispeánas agus na imeachtaí a bhaineann leo heilimintí go bhfuil lárnach le forbairt inbhuanaithe agus ceartais dhomhanda le chéile. Thosaigh an taispeántas le díriú ar an tomhaltachas, a thionchar ar dhaoine agus ar an gcomhshaol agus leis an iomaíocht ag ardú le haghaidh acmhainní nádúrtha. Leanann sé ar aghaigh le léargas ar réitigh nuálacha le dúshláin forbartha roimh díriú ar oideachas agus ar a ról i bhforbairt inbhuanaithe. Ar deireadh, cuireann sé lionsa ar an ábhar ar chearta an duine, agus rannpháirtíocht na ndaoine sa daonlathas

Beidh an Féile ar seoladh ar campas TCD ar an 6 Deireadh Fómhair, ar campas OÉ Gaillimh ar an 13 Deireadh Fómhair le haghaidh Seachtain an Domhain ina dhiaidh sin a mbeidh sé ar camchuairt go DCU, UCC agus ar deireadh UCD. Beidh gach gcampas a óstáil an taispeántas grianghraf amuigh faoin aer chomh maith le roinnt imeachtaí, le imeachtaí cainteoir  díospóireachtaí agus scannáin san áireamh, téamaí na féile ag tarraingt amach.

Chun a fháil amach níos mó faoi na scannáin, agus chun ticéid saor in aisce don fhéile a chur in áirithe, cuairt a thabhairt ar www.stand.ie/8x8.

Bíonn an Féile 8x8 a maoiníodh le Irish Aid agus Europe Aid, agus bíonn sé i bpáirt mar chuid de The Irish and European Global Campus Programme.

Marketing and Communications Office

PreviousNext