Former Olympic Rower Announced as Guest Speaker for NUI Galway’s Open Day

Neville Maxwell, Olympic rower and former NUI Galway student
Apr 13 2016 Posted: 10:01 IST

Former Olympic rower and NUI Galway graduate, Neville Maxwell, will deliver a talk on combining sports and academic performance at NUI Galway’s Undergraduate Open Day. The Open Day, which takes place on Saturday 16 April from 10am to 3pm, is an excellent opportunity for students, along with their parents and families, to explore NUI Galway’s facilities and to learn first-hand from the lecturers themselves about the more than 60 courses on offer.

Lecturers and current students will be on hand to talk to students and parents at the main Exhibition area in the Bailey Allen Hall, with over 80 subject-specific exhibition stands. The ‘Parents Programme’ will provide parents and students with information on important issues such as fees and funding, careers, accommodation and support services for students.

To get the most out of your day visitors are encouraged to view the timetable of talks at www.nuigalway.ie/opendays.

Talk Highlights include:

 • A guest appearance by Neville Maxwell, Olympic rower and former NUI Galway student. Information will also be available about the range of supports and scholarships for athletes
 • Career talks - “Where are the jobs? What are my employment prospects after University?”
 • Blackstone LaunchPad- Training the next generation of Innovators and Entrepreneurs
 • SUSI- Applying for a student grant
 • Creative Arts Performance Points- bonus CAO performance points

Taster sessions designed to give a real insight into studying at NUI Galway will include:

 • Medicine, Nursing and Health Sciences – Introduction to the Healthcare Programmes
 • Arts – BA Connect Programme in Drama, Theatre and Performance studies
 • Studying Engineering- what parents and students need to know
 • Introduction to Commerce
 • International Hotel Management

Niamh Connolly, Marketing Officer at NUI Galway, said: “Choosing a university is one of the most important decisions a student will ever make and parents play a key role in supporting students as they take this important next step. Open Day is the perfect opportunity for parents to ensure they have access to all of the information they need to support sons and daughters through their university career. We are encouraging anyone with an interest in studying at NUI Galway to come along, talk to our lecturers and current students, find out about the courses, explore the campus and decide for yourself whether NUI Galway feels right for you. Open Day has proved invaluable in the past to many students, particularly those considering their options before the CAO change of mind deadline of 1 July.”

Tours of the campus will include the state-of the-art sports complex and gym, and the Engineering Building. Tours of student accommodation will also be available to visitors on the day, with the tour shuttle bus departing regularly from outside the Orbsen Building. Guided walking tours of the main campus will also take place throughout the afternoon.

Full Open Day Programme is available here: http://www.nuigalway.ie/media/April-Open-Day-Programme.pdf. To find out more visit www.nuigalway.ie/opendays, phone +353 91 494398 or email visit@nuigalway.ie.

-Ends-

Iar-rámhaí Oilimpeach Fógartha mar Aoichainteoir ag Lá Oscailte OÉ Gaillimh

Is é an t-iar-rámhaí Oilimpeach agus céimí OÉ Gaillimh, Neville Maxwell, a thabharfaidh aoichaint ar an spórt agus an obair acadúil in OÉ Gaillimh don Lá Oscailte Fochéime. Beidh an Lá Oscailte ar siúl Dé Sathairn, an 16 Aibreán ó 10am go 3pm, agus is iontach an deis é do dhaltaí agus dá dtuismitheoirí agus dá dteaghlaigh, áiseanna OÉ Gaillimh a fheiceáil agus cloisteáil ó na léachtóirí féin faoin mbreis is 60 cúrsa atá ar fáil anseo.

Beidh léachtóirí agus mic léinn reatha ar fáil ar an lá le labhairt le daltaí agus lena muintir i Halla Bailey Allen, áit a mbeidh breis is 80 seastán a bhaineann le hábhair ar leith. Cuirfidh ‘Clár na dTuismitheoirí’ eolas ar fáil do thuismitheoirí agus do mhic léinn ar cheisteanna tábhachtacha cosúil le táillí agus maoiniú, gairmeacha, lóistín agus na seirbhísí tacaíochta atá ar fáil do mhic léinn.

Chun an tairbhe is mó a bhaint as an lá moltar do chuairteoirí breathnú ar amchlár na gcainteanna anseo www.nuigalway.ie/opendays.

I measc na gcainteanna beidh:

 • Aoichaint le Neville Maxwell, rámhaí Oilimpeach agus céimí de chuid OÉ Gaillimh. Beidh eolas le fáil chomh maith faoin tacaíocht agus na scoláireachtaí atá ar fáil do lúthchleasaithe
 • Cainteanna faoi ghairmeacha – “Where are the jobs? What are my employment prospects after University?”
 • Blackstone LaunchPad - Oiliúint don chéad ghlúin eile Nuálaithe agus Fiontraithe
 • SUSI - Iarratas a dhéanamh ar dheontas na mac léinn
 • Pointí Breise do na hEalaíona Cruthaitheacha - pointí breise CAO

I measc na seisiún beag chun léargas ceart a thabhairt ar an staidéar in OÉ Gaillimh tá siad seo:

 • Leigheas, Altranas agus Eolaíochtaí Sláinte – Eolas ar na Cláir Cúraim Sláinte
 • Na Dána – An Clár BA Connect sa Drámaíocht, Amharclannaíocht agus Taibhiú
 • Staidéar ar an Innealtóireacht – eolas riachtanach do thuismitheoirí agus do dhaltaí
 • Eolas faoi Thráchtáil
 • Bainistíocht Óstáin Idirnáisiúnta

Dúirt Niamh Connolly, Oifigeach Margaíochta in OÉ Gaillimh: “Ceann de na cinntí is tábhachtaí a dhéanfaidh dalta go brách an ollscoil a fhreastalóidh sé/sí uirthi a roghnú. Tá ról tábhachtach ag tuismitheoirí tacú le daltaí agus iad i mbun an cinneadh sin a dhéanamh. Is é an Lá Oscailte an deis is fearr do thuismitheoirí a chinntiú go bhfuil an t-eolas ar fad acu chun tacú le mac nó le hiníon i rith a t(h)réimhse ag an ollscoil. Molaimid do dhuine ar bith ar spéis leo staidéar in OÉ Gaillimh teacht chuig an Lá Oscailte, labhairt leis na léachtóirí agus leis na mic léinn reatha, eolas a fháil faoi chúrsaí, breathnú ar an gcampas agus a fháil amach duit féin an bhfeileann OÉ Gaillimh duitse. Bhain go leor mac léinn leas as an Lá Oscailte sna blianta roimhe seo go háirithe má bhí rún acu athrú intinne an CAO a úsáid roimh an spriocdháta an 1 Iúil.”

Ar thurais den champas, taispeánfar an t-ionad spóirt le giomnáisiam den scoth mar aon leis an bhFoirgneamh nua Innealtóireachta. Beidh turais ar fáil de lóistín na mac léinn chomh maith ar an lá agus féadfaidh cuairteoirí dul ar an mbus a bheas ag fágáil go rialta taobh amuigh d'Áras Oirbsean. Tabharfar na cuairteoirí ar shiúl na gcos freisin tráthnóna timpeall an phríomhchampais.

Tá Clár iomlán an Lae ar fáil anseo: http://www.nuigalway.ie/media/April-Open-Day-Programme.pdf. Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig www.nuigalway.ie/opendays, cuir glao ar +353 91 494398 nó seol ríomhphost chuig visit@nuigalway.ie.

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories