NUI Galway Confers Degrees on Over 350 Students During Summer Conferring

Dr Clodagh McDermott from Breaffy, Co. Mayo was conferred with an Honours Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Bachelor of Obstetrics (MB, BCh,BAO) degree and received 7 out of 14 Final Medical Medals for her outstanding academic performance.
Jun 14 2016 Posted: 14:52 IST

NUI Galway today (14 June) conferred degrees on over 350 students. Among that number, 64 were conferred with doctoral degrees.

The largest cohort of students to graduate was over 210 future doctors who received their Honours Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, and Bachelor of Obstetrics (MB, BCh, BAO) degree.

Among the cohort of medical students, Clodagh Flannery McDermott from Breffy, Co. Mayo received 7 out of 14 Final Medical Medals for her outstanding academic performance. Every year, NUI Galway awards the Final Medical Medals to the student who receives the highest mark in each subject area.

Dr John Greally, originally from Galway City but now living in New York, was also conferred with a Doctor of Medicine on Published Work (DMed).Degrees on published work are higher doctorates and are the highest qualifications awarded by the University. They are awarded to scholars who have, over a sustained period, published a substantial body of ground-breaking and influential work in a field of specialisation and who have achieved outstanding distinction internationally in that field.

Speaking at the ceremony, President of NUI Galway, Dr Jim Browne, said: “On behalf of NUI Galway, I congratulate each of today’s graduates. It is very encouraging to see the number of research and graduate degrees which we are conferring today. These graduate numbers continue to grow. From a base of about 50 doctorates per year at the turn of the millennium, we now confer up to four times that number annually.”

-Ends-

Bronnann OÉ Gaillimh Céim ar bhreis is 350 Mac Léinn ag Searmanas Bronnta an tSamhraidh  

Dé Máirt, 14 Meitheamh 2016: Inniu (14 Meitheamh) bhronn OÉ Gaillimh céimeanna ar bhreis is 350 mac léinn. Ina measc siúd, bronnadh céimeanna dochtúireachta ar 64 mac léinn. 

Ar an ngrúpa is mó díobh bronnadh Baitsiléir Onóracha sa Leigheas, Baitsiléir sa Mháinliacht agus Baitsiléir sa Chnáimhseachas (MB, BCh, BAO) ar bhreis is 210 ábhar dochtúra.

Fuair Clodagh Flannery McDermott as Bréachmhaigh, Co. Mhaigh Eo, duine de na mic léinn leighis, 7 mBonn don Bhliain Deiridh Leighis as 14 Bhonn as a feidhmíocht acadúil den scoth. Gach bliain, bronnann OÉ Gaillimh Boinn Deiridh Leighis ar an mac léinn leis an marc is airde i ngach ábhar.

Bronnadh Dochtúireacht Leighis as Saothar Foilsithe (DMed) ar an Dr John Greally chomh maith.Is ard-dochtúireachtaí iad céimeanna a bhronntar as saothar foilsithe, agus is iad na cáilíochtaí is airde a bhronntar san Ollscoil iad. Bronntar iad ar scoláirí a bhfuil bailiúchán de shaothar úrnua agus cumhachtach i réimse speisialtóireachta foilsithe acu, thar thréimhse áirithe, agus a bhfuil aitheantas den scoth bainte amach acu go hidirnáisiúnta sa réimse sin.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne le linn an tsearmanais: “Thar ceann OÉ Gaillimh, tréaslaím le gach duine agaibh. Ábhar misnigh dúinn ar fad is ea go bhfuil an oiread sin céimeanna taighde agus iarchéimeanna á mbronnadh againn inniu. Tá níos mó agus níos mó céimeanna á mbronnadh againn bliain i ndiaidh bliana. Bhíodh 50 céim dhochtúireachta in aghaidh na bliana á mbronnadh againn ag tús an chéid ach anois bronntar a cheithre oiread sin gach bliain.”

-Críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories