Dr. Liam Ó hAisibéil

B.A., M.A., Ph.D.

Contact Details

Léachtóir le Gaeilge
Roinn na Gaeilge
Áras na Gaeilge
Ollscoil na Gaillimhe
H91 TK33
T: +353 91 492578
E: liam.ohaisibeil@ollscoilnagaillimhe.ie
 
researcher
 

Biography

Is Léachtóir (Ollamh Cúnta) le Gaeilge agus Sibhialtacht na gCeilteach é an Dr Liam Ó hAisibéil i Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr ag Ollscoil na Gaillimhe. Sular ceapadh ina phost reatha é, d'oibrigh sé in Ollscoil Luimnigh agus i gColáiste San Aingeal, Sligeach. Ba scoláire le Fondúireacht Ollscoile na hÉireann-Ceanada é freisin, agus chaith sé bliain ag teagasc in Ollscoil Mhuire Naofa in Halifax, Ceanada. Chomh maith leis sin, tá tréimhsí caite aige i mbun taighde in ollscoileanna éagsúla in Éirinn agus sa Bhreatain. Tá an ainmeolaíocht agus litríocht mheánaoiseach na hÉireann i measc na réimsí teagaisc atá faoina chúram ar chláir fochéime agus iarchéime Roinn na Gaeilge in Ollscoil na Gaillimhe. Cuireann sé spéis ar leith sna logainmneacha agus in úsáid na n-ainmneacha sin sa litríocht mheánaoiseach agus tá taighde suntasach déanta aige chomh maith ar shloinnte na hÉireann agus ar ghalldú sloinnte Gaelacha. Is comhúdar é, in éineacht leis an Dr Kay Muhr, ar an Oxford Dictionary of Family Names of Ireland, a d'fhoilsigh Oxford University Press in 2021. Ceapadh an Dr Ó hAisibéil le déanaí mar bhall den Choiste Logainmneacha (An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spórt agus Meán).

Dr Liam Ó hAisibéil is a Lecturer (Assistant Professor) in Irish in the School of Languages, Literatures and Cultures at the University of Galway. Prior to his appointment, he worked at the University of Limerick and at St. Angela's College, Sligo and was an Ireland-Canada University Foundation Tutor at Saint Mary's University, Halifax in Canada. He spent periods of research at universities in Ireland and Britain, and most recently was a visiting researcher at the University of Glasgow, Scotland. Dr Ó hAisibéil lectures on onomastics and medieval Irish literature on undergraduate and postgraduate programmes in the Discipline of Irish at University of Galway. His research interests include place-names, surnames, and medieval Irish literature, and has completed significant research on Irish surnames and their anglicisation over time. He is co-author of the Oxford Dictionary of Family Names of Ireland with Dr Kay Muhr, published by Oxford University Press in 2021. Dr Ó hAisibéil has recently been appointed as a member of the Placenames Committee (Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media).

Research Interests

Ainmeolaíocht - logainmneacha, sloinnte, ainmneacha pearsanta agus leasainmneacha na Gaeilge; litríocht, stair agus cultúr meánaoiseach na hÉireann; an Léann Ceilteach.

Onomastics - place-names, surnames, personal names, nicknames; medieval Irish literature, history and culture, Celtic Studies.

Books

  Year Publication
(2021) The Oxford Dictionary of Family Names of Ireland.
Ó hAisibéil, L.; Muhr, K. (2021) The Oxford Dictionary of Family Names of Ireland. Oxford: Oxford University Press. [DOI] [Details]

Book Chapters

  Year Publication
(2018) 'The Place-Names of Co. Roscommon'
Ó hAisibéil, L. (2018) 'The Place-Names of Co. Roscommon' In: Roscommon: History & Society. :157-190 Dublin: Geography Publications. [ARAN Link] [Details]
(2017) '‘Ireland will soon be free’: Paddy Maher and the Knocklong Raid'
Ó hAisibéil, L. (2017) '‘Ireland will soon be free’: Paddy Maher and the Knocklong Raid' In: Family Histories of the Irish Revolution. :156-167 Dublin: Four Courts Press. [Details]

Other Journals

  Year Publication
(2022) ''Logainmneacha agus an dinnseanchas' in Comhar, 82 (3)'
Ó hAisibéil, Liam (2022) ''Logainmneacha agus an dinnseanchas' in Comhar, 82 (3)' Comhar, . [ARAN Link] [Details]
(2021) 'Following the footprints'
Dowd, M.; McHugh, T.; Ó hAisibéil, L.; Moore, S. (2021) 'Following the footprints' Archaeology Ireland, 35 (1) (135) :14-17. [Details]
(2009) 'Bunachar Logainmneacha na hÉireann/The Placenames Database of Ireland'
Ó hAisibéil, L. (2009) 'Bunachar Logainmneacha na hÉireann/The Placenames Database of Ireland' Journal of the County Roscommon Historical and Archaeological Society, 11 :34-37. [ARAN Link] [Details]

Online Database

  Year Publication
(2021) The Oxford Dictionary of Family Names of Ireland.
Ó hAisibéil, Liam; Muhr, Kay (2021) The Oxford Dictionary of Family Names of Ireland. Oxford: Oxford University Press Online Database [DOI] [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
(2024) Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland,
Ó hAisibéil, L. (2024) Eighteenth century 'translations' of Irish surnames. [Conference Paper], Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland, Dublin City University , 10-MAY-24 - 12-MAY-24. [Details]
(2022) An Chomhdháil ar Lítríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Ní Fhrighil, R.; Ní Loingsigh, K.; Ó hAisibéil, L. (2022) Litríocht agus Cultúr na Gaeilge. [Conference Organising Committee Member], An Chomhdháil ar Lítríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe , 07-OCT-22 - 08-OCT-22. [Details]
(2021) 27th International Congress of Onomastic Sciences,
Ó hAisibéil, L. (2021) Obscure places: Etymological tropes in fíanaigecht literature. [Conference Paper], 27th International Congress of Onomastic Sciences, Kraków, Poland , 22-AUG-21 - 27-AUG-21. [Details]
(2021) The Society for Name Studies in Britain and Ireland,
Ó hAisibéil, L.; Muhr, K. (2021) Family Names of Ireland. [Invited Oral Presentation], The Society for Name Studies in Britain and Ireland, Online , 10-APR-21 - 11-APR-21. [Details]
(2019) Archaeology Above & Below,
Ó hAisibéil, L. (2019) Place-names and Cultural Landscape History. [Conference Paper], Archaeology Above & Below, Rathcroghan Visitor Centre, Tulsk , 06-APR-19 - 07-APR-19. [Details]
(2018) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Ó hAisibéil, L.; Woods, J. (2018) Comhdháil bhliantúil Roinn na Gaeilge. [Conference Organising Committee Member], Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 05-OCT-18 - 06-OCT-18. [Details]
(2017) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Ó hAisibéil, L.; Ní Mhunghaile, L. (2017) Comhdháil bhliantúil Roinn na Gaeilge. [Conference Organising Committee Member], Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 06-OCT-17 - 07-OCT-17. [Details]
(2017) ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa,
Ó hAisibéil, L (2017) 'Finn Forimeallach: an tairseachúlacht i dtír na Féinne'. [Conference Paper], ‘Ar an Imeall i Lár an Domhain?’: An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa, An Pálás Sweerts-Špork, Hybernská 3, Praha (Prague), Czech Republic , 14-SEP-17 - 16-SEP-17. [Details]
(2016) 25th Annual Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland,
Ó hAisibéil, L. (2016) 'Morose and Mirthful: Adjectival epithets in Irish personal names'. [Conference Paper], 25th Annual Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland, National University of Ireland, Maynooth , 15-APR-16 - 18-APR-16. [Details]
(2015) Stones & Bones: Archaeology Academic Research Conference,
Ó hAisibéil, L. (2015) ‘Place-name Evidence for Archaeological Research’. [Invited Lecture], Stones & Bones: Archaeology Academic Research Conference, IT Sligo , 17-APR-15 - 17-APR-15. [Details]
(2014) Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge,
Ó hAisibéil, L. (2014) ‘Modartha agus Meirgeach: Buafhocail aidiachtúla in ainmneacha pearsanta na hÉireann sa séú haois déag’. [Conference Paper], Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 10-OCT-14 - 11-OCT-14. [Details]
(2014) 25th International Congress of Onomastic Sciences,
Ó hAisibéil, L. (2014) ‘Guided by Gelling: Topographical element analysis in Irish place-names research’. [Conference Paper], 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, Scotland , 21-AUG-14 - 23-AUG-14. [Details]
(2014) Dalhousie Gaelic Colloquium,
Ó hAisibéil, L. (2014) 'Language Teaching at University: Gaelic in Ireland and Abroad'. [Conference Paper], Dalhousie Gaelic Colloquium, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada , 25-JAN-14 - 25-JAN-14. [Details]
(2012) Conference of Irish Geographers 2012,
Ó hAisibéil, L. (2012) ‘Logainmneacha Thuaisceart Ros Comáin: Aithint agus Anailís’/'The 
Place‐names
 of 
Northern 
Roscommon:
 Identification
 and
 Analysis'. [Conference Paper], Conference of Irish Geographers 2012, Trinity College, Dublin , 25-MAY-12 - 27-MAY-12. [Details]
(2012) 21st Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland,
Ó hAisibéil, L.; Ó Muraíle, N. (2012) Annual international conference of the society devoted to the study of names (place-names, personal names, and other names) from linguistic, historical, and sociological perspectives. [Conference Organising Committee Member], 21st Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland, Athenry, Co. Galway , 30-MAR-12 - 02-APR-12. [Details]
(2011) Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge,
Ó hAisibéil, L. (2011) ‘Úsáid GIS d’fhonn anailís a dhéanamh ar Eilimintí Topagrafacha i Logainmneacha’. [Conference Paper], Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 07-OCT-11 - 08-OCT-11. [Details]
(2011) XIV International Congress of Celtic Studies,
Ó hAisibéil, L. (2011) Úsáid Léarscáiliú GIS i ngrinn-anailís ar Eilimintí Logainmníocha na hÉireann. [Conference Paper], XIV International Congress of Celtic Studies, NUI Maynooth , 01-AUG-11 - 05-AUG-11. [Details]
(2011) Dáil Thuamhan: Saíocht agus Teanga na Gaeilge,
Ó hAisibéil, L. (2011) ‘Gnéithe de Thaighde ar Logainmneacha in Éirinn’. [Invited Paper], Dáil Thuamhan: Saíocht agus Teanga na Gaeilge, Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach , 04-MAR-11 - 04-MAR-11. [Details]
(2009) Annual Autumn Lecture of the Ulster Place-names Society,
Ó hAisibéil, L. (2009) 'The Place-names of Northern Roscommon'. [Invited Lecture], Annual Autumn Lecture of the Ulster Place-names Society, Queen's University, Belfast , 26-NOV-09 - 26-NOV-09. [Details]
(2009) The Second International Conference on the Early-medieval Toponomy of Ireland and Scotland,
Ó hAisibéil, L. (2009) ‘The Boldly Odd Hills of Northern Roscommon’. [Conference Paper], The Second International Conference on the Early-medieval Toponomy of Ireland and Scotland, Queen's University, Belfast , 12-NOV-09 - 14-NOV-09. [Details]
(2009) The Second International Conference on the Early-medieval Toponomy of Ireland and Scotland,
Ó hAisibéil, L. (2009) A postgraduate-led collaborative research initiative funded by the Arts and Humanities Research Council and Queen's University Belfast. [Conference Organising Committee Member], The Second International Conference on the Early-medieval Toponomy of Ireland and Scotland, Queen's University, Belfast , 12-NOV-09 - 14-NOV-09. [Details]
(2008) XVII Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland,
Ó hAisibéil, L. (2008) ‘Aspects of research on townland names in County Roscommon’. [Conference Paper], XVII Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland, University of Edinburgh, Scotland , 04-APR-08 - 07-APR-08. [Details]

Invited Lectures

  Year Publication
(2022) Western Family Names.
Ó hAisibéil, Liam (2022) Western Family Names. Invited Lectures [Details]
(2022) Irish placenames and their significance for local historians.
Ó hAisibéil, Liam (2022) Irish placenames and their significance for local historians. Invited Lectures [Details]
(2020) Cumann Béaloidis Chonamara: Sloinnte Iarthar na hÉireann - Forbairt agus Bunús.
Ó hAisibéil, L. (2020) Cumann Béaloidis Chonamara: Sloinnte Iarthar na hÉireann - Forbairt agus Bunús. Invited Lectures [Details]
(2019) Wilderness Ireland: Decoding Irish Place-names.
Ó hAisibéil, L. (2019) Wilderness Ireland: Decoding Irish Place-names. Pre-season Guide Training Invited Lectures [Details]
(2018) From Aghabehy to Tullytawen: The place-names of Kilronan.
Ó hAisibéil, L. (2018) From Aghabehy to Tullytawen: The place-names of Kilronan. O'Carolan Harp Festival, Keadue, Co. Roscommon Invited Lectures [Details]
(2017) Interpreting Cultural Landscapes: Placenames and Landscape Memory.
Ó hAisibéil, L. (2017) Interpreting Cultural Landscapes: Placenames and Landscape Memory. Stones and Bones Archaeological Society, IT Sligo Invited Lectures [Details]
(2017) Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige: Logainmneacha Chonamara.
Ó hAisibéil, L. (2017) Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige: Logainmneacha Chonamara. Invited Lectures [Details]
(2013) Muckanaghederdauhaulia: Decoding Irish names of places.
Ó hAisibéil, L. (2013) Muckanaghederdauhaulia: Decoding Irish names of places. Invited Lectures [Details]
(2013) Irish Folklore.
Ó hAisibéil, L. (2013) Irish Folklore. Invited Lectures [Details]
(2012) Slógadh Eachtaí 2012: Ag caomhnú ár nOidhreachta.
Ó hAisibéil, L. (2012) Slógadh Eachtaí 2012: Ag caomhnú ár nOidhreachta. Invited Lectures [Details]

Invited Seminars

  Year Publication
(2023) Irish Names Englished.
Ó hAisibéil, Liam (2023) Irish Names Englished. Invited Seminars [Details]
(2019) Centre for Scottish and Celtic Studies, University of Glasgow: 'Onomastic perspectives on the creation of place in Acallam na senórach'.
Ó hAisibéil, L. (2019) Centre for Scottish and Celtic Studies, University of Glasgow: 'Onomastic perspectives on the creation of place in Acallam na senórach'. Invited Seminars [Details]
(2019) Erasmus+ Staff Teaching Assignment: 'Functions of Place in Acallam na senórach'.
Ó hAisibéil, L. (2019) Erasmus+ Staff Teaching Assignment: 'Functions of Place in Acallam na senórach'. Invited Seminars [Details]
(2017) Reading Lists: Delivering what students need to read.
Ó hAisibéil, L. (2017) Reading Lists: Delivering what students need to read. Invited Seminars [Details]
(2016) Bristol Centre for Linguistics Seminar Series.
Ó hAisibéil, L. (2016) Bristol Centre for Linguistics Seminar Series. Invited Seminars [Details]
(2012) Seimineár ar Litríocht agus an Cultúr Béil.
Ó hAisibéil, L. (2012) Seimineár ar Litríocht agus an Cultúr Béil. Invited Seminars [Details]

Book Review

  Year Publication
(2019) Léirmheas ar The Early Finn Cycle le Kevin Murray in COMHARTaighde 5.
Ó hAisibéil, L. (2019) Léirmheas ar The Early Finn Cycle le Kevin Murray in COMHARTaighde 5. COMHARTaighde Book Review [DOI] [Details]
(2013) Review of Logainmneacha na hÉireann III: cluain i logainmneacha Co. Thiobraid Árann by Pádraig Ó Cearbhaill in Éigse: A journal of Irish studies, XXXVIII.
Ó hAisibéil, L. (2013) Review of Logainmneacha na hÉireann III: cluain i logainmneacha Co. Thiobraid Árann by Pádraig Ó Cearbhaill in Éigse: A journal of Irish studies, XXXVIII. Book Review [ARAN Link] [Details]
(2012) Review of Bibliography of Publications on Irish Placenames by Donna Thornton and Kevin Murray in Béaloideas, 80.
Ó hAisibéil, L. (2012) Review of Bibliography of Publications on Irish Placenames by Donna Thornton and Kevin Murray in Béaloideas, 80. Book Review [ARAN Link] [Details]
(2012) Review of Historical Dictionary of Gaelic Placenames / Foclóir Stairiúil Áitainmneacha na Gaeilge, Fascicle/Fascúl 4 (Ceall Ghabhann-Cláiríne) by Pádraig Ó Riain, Diarmuid Ó Murchadha, Kevin Murray in Béaloideas, 80.
Ó hAisibéil, L. (2012) Review of Historical Dictionary of Gaelic Placenames / Foclóir Stairiúil Áitainmneacha na Gaeilge, Fascicle/Fascúl 4 (Ceall Ghabhann-Cláiríne) by Pádraig Ó Riain, Diarmuid Ó Murchadha, Kevin Murray in Béaloideas, 80. Book Review [ARAN Link] [Details]
(2011) Review of Aesop i gConamara by Nollaig Mac Congáil in Béascna: Iris bhéaloideasa agus eitneolaíochta, 7.
Ó hAisibéil, L. (2011) Review of Aesop i gConamara by Nollaig Mac Congáil in Béascna: Iris bhéaloideasa agus eitneolaíochta, 7. Book Review [ARAN Link] [Details]

Dictionary Entry

  Year Publication
(2016) Irish surname entries in The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland.
Ó hAisibéil, L.; Muhr, K. (2016) Irish surname entries in The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland. Oxford: Oxford University Press Dictionary Entry [DOI] [Details]

Film or Broadcast

  Year Publication
(2019) Creedon's Atlas of Ireland.
Ó hAisibéil, L. (2019) Creedon's Atlas of Ireland. Film or Broadcast [Details]
(2015) Logainm.
Ó hAisibéil, L (2015) Logainm. Film or Broadcast [Details]
(2015) Béaloideas Beo.
Ó hAisibéil, L. (2015) Béaloideas Beo. TG4 Film or Broadcast [Details]

Radio Presentation

  Year Publication
(2017) Irish Surnames in the Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland.
Ó hAisibéil, L.; Muhr, K. (2017) Irish Surnames in the Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland. Radio Presentation [Details]

Workshops

  Year Publication
(2022) Literary Landscapes of Medieval Ireland: Acallam na Senórach.
Ó hAisibéil, Liam (2022) Literary Landscapes of Medieval Ireland: Acallam na Senórach. Workshops [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2024 Strategic Research Development Scheme School of Languages, Literatures and Cultures, Ollscoil na Gaillimhe
2023 Ciste Árann Ollscoil na Gaillimhe
2020 College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies Research Support Scheme College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies, NUI Galway
2020 Royal Irish Academy Charlemont Grant Royal Irish Academy
2019 Erasmus+ Staff Teaching Assignment: Prifysgol Aberystwyth, Cymru EU/National University of Ireland, Galway
2013 Sparánacht Fhondúireacht Ollscoile Éireann agus Ceanada (Ireland Canada University Foundation Scholarship) Ireland Canada University Foundation
2010 ALIVE Certificate - NUI Galway Presidential Award for Volunteering National University of Ireland, Galway
2008 Sparánacht Cholmcille Éirinn 's Alba Foras na Gaeilge/Bòrd na Gàidhlig
2008 Sparánacht na Dáimhe - Socrúcháin Taighde Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
2007 Sparánacht Taighde (2007-2012) An Crannchur Náisiúnta (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta)
2003 Scoláireacht na Roinne Oideachais An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Committees

  Committee Function From / To
Comhairle Acadúil Ollscoil na Gaillimhe Ball den Chomhairle Acadúil | Member of Academic Council 01-SEP-24 / 31-AUG-28
Student Support Committee, College of Arts, Social Sciences & Celtic Studies Ball | Member 27-JUN-23 /
Coiste Léann na Gaeilge, Litríocht na Gaeilge agus na gCultúr Ceilteach | Irish Language, Literature and Celtic Cultures Committee (Royal Irish Academy) Ball | Invited Member 01-SEP-22 / 31-AUG-26
Society for Name Studies in Britain & Ireland Ball den Choiste | Committee Member 17-APR-22 /
School Research Committee, School of Languages, Literatures and Cultures (NUI Galway) Ionadaí na Roinne | Discipline Representative 01-SEP-21 / 01-JUN-23
Cló Léann na Gaeilge (CLÓ) Ball den Ghrúpa Maoirseachta | Member of Oversight Group 01-NOV-19 /
Programme Revalidation Panel (Ulster University) External Panel Member (Subject Specialist) 01-JUN-18 /
Executive Committee, School of Languages, Literatures & Cultures (NUI Galway) Teaching & Learning Committee Representative 08-JAN-17 / 31-AUG-19
Teaching and Learning Committee, School of Languages, Literatures and Cultures (NUI Galway) Cathaoirleach | Chairperson 08-JAN-17 / 31-AUG-19
Graduate Research Committee Ball | Member 17-AUG-15 /

Professional Associations

  Association Function From / To
Journal of Scottish Name Studies Member of Editorial Advisory Board 01-AUG-22 /
American Name Society Ball | Member 01-OCT-21 /
Irish Texts Society | Cumann na Scríbheann nGaedhilge Ball | Member 01-JAN-17 /
International Council of Onomastic Sciences Ball | Member 01-SEP-10 /
Ulster Place-name Society Ball | Member 01-NOV-09 /
Society for Name Studies in Britain & Ireland Ball | Member 04-APR-08 /

Employment

  Employer Position From / To
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Léachtóir le Gaeilge 18-AUG-15 /
Coláiste San Aingeal, Sligeach Léachtóir le Gaeilge 01-SEP-14 / 01-MAY-15
Saint Mary's University, Halifax Teagascóir ICUF 30-AUG-13 / 30-MAY-14
Ollscoil Luimnigh Cúntóir Teagaisc le Gaeilge 30-AUG-10 / 30-JUN-11
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Teagascóir 03-SEP-07 / 01-MAY-09

Education

  Year Institution Qualification Subject
2018 Centre for Excellence in Learning and Teaching, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh PgCert Teaching & Learning in Higher Education
2013 Ollscoil na hÉireann, Gaillimh PhD Nua-Ghaeilge
2007 Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Master of Arts Nua-Ghaeilge
2006 Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Bachelor of Arts Gaeilge & Staidéir Shíceolaíochta

Languages

  Language
Irish
English

Community Engagement

  Title Type From / To
Teaching (e.g. Service learning / comunity based learning) Short Courses Series: Decoding Irish Place-names 07-FEB-23 / 28-MAR-23
Outreach Co-oighreachd | Comhoidhreacht | Inheritance 06-SEP-21 / 23-DEC-21
Teaching (e.g. Service learning / comunity based learning) Short Courses Series: Decoding Irish Place-names 01-OCT-18 / 26-NOV-18
Outreach Ceardlann Meánscoile ar Logainmneacha 06-SEP-12 / 06-SEP-12

Teaching Interests

Logainmneacha, ainmneacha pearsanta agus sloinnte; stair, litríocht, cultúr agus sochaí meánaoiseach na hÉireann; an Nua-Ghaeilge Mhoch; traidisiún na lámhscríbhinní in Éirinn.

Place-names, personal names and surnames; medieval Irish history, literature, culture and society; early-modern Irish; the Irish manuscript tradition. 


Recent Postgraduate Students

  Graduation Name Degree Primary Supervisor
2023 Tomás Ó Canáin Master of Arts Y
2023 Sascha Santschi-Cooney Master of Arts Y

Modules Taught

  Term/Year Module Title Module Code Subject / Desc
2024- Áit agus Ainm NG6122
2024- Celtic Onomastics SG3102
2024- Poets and Patrons: Gaelic Literature c.1100-1600 SG3103
2020- Ainmneacha, Sloinnte agus Logainmneacha na hÉireann NG2107
2023-2024 Celtic Mythology, Religion & Folklore SG116
2020-2024 Poets, Patrons and Propaganda: Irish Literature c.1100-1600 SG3101
2018- Modhanna Taighde NG6106
2018-2019 An Prós Comhaimseartha GF101
2016-2019 An Nualitríocht II: Cúrsa Roghnach NG261
2016-2019 An Nualitríocht I: Cúrsa Roghnach NG259
2016-2018 Teanga na Gaeilge NG6110
2016-2017 The Celtic Languages in the Modern World SG219
2016- An Dúchas agus An Duine NG6104
2015-2019 Poets & Courts: Celtic Literature c. 1150-1400 SG321
2015-2016 'A field of gods and men': Ancient Celtic Myths SG217
2015-2016 Early & Medieval History of the Celts SG111
2015-2024 The Invention of the Celt: Concepts and Perspectives SG311
2015-2019 Indigenous Arts Exploration NG160
2015- Research Project SG318
2015- Medieval Irish Literature c.700-1100 SG215
2015- Medieval Celtic Literature A SG1100

External Collaborators

  Name Organisation / Institute Country Description of Collaboration
Dr Kay Muhr Ulster Place-names Society NORTHERN IRELAND
Co-author of a 700,000-word dictionary of Irish family names, published by Oxford University Press in 2021.
An Dr Alasdair MacIlleBhàin Oilthigh Ghlaschu / University of Glasgow SCOTLAND
Pròiseact film air ainmeannan-àite agus beul-oideas aig a bheil buntainneas ri Calum Cille ann.