AN T-OLLAMH MÁIRÍN NÍ DHONNCHADHA

-

 
researcher
 

Biography

[English version below]

Is Ollamh Bunaithe le Sean- agus Meán-Ghaeilge agus Teangeolaíocht Cheilteach í Máirín Ní Dhonnchadha.  Fuair sí a hoideachas Tríú Leibhéil in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh (áit ar ghnóthaigh sí céim BA sa Léann Ceilteach, MA sa tSean-Ghaeilge, agus PhD sa tSean-Ghaeilge), Jesus College, Oxford, agus Scoil an Léinn Cheiltigh in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath.  Sular tháinig sí go Gaillimh, bhí seal caite aici mar eagarthóir cúnta ar Fhoclóir na Nua-Ghaeilge in Acadamh Ríoga na hÉireann, seal mar léachtóir le Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath, agus seal mar ollamh cúnta i Scoil an Léinn Cheiltigh san Institiúid Ard-Léinn. 

Tá cuid mhór foilsithe aici ar ghnéithe éagsúla de theanga agus de litríocht na Gaeilge, idir shean is nua, agus sciar de seo dírithe ar an Léann Gaelach a roinnt le pobal lníos leithne ná pobal na Gaeilge sna hollscoileanna.

Tá sí ina stiúrthóir ar chláir iarchéime sa Léann Ceilteach, agus sa tSean- agus sa Mheán-Ghaeilge, agus ba mhaith léi tuilleadh eolais a roinnt le hiarrthóirí ar chláir MA agus PhD sna réimsí sin.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máirín Ní Dhonnchadha is Established Professor of Old and Middle Irish and Celtic Philology (Sean- agus Meán-Ghaeilge agus Teangeolaíocht Cheilteach) at NUI Galway.  She was educated at University College, Cork (BA in Celtic Studies, MA in Old and Middle Irish, PhD in Old and Middle Irish), Jesus College, Oxford, and the School of Celtic Studies of the Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS).  Before coming to NUI Galway in 1996 she had been an Assistant Editor at the Royal Irish Academy's Foclóir na Nua-Ghaeilge, a lecturer in Modern Irish at University College, Dublin and Trinity College, Dublin, and an Assistant Professor at the School of Celtic Studies, DIAS.
At NUI Galway she has served as a member of the Governing Authority, and as Dean of the Faculty of Celtic Studies.

She has published widely on many aspects of medieval and modern Gaelic language and literature, and is keen to mediate Gaelic tradition to a broad audience. 

She is Director of Postgraduate Studies in Old and Middle Irish and Celtic Studies, and would welcome enquiries from prospective MA and PhD students in these areas.

Research Interests

LEAGAN GAEILGE

Eagarthóireacht agus léamh téacsanna próis agus filíochta ó ré na Sean-Ghaeilge i leith. Gnéithe de thraidisiún liteartha na Gaeilge sna meánaoiseanna luatha agus déanacha, go speisialta seánraí liteartha, ceisteanna inscne, cros-siolrú téacsanna agus traidisiún, údarthacht agus pátrúntacht.  Teanga agus foclóireacht na Sean- agus na Meán-Ghaeilge. Gnéithe le luathstair na hÉireann.
 

Cuireann Máirín Ní Dhonnchadha fáilte roimh fhiosraithe ó éinne ar spéis leis tuilleadh eolais a fháil faoin MA i Sean- agus Meán-Ghaeilge, nó faoin MLitt/PhD i Sean- agus Meán-Ghaeilge, nó  faoin MLitt/PhD sa Léann Ceilteach.


ENGLISH VERSION
                          
Editing and close reading of medieval and early modern Gaelic prose and verse texts.  Study of Gaelic literary tradition in the pre-modern period, including issues of genre, gender, hybridisation, patronage and provenance.  Medieval to Modern Gaelic language and lexicography.  Aspects of early Irish history.

Máirín Ní Dhonnchadha welcomes enquiries regarding the MA in Old and Middle Irish, the MLitt/PhD in Old and Middle Irish, and the MLitt/PhD in Celtic Studies.

Research Projects

  Project Start Date End Date
A Dictionary and Corpus of Mairtin O Cadhain's Literary Idiom: A Study in Lexicography and Cultural Memory 01-OCT-15 31-AUG-20
THEOLOGY OF THE CELI DE MONASTIC LIFE AND CHRISTIAN FAITH EXEQUIEL MONGE ALLEN 01-OCT-14 30-SEP-20
IRC POSTGRADUATE AWARD AOGÁN Ó hIARLAITHE M Ní DHONNCHADH 01-OCT-13 19-OCT-20
IRCHSS 03 04 SCHEME 5 M NI DHONNCHADHA F O BEARRA 01-SEP-03 24-AUG-09
MF 2001 GAELIC MANUSCRIPTS NI DHONNCHADHA O BRIAIN 15-MAR-02 29-NOV-04
979 HEA PRTLC2 PRA 3 2 DHONNCHADHA 01-NOV-00 30-SEP-04
979 HEA PRTL C2 PRA3 1 DHONNCHADHA 01-NOV-00 30-SEP-04

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
(2020) 'Síd Crúachan and its names'
Máirín Ní Dhonnchadha (2020) 'Síd Crúachan and its names'. Celtica, 32 :113-126 [Details]
(2020) 'Old names for the River Suck and associated sites'
Máirín Ní Dhonnchadha (2020) 'Old names for the River Suck and associated sites'. Celtica, 32 :101-112 [ARAN Link] [Details]
(2017) 'A reading in Amrae Coluimb Chille: 'tonn fo ógi oifrind''
Ní Dhonnchadha, Máirín (2017) 'A reading in Amrae Coluimb Chille: 'tonn fo ógi oifrind''. Studia Celtica, :115-117 [Details]
(2017) 'The semantics of 'Tonnad' and 'Deug Thonnaid' reappraised'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2017) 'The semantics of 'Tonnad' and 'Deug Thonnaid' reappraised'. Studia Celtica, 51 (51):105-113 [Details]
(2016) 'On the meaning of baile (buile), and the interpretation of the poem beginning 'Rop tú mo baile''
Ní Dhonnchadha, Máirín (2016) 'On the meaning of baile (buile), and the interpretation of the poem beginning 'Rop tú mo baile''. Éigse, 39 :231-242 [ARAN Link] [Details]
(2013) 'Review of Cáin Lánamna. An Old Irish Tract on Marriage and Divorce Law. Charlene M. Eska (ed.). Brill, Leiden & Boston, 2010. xix + 377 pp. €128. ISBN 978-90-04-17905-9'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2013) 'Review of Cáin Lánamna. An Old Irish Tract on Marriage and Divorce Law. Charlene M. Eska (ed.). Brill, Leiden & Boston, 2010. xix + 377 pp. €128. ISBN 978-90-04-17905-9'. Celtica, 17 :182-185 [Details]
(2013) 'Spailpín 'Spalpeen' and other words beginning in Sp-'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2013) 'Spailpín 'Spalpeen' and other words beginning in Sp-'. Celtica, 27 :44-47 [Details]
(2010) 'Review of Joseph F. Eska (ed.), Law, Literature and Society: CSANA Yearbook 7 (Dublin: Four Courts Press, 2008'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2010) 'Review of Joseph F. Eska (ed.), Law, Literature and Society: CSANA Yearbook 7 (Dublin: Four Courts Press, 2008'. Journal Of English And Germanic Philology, 109 (4):519-523 [Details]
(2010) 'The beginnings of Irish vernacular literary tradition. L'Irlanda E Gli Irlandesi Nell'Alto Medioevo. Atti delle Settimane LVII, Spoleto 16-21 aprile 2009 (Spoleto 2010)'
Máirín Ní Dhonnchadha (2010) 'The beginnings of Irish vernacular literary tradition. L'Irlanda E Gli Irlandesi Nell'Alto Medioevo. Atti delle Settimane LVII, Spoleto 16-21 aprile 2009 (Spoleto 2010)'. Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi Sull'Alto Medioevo, :533-596 [Details]
(2007) 'Seeing Things: Revelation in Gaelic Literature'
Ni Dhonnchadha, Máirín (2007) 'Seeing Things: Revelation in Gaelic Literature'. Cambrian Medieval Celtic Studies, 53/54 :103-112 [Details]
(2002) 'Inis Teimle, between Uí Cheinnselaig and the Déissi'
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) 'Inis Teimle, between Uí Cheinnselaig and the Déissi'. Peritia, 16 :451-458 [Details]
(2000) 'Review of Fergus Kelly, Early Irish farming. A study based mainly on the Law-Texts of the 7th and 8th centuries (Dublin Institute for Advanced Studies 1997)'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2000) 'Review of Fergus Kelly, Early Irish farming. A study based mainly on the Law-Texts of the 7th and 8th centuries (Dublin Institute for Advanced Studies 1997)'. Cambrian Medieval Celtic Studies, 30 :86-90 [Details]
(1999) 'The semantics of banscál'
Ni Dhonnchadha, M (1999) 'The semantics of banscál'. Éigse, 31 :31-35 [Details]
(1999) 'The poem beginning A Shláine Ní Fhlannagáin'
Máirín Ní Dhonnchadha (1999) 'The poem beginning A Shláine Ní Fhlannagáin'. Ériu, 46 :65-70 [Details]
(1997) 'Review of Caoimhín Breatnach, Patronage, Politics and Prose'
Ní Dhonnchadha, Máirín (1997) 'Review of Caoimhín Breatnach, Patronage, Politics and Prose'. Éigse, 30 :216-229 [Details]
(1996) 'Review of Margaret MacCurtain and Mary O’Dowd (eds), Women in early modern Ireland (Dublin 1991)'
Ní Dhonnchadha, Máirín (1996) 'Review of Margaret MacCurtain and Mary O’Dowd (eds), Women in early modern Ireland (Dublin 1991)'. Éigse, 29 :246-249 [Details]
(1995) 'An bhean lán de stuaim: Véineas ag filleadh go hÉirinn'
Máirín Ní Dhonnchadha (1995) 'An bhean lán de stuaim: Véineas ag filleadh go hÉirinn'. Oghma, 7 :83-91 [Details]
(1995) 'The Lex Innocentium: Adomnán's Law for women, clerics and youths, 697'
Máirín Ní Dhonnchadha (1995) 'The Lex Innocentium: Adomnán's Law for women, clerics and youths, 697'. Irish Historical Studies, X :58-69 [Details]
(1994) 'Two female lovers'
Máirín Ní Dhonnchadha (1994) 'Two female lovers'. Ériu, 45 :113-120 [Details]
(1994) 'Caillech and other terms for veiled women in medieval Irish texts'
Máirín Ní Dhonnchadha (1994) 'Caillech and other terms for veiled women in medieval Irish texts'. Éigse, XXVIII :71-96 [Details]
(1986) 'Inailt Foster-sister, Fosterling'
Máirín Ní Dhonnchadha (1986) 'Inailt Foster-sister, Fosterling'. Celtica, [Details]
(1986) 'Review of Review of J.M. Blázquez, Religiones Prerromanas (Madrid 1983)'
Ní Dhonnchadha, Máirín (1986) 'Review of Review of J.M. Blázquez, Religiones Prerromanas (Madrid 1983)'. Celtica, 18 :210-212 [Details]
(1982) 'The Guarantor List of Cáin Adomnáin, 697'
Máirín Ní Dhonnchadha (1982) 'The Guarantor List of Cáin Adomnáin, 697'. Peritia, 1 :178-216 [Details]

Book Chapters

  Year Publication
(2024) 'Tuireamh Mhuircheartaigh Mhic Bhriain: cri de coeur ón tseachtú haois déag'
Máirín Ní Dhonnchadha (2024) 'Tuireamh Mhuircheartaigh Mhic Bhriain: cri de coeur ón tseachtú haois déag' In: Féilscríbhinn (teideal le socrú). Le socrú: Le socrú. [Details]
(2002) 'Caoineadh ón ochtú haois déag: téacs agus comhthéacs'
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) 'Caoineadh ón ochtú haois déag: téacs agus comhthéacs' In: Téada Dúchais. Aistí in ómós don Ollamh Breandán Ó Madagáin. :181-214 Indreabhán, Conamara: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
(2021) 'Women in the Medieval Poetry Business'
Máirín Ní Dhonnchadha (2021) 'Women in the Medieval Poetry Business' In: A History of Irish Women's Poetry. :40-56 Cambridge: Cambridge University Press. [DOI] [Details]
(2019) 'M'Airiuclán hi Túaim Inbir: Speaker and Setting'
Máirín Ní Dhonnchadha (2019) 'M'Airiuclán hi Túaim Inbir: Speaker and Setting' In: Lorg na Leabhar. A Festschrift for Pádraig A. Breatnach. :75-94 Dublin: National University of Ireland. [ARAN Link] [Details]
(2014) 'The Cult of St Moling and the Making of Buile Shuibne'
Máirín Ní Dhonnchadha (2014) 'The Cult of St Moling and the Making of Buile Shuibne' In: Buile Suibhne: Perspectives and Reassessments. :1-42 London: Irish Texts Society. [Details]
(2012) 'Travellers and Settled Folk: Women, Honour and Shame in Medieval Ireland'
Máirín Ní Dhonnchadha (2012) 'Travellers and Settled Folk: Women, Honour and Shame in Medieval Ireland' In: Theory and Gender in Medieval Celtic Texts. Toronot: Palgrave Macmillan. [ARAN Link] [Details]
(2006) 'The Bardic Order in Ireland'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2006) 'The Bardic Order in Ireland' In: Celtic Culture: A Historical Encyclopedia, Vol. I. :174-176 Santa Barbara, California: ABC-Clio. [Details]
(2006) 'Tadhg Dall Ó hUiginn'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2006) 'Tadhg Dall Ó hUiginn' In: Celtic Culture: A Historical Enclopedia, Vol. IV. :1383-1383 Santa Barbara, California: ABC-Clio. [Details]
(2004) 'Adomnán of Iona'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2004) 'Adomnán of Iona' In: New Dictionary of Irish Biography, Volume I. :353-356 Oxford: Oxford University Press. [Details]
(2004) 'The Prull narrative in Sanas Cormaic'
Máirín Ní Dhonnchadha (2004) 'The Prull narrative in Sanas Cormaic' In: Cín Chille Cúile. Texts, Saints and Places: Essays in Honour of Pádraig Ó Riain. :163-177 Aberystwyth: Celtic Studies Publications. [ARAN Link] [Details]
(2004) 'Loingsech mac Óengusso'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2004) 'Loingsech mac Óengusso' In: New Dictionary of Irish Biography, Volume 34. :329-329 Oxford: Oxford University Press. [Details]
(2003) 'The Birth of Áed Sláine'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2003) 'The Birth of Áed Sláine' In: The Celtic Heroic Age. Literary Sources for Ancient Celtic Europe & Early Ireland & Wales. :272-274 Aberystwyth: Celtic Studies Publications. [Details]
(2003) 'The Story of Mis and Dubh Rois'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2003) 'The Story of Mis and Dubh Rois' In: The Celtic Heroic Age. Literary Sources for Ancient Celtic Europe & Early Ireland & Wales. :282-285 Aberystwyth: Celtic Studies Publications. [Details]
(2003) 'Fingal Rónáin'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2003) 'Fingal Rónáin' In: The Celtic Heroic Age. Literary Sources for Ancient Celtic Europe & Early Ireland & Wales. :274-282 Aberystwyth: Celtic Studies Publications. [Details]
(2002) 'Caoineadh ón ochtú haois déag: téacs agus comhthéacs'
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) 'Caoineadh ón ochtú haois déag: téacs agus comhthéacs' In: Téada Dúchais. Féilscríbhinn Bhreandáin Uí Mhadagáin. :189-221 Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta. [Details]
(2002) 'Courts and Coteries II, c. 1500-1600'
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) 'Courts and Coteries II, c. 1500-1600' In: The Field Day Anthology of Irish Writing: Irish Women’s Writings and Traditions, Volume IV. :293-340 Cork and New York: Cork University Press and New York University Press. [Details]
(2002) 'Courts and Coteries I, 900-1600'
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) 'Courts and Coteries I, 900-1600' In: The Field Day Anthology of Irish Writing: Irish Women’s Writings and Traditions, Volume IV. :358-457 Cork and New York: Cork University Press and New York University Press. [Details]
(2002) 'Gormlaith and her Sisters, c. 750-1800'
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) 'Gormlaith and her Sisters, c. 750-1800' In: The Field Day Anthology of Irish Writing: Irish Women’s Writings and Traditions, Volume IV. :166-249 Cork and New York: Cork University Press and New York University Press. [Details]
(2002) '‘Medieval to Modern 600-1900’'
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) '‘Medieval to Modern 600-1900’' In: The Field Day Anthology of Irish Writing Volumes IV and IV. :1-5 Cork & New York: Cork University Press (in association with Field Day) and New York University Press. [Details]
(2002) 'Mary, Eve and the Church, c. 600-1800'
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) 'Mary, Eve and the Church, c. 600-1800' In: The Field Day Anthology of Irish Writing: Irish Women’s Writings and Traditions, Volume IV. :45-165 Cork and New York: Cork University Press and New York University Press. [Details]
(2001) 'Birr and the Law of the Innocents'
Máirín Ní Dhonnchadha (2001) 'Birr and the Law of the Innocents' In: Adomnán at Birr. AD 697. :13-33 Dublin: Four Courts Press. [Details]
(2000) 'On Gormfhlaith daughter of Flann Sinna and the lure of the sovereignty goddess'
Máirín Ní Dhonnchadha (2000) 'On Gormfhlaith daughter of Flann Sinna and the lure of the sovereignty goddess' In: Senchas. Studies in Early and Medieval Irish Archaeology, History and Literature in Honour of Francis J. Byrne. :225-238 Dublin: Four Courts Press. [Details]
(1995) 'Filíocht na Scol'
Máirín Ní Dhonnchadha (1995) 'Filíocht na Scol' In: Réaltra: Filíocht, Prós agus Stair na Gaeilge don Ardteistiméireacht. :291-294 Baile Átha Cliath: An Roinn Oideachais. [Details]
(1989) 'An Address to a Student of Law'
Máirín Ní Dhonnchadha (1989) 'An Address to a Student of Law' In: Sages, Saints and Storytellers: Celtic Studies in Honour of Professor James Carney. :159-178 Maynooth, Ireland: An Sagart. [Details]

Conference Publications

  Year Publication
(2014) Léachtaí Cholm Cille XLV
Ní Dhonnchadha, Máirín (2014) Athbheochan agus athnuachan: nua-leaganacha an Athar Peadar de scéalta meánaoiseacha Gaeilge . In: Ó Raghallaigh, Eoghan eds. Léachtaí Cholm Cille XLV , pp.129-149 [Details]
(2013) The 15th Annual Irish Texts Society Seminar
Ní Dhonnchadha, Máirín (2013) The cult of St Moling and Buile Shuibhne . In: Carey, John eds. The 15th Annual Irish Texts Society Seminar University College, Cork, , pp.1-42 [ARAN Link] [Details]
(2005) Forum on the future of Irish Studies (University of Florence)
Máirín Ní Dhonnchadha (2005) 'Irish Language Teaching and Irish-Language Literature’ Forum on the future of Irish Studies (University of Florence) [Details]
(2003) 12th International Congress of Celtic Studies
Máirín Ní Dhonnchadha (2003) 'Seeing things: revelation in Irish Gaelic literature, medieval and modern' (Plenary lecture) 12th International Congress of Celtic Studies [Details]

Edited Books

  Year Publication
(2017) Aislinge Meic Con Glinne: Studies on a Middle Irish tale and its afterlives.
Máirín Ní Dhonnchadha and Jan Erik Rekdal (Ed.). (2017) Aislinge Meic Con Glinne: Studies on a Middle Irish tale and its afterlives. Uppsala: University of Uppsala. [ARAN Link] [Details]
(2002) The Field Day Anthology of Irish Writing Volumes IV and V: Irish Women's Writings and Traditions.
Angela Bourke, Siobhán Kilfeather, Maria Luddy, Margaret MacCurtain, Gerardine Meaney, Máirín Ní Dhonnchadha, Mary O'Dowd & Clair Wills (Ed.). (2002) The Field Day Anthology of Irish Writing Volumes IV and V: Irish Women's Writings and Traditions The Field Day Anthology of Irish Writing Volumes IV and V: Irish Women's Writings and Traditions. Cork and New York: Cork University Press (in association with Field Day) and New York University Press. [Details]
(1996) Nua-Léamha: Gnéithe de Chultúr, Stair agus Polaitíocht na hÉireann c. 1600-1900.
Máirín Ní Dhonnchadha (Ed.). (1996) Nua-Léamha: Gnéithe de Chultúr, Stair agus Polaitíocht na hÉireann c. 1600-1900 Nua-Léamha: Gnéithe de Chultúr, Stair agus Polaitíocht na hÉireann c. 1600-1900. Dublin: An Clóchomhar Tta. [Details]
(1991) Revising the Rising.
Máirín Ní Dhonnchadha and Theo Dorgan (Ed.). (1991) Revising the Rising Revising the Rising. Derry: Field Day. [Details]
(1991) Celtica.
Pádraig de Brún, Máirín Ní Dhonnchadha, Máirín Ó Murchú, Michelle O Riordan (Ed.). (1991) Celtica Celtica. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies. [Details]

Other Journals

  Year Publication
(2016) 'Review of Gregory A. Schirmer, The Midnight Court. Eleven Versions of Merriman (Dublin: Lilliput Press, 2015)'
Ní Dhonnchadha, Máirín (2016) 'Review of Gregory A. Schirmer, The Midnight Court. Eleven Versions of Merriman (Dublin: Lilliput Press, 2015)' History Ireland, . [Details]
(1989) 'Scholars in Irish, scholars in isolation'
Ní Dhonnchadha, Máirín (1989) 'Scholars in Irish, scholars in isolation' Graph, (Summer) :22-25. [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
(2023) An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Geilge,
Máirín Ní Dhonnchadha (2023) Rapporteur ar dhá aoi-léacht. [Chaired Session], An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Geilge, Áras na Gaeilge, Ollscoil na Gaillimhe , 06-OCT-23 - 07-OCT-23. [Details]
(2023) Pictish Arts Society Conference 7-8 October 2023,
Máirín Ní Dhonnchadha (2023) 'Taking the pledge: clientship, drinking and dying in medieval Ireland¿An irish persepctive on the Bullion Man Stone'. [Invited Oral Presentation], Pictish Arts Society Conference 7-8 October 2023, Online , 07-OCT-23 - 08-OCT-23. [Details]
(2022) 'Poets and Poetry in the Middle Irish period', an international 14-week online seminar series,
Máirín Ní Dhonnchadha (2022) 'he Invention of Aurard mac Coisse', 08.02.2022. [Oral Presentation], 'Poets and Poetry in the Middle Irish period', an international 14-week online seminar series, Online from Roinn na Gaeilge, NUIG (co-hosted by Máirín Ní Dhonnchadha and Clodagh Downey) , 01-FEB-22 - 03-MAY-22. [Details]
(2021) 'Scél lem dúib: Gerard Murphy's Early Irish Lyrics revisited: A symposium to celebrate the 65th anniversary of the publication of the anthology, 29-30 October 2021',
Máirín Ní Dhonnchadha (2021) `Speaker and Voice in the Old Irish Poem beginning Aithbe damsa bés mora', 29.10.2021. [Invited Oral Presentation], 'Scél lem dúib: Gerard Murphy's Early Irish Lyrics revisited: A symposium to celebrate the 65th anniversary of the publication of the anthology, 29-30 October 2021', University College, Cork, and online , 29-OCT-21 - 30-OCT-21. [Details]
(2021) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge,
Máirín Ní Dhonnchadha (2021) 'An chogaíocht agus an foréigean i sochaí mheánaoiseach na hÉireann', 01.10.2021. [Oral Presentation], Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 01-OCT-21 - 01-OCT-21. [Details]
(2021) Royal Irish Academy Lunchtime Lecture Series, on 'Colum Cille: Téacsanna agus Traidisiúin/Columba 1500: Texts and Traditions',
Máirín Ní Dhonnchadha (2021) 'The achievements of Adomnán', 01.09.2021. [Invited Oral Presentation], Royal Irish Academy Lunchtime Lecture Series, on 'Colum Cille: Téacsanna agus Traidisiúin/Columba 1500: Texts and Traditions', Online (hosted by RIA, and Coiste Léann na Gaeilge) , 01-SEP-21. [Details]
(2021) American Conference for Irish Studies, 2021,
Máirín Ní Dhonnchadha (2021) 'Adomnán, Adhamhnán, Eunan: Life and afterlife of a Donegal Saint' (by Dr Brian Lacey), discussion by Nollaig Ó Muraíle and Máirín Ní Dhonnchadha', 04.06.2021. [Invited Oral Presentation], American Conference for Irish Studies, 2021, Online (hosted by Magee College, Derry) , 02-JUN-21 - 05-JUN-21. [Details]
(2018) Irish Conference of Medievalists,
Máirín Ní Dhonnchadha (2018) 'Beheading in Cath Almaine and early medieval Irish society', 28.06.2018. [Oral Presentation], Irish Conference of Medievalists, University College, Cork , 26-JUN-18 - 28-JUN-18. [Details]
(2018) 'Ulidia VI-Fíanaigecht III', International Conference, 13-17 June,
Máirín Ní Dhonnchadha (2018) 'Bonds made in drink: a key aspect of Irish kingship and lordship', 16.06.2018. [Conference Organising Committee Chairperson], 'Ulidia VI-Fíanaigecht III', International Conference, 13-17 June, Sabhal Mòr Ostaig, Skye , 13-JUN-18 - 17-JUN-18. [Details]
(2017) The Annual Celtic Studies Lecture, by invitation of Solus Bhríde, Kildare,
Máirín Ní Dhonnchadha (2017) 'St Brigit of Kildare, in medieval and modern times', 03.02.2017. [Oral Presentation], The Annual Celtic Studies Lecture, by invitation of Solus Bhríde, Kildare, Kildare Education Centre , 03-FEB-17 - 03-FEB-17. [Details]
(2016) Symposium on the Dánta Grádha, Dublin Institute for Advanced Studies,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2016) Discourse of male love before the Dánta Grádha. [Invited Oral Presentation], Symposium on the Dánta Grádha, Dublin Institute for Advanced Studies, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies , 17-SEP-16 - 17-SEP-16. [Details]
(2015) 56th Roscrea Conference,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2015) 'Secular friendship in medieval Ireland'. [Conference Organising Committee Member], 56th Roscrea Conference, Mount St Joseph's Cistercian Monastery, Roscrea, Co. Tipperary , 24-APR-15 - 26-APR-15. [Details]
(2015) 56th Roscrea Conference,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2015) Conference on the theme of 'The Céli Dé in Ireland', with speakers from NUIG (2), UCC (2), USA (1), QUB (2), and others. [Program co-chair], 56th Roscrea Conference, Mount St Joseph's Cistercian Monastery, Roscrea, Co. Tipperary , 10-APR-15 - 12-APR-15. [Details]
(2015) 56th Roscrea Conference,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2015) 'Concepts of martyrdom and the Céli Dé'. [Conference Organising Committee Member], 56th Roscrea Conference, Mount St Joseph's Cistercian Monastery, Roscrea, Co. Tipperary , 24-APR-15 - 26-APR-15. [Details]
(2014) Comhdháil ar Litríocht & Cultúr na Gaeilge,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2014) 'M'airiuclán i Túaim Inbir': Léamh nua ar dhán Sean-Ghaeilge'. [Conference Paper], Comhdháil ar Litríocht & Cultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 10-OCT-14 - 11-OCT-14. [Details]
(2014) 54th Roscrea Conference,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2014) 'Women, literacy and learning in early Christian Ireland'. [Conference Organising Committee Chairperson], 54th Roscrea Conference, Mount St Joseph's Cistercian Monastery, Roscrea, Co. Tipperary , 25-APR-14 - 27-APR-14. [Details]
(2014) 54th Roscrea Conference,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2014) 'Líadan and Cuirither: A Love Story'. [Invited Oral Presentation], 54th Roscrea Conference, Mount St Joseph's Cistercian Monastery, Roscrea, Co. Tipperary , 25-APR-14 - 27-APR-14. [Details]
(2013) Comhdháil ar Litríocht & Cultúr na Gaeilge, 2013,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2013) 'Mac Da Chearda & Cumaíne Fada: Bunús an Traidisiúin. [Conference Paper], Comhdháil ar Litríocht & Cultúr na Gaeilge, 2013, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 11-OCT-13 - 12-OCT-13. [Details]
(2013) Celtic Studies Association of North America Annual Conference,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2013) 'The Connacht contribution to the so-called Ulster Cycle'. [Plenary Lecture], Celtic Studies Association of North America Annual Conference, University of Toronto , 18-APR-13 - 22-APR-13. [Details]
(2012) VOLVO Ocean Race Week One-day Symposium,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2012) 'Medieval Irish Seafaring: Realities and Visions'. [Conference Organising Committee Chairperson], VOLVO Ocean Race Week One-day Symposium, VOLVO Ocean Race Global Village, Galway , 04-JUL-12 - 11-JUL-12. [Details]
(2008) Aislinge Meic Conglinne. The Vision of Mac Conglinne. A Colloquium,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2008) A 2-day conference, with 9 speakers, mainly from outside Ireland. [Conference Organising Committee Chairperson], Aislinge Meic Conglinne. The Vision of Mac Conglinne. A Colloquium, Moore Institute , 12-SEP-08 - 13-SEP-08. [Details]
(2008) Aislinge Meic Conglinne. The Vision of Mac Conglinne. A Colloquium September 2008,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2008) Dramatis personae and locales in Aislinge Meic Conglinne. [Oral Presentation], Aislinge Meic Conglinne. The Vision of Mac Conglinne. A Colloquium September 2008, Moore Institute, NUI Galway , 12-SEP-08 - 13-SEP-08. [Details]
(2008) Jan Assmann, religion and cultural memory, and medieval Irish literature,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2008) Memory and medieval Irish literature. [Conference Organising Committee Chairperson], Jan Assmann, religion and cultural memory, and medieval Irish literature, Dept of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo , 05-DEC-08 - 06-DEC-08. [Details]
(2007) 13th International Congress of Celtic Studies,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2007) 'The cult of Colum Cille in Connacht and why he left Ireland'. [Conference Paper], 13th International Congress of Celtic Studies, Bonn , 23-JUN-07 - 27-JUL-07. [Details]
(2005) Borderlines Conference X,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2005) 'From Ennis to Damietta: the life and work of the 12th-13th-century poem Muiríoch Albanach Ó Dálaigh'. [Invited Lecture], Borderlines Conference X, NUI Galway , 26-OCT-05 - 28-OCT-05. [Details]
(2003) International Medieval Conference, Leeds,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2003) 'Power and Authority in Medieval Connacht'. [Conference Paper], International Medieval Conference, Leeds, University of Leeds , 14-JUL-03 - 19-JUL-03. [Details]
(2001) 4th Tuam Summer School,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2001) 'Towards a literary tradition for 15th-century Connacht'. [Invited Lecture], 4th Tuam Summer School, Tuam , 15-JUN-01 - 17-JUL-01. [Details]
(2001) Celtic Studies Symposium: Staking out the Future/Ag téisclim don todhchaí,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2001) 'Celtid Studies, Cultural Studies'. [Invited Lecture], Celtic Studies Symposium: Staking out the Future/Ag téisclim don todhchaí, Roinn na Gaeilge, NUI Galway , 17-NOV-01 - 11-NOV-01. [Details]
(2000) Annual Tionól, Dublin Institute for Advanced Studies,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2000) 'Aurard mac Coisse and his airec menman'. [Conference Paper], Annual Tionól, Dublin Institute for Advanced Studies, School of Celtic Studies, Dublin Institute for Advanced Studies , 24-NOV-00 - 25-NOV-00. [Details]
(2000) Celtic Studies Conference (University of Toronto): The Bold Fenian Men,
Ní Dhonnchadha, Máirín (2000) 'Youth and Ageing in Fenian Lore'. [Invited Lecture], Celtic Studies Conference (University of Toronto): The Bold Fenian Men, Celtic Department, University of Toronto , 04-NOV-00. [Details]
(1999) Léachtaí i gcuimhne an Ollaimh Gearóid Ó Murchadha,
Ní Dhonnchadha, Máirín (1999) 'Bairdseacha, óinseacha, mná siúil: mná a bhíodh i gcomhluadar filí sna Meánaoiseanna'. [Invited Lecture], Léachtaí i gcuimhne an Ollaimh Gearóid Ó Murchadha, University College, Dublin , 04-DEC-99 - 04-DEC-99. [Details]
(1999) 11th International Conference of Celtic Studies,
Ní Dhonnchadha, Máirín (1999) 'The semantics of Dán Díreach'. [Conference Paper], 11th International Conference of Celtic Studies, University College, Cork , 25-JUL-99 - 31-JUL-99. [Details]
(1998) Celtic Colloquium, Harvard University,
Ní Dhonnchadha, Máirín (1998) 'Presences and Representations: Women in Gaelic Literature'. [Plenary Lecture], Celtic Colloquium, Harvard University, Celtic Department, Harvard University , 09-OCT-98 - 11-OCT-98. [Details]

ANET/COS

  Year Publication
(2017) Appendix: Irish terms for 'blue' and 'green': a terminological problem'.
Máirín Ní Dhonnchadha (2017) Appendix: Irish terms for 'blue' and 'green': a terminological problem'. Dublin: Four Courts Press ANET/COS [Details]

Biographical-Item

  Year Publication
(2002) Biographies (35 short biographies, 2 of Medieval Irish Writers, 32 of Modern Irish writers, and 1 of an English writer, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV).
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) Biographies (35 short biographies, 2 of Medieval Irish Writers, 32 of Modern Irish writers, and 1 of an English writer, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV). Cork University Press Biographical-Item [Details]
(2002) Biographies (short biographies of 5 Modern Irish writers, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV).
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) Biographies (short biographies of 5 Modern Irish writers, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV). Cork University Press Biographical-Item [Details]
(2002) Biographies (short biographies of four Modern Irish writers, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV).
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) Biographies (short biographies of four Modern Irish writers, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV). Cork University Press Biographical-Item [Details]
(2002) Biographies (short biographies of 5 medieval writers/scholars, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV).
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) Biographies (short biographies of 5 medieval writers/scholars, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV). Cork University Press Biographical-Item [Details]
(2002) Biographies (short biographies of 10 Medieval and Modern Irish writers/scholars, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV).
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) Biographies (short biographies of 10 Medieval and Modern Irish writers/scholars, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV). Cork University Press Biographical-Item [Details]

Book Review

  Year Publication
(1993) (Léirmheas ar) Lloyd and Jennifer Laing, Celtic Britain and Ireland: The Myth of the Dark Ages (Dublin 1990).
Máirín Ní Dhonnchadha (1993) (Léirmheas ar) Lloyd and Jennifer Laing, Celtic Britain and Ireland: The Myth of the Dark Ages (Dublin 1990). Baile Átha Cliath: Comhar Book Review [Details]
(1993) (Léirmheas ar) Derick S. Thomson (ed.), The MacDiarmid MS Anthology (Edinburgh 1992).
Máirín Ní Dhonnchadha (1993) (Léirmheas ar) Derick S. Thomson (ed.), The MacDiarmid MS Anthology (Edinburgh 1992). Baile Átha Cliath: Comhar Book Review [Details]
(1992) (Léirmheas ar) Risteard Breatnach (eag.), Ar Muir is ar Tír (An Sagart 1990).
Máirín Ní Dhonnchadha (1992) (Léirmheas ar) Risteard Breatnach (eag.), Ar Muir is ar Tír (An Sagart 1990). Baile Átha Cliath: Comhar Book Review [Details]
(1991) (Léirmheas ar) M. Daly and D. Dickson, The origins of popular literacy in Ireland: Language Change and Educational Development 1700-1920.
Máirín Ní Dhonnchadha (1991) (Léirmheas ar) M. Daly and D. Dickson, The origins of popular literacy in Ireland: Language Change and Educational Development 1700-1920. Baile Átha Cliath: Comhar Book Review [Details]
(1991) (Léirmheas ar) K. McCone agus P. Ó Fiannachta, Scéalaíocht ár Sinsear.
Máirín Ní Dhonnchadha (1991) (Léirmheas ar) K. McCone agus P. Ó Fiannachta, Scéalaíocht ár Sinsear. Baile Átha Cliath: Comhar Book Review [Details]
(1985) (Léirmheas ar) Léachtaí Cholm Cille 15.
Máirín Ní Dhonnchadha (1985) (Léirmheas ar) Léachtaí Cholm Cille 15. Baile Átha Cliath: Comhar Book Review [Details]
(1983) (Review of) J.M. Blázquez, Religiones Prerromanas (Madrid 1983).
Máirín Ní Dhonnchadha (1983) (Review of) J.M. Blázquez, Religiones Prerromanas (Madrid 1983). Dublin: Celtica XVIII (Dublin Institute for Advanced Studies) Book Review [Details]

Dictionary Entry

  Year Publication
(2003) Aislinge Meic Con Glinne.
Máirín Ní Dhonnchadha (2003) Aislinge Meic Con Glinne. Dublin: Gill & Macmillan Dictionary Entry [Details]
(2003) Nine entries in The Encyclopaedia of Ireland ('Aislinge Meic Con Glinne' (pp 17-8); 'Aithbe Damsa Bés Mara' (p. 18); 'Cloyne' (p. 214); 'Comrac Líadaine ocus Chuirithir' (p. 226); 'Early Irish lyrics' (p. 332); 'Fís Adomnáin' (p. 392); 'Gormfhlaith' (p. 449); 'Pangur Bán' (p. 854); 'Úallach ingen Muinecháin' (p. 1087)).
Máirín Ní Dhonnchadha (2003) Nine entries in The Encyclopaedia of Ireland ('Aislinge Meic Con Glinne' (pp 17-8); 'Aithbe Damsa Bés Mara' (p. 18); 'Cloyne' (p. 214); 'Comrac Líadaine ocus Chuirithir' (p. 226); 'Early Irish lyrics' (p. 332); 'Fís Adomnáin' (p. 392); 'Gormfhlaith' (p. 449); 'Pangur Bán' (p. 854); 'Úallach ingen Muinecháin' (p. 1087)). Dublin: Gill & Macmillan Dictionary Entry [Details]
(1996) 'Early Irish lyrics', in The Oxford Companion to Irish Literature.
Máirín Ní Dhonnchadha (1996) 'Early Irish lyrics', in The Oxford Companion to Irish Literature. Oxford: Clarendon Press Dictionary Entry [Details]
(1996) 'Metrics: Irish', in The Oxford Companion to Irish Literature.
Máirín Ní Dhonnchadha (1996) 'Metrics: Irish', in The Oxford Companion to Irish Literature. Oxford: Clarendon Press Dictionary Entry [Details]

Film or Broadcast

  Year Publication
(2016) Contribution to 'Fís na Fuiseoige' (award-winning 1-hour documentary, directed by Aodh Ó Coileáin).
Ní Dhonnchadha, Máirín (2016) Contribution to 'Fís na Fuiseoige' (award-winning 1-hour documentary, directed by Aodh Ó Coileáin). Film or Broadcast [Details]
(2011) Contribution to two-part TV programme on Wolves in Ireland. For BBC.
Máirín Ní Dhonnchadha (2011) Contribution to two-part TV programme on Wolves in Ireland. For BBC. Film or Broadcast [Details]

Newspaper Articles

  Year Publication
(2009) A poem to honour a higher rank (review of Máire Mhac an tSaoi, Cérbh í Meg Russell).
Máirín Ní Dhonnchadha (2009) A poem to honour a higher rank (review of Máire Mhac an tSaoi, Cérbh í Meg Russell). Dublin, Ireland: Irish Times Newspaper Articles [Details]
(2008) Aislinge Meic Conglinne.
Máirín Ní Dhonnchadha (2008) Aislinge Meic Conglinne. Baile Átha Cliath: Foinse Newspaper Articles [Details]
(2004) (Review of) Des Lavell, The Skellig.
Máirín Ní Dhonnchadha (2004) (Review of) Des Lavell, The Skellig. Newspaper Articles [Details]

Presentation

  Year Publication
(2012) Medieval Irish seafaring: realities and visions.
Máirín Ní Dhonnchadha (2012) Medieval Irish seafaring: realities and visions. Presentation [Details]
(2012) The Medieval Irish 'Immram and the West of Ireland. To the Galway Historical and Archaeological Society.
Máirín Ní Dhonnchadha (2012) The Medieval Irish 'Immram and the West of Ireland. To the Galway Historical and Archaeological Society. Presentation [Details]

Radio Presentation

  Year Publication
(2012) Contribution to programme on Galway, on Newstalk History, Newstalk Channel.
Máirín Ní Dhonnchadha (2012) Contribution to programme on Galway, on Newstalk History, Newstalk Channel. Radio Presentation [Details]

Seminar

  Year Publication
(2015) Who was the target of the Middle Irish satire 'Aislinge Meic Conglinne'?.
Ní Dhonnchadha, Máirín (2015) Who was the target of the Middle Irish satire 'Aislinge Meic Conglinne'?. Seminar [Details]
(2015) The Ulster-Cycle Tales that were written in Roscommon.
Ní Dhonnchadha, Máirín (2015) The Ulster-Cycle Tales that were written in Roscommon. Seminar [Details]
(2012) Spinning and weaving: intercultural metaphors, and some Irish particularities. At Centre for Antique, Medieval and Pre-Modern Studies, Moore Institute, NUI Galway.
Máirín Ní Dhonnchadha (2012) Spinning and weaving: intercultural metaphors, and some Irish particularities. At Centre for Antique, Medieval and Pre-Modern Studies, Moore Institute, NUI Galway. Seminar [Details]

Translation

  Year Publication
(2002) 'from: Sanas Cormaic (Cormac's Glossary) c. 900', in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV.
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) 'from: Sanas Cormaic (Cormac's Glossary) c. 900', in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV. Cork University Press Translation [Details]
(2002) 'Tochmarc Ailbe (The Wooing of Ailbe)', in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV.
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) 'Tochmarc Ailbe (The Wooing of Ailbe)', in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV. Cork University Press Translation [Details]
(2002) 'Gormlaith, Wife of Brían Bóruma', in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. iv.
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) 'Gormlaith, Wife of Brían Bóruma', in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. iv. Cork University Press Translation [Details]
(2002) Óebfihnn's Dream, and Éachtach's Dream, in The Field Day Anthology of Irish Writing.
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) Óebfihnn's Dream, and Éachtach's Dream, in The Field Day Anthology of Irish Writing. Cork University Press Translation [Details]
(2002) The Birth of Áed Sláine (11th century), in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV.
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) The Birth of Áed Sláine (11th century), in: The Field Day Anthology of Irish Writing, vol. IV. Cork University Press Translation [Details]
(2002) From: Párliament na mBan (The Parliament of Women) c. 1703.
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) From: Párliament na mBan (The Parliament of Women) c. 1703. Cork University Press Translation [Details]
(2002) The Priests' Rule.
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) The Priests' Rule. Cork University Press Translation [Details]
(2002) The Fate of the Sinful Greek Girl, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, volume IV.
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) The Fate of the Sinful Greek Girl, in: The Field Day Anthology of Irish Writing, volume IV. Cork University Press Translation [Details]
(2002) Ísucán (St Íte and the Child Jesus), in: The Field Day Anthology of Irish Writing, volume IV.
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) Ísucán (St Íte and the Child Jesus), in: The Field Day Anthology of Irish Writing, volume IV. Cork University Press Translation [Details]
(2002) Ropad maith lemm (Saint Brigit's Alefeast), in: The Field Day Anthology of Irish Writing, volume IV.
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) Ropad maith lemm (Saint Brigit's Alefeast), in: The Field Day Anthology of Irish Writing, volume IV. Cork University Press Translation [Details]
(2002) Brigit Búadach (Glorious Brigit).
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) Brigit Búadach (Glorious Brigit). Cork University Press Translation [Details]
(2002) Brigit Bé Bithmaith (Hymn to St Brigit).
Máirín Ní Dhonnchadha (2002) Brigit Bé Bithmaith (Hymn to St Brigit). Cork University Press Translation [Details]
(1996) Faoi Thuairim na Deorantachta (Translation of Joep Leerssen's 'Celebrating the Unfamiliar', in Nua-Léamha, ed. M. Ní Dhonnchadha.
Ní Dhonnchadha, Máirín (1996) Faoi Thuairim na Deorantachta (Translation of Joep Leerssen's 'Celebrating the Unfamiliar', in Nua-Léamha, ed. M. Ní Dhonnchadha. Dublin: An Clóchomhar Translation [Details]
(1996) Filíocht, Cultúr & Polaitíocht (Translation of Louis Cullen's 'Poetry, Culture and Politics', in Nua-Léamha, ed. M. Ní Dhonnchadha.
Ní Dhonnchadha, Máirín (1996) Filíocht, Cultúr & Polaitíocht (Translation of Louis Cullen's 'Poetry, Culture and Politics', in Nua-Léamha, ed. M. Ní Dhonnchadha. Dublin: An Clóchomhar Translation [Details]

Professional Associations

  Association Function From / To
Celtic Studies Association of North America Member /
Eighteenth-Century Ireland Society Member /
Cumann Merriman Ball den Choiste /
The O'Mahony Society Member /
Poetry Ireland/ Éigse Éireann Ball den Chomhairle /
Group for the Study of Irish Historical Settlement Member /
Irish Texts Society/Cumann na Sgríbheann nGaedhilge Member /

Committees

  Committee Function From / To
Postgraduate Committee, School of Humanities Committee member /
Academic Council, NUI Galway Member /
Research Committee, School of Humanities Committee member /
An Coimisiún Logainmeacha Committee member /
Irish Manuscripts Commission Member /
Executive Committee, School of Humanities Member /
Committee of the Centre for Antique, Medieval and Pre-Modern Studies, NUI Galway Director 01-NOV-16 /
Coiste Náisiúnta Léann na Gaeilge, Royal Irish Academy Committee member 01-JAN-12 / 31-DEC-12

Community Engagement

  Title Type From / To
Outreach Claregalway Castle Trust 01-JAN-14 / 15-JAN-17
Outreach Iomramha / Voyages: Three Talks on Medieval and Modern Seafaring, Volvo Ocean Race Week, Global Village, Galway 04-JUL-12 / 06-JUL-13

Current Postgraduate Students (Taught)

  Name Degree Primary Supervisor
Erin McKinney Y
Colmán Ó Raghallaigh Y
Mark Laing Gibbard Y
Claudia Rosillo Y
Lioba Speicher Y
Patricia Moloney Y

Modules Taught

  Term/Year Module Title Module Code Subject / Desc
Semester 1/1MA and Structured PhD Literary History: Foundations SG521 A 1-semester, 10 ECTS, module on the early development of medieval Irish literature
1st Semester Readings in Medieval Irish: Poetry SG525 A 1-semester, 5-ECTS module, involving close study of medieval Irish verse texts.
All year. MA, Structured PhD, BA Celtic Civiliza Grammar of Old and Middle Irish I SG510 / MV507 /SG221, SG222 An all-year, 10-ECTS module on Old and Middle Irish language (Level 1)
Semester 1/3BA Litríocht na Gaeilge I: Filíocht Liriciúil na Sean- agus na Meán-Ghaeilge NG366 An introduction to some of the best of the renowned medieval Irish lyric poetry
2nd Semester. MA / Structured PhD Readings in Medieval Irish: Allegory and Mythology SG524 A 1-semester, 5-ECTS module, involving close study of medieval Irish allegorical and mythological texts.
All year. MA / Structured PhD / BA Celtic Civiliz Grammar of Old and Middle Irish II SG511 / MV506 / SG317, SG319 An all-year, 10-ECTS module on Old and Middle Irish language (Level 2)
1st Semester. MA /Structured PhD Readings in Medieval Irish: Law Texts SG523 A 1-semester, 5-ECTS module, involving close study of medieval Irish law texts.
Semester 2/MA and Structured PhD Literary History: A Tradition Established SG522 A 2nd-semester, 10-ECTS module, on the flowering of early Irish literary tradition
2nd Semester / MA Medieval Studies Reading & Research in Old and Middle Irish MV557 A 5-ECTS module on Guided Dissertation Reading.
2nd Semester. MA / Structured PhD Readings in Medieval Irish: Prose Tales SG526 A 1-semester, 5-ECTS module, involving close study of medieval Irish prose tales.