An tOll. Tadhg Ó hIfearnáin

BA, PhD

 
researcher
 

Biography

Tá Tadhg Ó hIfearnáin ina Ollamh le Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ba in Ollscoil Luimnigh a bhí sé ag obair ó 1996 go 2017 agus in Ollscoil Roazhon ar feadh roinnt blianta roimhe sin, tar éis dó tréimhsí a chaitheamh mar iarchéimí agus léachtóir in Ollscoil Utrecht agus in Ollscoil Uladh. Tá BA (1988) agus PhD (1994) i Léann na Gaeilge aige ó Ollscoil Uladh, Cúil Raithin.

Tadhg Ó hIfearnáin is Established Professor of Modern Irish in NUI Galway. He previously worked at the University of Limerick from 1996 until 2017. Before then, he taught in the Department of Breton and Celtic at the University of Rennes 2 from 1990, after periods as a lecturer and research student in Coleraine and Utrecht. He holds a BA (1988) and PhD (1994) in Irish from the University of Ulster at Coleraine.  

Research Interests

Teanga agus sochaí, go háirithe teangeolaíocht agus sochtheangeolaíocht na Gaeilge agus na dteangacha Gaelacha eile; teangacha mionlaithe agus neamhfhorleathana; teanga agus saíocht na Gaeilge ón 17ú haois i leith.

Tá tionscnaimh fhadtéarmacha ar siúl agam i réimsí gaolmhara a bhaineann le teangacha agus lucht a labhartha; Saothar teoiriciúil agus allamuigh i mbeartas, idé-eolaíocht agus nósmhaireacht teanga; beartas agus pleanáil teanga sa Ghaeltacht; caighdeán agus caighdeánú teanga; an dóigh a n-airíonn cainteoirí an t-achar teangeolaíochta agus sochtheangeolaíochta idir canúintí agus teangacha éagsúla; sochtheangeolaíocht Ghaeilge Mhanann.

----------
Language and society, particularly the contemporary linguistics and sociolinguistics of Irish and the other Gaelic languages; Minority language studies; Irish language, literature and society from 17th century to present.  

I am currently working on integrated and closely related long-term field-based and theoretical projects in language policy, ideology and practice; family language policy in the Gaeltacht; standardization and de-standardization; language regard; perceptions of linguistic and sociolinguistic distance; contemporary sociolinguistics of Manx.

Edited Books

  Year Publication
(2019) An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh.
Ó hIfearnáin, Tadhg (Ed.). (2019) An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2018) An Meon Folaithe. Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain.
Ó hIfearnáin, Tadhg & Walsh, John (Ed.). (2018) An Meon Folaithe. Idé-eolaíochtaí agus iompar lucht labhartha na Gaeilge in Éirinn agus in Albain. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2012) An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc.
Ó hIfearnáin, Tadhg & Ní Neachtain, Máire (Ed.). (2012) An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2007) Langues proches - Langues collatérales / Near Languages - Collateral Languages.
Eloy, Jean-Michel & Ó hIfearnáin, Tadhg (Ed.). (2007) Langues proches - Langues collatérales / Near Languages - Collateral Languages. Paris: Harmattan. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
(2019) 'Beartas Teanga agus Pleanáil Teanga'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2019) 'Beartas Teanga agus Pleanáil Teanga' In: An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2018) 'The ideological construction of boundaries between speakers and their varieties'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2018) 'The ideological construction of boundaries between speakers and their varieties' In: New Speakers of Minority Languages. Linguistic Ideologies and Practices. Basingstoke: Palgrave. [DOI] [Details]
(2015) 'A proximidade linguística e o desenvolvimento do manês'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'A proximidade linguística e o desenvolvimento do manês' In: Quem fala a minha língua? 2. Santiago de Compostela: Associaçom Galega da Língua - Através. [Details]
(2015) 'Gaelic Scotland and Ireland: Issues of Class and Diglossia in an Evolving Social Landscape'
Smith-Christmas, Cassie; Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'Gaelic Scotland and Ireland: Issues of Class and Diglossia in an Evolving Social Landscape' In: Globalising Sociolinguistics: Challenging and expanding theory. London & New York: Routledge. [Details]
(2014) 'Paradoxes of engagement with Irish language community management, practice and ideology'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2014) 'Paradoxes of engagement with Irish language community management, practice and ideology' In: Endangered Languages. Beliefs and ideologies in language documentation and revitalization. Oxford: Oxford University Press. [Details]
(2012) 'An Phleanáil Teanga agus an Beartas Teanga: Coincheapa agus Feidhm'
Ó hIfearnáin, T (2012) 'An Phleanáil Teanga agus an Beartas Teanga: Coincheapa agus Feidhm' In: An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2011) 'Breton language maintenance and regeneration in regional education policy'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2011) 'Breton language maintenance and regeneration in regional education policy' In: Uniformity and Diversity in Language Policy: Global Perspectives. Bristol: Multilingual Matters. [Details]
(2011) 'The perception of Standard Irish as a prestige target variety'
Ó hIfearnáin, Tadhg & Ó Murchadha, Noel (2011) 'The perception of Standard Irish as a prestige target variety' In: Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus. [Details]
(2010) 'Institutionalising Language Policy: Mismatches in Community and National Goals'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2010) 'Institutionalising Language Policy: Mismatches in Community and National Goals' In: Coimhearsnachd na Gàidhlig an-diugh / Gaelic Communities Today. Edinburgh: Dunedin Academic Press. [Details]
(2010) 'The Irish language and the state'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2010) 'The Irish language and the state' In: The Celtic Languages (2nd Edition). London & New York: Routledge. [Details]
(2009) 'Teagasc na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh'
Ó hIfearnáin, Tadhg & Ní Loingsigh, Deirdre (2009) 'Teagasc na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh' In: Ó Theagasc Teanga go Sealbhú Teanga: Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéál. Baile Átha Cliath: Cois Life. [Details]
(2008) 'An tírdhreach teangeolaíoch agus taibhiú teanga ar TG4'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2008) 'An tírdhreach teangeolaíoch agus taibhiú teanga ar TG4' In: TG4 @ 10: Deich mBliana de TG4. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
(2008) 'Linguistic landscape and the performance of language on TG4'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2008) 'Linguistic landscape and the performance of language on TG4' In: TG4@10. Deich mbliana de TG4. Indreabhán: Cló Iar-Chonnacht. [Details]
(2008) 'Endangering Language Vitality through Institutional Development: Ideology, Authority, and Official Standard Irish in the Gaeltacht'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2008) 'Endangering Language Vitality through Institutional Development: Ideology, Authority, and Official Standard Irish in the Gaeltacht' In: Sustaining Linguistic Diversity: Endangered and Minority Languages and Language Varieties. Washington D.C: Georgetown University Press. [Details]
(2007) 'Manx orthography and language ideology in the Gaelic continuum'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2007) 'Manx orthography and language ideology in the Gaelic continuum' In: Langues proches - Langues collatérales / Near Languages - Collateral Languages. Paris: Harmattan. [Details]
(2007) 'Structures d'État et dynamisme associatif; l'irlandais, langue d'une minorité à revendication majoritaire'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2007) 'Structures d'État et dynamisme associatif; l'irlandais, langue d'une minorité à revendication majoritaire' In: Variable territoriale et promotion des langues minoritaires. Pessac: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. [Details]

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
(2018) 'Converging and diverging stances on target revival varieties in collateral languages: the ideologies of linguistic variation in Irish and Manx Gaelic'
Ó Murchadha, Noel & Ó hIfearnáin, Tadhg (2018) 'Converging and diverging stances on target revival varieties in collateral languages: the ideologies of linguistic variation in Irish and Manx Gaelic'. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, [DOI] [Details]
(2015) 'La pratique de l'irlandais et la minorité irlandophone'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'La pratique de l'irlandais et la minorité irlandophone'. La Bretagne Linguistique, 19 :81-97 [Details]
(2015) 'Sociolinguistic vitality of Manx after extreme language shift: authenticity without traditional native speakers'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'Sociolinguistic vitality of Manx after extreme language shift: authenticity without traditional native speakers'. International Journal of the Sociology of Language, 231 :45-62 [DOI] [Details]
(2015) 'Back to the Future: Standard and language standards in contemporary Manx Gaelic'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2015) 'Back to the Future: Standard and language standards in contemporary Manx Gaelic'. Sociolinguistica, 29 :99-120 [DOI] [Details]
(2013) 'Family language policy, first language Irish speaker attitudes and community-based response to language shift'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2013) 'Family language policy, first language Irish speaker attitudes and community-based response to language shift'. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, 34 :348-365 [DOI] [Details]
(2013) 'Institutional Breton language policy after language shift'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2013) 'Institutional Breton language policy after language shift'. International Journal of the Sociology of Language, 223 :117-135 [DOI] [Details]
(2007) 'Raising children to be bilingual in the Gaeltacht: Language preference and practice'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2007) 'Raising children to be bilingual in the Gaeltacht: Language preference and practice'. International Journal Of Bilingual Education And Bilingualism, 10 :510-528 [DOI] [Details]
(2002) 'Doimhne an Dúchais: Éagsúlacht san Aistriú Teanga i gCeap Breatainn na hAlban Nua'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2002) 'Doimhne an Dúchais: Éagsúlacht san Aistriú Teanga i gCeap Breatainn na hAlban Nua'. Taighde Agus Teagasc, 2 :62-91 [Details]
(2000) 'Irish Language Broadcast Media: The Interaction of State Language Policy, Broadcasters and their Audiences'
Ó hIfearnáin, Tadhg (2000) 'Irish Language Broadcast Media: The Interaction of State Language Policy, Broadcasters and their Audiences'. Current Issues in Language and Society, 7 :92-116 [DOI] [Details]

Pamphlet

  Year Publication
(2006) Beartas Teanga: An Aimsir Óg, Páipéar Ócáideach 7.
Ó hIfearnáin, Tadhg (2006) Beartas Teanga: An Aimsir Óg, Páipéar Ócáideach 7. Baile Átha Cliath: Pamphlet [Details]

Committees

  Committee Function From / To
Language Policy Editorial Board /
Journal of Multilingual and Multicultural Development Editorial Board /
Language, Culture and Curriculum Editorial Board /
Sociolinguistic Studies Editorial Board /
IAITH: Y Ganolfan Cynllunio Iaith / Welsh Centre for Language Planning Honorary Patron /

Professional Associations

  Association Function From / To
IRAAL: Irish Association for Applied Linguistics / Cumann na Teangeolaíochta Feidhmí. Member /
Réseau francophone de sociolinguistique membre /
ECIS: Eighteenth Century Ireland Society / Éire san Ochtú Céad Déag. Member /
An Cumann le Béaloideas Éireann Member /