President Ciarán Ó hÓgartaigh

Ciarán Ó hÓgartaigh became the 13th president of Ollscoil na Gaillimhe - University of Galway in January 2018. Previously, he was Professor of Accounting and Dean of Business at UCD, leading its schools in Dublin (UCD Lochlann Quinn School of Business, UCD Michael Smurfit Graduate Business School and UCD Smurfit Executive Development) and its overseas programmes in Hong Kong, Singapore and Sri Lanka.

Having attended Scoil Iognáid and Coláiste Iognáid, Ciarán is a first class honours, first in class graduate of University of Galway. He trained as a Chartered Accountant with Arthur Andersen and has a PhD in Accounting from the University of Leeds. He has been published widely in the accounting field and has previously held academic positions at Dublin City University, UCD and Victoria University of Wellington, New Zealand.

A former Fulbright scholar at Northeastern University (Boston, USA), he has served as Audit Committee Chair at the Department of Marine, Communications and Natural Resources and as a member of the Audit Committee at the Department of Finance.

He has also served as an Independent Non-Executive Director of Avolon, one of the world’s largest aircraft leasing companies where he also chaired its Audit Committee. He is currently a member of the non-statutory board of the Saolta Hospital Group and Chair of its Strategy Committee.

As President, he has maintained his research interests with his contribution on the history of financial accounting practice in The Routledge Companion to Accounting History (2nd Edition, May 2020).

He is a board member of the National Library of Ireland on the appointment of the Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, and a member of the Council of the Economic and Social Research Institute (ESRI).

***

Ceapadh Ciarán Ó hÓgartaigh ina thríú huachtarán déag ar Ollscoil na Gaillimhe - University of Galway i mí Eanáir 2018. Bhí sé ina Ollamh le Cuntasaíocht agus ina Dhéan ar Choláiste an Ghnó in COBÁC roimhe seo, áit a raibh sé i gceannas ar na scoileanna seo a leanas de chuid COBÁC: Scoil Ghnó Lochlann Quinn, Scoil Ghnó Iarchéime Michael Smurfit, agus Forbairt Feidhmeannaigh Smurfit. Bhí cláir COBÁC thar lear in Hong Cong, Singeapór agus Srí Lanca faoina stiúir freisin.

Ba i Scoil Iognáid agus i gColáiste Iognáid a fuair Ciarán a chuid scolaíochta, agus is céimí de chuid Ollscoil na Gaillimhe é, áit ar bhain sé amach céadonóracha agus an chéad áit sa rang. Chuaigh sé i mbun traenála mar Chuntasóir Cairte le Arthur Andersen agus bhain sé céim PhD sa Chuntasaíocht amach in Ollscoil Leeds. Tá iliomad saothar foilsithe i réimse na cuntasaíochta aige agus chaith sé tréimhse ag obair i bpoist acadúla in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, COBÁC agus in Ollscoil Victoria, in Wellington, an Nua-Shéalainn.

Chaith sé tréimhse ar scoláireacht Fulbright in Ollscoil Northeastern, Massachusetts. Bhí sé ina Chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchóireachta sa Roinn Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha agus tá sé ina bhall de Choiste Iniúchóireachta na Roinne Airgeadais.

Bhí sé ina Stiúrthóir Neamhspleách Neamhfheidhmiúcháin ar Avolon freisin, ceann de na cuideachtaí léasaithe eitleán is mó ar domhan áit a raibh sé ina chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta chomh maith. Faoi láthair tá sé ina bhall de bhord neamhreachtúil an Ghrúpa Ospidéal Saolta agus ina Chathaoirleach ar Choiste Straitéise an Ghrúpa.

Mar Uachtarán, tá cúram déanta aige dá réimsí taighde i gcónaí leis an gcion a rinne sé do stair chleachtas na cuntasaíochta airgeadais in The Routledge Companion to Accounting History (2ú hEagrán, Bealtaine 2020).

Is ball boird de Leabharlann Náisiúnta na hÉireann é maidir le ceapadh an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, agus ball d’Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI).

   

Contact the President's Office | Déan teagmháil le hOifig an Uachtaráin: president@universityofgalway.ie

Honorary Degree Nominations 2024: 

Honorary Degree Nomination Form 2024

Terms of Reference & Criteria for award of Honorary Degrees