All 2008

Launch of the Collingwood Cup 2008

Tuesday, 29 January 2008

Pictured at the launch of the Collingwood Cup 2008, sponsored by www.future.ie, which will be hosted this year by NUI Galway were, Front: NUI Galway Soccer Club players Eoin McCorman, Ballina, Co. Mayo and Seamus Connelly, Rosmuc, Co. Galway. Behind them are NUI Galway Vice President for External Affairs, Ger Hurley; James O'Toole, Sports Med West; and CEO of tournament sponsor (www.future.ie), Mickey McLoughlin. The Collingwood will run from Monday February 25th-28th 2008 with most of the games to be played at Dangan Sports grounds. The NUI Galway Soccer Club hopes to secure Terryland Park for the Cup Final, in what promised to be a major event not only for varsity soccer, but for the city of Galway and indeed for sport in Ireland. Twelve universities from north and south of the border will take part in this unique All Ireland competition which is now run on a knockout basis over four days. The first cup was played in 1914.

>> Read full story about Launch of the Collingwood Cup 2008

Plans for New University Centre in Kerry

Friday, 25 January 2008

Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway has announced that Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge will be opening a new Centre in Baile an Fheirtéaraigh in Corca Dhuibhne. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge will commence their work in Baile an Fheirtéaraigh in a temporary location from September 2008. There is an understanding between the University and Údarás na Gaeltachta that the University will proceed with the construction of a new 1,700m² building on a 10 acre site owned by the Údarás, once planning permission has been granted. Mr. Éamon Ó Cuív, Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs is pleased to support this project and the Acadamh and University management are hopeful that Minister Ó Cuív's Department will supply generous funding for the building and running of this Irish Language Centre in Corca Dhuibhne, similar to the University Centres in An Cheathrú Rua, Carna and Gaoth Dobhair. The President had a special welcome for Tomás Ó Gairbheith and his wife Esther at a recent public meeting in Baile an Fheirtéaraigh. Tomás has made a generous donation which will be used by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in the construction of the new building in Corca Dhuibhne. The President had the following to say at the event: "The generous donation made by Tomás to Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is a source of encouragement for myself and the Gaeltacht community. Tomás Ó Gairbheith is one of the most successful business men in Kerry and I am particularly delighted with the support he has shown for university education through Irish and the creation of language and knowledge-based employment in this region".

>> Read full story about Plans for New University Centre in Kerry

Ionad nua na hOllscoile á phleanáil i gCiarraí

Friday, 25 January 2008

D'fhógair Uachtarán Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, go bhfuil Ionad nua de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge le lonnú i mBaile an Fheirtéaraigh i gCorca Dhuibhne. Cuirfear tús leis an obair i bhfoirgneamh ar cíos sa bhaile i mí Meán Fómhair 2008. Tá comhthuiscint idir an Ollscoil agus Údarás na Gaeltachta go dtógfaidh an Ollscoil foirgneamh nua 1,700m² ar shuíomh 10 n-acra de chuid an Údaráis ach cead pleanála a bheith ar fáil fá na choinne. Tá a thacaíocht léirithe ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, T.D., don tionscadail seo agus tá muid dóchasach go mbeidh tacaíocht fhlaithiúil le fáil óna Roinn do thógáil agus do reáchtáil Ionad iompair agus buanaithe Gaeilge i gCorca Dhuibhne mar atá déanta ag an Ollscoil ar an gCeathrú Rua, i gCarna agus i nGaoth Dobhair. Chuir an tUachtarán fáilte faoi leith ag an ócáid i gCorca Dhuibhne roimh Thomás Ó Gairbheith agus a bhean chéile Esther. Tá Tomás tar éis bronntanas fhlaithiúil a chur ar fáil don Acadamh le húsáid i dtógáil an fhoirgnimh nua i gCorca Dhuibhne. Dúirt an tUachtarán ina óráid: "Is cúis mhór mhisnigh domsa agus don phobal Gaeltachta seo tacaíocht Thomáis don Acadamh. Tá Tomás Ó Gairbheith ar dhuine den lucht gnó is bisiúla i gCiarraí agus is mór agamsa go pearsanta a thacaíocht don ollscolaíocht Ghaeilge agus do chruthú fostaíochta teanga-lárnaithe agus eolasbhunaithe sa leathinis seo".

>> Read full story about Ionad nua na hOllscoile á phleanáil i gCiarraí

Leaving Cert Excellence Honoured at NUI Galway

Thursday, 24 January 2008

Based on their high points in the Leaving Cert, 76 first-year students at NUI Galway will be awarded Entrance Scholarships at a special ceremony on Saturday, 2 February, 2008. Each student will receive a cheque for €1,600 and a specially designed scroll to mark their achievement in last summer's exams. Entrance Scholarships are given annually to all NUI Galway new entrants who reached a minimum of 560 points in their Leaving Cert (590 in Medicine and Health Sciences). Among the Entrance Scholarship Awardees, 24 reached the maximum 600 points. The number of students achieving such high points is growing every year. This year, the scholarships will be awarded to students from 51 individual schools, large and small, throughout the country. The winners represent 16 counties including Armagh, Clare, Cork, Down, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Laois, Mayo, Meath, Roscommon, Sligo, Tipperary and Westmeath. NUI Galway President Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, who will present the cheques and a specially designed scroll at the event, said, "The University strives constantly to support and promote academic excellence across all the disciplines. The Entrance Scholarship ceremony is an opportunity to give special recognition to our first-year students who have already proved academic prowess through their Leaving Cert results. It is also a chance to give due credit to their parents and secondary school teachers for their contribution to such success". The ceremony will also feature 50 other individual College/Faculty awards and prizes. -ends-

>> Read full story about Leaving Cert Excellence Honoured at NUI Galway

Aitheantas tugtha ag OÉ Gaillimh do mhic léinn a ghnóthaigh scoth na marcanna i

Thursday, 24 January 2008

Bronnfar Scoláireachtaí Iontrála ar 76 mac léinn ón gcéad bhliain in OÉ Gaillimh ag searmanas speisialta a bheidh ar siúl Dé Sathairn, an 2 Feabhra 2008. Ghnóthaigh na mic léinn i gceist scoth na marcanna i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Bronnfar seic ar fiú €1,600 é ar gach mac léinn chomh maith le scrolla a dearadh go speisialta mar cheiliúradh ar na marcanna iontacha a ghnóthaigh na mic léinn seo i Scrúdú na hArdteistiméireachta an samhradh seo caite. Bronntar Scoláireachtaí Iontrála ar gach mac léinn nua in OÉ Gaillimh a ghnóthaigh 560 pointe, ar a laghad, i Scrúdú na hArdteistiméireachta (590 pointe i gcás cúrsaí Leighis agus Eolaíochtaí Sláinte). As measc na mac léinn sin a mbronnfar Scoláireacht Iontrála orthu, d'éirigh le 24 mac léinn an t-uasmhéid de 600 pointe a fháil. Tá níos mó agus níos mó mac léinn ag fáil pointí arda gach uile bhliain. I mbliana, bronnfar scoláireachtaí ar mhic léinn as 51 scoil éagsúil ar fud na tíre, scoileanna beaga agus móra san áireamh. Tá buaiteoirí againn as 16 chontae ar fad. Ina measc tá Ard Mhacha, An Clár, Corcaigh, An Dún, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Ciarraí, Cill Dara, Laois, Maigh Eo, An Mhí, Ros Comáin, Sligeach, Tiobraid Árann agus An Iarmhí. Dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, a bhronnfaidh seic agus scrolla atá deartha go speisialta ar gach mac léinn ag an ócáid, go bhfuil sé "mar aidhm leanúnach ag an Ollscoil feabhas acadúil a bhaint amach agus a chur chun cinn i ngach uile disciplín. Deis é searmanas bronnta na Scoláireachtaí Iontrála le haitheantas speisialta a thabhairt dár mic léinn chéad bhliana – mic léinn a bhfuil a gcumas acadúil léirithe acu cheana féin leis na marcanna a ghnóthaigh siad i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Deis atá ann freisin buíochas a léiriú dá dtuismitheoirí agus múinteoirí meánscoile as an obair iontach atá déanta acu". Bronnfar 50 gradam agus duais eile a bhaineann le Coláistí/Dámha éagsúla ag an searmanas seo freisin. - críoch -

>> Read full story about Aitheantas tugtha ag OÉ Gaillimh do mhic léinn a ghnóthaigh scoth na marcanna i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >>

Featured Stories