Galway Leads European Research Event in Ireland

Light Headed: Sixth class students from Scoil Einde in Salthill, Paul Cotter and Andrew Carey, get ready for Sea2Sky on 28 September. Thousands are expected to participate in the free, fun, family events where researchers share their work with the public. The event is organised by NUI Galway, in collaboration with the Marine Institute, Galway Atlantaquaria and CIT Blackrock Castle Observatory in Cork.
Sep 10 2012 Posted: 10:33 IST

Sea2Sky returns again

The whole of Europe will be captivated by science on Friday, 28 September, as 320 cities celebrate European Researchers’ Night. Festivities in Ireland this year will be once again led by NUI Galway, with events planned throughout the day to showcase science on the grandest of scales.

The free, fun, family event will see hundreds of researchers share their work with the public. Thousands are expected to visit the Promenade in Salthill, Galway on the night, to participate in experiments, competitions and quizzes, to watch demonstrations and simulations, to exchange ideas and get to know the researchers.

After a very successful event in 2011, NUI Galway again participate under the theme Sea2Sky, with partners the Marine Institute and Galway Atlantaquaria, along with a new partner, CIT Blackrock Castle Observatory in Cork. The event will be themed around marine science, atmospherics and astronomy.

“Interest in science is riding high and making headlines around the world. We have been captivated by news from the Large Hadron Collier in Geneva, images from NASA's mission on Mars, and video from the journey to the deepest point of the ocean by Hollywood’s James Cameron,” explains lecturer in physics and organiser of the event, NUI Galway’s Dr Andy Shearer.

This year, Sea2Sky is linking up with the Galway Science Forum’s exhibition about the work of CERN – Accelerating Science. This exhibition, sponsored by Boston Scientific in partnership with NUI Galway, will show how CERN’s Large Hadron Collider can help us understand fundamental questions about the origins of the universe.

Last year, some 10,000 people came to the event, and the plan is for an even bigger event this year, with highlights including the CERN exhibit, 3D tours of the universe and tours of the aquarium.

The Galway Bay Hotel, Leisureland and Galway Atlantaquaria will be the three venues in Salthill Galway, with events also taking place in CIT Blackrock Castle Observatory in Cork.

“Irish researchers are involved in some huge European research projects, and this is an opportunity to share some of the most exciting elements with the public”, added Dr Shearer. “At third-level, we have seen a surge in applications for science related courses and this event will be a real draw for anyone tempted by a career in science and research.”

-ends-

Gaillimh i gCeannas ar Ócáid Taighde na hEorpa in Éirinn

Beidh an Eoraip ar fad faoi dhraíocht ag an eolaíocht an 28 Meán Fómhair, nuair a bheidh 320 cathair ag ceiliúradh Oíche Eorpach na dTaighdeoirí. Beidh OÉ Gaillimh i gceannas ar imeachtaí na hÉireann arís i mbliana agus tá imeachtaí eagraithe i rith an lae chun ardán ar scála ollmhór a thabhairt don eolaíocht.

Ócáid shaor in aisce agus spraíúil don teaghlach a bheidh ann ina roinnfidh na céadta taighdeoirí a gcuid oibre leis an bpobal. Táthar ag súil go dtabharfaidh na mílte cuairt ar an bPromanád i mBóthar na Trá, Gaillimh ar an oíche chun páirt a ghlacadh i dturgnaimh, i gcomórtais agus i dtráth na gceisteanna, taispeántais agus cleachtaí a fheiceáil, smaointe a mhalartú agus aithne a chur ar na taighdeoirí.

D’éirigh thar barr leis an ócáid in 2011, agus beidh an téama céanna ag OÉ Gaillimh arís i mbliana, Sea2Sky, i gcomhpháirt le Foras na Mara agus Atlantaquaria na Gaillimhe, mar aon le comhpháirtí nua i mbliana, Réadlann Chaisleán na Dúcharraige CIT i gCorcaigh. Beidh an ócáid dírithe ar réimse na mara, an aerthormáin agus na réalteolaíochta.

“Tá borradh ag teacht faoin tsuim san eolaíocht agus í ar thús cadhnaíochta ar fud an domhain. Táimid faoi dhraíocht ag an scéala ón Imbhuailteoir Mór Hadróinarge  sa Ghinéiv, ag íomhánna ó mhisean NASA ar Mhars, agus ag físeán ón turas chuig an bpointe is ísle faoin bhfarraige a thug James Cameron as Hollywood,” a mhíníonn léachtóir amháin le fisic agus duine de lucht eagraithe na hócáide, an Dr Andy Shearer in OÉ Gaillimh.

I mbliana, beidh Sea2Sky i gcomhpháirtíocht le taispeántas Fhóram Eolaíochta na Gaillimhe maidir le hobair CERN – Accelerating Science. Léireoidh an taispeántas seo, atá urraithe ag Boston Scientific i gcomhar le OÉ Gaillimh, an chaoi a bhféadfadh Imbhuailteoir Mór Hadróinarge CERN cuidiú linn tuiscint a fháil ar na buncheisteanna faoi bhunús na cruinne.

Anuraidh, d’fhreastail thart ar 10,000 duine ar an ócáid, agus táthar ag súil le níos mó ná sin i mbliana, idir taispeántas CERN, turais 3D na cruinne agus turais den uisceadán.

Is in Óstán Chuan na Gaillimhe, Leisureland agus Atlantaquaria na Gaillimhe a bheidh na himeachtaí ar siúl i mBóthar na Trá agus beidh imeachtaí eile ar siúl i Réadlann Chaisleán na Dúcharraige, CIT i gCorcaigh.

“Tá taighdeoirí Éireannacha bainteach le tograí móra taighde san Eoraip agus deis í seo le cuid den eolas is suimiúla a roinnt leis an bpobal”, a deir an Dr Shearer. “Ag an tríú leibhéal, tá borradh tagtha faoi iarratais ar chúrsaí eolaíochta agus meallfaidh an ócáid seo duine ar bith a bhfuil suim acu i ngairm na heolaíochta agus na taighde”.

-críoch-

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories