Máirtín Ó Direáin - Fathach File / Reluctant Modernist

Márta / March - Meitheamh / June 2018

Tá an-áthas ar OÉ Gaillimh taispeántas speisialta faoin bhfile - Máirtín Ó Direáin - a chur ar siúl in 2018, Bliain na Gaeilge. Déanann an taispeántas seo, atá curtha le chéile ag Síobhra Aiken (Ionad an Léinn Éireannaigh), saol an fhile a chomóradh agus a chuid saothar a cheiliúradh cothrom is 30 bliain i ndiaidh a bháis. Baineann an taispeántas úsáid as cartlanna, foinsí agus bailiúcháin ealaíne laistigh den Ollscoil agus lasmuigh di, chun léargas suntasach a thabhairt don ar an bhfathach file.

NUI Galway is delighted to present a special exhibition on the poet - Máirtín Ó Direáin - in 2018, Bliain na Gaeilge. This exhibition, which has been curated by Síobhra Aiken (Centre for Irish Studies), commemorates the poet's life and celebrates his poetry 30 years after his death. The exhibition draws on archives, resources and art collections from within the University and beyond to give a fascinating insight into this iconic literary figure.

Sonraí an Taispeántais / Exhibition Details

Dátaí / Dates

7 Márta / March - 18 Meitheamh / June 2018

Áit / Location

Forhalla Áras Uí Argadáin / Hardiman Building foyer

Coimeádaí / Curator

Síobhra Aiken - Ionad an Léinn Éireannaigh / Centre for Irish Studies

Maoinitheoirí / Funders

  • Foras na Gaeilge
  • Oifig Ealaíne OÉ Gaillimh / NUI Galway Arts Office
  • Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
  • Roinn na Gaeilge OÉ Gaillimh / OÉ Gaillimh Discipline of Irish
  • Leabharlann Shéamais Uí Argadáin / James Hardiman Library
  • Ionad an Léinn Éireannaigh / Centre for Irish Studies

Featured Stories