Postgraduate Scholarships

PG scholarship recipients 2023

Pictured, L–R, recent scholarship recipients Amy Micallef, Clodagh O’Meara, and Sarah Flanagan.

University of Galway has a generous package of scholarships, taught and research, across all disciplines. Expand the menus below to find out more. 

Taught Master's Postgraduate Scholarships

University of Galway has generous scholarships valued at €1,500 for EU students applying for full-time taught master's postgraduate courses. You will be eligible if you have:

 • been accepted to a full-time taught master's course at University of Galway,
 • have attained a first class honours (or equivalent) in a Level 8 primary degree. 

An application for the scholarship scheme is required (separate to the application for a place on the programme). The scholarship application form (for entry 2024) will be listed on this website in due course.

For reference, the full details of the scholarship scheme for 2023 are available here. (Will update for 2024 soon.)

The scheme above is only open to EU students. Non-EU students are encouraged to check international postgraduate scholarships opportunities here.   

Postgraduate Research Funding 

Find out more about research funding opportunities here

Postgraduate International Scholarships

University of Galway is committed to attracting high calibre students from around the world. To this end, the University offers a range of based scholarships to students from a number of countries, in line with our strategic international priorities. Find out more

J.E. Cairnes School of Business & Economics Scholarships

MBA Scholarships
J.E. Cairnes School of Business & Economics at University of Galway has a number of different MBA Scholarships available. For further information on each, please visit relevant website here.

Postgraduate taught programme scholarships, EU and non-EU available
Merit-based postgraduate scholarships are available, for a range of J.E. Cairnes School of Business and Economics programmes and disciplines. Learn more here.

Scholarships and Funding for Adult Learning and Professional Development

Information on funding to support for your professional, part-time or evening course can be found here.

University of Galway's University of Sanctuary scholarships

University of Galway  has a number of undergraduate and postgraduate scholarships available via its University of Sanctuary Scholarship Scheme. Applications opened on 28 June 2021. Full details here. Application information here.

Springboard & HCI Pillar 1 funded courses 

Full information on the Government's Springboard Courses scheme (funded fees for postgraduate courses within the scheme) is online here. See University of Galway Springboard and HCI Pillar 1 courses in the scheme here.

Sparánachtaí COGG / MGO  

Bronnann an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) sparánachtaí ar gach mac léinn ar an MGO. Tá luach €2000 sa bhliain i gceist do gach iarratasóir rathúil!
  
Coinníollacha le sásamh ná:
 
 • An MGO a bheith mar chéad rogha (uimhir 1) ar chóras iontrála PAC
 • Coinníollacha chóras iontrála an chláir a shásamh
 • Coinníollacha iontrála an MGO maidir le caighdeán Gaeilge a shásamh
Tuilleadh eolais: mgo@universityofgalway.ie, agus anseo.
Is féidir iarratas a dhéanamh ar an gclár tríd Postgraduate Application Centre.
 

The School of Computer Science, Advanced MSc Scholarship (Artificial Intelligence, Data Analytics)

University of Galway, School of Computer Science is offering one scholarship for the MSc in Computer Science (Artificial Intelligence, Data Analytics); this scholarship, up to the part value of €5,000 of the tuition fees, is awarded to the highest ranked graduate of the BSc Computer Science & IT undergraduate programme (GY350) among those who apply for the scholarship. This is open to all current GY350 final year students due to graduate in 2023, and all previous graduates of the programme. Please note that to be considered for this merit-based scholarship, applicants must first apply and be accepted to their chosen programme. They will subsequently be required to complete a separate scholarship application form. 

MA Journalism: Lyra McKee Bursary

Funding opportunity: Press Council’s new Lyra McKee Bursary: This new annual Lyra McKee Bursary will help launch a journalistic career by providing financial support to enable a post graduate student to pay the fees for a Master’s Degree in Journalism at one of four participating Irish universities (including University of Galway). Valued at €3,000, the Bursary consists of €1,500 from the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman and €1,500 from the university at which the student has been offered a place on the Master’s Degree in Journalism programme. Full information here.

MHSc/PDip Health Sciences (Children’s Palliative/ Complex Care)

Scholarship opportunity for this programme is available via the Victoria Thompson Scholarship Scheme. More information is available from Programme Director, Claire Quinn.  E: claire.quinn@nuigalway.ie 

And for academic year 2023/24, HSE is providing limited number of scholarships. Priority for the scholarship will be given to those working in specialist community palliative care settings in line with recent HSE policy recommendations . Applicants are considered first come, first served basis. Please contact the Programme Director Claire Quinn (claire.quinn@nuigalway.ie) for further information.

MSc (Clinical Research)—HRB Fellowship

The HRB-CRFG MSc Clinical Research Fellowship is awarded to assist a select number of graduate students entering the Clinical Research programme to gain experience in day-to-day clinical research activities. Information on this Fellowship is here.

Scoláireacht Mhic Dhonncha 

Is le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge a cuireadh Scoláireacht Mhic Dhonncha i gcuimhne ar Joe Mac Donncha (1953–2016), céimí de chuid na hOllscoile, a thug sársheirbhís do phobal na Gaeilge sna rólanna seo a leanas:

 •  Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael (1997–2000)
 • Cathaoirleach TG4 (2000–2004)
 • Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge (2002–2006)
 • Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (2006–2013)
 • Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim (2013–5)
 • Comhalta Boird, Foras na Gaeilge (2011–2015)
 • Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge (2015–6)

Luach €6,015 a bheidh ar gach scoláireacht agus bronnfar dhá scoláireacht.

Coinníollacha 

 • Beidh céimithe de chuid OÉ Gaillimh a bhain céad onóracha i scrúduithe na céime agus Léann an Aistriúcháin nó Gaeilge mar ábhair chéime acu i dteideal cur isteach ar an scoláireacht.
 • Is ar bhonn iomaíoch a bhronnfar an scoláireacht ar mhac léinn máistreachta a bheidh ag gabháil den MA sa Léann Teanga i bhfianaise spéis Sheosaimh Mhic Dhonncha sa chruinneas teanga, san aistriúchán agus san fhoclóireacht go háirithe.
 • Má dhéantar an scoláireacht a bhronnadh ar mhac léinn páirtaimseartha, déanfar an scoláireacht a íoc ina dhá ghála bhliantúla de €3,008 in imeacht dhá sheisiún acadúla, faoi réir dhul chun cinn sásúil shealbhóir na scoláireachta.

Scoláireacht Mhic Dhonncha (1953–2016)

Is le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge a cuireadh Scoláireacht Mhic Dhonncha ar bun sa bhliain 2017 i gcuimhne ar Joe MacDonncha (1953–2016), céimí de chuid na hOllscoile, a thug sársheirbhís do phobal na Gaeilge sna rólanna seo a leanas: 

 • Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael (1997–2000)
 • Cathaoirleach TG4 (2000–2004)
 • Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge (2002–2006)
 • Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (2006–2013)
 • Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim (2013–5)
 • Comhalta Boird, Foras na Gaeilge (2011–2015)
 • Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge (2015–6)

Luach €6,015 a bheidh ar gach scoláireacht agus bronnfar dhá scoláireacht.

Coinníollacha

Beidh céimithe de chuid OÉ Gaillimh a bhain céad onóracha i scrúduithe na céime agus Léann an Aistriúcháin nó Gaeilge mar ábhair chéime acu i dteideal cur isteach ar an scoláireacht.

Is ar bhonn iomaíoch a bhronnfar an scoláireacht ar mhac léinn máistreachta a bheidh ag gabháil den MA sa Léann Teanga i bhfianaise spéis Sheosaimh Mhic Dhonncha sa chruinneas teanga, san aistriúchán agus san fhoclóireacht go háirithe.

Sa chás go mbeidh céimithe ar chómharcanna beifear i dtuilleamaí na marcanna ar mhodúil aistriúcháin agus/nó modúil teanga le hidirdhealú a dhéanamh ar iarrthóirí cáilithe.

Má dhéantar an scoláireacht a bhronnadh ar mhac léinn páirtaimseartha, déanfar an scoláireacht a íoc ina dhá ghála bhliantúla de €3,008 in imeacht dhá sheisiún acadúla, faoi réir dhul chun cinn sásúil shealbhóir na scoláireachta.

Beidh an sparánacht seo de bhreis ar aon deontas, scoláireacht nó eile a bheidh ag an té a roghnófar.

Is é Stiúrthóir Cláir an MA sa Léann Teanga a bheidh freagrach as an scoláireacht a riaradh ó bhliain go bliain.

The Colm Ó hEocha Bursary 

This Bursary has been established in memory of Dr Colm Ó hEocha, President, University of Galway (then University College Galway) 1975–1995. Dr. Ó hEocha had previously been the University’s first Professor of Biochemistry from 1963. He also served as the Chair of the New Ireland Forum, of the Science Council of Ireland, of the Arts Council and of the Interim Local Radio Commission. Dr. Ó hEocha was the recipient of honorary doctorates from Queen’s University Belfast, Dublin University, University of Limerick and Connecticut College.

The Bursary has a value of €3,000 and will be awarded annually to the University of Galway graduate who has registered for a Taught Masters Programme in the University provided through Irish* and who has, in her/his primary degree taken at University of Galway, obtained the highest overall percentage of those eligible.

The Bursary may be held with any other Grant, Scholarship of Bursary.

 *The Dean of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies will determine annually the list of eligible programmes.

Sparánacht Choilm Uí Eocha

Bunaíodh an Sparánacht seo i gcuimhne an Dr Colm Ó hEocha, Uachtarán OÉ Gaillimh (Coláiste na hOllscoile Gaillimh ag an am) 1975–1995. Bhí an Dr Ó hEocha ar an gcéad Ollamh le Bithcheimic san Ollscoil sa bhliain 1963. Chomh maith leis sin bhí sé ina Ollamh ar Fhóram Nua-Éireann, ar Chomhairle Eolaíochta na hÉireann, ar an gComhairle Ealaíon agus ar an gCoimisiún Eatramhach Raidió Áitiúil. Bhronn Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Luimnigh agus Coláiste Connecticut céimeanna oinigh ar an Dr Ó hEocha.

Is fiú €3,000 an Sparánacht agus bronnfar é go bliantúil ar an gcéimí de chuid OÉ Gaillimh atá cláraithe ar Chlár Máistreachta Múinte san Ollscoil a chuirtear ar fáil trí mheán na Gaeilge* agus a bhfuil an céatadán foriomlán is airde bainte amach aige/aici, i measc na n-iarratasóirí incháilithe, ina b(h)unchéim in OÉ Gaillimh.

Is féidir an Sparánacht a fháil agus tú ag fáil aon Deontas, Scoláireacht nó Sparánacht eile.

* Cinnfidh Déan Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh liosta na gclár incháilithe gach bliain.

MSc Exercise Physiology & its Application in Therapy

Our MSc Exercise Physiology & its Application in Therapy course is eligible for a Sports Scholarship. Email Programme Director ananya.gupta@nuigalway.ie for more detail.    

Universities Ireland North/South Postgraduate Scholarships 

Universities Ireland are offering four scholarships to students who have been accepted to undertake a recognised Master’s degree or are entering the first year of a PhD programme at a university in the island of Ireland that is not in the same jurisdiction as the university where they have previously studied. More information here.

Galway Wind Park Scholarships Fund

The aim of the Galway Wind Park Community Fund is to maximise value and impact for local communities and people in the long-term. One of the most ways we can do this is through powering education and skills development. The Galway Wind Park Scholarship is designed to provide third-level education opportunities for local people to gain qualifications and ultimately build strong careers.  Applications will open in October 2022. Full information here.

Government of Ireland Scholarships

The Irish Research Council Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme provides outstanding students with the opportunity to direct their own research at the early-career stage, working with a supervisor, in their chosen area of interest. Information here

The Government of Ireland International Education Scholarships scheme provides high calibre students from non-EU/EEA countries with the opportunity to study full-time in Ireland for a period of one year. Information here.

educations.com Taught Masters in Europe Scholarship (& new MBA Scholarship)

On offer a scholarship of up to €5000 to help cover tuition fees. The scholarship is open to students from any country who will be studying a Master’s degree abroad at a European university. More information here.

On offer also is a new MBA Scholarship opportunity, worth $7,000. Full information here.

(Limited Programmes) Fees Scholarship Support

As a further effort to enhance access and participation opportunities for unemployed and low income groups, University of Galway has approved aAdult Learning Tuition Scholarship Scheme to reduce fees for applicants in receipt of Job Seekers Benefit, Job Seekers Allowance, One-Parent Family Payment, Disability Allowance, Community Employment Scheme, Carer’s Allowance, or Social Insurance Contribution Credits, who wish to enrol for part-time Degree, Diploma and Masters courses provided by the University, and who meet Department of Social Protection income thresholds.

For more information on the Adult Learning Tuition Scholarship, visit http://universityofgalway.ie/adult-learning/faqs/fees-funding-&-scholarships/.

NUI Awards

These awards offer some scholarships at post-doctoral, postgraduate, and undergraduate level. 

Find out more.

Global Study Awards

The Global Study Awards recognises studying abroad as a positively life changing experience for many students, opening their minds to alternative ways of personal life and professional career, as well as promoting intercultural understanding and tolerance.

The Award prize will be applied toward the cost of tuition fees in the first instance, paid directly to the Higher Education Institution that the successful candidate will attend.

If tuition fees are below the maximum individual award fund of £10,000, the remaining funds may be allocated per diem for living costs for a maximum of 52 weeks starting from when the student first registered at the higher education institution. Awards are to a maximum value of £10,000 

Find out more. 

Postgrad Study Bursaries

Postgrad Solutions Study Bursary. Each bursary is worth Stg £500 and they are open to students from anywhere in the world. Full information here.

Irish Aid Fellowships

Fellowships are available for international students, information here. (Some of our postgraduate programmes are now also being funded under the Ireland-Palestine Scholarship strand of Irish Aid Fellowships.) 

Access Centre Scholarships

Scholarship information compiled by our Access Centre is here

Emma

Emma Cummins |   Master of Accouting Scholar

On completing a level eight Bachelors of Commerce (Accounting) degree in NUIG, I decided to apply for a place in the Master of Accounting programme. Upon securing a place, I applied for a scholarship having met the eligible criteria of achieving a H1. The scholarship process was straightforward which involved filling out a form and writing a short personal statement. The scholarship helped partly finance my studies. The masters cover a range of modules including tax, audit, financial reporting and finance. On completing the masters CAP2 exemptions will apply. The skills for accounting module provide an insight on case studies in the FAEs which will be beneficial in the near future.