Tuesday, 27 June 2006

Céimeanna Oinigh bronnta ar Fionnula Flanagan, An Breitheamh Richard Goldstone, An tOllamh Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Micheál Ó hUiginn agus an Gobharnóir Martin O'Malley Bronnadh céimeanna oinigh ar sheachtar den scoth – daoine ón domhan gnó, daonchairdis, ceartais, seirbhís poiblí, oideachas agus na n-ealaíon – in OÉ Gaillimh inniu, Dé hAoine, an 27 Meitheamh 2008. Dúirt an Dr James Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh gur "cúis bróid, thar ceann phobal OÉ Gaillimh, an seachtar seo a áireamh i measc alumni OÉ Gaillimh. Ach na céimeanna oinigh seo a bheith bronnta, áireofar iad i measc 60,000 alumni ar fud an domhain. Comhartha ómóis ar a bhfuil bainte amach ag na daoine seo iad céimeanna oinigh a bhronnadh orthu – an onóir is mó is féidir leis an Ollscoil a bhronnadh." Aisteoir Éireannach í Fionnula Flanagan a bhfuil Gradam Emmy bronnta uirthi agus ainmniúchán do Ghradam Tony faighte aici. Is in Amharclann na Mainistreach a d'fhoghlaim sí a ceird agus i measc na scannán ar ghlac sí páirt iontu tá The Others le Nicole Kidman, Transamerica agus Waking Ned Devine, mar aon le sraith teilifíse agus léiriúcháin ar stáitse. Chomh maith leis sin, ghlac sí páirt in eagrán den tsraith teilifíse Lost – eagrán dár teideal "Flashes Before Your Eyes". Thuill sí clú agus cáil in Éirinn den chéad uair sa bhliain 1965 tráth ar thug sí léargas iontach ar a cumas aisteoireachta i bpáirt Mháire i léiriú Theilfís Éireann den dráma Gaeilge – An Triail. Léirigh Fionnula Flanagan a cumas mar aisteoir a raibh sárthuiscint aici ar scríbhinní James Joyce sa scannán a rinneadh de Ulysses sa bhliain 1967. D'oibrigh an Breitheamh Richard Goldstone mar Bhreitheamh ar Chúirt Bhunreachtáil na hAfraice Theas; mar Phríomh-Ionchúisitheoir ar Bhinsí Coiriúla Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe don iar-Iúgslaiv agus Ruanda; agus mar Sheansailéir ar Ollscoil Witwatersrand, An Afraic Theas. Chaith sé tamall ag teagasc i Scoileanna Dlí Ollscoil Nua-Eabhrac, Ollscoil Harvard agus Fordham. I láthair na huaire, tá sé ag feidhmiú mar ollamh ar cuairt in Ionad Dlí Ollscoil Georgetown. In 2006, chaith Goldstone seal ag teagasc san Ionad Éireannach um Chearta an Duine in OÉ Gaillimh. Is Ollamh Oirirc le hEacnamaíocht, Stair, Béarla agus Cumarsáid in Ollscoil Illinois, Chicago í An tOllamh Deirdre McCloskey. Tá sí ar cheann de na heacnamaithe, reitricithe, scoláirí agus intleachtóirí poiblí is mó cáil sna Stáit Aontaithe. Tá 14 leabhar scríofa ag McCloskey, ina measc The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce – an chéad leabhar as magnum opus cúig imleabhar. Sular foilsíodh The Bourgeois Virtues ba iad na leabhair ba mhó cáil a scríobh sí The Rhetoric of Economics (1985) agus Crossing: A Memoir, a foilsíodh i 1999, leabhar ar tagraíodh dó sa New York Times mar Notable Book. Is é an tUasal Eugene Murtagh bunaitheoir agus Cathaoirleach Kingspan Group Plc. Ó cuireadh tús le Kingspan an chéad lá riamh sna 60idí mar ghnó beag teaghlaigh tá fás agus forbairt dhochreidte tagtha ar an ngnó agus anois tá sé ar cheann de na cuideachtaí is bisiúla in Éirinn. Tá láimhdeachas de bhreis is €1.8 billiún ag an nGrúpa anois, lena n-áirítear 43 monarcha dhéantúsaíochta i 28 tír ar fud an domhain. Tá breis is 6,500 duine fostaithe ag an nGrúpa ar fud na cruinne. Cheap Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Murtagh mar stiúrthóir ar an gCiste Idirnáisiúnta d'Éirinn in 2000. Tá os cionn €849 milliún infheistithe ag an gCiste seo i dtionscadail ar fud na hÉireann. Duine aitheanta i measc phobal gnó na Gaillimhe é an tUasal Donagh O'Donoghue mar aon le comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh. Tháinig O'Donoghue i gcomharba ar a athair mar Stiúrthóir Bainistíochta Grúpa Thomas McDonagh & Sons Ltd. sa bhliain 1975 agus chinntigh sé gur tháinig fás agus forbairt ar an gcuideachta thar thréimhse 20 bliain. I measc na gcuideachtaí a raibh ról stiúrthóireachta aige iontu tá Bord na Móna, Coimisiún Craolacháin na hÉireann agus Aerphort na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, bhí sé ina chomhalta boird de IBEC, Cumann Tráchtála agus Tionscail na Gaillimhe agus Amharclann Druid. Comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh agus stiúrthóir ar Ó hUiginn Teoranta, Gaillimh é an tUasal Mícheál Ó hUiginn. Bhí sé ina chomhalta de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ó 1964 go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 2004. Chaith sé daichead bliain ag obair ar son chathair na Gaillimhe, toghadh é mar Mhéara na Gaillimhe trí théarma éagsúla agus rinne sé an-obair ar mhaithe le cur le gach gné de shaol na cathrach agus an rialtais áitiúil, go háirithe sa réimse oideachais. Is é an Gobharnóir Martin O'Malley 61ú Gobharnóir Maryland. Le linn dó a bheith ag feidhmiú mar pholaiteoir Daonlathach i Meiriceá bhí sé ina Mhéara ar Baltimore ó 1999 go dtí 2007. Le linn an dá théarma a chaith sé mar Mhéara, ainmníodh Baltimore mar shamhail náisiúnta d'fheabhas i sábháilteacht phoiblí, éifeachtacht rialtais, oideachas agus forbairt gheilleagrach. Tá sé ag feidhmiú mar Ghobharnóir anois agus ag baint leasa as an taithí atá aige chun dul chun cinn a dhéanamh i Stát Maryland. Scríobhadh in The Washington Post gur "governor unafraid of government" é Martin O'Malley. Sa Business Week in 2005, liostaíodh O'Malley mar dhuine den "Five Fresh Faces" a chinnteodh dul chun cinn an Pháirtí Dhaonlathaigh. Le linn don Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh, a bheith ag trácht ar ócáid na bliana seo dúirt sé go bhfuil "an-áthas ar OÉ Gaillimh céimeanna oinigh a bhronnadh ar sheachtar den scoth: Fionnula Flanagan, An Breitheamh Richard Goldstone, An tOllamh Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Mícheál Ó hUiginn agus an Gobharnóir Martin O'Malley. Tá an t-ádh ar an Ollscoil seo go bhfuil an oiread sin céimeanna oinigh bronnta ar chéimithe den scoth le blianta fada anuas, agus is cinnte gur grúpa ar leith iad an seachtar atá roghnaithe i mbliana. Tá an t-uafás oibre déanta acu san iliomad réimse – gnó, na healaíona, seirbhís phoiblí, oideachas agus ceartas – agus cúis áthais dúinn anseo in OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt don sárobair atá déanta ag na daoine seo." - críoch -

Monday, 26 June 2006

NUI Galway is to be the venue for the 56th British Universities Industrial Relations Association Conference, from 28-30 June. This is the first time that the full conference programme has been held outside the UK and many of the world's most eminent industrial relations and human resource management scholars, trade unionists and policy makers from around the world are to convene on Galway city. BUIRA is being hosted by the Department of Management in the Cairnes Graduate School of Business & Public Policy at NUI Galway, which is headed by Dr. Tony Royle, who commented, "Not only are we to welcome the BUIRA conference this year, but we are also hosting the annual Countess Markievicz Lecture on 29 June. This is the first time the lecture is being held outside Dublin and we look forward to hearing from Kieran Mulvey, Chair of the Labour Relations Commission." The conference will also be the focus for two special issues of the international journals: the Industrial Relations Journal and Equal Opportunities International. Guest speakers include Ron Oswald, General Secretary of the Global Union Federation the IUF, Professor Bill Roche from UCD, Helen Russell of the Economic and Social Research Institute, Dublin and Professor Charles Woolfson Marie Curie Professor University of Latvia and University of Glasgow. NUI Galway's President, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, will be giving a welcome speech at the opening of the conference on the 28 June. More information about the conference can be found at www.buira.org.uk The conference is supported by the Irish Association of Industrial Relations, People Management Magazine (UK), CIPD-Ireland, CIPD UK, NUI Galway's Registrar's Office and Departmental MBS programme, CISC and Bord Fáilte. -ends- Notes to editors BUIRA started in 1950 and now has over 650 members. Its membership encompasses academics and doctoral students working in such fields as industrial relations, labour law, labour economics, human resource (or personnel) management, industrial sociology, occupational psychology, trade union studies and labour history. BUIRA is affiliated to and active within the International Industrial Relations Association and is also a member of the Academy of Learned Societies in the Social Sciences (ALSISS), which exists to encourage the advancement of social science. More information about the conference can be found at www.buira.org.

Monday, 26 June 2006

D'iarr comhdháil idirnáisiúnta thrítheangach (Gaeilge, Béarla agus Fraincis) a reáchtáil Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gcomhar leis an Ionad Éireannach um Chearta an Duine, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus eagraithe ag an Acadamh Idirnáisiúnta ar Dhlí Teanga i nGaillimh ar an 16 Meitheamh, ar UNESCO cosaint a thabhairt do theangacha an domhain. Toscairí ó níos mó ná 20 tír a d'iarr ar UNESCO cosaint a thabhairt d'ilghnéitheacht theangacha an domhain. An dr. Joseph Turi, Rúnaí Ginearálta an IALL/AIDL (International Academy of Linguistic Law/Académie internationale de Droit linguistique) a mhol an Ráiteas. "Is céim an-tábhachtach í seo. Nuair a shocrós UNESCO ar chosaint a thabhairt don ilghnéitheacht teangacha, beidh ar na tíortha éagsúla tacaíocht a thabhairt do na pobail teanga a bhfuil cónaí orthu laistigh dá gcuid teorainneacha náisiúnta. Ní féidir cosaint a thabhairt do chultúir faoi leith gan cosaint a thabhairt do na teanga a bhaineann leo", a dúirt Seosamh Mac Donnacha, an Comhordaitheoir Acadúil in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Dúirt an dr Conchúr Ó Giollagáin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, gur éigeandáil idirnáisiúnta atá i gceist. "Tá suas le 90% de theangeacha an domhain i mbaol a mbáis roimh dheireadh an chéid seo. Seo uair na cinniúna." Glacadh le Ráiteas na Gaillimhe d'aon ghuth. Ba é téama na Comhdhála 'Na Dúshláin a Bhaineann le hAchtú agus le Cur i bhFeidhm Dlí agus Cearta Teanga'. Ba í an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta a rinne urraíocht ar an gComhdháil. I measc na n-aoíchainteoirí bhí Séan Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga Philip Blair, stiúrthóir, Directorate of Cooperation for Local and Regional Democracy, Comhdháil na hEorpa Dzenana Hadziomerovic, comhairleoir dlí ag an Ard-Coimisinéir ar Mhionlaigh Náisiúnta Fernand de Varennes, saineolaí Astrálach Tuilleadh eolais ar: http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=24 -críoch-

Monday, 26 June 2006

The international, trilingual (English, French and Irish) conference in NUI Galway, organised by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and the Irish Centre for Human Rights, called for the protection of language diversity around the world at its plenary session on 16 June in Galway. The 'Galway Declaration' was passed unanimously by the attendees. Delegates from over 20 countries supported the call to UNESCO to protect the world's linguistic diversity. Dr Joseph Turi, Secretary General of IALL/IADL (International Academy of Linguistic Law/Académie Internationale de Droit linguistique) proposed the call. Seosamh Mac Donnacha, Academic Coordinator of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge said, "This is a very important step. Once UNESCO calls for the protection of linguistic diversity, the countries of the world will have to focus on supporting languages and their speakers within their borders. Linguistic diversity ensures cultural diversity." Dr Conchúr Ó Giollagáin of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge said, "This is now an international crisis. Up to 90% of the world's languages are in danger of dying out in less than one hundred years. Now is the time to act." The theme of the conference was 'Language Law and Language Rights: The Challenges of Enactment and Implementation', and was supported by the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs. Keynote speakers included: Séan Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga/The Language Commissioner Philip Blair, Director, Directorate of Cooperation for Local and Regional Democracy, Council of Europe Dzenana Hadziomerovic, Legal Advisor to the High Commissioner for National Minorities Fernand de Varennes, Australian expert on linguistics For more information, see http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=24 -ends-

Monday, 26 June 2006

The Centre for Irish Studies at NUI Galway has announced details of a new Diploma in Irish Music Studies that will trace the progress of Irish music from the kitchens of rural Ireland to concert halls and festivals worldwide, from Madagascar to Mali, from Miltown Malbay to Memphis. The course will look at the journey of Irish music to the West Indies and on to the Ozark and Appalachian regions of North America, and its connections with black-face minstrelsy, old-time, bluegrass and country music before tracking its journey home again, disguised as country and western, rockabilly, folk, and rock and roll. The diploma will also investigate the connection between music and poetry in Ireland from the eighteenth century through to the work of contemporary poets such as Thomas Kinsella, Seamus Heaney, Nuala Ní Dhomhnaill and Cathal Ó Searcaigh. The course will be taught by renowned author, broadcaster, and music historian, PJ Curtis, by Méabh Ní Fhuartháin, who has previously taught at Brown University, Boston College, and UCC, and Seán Crosson, who has recently completed a groundbreaking study of the relationship between Irish poetry and traditional music. The Diploma in Irish Music Studies is specially designed for mature students and would be suitable for anyone considering further studies in modern Irish music, literature and culture and for those seeking employment in cultural tourism and the heritage industry. This is a two-year, part-time programme, with classes to be held one evening per week during term time. Closing date for applications is 1st August 2006. For further details, contact Samantha Williams at 091 492051 or email irishstudies@nuigalway.ie -ends

Friday, 23 June 2006

-Honorary Doctorates to be conferred on International Golfers Christy O'Connor Sr and Jr; Irish Entrepreneurs Senator Feargal Quinn, Dr. Ronan Lambe and Hugh Green; Irish Philosopher John Moriarty; Contemporary Irish Artist James Coleman and Distinguished Italian Algebraist Professor Francesco de Giovanni- NUI Galway today (Friday) recognised the achievements of eight outstanding individuals who have excelled in their chosen fields. Those chosen to receive the honour include individuals from the worlds of business, sport, art, philosophy and mathematics. Following on from the recent launch at NUI Galway of the JE Cairnes Graduate School of Business and Public Policy, the University has reflected its commitment to promoting entrepreneurship and nurturing Ireland's future business leaders by honouring individuals who have excelled in the field of business including Senator Feargal Quinn, Hugh Green and Dr. Ronan Lambe. Honorary degrees will also be conferred on renowned golfers Christy O'Connor Senior and Junior; Irish Philosopher John Moriarty; Irish Artist James Coleman and distinguished Algebraist Professor Francesco de Giovanni. Commenting on the honorary conferrings, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh President of NUI Galway said, "It is a great honour for NUI Galway to recognise the exceptional achievements of each of these individuals. This is a significant year in Ireland to honour the achievements of our golfers as we play host to the Ryder Cup. Equally, we have brought together a number of individuals from the worlds of business, philosophy and the arts who have each touched society in their own way both in Ireland and across the globe." The Honorary Conferring Ceremony took place in the presence of the Chancellor of the National University of Ireland and former Taoiseach, Dr. Garret FitzGerald. Note to Editors: Christy O'Connor, Sr and Christy O'Connor, Jr are natives of Galway and two of Ireland's most well-known professional golfers. The uncle and nephew team have both represented Ireland on the Ryder Cup team and are among Ireland's most distinguished golfers. Christy Sr won the first £1,000 prize in European golf, then the world's biggest prize. He also won the Canada Cup (World Cup) with Harry Bradshaw, was a regular high finisher in the British Open and played on the Ryder Cup team ten times between 1955 and 1973. Christy Jr claimed the British Open twice and in a famous Ryder Cup moment, hit a three iron to the eighteenth at The Belfry in 1989 beating Fred Couples and leading Europe to a memorable Ryder Cup victory. John Moriarty, a native of Co. Kerry has gained a reputation as a distinguished Irish philosopher and writer. Having spent time lecturing in Canada in the 1960s, he returned to Ireland to pursue a life of reflection and the exploration of a fundamental agenda of philosophical and cultural issues. He has published a wide body of work to critical acclaim; his 2001 autobiographical work Nostos explores many of his previously articulated ideas interrogating and re-contextualising the Western philosophical and cultural paradigm. Senator Feargal Quinn has been a well-known name on the Irish business landscape for many years. Best known as President of the supermarket chain, Superquinn, which he founded in 1960, he has made many other contributions to Irish life including serving as chairman of An Post for a decade and chairing a steering committee on reform of the Irish education system. He was appointed as an independent member of Seanad Éireann in 1993 and received a Papal knighthood in 1994. Senator Quinn has recently been appointed Adjunct Professor at NUI Galway's Department of Marketing. Hugh Green, a native Donegal man who emigrated to Australia in the 1950s is now a leading figure in the Irish community in New Zealand and has been an active philanthropist in New Zealand for many years. Under his leadership, the Hugh Green Group has become one of the most professionally managed and commercially successful businesses in New Zealand today. Dr. Ronan Lambe, originally a scientist at the Institute of Clinical Pharmacology, Dr. Lambe achieved success when he co-founded ICON with Dr. John Climax in 1990. ICON provides pharmaceutical and biotechnology industries with clinical research and biometric services and was floated on the NASDAQ in 1998. It now boasts twenty-seven offices in sixteen countries with over 2,200 employees worldwide. James Coleman is among the most distinguished Irish visual artists currently practising, although he is better known abroad than in Ireland. A native of Ballaghderreen in County Roscommon, he has emerged in recent years as one of the most important artists of visual postmodernism. His work has transformed critical debates about the status of image in contemporary culture and influenced an entire generation of younger artists. He has been made a member of Aosdána and three of his paintings have recently been purchased by the Irish Museum of Modern Art. Professor Francesco de Giovannian internationally acclaimed algebraist with an outstanding research record. He ranks among the youngest ever professors appointed by the Universitá Federico II di Napoli. He is supervisor and director at one of the most prestigious graduate schools in Italy and through his efforts and cooperation, mutually beneficial exchange links were forged between Universitá Federico II di Napoli and NUI Galway. -ends-

Friday, 23 June 2006

– Céimeanna Dochtúireachta Oinigh le bronnadh ar na Galfairí Idirnáisiúnta Christy O'Connor Sinsear agus Sóisear; Fiontraithe Éireannacha an Seanadóir Feargal Quinn, an Dr Ronan Lambe agus Hugh Green; an Fealsamh Éireannach John Moriarty; an tEalaíontóir Comhaimseartha Éireannach James Coleman agus an tAilgéabraí Iodálach ardchlúite an tOllamh Francesco de Giovanni – Inniu (Dé hAoine) d'aithin OÉ Gaillimh an méid atá bainte amach ag ochtar den scoth a bhfuil sár-obair déanta acu ina réimse roghnaithe. I measc na ndaoine a roghnaíodh chun onóir a fháil tá daoine ó shaol an ghnó, an spóirt, na healaíne, na fealsúnachta agus na matamaitice. Tar éis Scoil Iarchéime JE Cairnes don Ghnó & don Bheartas Poiblí a sheoladh le gairid in OÉ Gaillimh, tá tiomantas na hOllscoile don fhiontraíocht a chur chun cinn agus do cheannairí gnó na hÉireann amach anseo a spreagadh léirithe ag an Ollscoil trí onóir a bhronnadh ar dhaoine a bhfuil sár-obair déanta acu i saol an ghnó, ina measc an Seanadóir Feargal Quinn, Hugh Green agus an Dr Ronan Lambe. Bronnfar céimeanna oinigh chomh maith ar na galfairí cáiliúla Christy O'Connor Sinsear agus Sóisir; an Fealsamh Éireannach John Moriarty; an tEalaíontóir Éireannach James Coleman agus an tAilgéabraí ardchlúite an tOllamh Francesco de Giovanni. Ag labhairt faoin mbronnadh, dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh, "Is mór an onóir d'OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt do sháréachtaí na ndaoine seo. Is suntasach an rud é onóir a thabhairt do na galfairí seo in Éirinn agus an Ryder Cup ar siúl anseo i mbliana. Tá roinnt daoine ó shaol an ghnó, na fealsúnachta agus na healaíne tugtha le chéile againn freisin, agus a dtionchar féin imeartha acu ar shochaí na hÉireann agus ar an domhan trí chéile." Bronnadh na Céimeanna Oinigh i láthair Shainsiléir Ollscoil na hÉireann agus an tIar-Thaoiseach, an Dr Garret FitzGerald. Nóta d'Eagarthóirí Is as Gaillimh Christy O'Connor, Sinsear agus Christy O'Connor, Sóisear agus tá siad ar bheirt de na galfairí gairmiúla is clúití in Éirinn. Tá ionadaíocht déanta ag an uncail agus a nia d'Éirinn ar fhoireann an Ryder Cup agus tá siad ar bheirt de na galfairí is cáiliúla sa tír. Ba é Christy Sinsear a ghnóthaigh an chéad duais £1,000 i ngalf na hEorpa, an duais ba mhó ar domhan ag an am. Ghnóthaigh sé Corn Cheanada (Corn an Domhain) freisin le Harry Bradshaw. Ba mhinic a rinne sé go maith sa British Open agus d'imir sé ar fhoireann an Ryder Cup deich n-uaire idir 1955 agus 1973. Ghnóthaigh Christy Sóisear an British Open faoi dhó agus ní dhéanfar dearmad go brách ar an Ryder Cup nuair a fuair sé an ceann is fearr ar Fred Couples ar an ochtú poll déag sa Belfry i 1989, agus, bhí sé chomh maith a rá, ghnóthaigh an Eoraip an Ryder Cup dá bharr. Tá cáil ar John Moriarty, ó Co. Chiarraí ó thús, mar fhealsamh agus mar scríbhneoir clúiteach de chuid na hÉireann. Chaith sé seal ag léachtóireacht i gCeanada sna 1960idí, agus d'fhill sé ar Éirinn ansin chun a shaol a chaitheamh ag smaoineamh faoi shaincheisteanna cultúir agus fealsúnachta agus á bhfiosrú. Tá saothar go leor foilsithe aige agus ardmholadh faighte acu. Scrúdaíonn a dhírbheathaisnéis Nostos (2001) go leor de na smaointe a bhí léirithe aige roimhe sin agus paraidím chultúir agus fealsúnachta an Iarthair á ceistiú agus á cur i gcomhthéacs arís aige. Tá cáil ar an Seanadóir Feargal Quinn le fada an lá i saol an ghnó in Éirinn. Is fearr aithne air mar Uachtarán Superquinn, ollmhargaí a bhunaigh sé i 1960, ach tá go leor eile déanta aige i saol na hÉireann; chaith sé deich mbliana mar chathaoirleach ar An Post agus bhí sé ina chathaoirleach ar choiste stiúrtha chun córas oideachais na hÉireann a leasú. Ceapadh é mar chomhalta neamhspleách de Sheanad Éireann i 1993 agus bhronn an Pápa ridireacht air i 1994. Ceapadh an Seanadóir Quinn mar Ollamh Cúnta i Roinn Margaíochta OÉ Gaillimh le gairid. Is as Dún na nGallHugh Green ó thús, agus d'imigh sé go dtí an Astráil sna 1950idí. Is duine mór le rá anois é i measc phobal na hÉireann sa Nua-Shéalainn agus tá sé ina dhaonchara gníomhach sa Nua-Shéalainn le blianta fada. Faoina cheannaireacht, tá an Hugh Green Group ar cheann de na gnónna is rathúla agus is fearr bainistithe sa Nua-Shéalainn sa lá atá inniu ann. Eolaí a bhí sa Dr Ronan Lambe ar dtús in Institiúid na Cógaseolaíochta Cliniciúla. D'éirigh thar cionn leis an Dr Lambe nuair a bhunaigh sé féin agus an Dr John Climax ICON i 1990. Cuireann ICON seirbhísí bithmhéadracha agus taighde chliniciúil ar fáil do thionscail na cógaisíochta agus na biteicneolaíochta agus bunaíodh ar an NASDAQ é i 1998. Tá seacht n-oifig fichead aige anois i sé thír déag agus os cionn 2,200 fostaí ar fud an domhain. Tá James Coleman ar cheann de na hamharcealaíontóirí Éireannacha is cáiliúla i mbun na healaíne faoi láthair, cé gur fearr aithne air thar sáile ná in Éirinn. Is as Bealach an Doirín i gContae Ros Comáin é ó dhúchas, agus tá cáil air le blianta beaga anuas mar dhuine de na healaíontóirí is tábhachtaí de ré an iarnua-aoiseachais san amharcealaín. Tá mór-athrú déanta ag a shaothar ar dhíospóireachtaí faoi stádas na híomhá sa chultúr comhaimseartha agus tá tionchar imeartha ag a shaothar ar ghlúin iomlán ealaíontóirí óga. Is comhalta é den Aosdána agus cheannaigh Áras Nua-Ealaíne na hÉireann trí cinn dá phéintéireachtaí. Tá cáil idirnáisiúnta ar an Ailgéabraí an tOllamh Francesco de Giovanni agus tá taifead taighde den scoth aige. Tá sé ar cheann de na hollúna is óige a cheap an Universitá Federico II di Napoli riamh. Tá sé ina mhaoirseoir agus ina stiúrthóir i gceann de na scoileanna céime is cáiliúla san Iodáil agus leis an obair agus leis an gcomhoibriú a rinne sé, cruthaíodh naisc mhalartaithe idir Universitá Federico II di Napoli agus OÉ Gaillimh, naisc chomhthairbhiúla don dá Ollscoil. -críoch-

Monday, 19 June 2006

Guest speaker to include brother of Guantanamo detainee To mark International Day Against Torture, Amnesty International and The Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, will host a panel discussion on Torture in the Age of Terror, on 28 June in Galway City Library. The discussion will feature two speakers, Abubaker Deghayes, the brother of a Guantanamo detainee, and Elvira Dominguez Redondo, an IRCHSS (Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences) fellow with the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway. Abubaker Deghayes is the brother of Omar Deghayes whose family is convinced that he is being held in Guantanamo Bay because of mistaken identity. The brothers fled Libya in 1987 and were granted political asylum in the UK. While in Pakistan in 2002, Omar was caught as an 'enemy combatant' and was eventually transferred to Guantanamo Bay. Throughout his capture Omar has reported to his lawyer that he has been subjected to many forms of torture. In Guantanamo Bay, where he continues to be held, he has been kept in solitary confinement for over eight months, strip searched and reportedly attacked by a guard leaving him blind in one eye. Joining Abubaker on the panel will be Dr. Elvira Dominguez Redondo, IRCHSS fellow with NUI Galway's Irish Centre for Human Rights, who previously worked as a consultant with the Special Rapporteur on Torture at the Office of the High Commissioner for Human Rights, Geneva. According to Dr. Dominquez Redondo, "It has been suggested that the 'war on terror' has altered many fundamental norms of International Law, including the absolute prohibition of the use of torture. However, a distinction needs to be made between law breakers and norm makers. The 28 June, International Day Against Torture, should be marked in everyone's mind to reiterate the absolute nature of the norm prohibiting the use of torture and its misuse in activities such as renditions flights or Guantanamo Bay detainees." The public discussion is open to all and will take place on Wednesday 28 June, 8pm, Galway City Library, St Augustine Street, Galway. Entry: Free -ends- For further information: Amnesty International, 2-3 Middle Street, Galway 091 533 637, www.amnesty.ie Further background on Abubaker and Omar Deghayes Abubaker Deghayes is the brother of Guatanamo detainee Omar Deghayes. Abubaker, like his brother Omar, fled Libya in 1987 following the assassination of their father (trade union leader and political opponent of Colonel al-Gadaffi) by the Libyan secret police. Both brothers were granted political asylum in the UK and Omar Deghayes went to study law. In 2001 Omar Deghayes travelled to Malaysia, Pakistan and eventually Afghanistan, where he married and had a son. When the international conflict started in Afghanistan after Sept 11 2001 Omar fled to Pakistan with his wife and baby. They were planning to return to the UK when they were arrested in Lahore, Pakistan in April 2002, for a reported bounty of $5,000. Omar was caught as an 'enemy combatant' and was eventually transferred to Guantanamo Bay in Sept. 2002. Throughout his capture Omar has reported to his lawyer that he has been subjected to many forms of torture. In Pakistan he was subjected to 'systematic beatings' and stress positions, in Afghanistan 'forced nudity,' 'food deprivation' and being deprived of air for long periods of time. In Guantanamo Bay, where he continues to be held, he has been kept in solitary confinement for over eight months, strip searched and reported to have been attacked by a guard which has left him blind in one eye. Omar's family is convinced that he is being held in Guantanamo Bay because of a mistaken identity. Omar's situation is worsened by his citizenship status, he has refugee status in the UK and if released from Guantanamo Bay, the US authorities could return him to Libya, where he could be at risk of further torture.

Monday, 19 June 2006

One of the world's largest studies into how microscopic marine plants might affect earth's climate is currently being led by scientists from NUI Galway aboard the Marine Institute's state-of-the-art research vessel RV Celtic Explorer. The project aims to find out how dense blooms of tiny "plankton" in the ocean might enrich bursting bubbles at the surface with organic matter, leading to more stable clouds above the ocean and decreasing global warming. The Marine Aerosol Production (MAP) Project, has a total budget of €3 million and is co-ordinated by Dr. Colin O'Dowd from the Environmental Change Institute and Department of Physics, NUI Galway. MAP will utilise NUI Galway s Mace Head Atmospheric Monitoring Station in Co. Galway, the Marine Institute s Celtic Explorer, and NASA s satellite sensors to make the required observations. The project has assembled a team of 25 research groups from 20 research institutes from Europe and the US. They will spend four weeks making measurements at Mace Head and on the Celtic Explorer and the next two years analysing the gathered data, before putting the key findings into climate prediction models. The work aims to quantify the role of natural marine aerosol production and feedbacks with climate change. "Aerosol particles form haze and cloud layers that can hide the effect of global warming," said Dr. O'Dowd. "Quantifying the sources of aerosols and their global cooling effects will enable better future controls on greenhouse gas emissions in order to reduce the rate of global warming." MAP is primarily funded by the European Commission with significant Grant-Aid towards the cost of the vessel being provided through the National Research Vessel Shiptime Programme of the National Development Plan 2000 –2006. The NDP Marine RTDI measure is managed by the Marine Institute on behalf of the Department of Communications, Marine and Natural Resources. This work highlights the strategic geographic importance of Ireland and our offshore territories in studying the dynamics of the impacts of climate change and the importance of having world class infrastructures such as Mace Head and the Celtic Explorer available to Irish and international research groups to support wining leading roles in high profile international projects such as MAP. Marine Institute, CEO Dr. Peter Heffernan said, "This project highlights the strategic importance of Ireland as a natural laboratory for studying the dynamics and impacts of climate change. We are lucky to have world-class research vessels such as the Celtic Explorer to support internationally recognised Irish research groups such as Dr.O'Dowd's and enable them to take their rightful place as leaders of important projects such as MAP." The Celtic Explorer set sail to track the North Atlantic plankton blooms and their role in aerosol production on Sunday 11th June, after a week of mobilization works in Cobh shipyard. The mobilization involved 49 scientists, and almost an equivalent number of personnel from the Marine Institute, P&O Maritime and Cobh Shipyard workers. -ends- For further information, please contact: Colin O Dowd, MAP Coordinator & Senior Lecturer, Physics Department & Environmental Change Institute, National University of Ireland, Galway. Tel: 091-493306 email colin.odowd@nuigalway.ie John Breslin, Manager of Research Vessel Operations, Marine Institute, Rinville, Oranmore, Co Galway. Tel: (091) 387200 email: john.Breslin@marine.ie Notes to Editor NUI Galway has leading expertise in atmospheric and marine science research and plays an important role in the coordination of EU research projects in these fields. In terms of atmospheric composition research and monitoring, the institution has excelled in recent years in the areas of atmospheric aerosols and cloud-climate research with a number of key publications in the leading scientific journals such as Nature. NUI Galway operates the Global Atmospheric Watch station Mace Head which over the last decades has been a world renowned research facility for monitoring global atmospheric change and for conducting intensive campaigns into key processes affecting climate change. The Marine Institute was created under the Marine Institute Act in 1991 to "undertake, to co-ordinate, to promote and to assist" in the development of marine research and development in Ireland. Since its early days in Harcourt Street Dublin, it has grown into an internationally respected science body with almost 200 staff, two purpose-built vessels, a research facility near Newport, Co. Mayo, regional port facilities and now a brand new headquarters and laboratory facility at Oranmore, on the shore of Galway Bay. Plankton are microscopic animals and plants that live in the ocean. Like terrestrial plants, vegetable plankton contribute greatly to the production of life-giving oxygen into the atmosphere and the removal of carbon dioxide. Animal and vegetable plankton can also "bloom" in high concentrations, discolouring the water and giving rise to "red tides", such as the bloom of Karenia mikimoti which destroyed a great deal of marine life along the West coast of Ireland in the summer of 2005. Aerosol Particles are tiny airborne particles, about 1 millionth of a meter in size that form haze and cloud layers. They are produced both naturally and by man-made emissions. They block out a fraction of the suns energy which heats up the Earth. More aerosol particles means brighter haze and cloud layers which can reflect more of the suns energy and thus reduce the effects of global warming.

Monday, 19 June 2006

NUI Galway has announced a new technology commercialisation agreement with Irish company Technology from Ideas (TfI). Collaborating with NUI Galway's Technology Transfer Office, TfI will source certain categories of technology ideas from NUI Galway researchers for development and sale to industry. The agreement is the first of a series which will be announced over the coming months, each one of which will be for a particular area of research. The agreement forms part of an ongoing strategic initiative for the Technology Transfer Office at NUI Galway in the development, commercial exploitation, industrial partnering and spin-out of technologies under development by a number of research teams at the university. Dr. Daniel O'Mahony, Director of the Technology Transfer Office at NUI Galway, commented, "Collaboration between universities and industry is crucial in taking leading edge research and ideas through to fruition. At NUI Galway we have some of the world's leading scientists across different research areas. Thanks to their continued research efforts and innovation we have a wealth of intellectual property at NUI Galway and its commercialisation will continue to benefit Ireland's burgeoning 'knowledge economy'. In addition, we recognise the importance of transfer of technologies to the market place in as quick a timeframe as possible and in rewarding inventors of such technologies." Under the terms of the agreement, TfI will have access to certain categories of unrealised technologies and technology ideas in the broad engineering and physical sciencs areas. TfI will faciliate NUI Galway in the transfer of these technology research ideas from concept to the laboratory and thereafter to the market and also in the commercial exploitation of certain technologies with established intellectual property. Commenting on the partnership, Dan Richardson, TfI's Managing Director, said, "NUI Galway is an innovator in technology transfer. We want to quickly establish ourselves as a valuable partner for the University and hope that this will be the start of a long-term relationship." The Technology Transfer Office at NUI Galway, is the longest established facility of its kind in Ireland. - ends - Notes for editors Technology from Ideas (TfI) Technology from Ideas (TfI) is a new Irish technology commercialisation company partnered by key players in universities and industry. TfI locates unrealised ideas from university researchers, develops them into investment ready technologies, and sells them to customers worldwide for subsequent development into products. This is achieved through commercially focused development in our own laboratories and together with sales through established technology development company partners. For more information please visit www.technologyfromideas.com. Tel Dan Richardson, Managing Director on +353 86 172 4623.

Monday, 12 June 2006

Galway, 14-17 June NUI Galway An international, trilingual (English, French and Irish) conference will take place in NUI Galway, organised by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and the Irish Centre for Human Rights and sponsored by the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs from 14 to 17 June in the Millennium Arts Building. The theme of the conference is: Language Law and Language Rights: The Challenges of Enactment and Implementation. Delegates from over 20 countries will attend to discuss and debate law and language. "The conference is an excellent opportunity for the Gaeltacht, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and NUI Galway to take a key role in the national and international debate on language and human rights, and to highlight the situation of the Irish language as a positive example of what can be achieved," said Seosamh Mac Donnacha, Academic Coordinator, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. He continued, "The Irish language is now a working language of the European Union, and the Official Languages Act is currently being implemented. It is a chance for us all, also, to learn from the experience in other countries." The Conference will call on UNESCO and the United Nations to give greater protection to minority languages around the world. Keynote speakers include: Éamon Ó Cuív, Minister of Community, Rural and Gaeltacht Affairs Séan Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga/The Language Commissioner Philip Blair, Director, Directorate of Cooperation for Local and Regional Democracy, Council of Europe Dzenana Hadziomerovic, Legal Advisor to the High Commissioner for National Minorities Fernand de Varennes, Australian expert For more information and to register, see http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=24 Contact/teagmháil: Áine Uí Ghiollagáin spokesperson/urlabhraí 10th International Conference on Language and Law 10ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Theanga agus Dlí Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Gaillimh 091 595987 087 68 22 517 -ends-

Monday, 12 June 2006

Gaillimh 14-17 Meithimh in OEG Beidh comhdháil idirnáisiúnta trítheangach (Gaeilge, Béarla agus Fraincis) ag dul ar aghaidh in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, eagraithe ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus an tIonad Éireannach um Chearta an Duine agus urraithe ag Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta idir 14 agus 17 Meithimh in Áras Dán na Mílaoise. Téama na Comhdhála ná 'Na Dúshláin a Bhaineann le hAchtú agus le Cur i bhFeidhm Dlí agus Cearta Teanga'. Tiocfadh toscairí as níos mó ná 20 tír i láthair chun ceisteanna dlí agus teanga á phlé. "Is deis iontach don Ghaeltacht, d Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus d Ollscoil na hÉireann Gaillimh páirt lárnach a thógáil sna díospóireachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta faoi cearta teanga agus cearta daonna, agus chun cás na Gaeilge a chur chun solais mar shámpla ceannródaíoch", a duirt Seosamh Mac Donnacha, Comhordaitheoir Acadúla, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, faoin gComhdháil. "Tá stádas bainte amach ag an nGaeilge mar theanga oibre san Eorap, agus tá Acht na dTeangacha Oifigiúla á chur i bhfeidhm faoi láthair. Is seans duinn ar fad, áfach, foghlaim faoin taithí atá sna tíortha eile." Glaofar ar UNESCO agus ar na Náisiúin Aontaithe chun cosaint níos fearr a thabhairt do mionteangacha an domhain. I measc na h-aoíchainteoirí tá: Éamon Ó Cuív, Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Séan Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga Philip Blair, stiúrthóir, Directorate of Cooperation for Local and Regional Democracy, Comhdháil na hEorpa Dzenana Hadziomerovic, comhairleoir dlí ag an Ard-Coimisinéir ar Mhionlaigh Náisiúnta Fernand de Varennes, saineolaí Astrálach Tuilleadh eolais agus clárúchán ar: http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=24 Contact/teagmháil: Áine Uí Ghiollagáin spokesperson/urlabhraí 10th International Conference on Language and Law 10ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Theanga agus Dlí Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Gaillimh 091 595987 087 68 22 517 -críoch-

Tuesday, 6 June 2006

Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, 10th – 15th June 2006 The Irish Centre for Human Rights at NUI Galway, with be the location of this year's Summer School on Minority Rights & Indigenous Peoples. Now in its sixth consecutive year, the event has become a permanent fixture in the international human rights calendar, attracting a high level of interesting participants and a host of international speakers from a range of countries. This year the summer school will draw on experts from India, Iran, Ireland, Chile, Canada, Nigeria, South Africa, Greece, Belgium and the United Kingdom. Participants will include: Professor Patrick Thornberry who is one of the 18 independent experts on the United Nations Committee for the Elimination of Racial Discrimination – the committee that analyzed Ireland's submission last year; Ms Mahboubeh Abbasgholizadeh – a Muslim feminist from Iran who was imprisoned for two months during a crackdown on civil society by the government. According to Dr. Joshua Castellino, Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, "Over the past five years this event has met with excellent reviews due to the scope of experience of the participants and the blend of interests. Again this year, we are looking forward to the participation of both Geneva based institutions as well as local and national NGOs, thus allowing for a high-caliber event where the international meets the national in an intensive learning process." Several analogous events are planned around the summer school which will be open to the general public. This includes two book launches of work undertaken by staff at the Irish Centre for Human Rights and a special showing of the Irish film Pavee Lackaen with opportunities to interact with those involved in its making. More information is available from Dr. Joshua Castellino on +353 91 49 3725 - ends -

Tuesday, 6 June 2006

NUI Galway's Department of Health Promotion is hosting the 10th Annual Health Promotion Conference on 8-9th June. This event will bring together an international group of health promotion practitioners, academics and policy makers to debate the future of health promotion in Ireland. The 10th Annual Health Promotion Conference is taking place just when the re-organisation of the Irish Health Service poses opportunities and challenges for health promotion, and the future development and growth of health promotion within these new structures. Margaret Barry, Professor of Health Promotion and Public Health at NUI Galway, commented, "This is an exciting opportunity to learn about international developments in how best to promote the health of our population. This conference provides us with the forum to debate the best way forward for Ireland". One of the key-note speakers, Dr. Tang Kwok-Cho from the World Health Organisation, will discuss the Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalised World, and what needs to be done in countries to achieve health for all. According to Dr. Kwok-Cho, "The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalised World urges all sectors to act together to achieve health for all by addressing the determinants of health through commitments to make the promotion of health central to global development". At the conference, Dr Claude Rocan, from the Public Health Agency of Canada, will discuss how the environments in which we live are as important to our health as our lifestyles. In Canada, the concept of health promotion has evolved over time, with an early focus on individual behaviour followed by a move to how our environment, in the broadest sense, impacts on health status and health outcomes. Dr Rocan will emphasise the importance of having good evidence for the decisions we make within the health services. The impact of globalisation on health will be addressed by Dr. Peadar Kirby of the Centre for International Studies at Dublin City University (DCU). He will discuss the Irish experience of globalisation and shifting political power, including the social and health impact of globalization. The conference will showcase best practice examples of health promotion across Ireland. Speakers from throughout the country will present projects that aim to improve the health and well-being of the community. These include the impact of the Smoking Ban as well as initiatives to improve health in the workplace, in schools and in local communities. Participants from across Ireland and abroad will debate the future of training, accreditation and standards for people working in the health promotion field. Maria Lordon-Dunphy from the Population Health Directorate, Health Services Executive will discuss the current population health approach within the HSE and the vision of the HSE to enhance the health of people living in Ireland. -ends– For further information contact, Ms Natalie Walsh, Health Promotion Research Centre, Department of Health Promotion, NUI Galway. Tel + 353 91 492722 Email: Christina.Costello@nuigalway.ie


Featured Stories