Education is Theme of the 2009 Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture

Oct 21 2009 Posted: 00:00 IST
(Leagan Gaeilge) The 2009 Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture, entitled Education for the Modern World: Science and Culture, will be delivered by Professor (Emeritus) Eugene Galanter, at 8pm on Thursday, 29 October, in the Cairnes Theatre, NUI Galway. Formerly director of the Psychophysics Laboratory at Columbia University, New York, Professor Galanter is founder of Children's Progress Inc., one of the fastest growing* companies in the US. The technology company specialises in developing computer programmes for young children that help educators pinpoint how to best challenge and support each child. Considered a pioneer educator and scientist in the field of technology in education, Professor Galanter's influence on the wider discipline of psychology has been profound. His book, co-authored and published in 1960, Plans and the Structure of Behavior, is generally held to have sparked the cognitive revolution in the psychological sciences with very significant influence upon the development of modern computerised technology. The book has been cited on over 2,500 occasions. Speaking in advance of his lecture, Professor Galanter said: "Building a new, modern architecture for contemporary education requires that we revamp the psychological foundations and much of the philosophy of education. During my lecture, I will introduce the audience to a novel description of mental growth, and a new theory of mental development known as Children's Progress". Professor Galanter has authored more than 150 books and articles on psychophysics, perception, motivation, memory, early learning, and computer-related pedagogy. His publications on education include The Ideal Teacher, The Mechanization of Teaching, and Two Models of a Student. According to NUI Galway President, Dr James J. Browne: "The Monsignor Pádraig De Brún lecture honours a former University president who was a renowned polymath with keen interest in the arts, the sciences and the culture of his day. Eminent psychologist, Professor Galanter will address the topic of Education for a Modern World, focusing on an area of interest shared by Monsignor De Brún. Professor Galanter's lecture is one which will interest many in Ireland today, looking at ways in which new techniques in education can address important societal issues". Professor Galanter is not only a distinguished scientist, but he served in the US Army Infantry during World War II from 1943 to 1946 for which, amongst many decorations he was awarded the Croix de Guerre with Palm. He has been a licensed pilot since 1959 and won a trans-continental single engine airplane speed record in 1968 flying his Beechcraft Bonanza. The Monsignor Pádraig de Brún Memorial Lecture commemorates the former University President Monsignor Pádraig de Brún who was President of UCG in 1945 - 1959. Upon retirement from UCG, he became Chairman of the Arts Council, a position he held until his death in June 1960. The public lecture is organised by the President's Office, NUI Galway. Admission is free, for further information contact 091 493431. Professor Galanter is also participating in the Silver Anniversary meeting of the International Society for Psychophysics (ISP) which will be held from today until Saturday in the Glenlo Abbey Hotel. The meeting brings together scientists from around the world and commemorates the founding of psychophysics in 1850 by physicist and philosopher Gustav-Theodor Fechner. Psychophysics is the foundational discipline in the psychological sciences.
Oideachas an Téama a bheas ag Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún 2009
(View in English) Tabharfaidh an tOllamh (Emeritus) Eugene Galanter, Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún, dar teideal Education for the Modern World: Science and Culture ag 8pm Déardaoin, an 29 Deireadh Fómhair, san Cairnes Theatre, OÉ Gaillimh. Bhí an tOllamh Galanter ina stiúrthóir ar an tSaotharlann Sícifisice in Ollscoil Columbia, Nua-Eabhrac, agus is é a bhunaigh Children's Progress Inc., ceann de na cuideachtaí is sciobtha fáis* sna Stáit Aontaithe. Déanann an chuideachta seo ríomhchláir do ghasúir óga a chuidíonn le hoideachasóirí a fháil amach cad a thugann dúshlán gach linbh agus cad a thacaíonn le gach leanbh. Feictear an tOllamh Galanter mar cheannródaí i réimse an oideachais agus mar eolaí i réimse na teicneolaíochta san oideachas, agus is mór an tionchar atá aige ar réimse na síceolaíochta. Meastar gurbh é an leabhar a raibh sé ina chomhúdar air agus a foilsíodh i 1960, Plans and the Structure of Behavior, an chúis a bhí leis an réabhlóid chognaíoch sna síceolaíochtaí agus go raibh an-tionchar aige ar fhorbairt na nuatheicneolaíochta i ríomhairí. Tá tagairtí as an leabhar úsáidte breis agus 2,500 babhta. Mhínigh an tOllamh Galanter an méid a bheadh á rá aige sa léacht. Dúirt sé go dteastaíonn athrú ó bhun ar an tsíceolaíocht agus ar fhormhór d'fhealsúnacht an oideachais chun struchtúr nua-aimseartha a fhorbairt don oideachas comhaimseartha. Dúirt sé go ndéanfadh sé cur síos sa léacht ar fhás intinne, agus ar theoiric nua na forbartha intinne ar a dtugtar Dul Chun Cinn na Leanaí (Children's Progress). Tá breis agus 150 leabhar agus alt scríofa ag an Ollamh Galanter ar shícifisic, mothúchán, inspreagadh, cuimhne, luathfhoghlaim, agus oideolaíocht ríomhaireachta. I measc a chuid foilseachán ar an oideachas tá The Ideal Teacher, The Mechanization of Teaching, agus Two Models of a Student. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, An Dr James J. Browne: "Déanann Léacht an Mhoinsíneora Pádraig de Brún comóradh ar iar-Uachtarán na hOllscoile a raibh cáil air mar ileolaí agus a raibh an-suim aige sna healaíona, sna heolaíochtaí agus sa chultúr comhaimseartha. Labhróidh an síceolaí mór le rá, an tOllamh Galanter, faoin Oideachas sa Saol Nua-Aimseartha, agus beidh an-bhéim aige ar réimse a raibh an-suim ag an Moinsíneoir de Brún ann. Beidh suim ag go leor de mhuintir na tíre seo sa mhéid a bheas le rá ag an Ollamh Galanter, ag breathnú ar an gcaoi a bhféadfadh teicnící nua san oideachas aghaidh a thabhairt ar cheisteanna móra sa tsochaí". Ní hamháin gur eolaí cáiliúil an tOllamh Galanter, ach bhí sé in Arm Mheiriceá i rith an Dara Cogadh Domhanda idir 1943 agus 1946. Bronnadh oirnéalta go leor air as a sheirbhís san arm, ceann díobh sin an Croix de Guerre. Tá ceadúnas píolóta aige ó 1959 agus bhuaigh sé curiarracht luais tras-ilchríochach in eitleán inneall aonair i 1968 agus é ag eitilt in Beechcraft Bonanza. Déanann Léacht Chuimhneacháin an Mhoinsíneora Pádraig de Brún comóradh ar iar-Uachtarán na hOllscoile an Moinsíneoir Pádraig de Brún a bhí ina Uachtarán idir 1945 agus 1959. Nuair a chuaigh sé ar scor ón Ollscoil ceapadh ina Chathaoirleach ar an gComhairle Ealaíon é, agus bhí an post sin aige gur bhásaigh sé i mí an Mheithimh 1960. Eagraíonn Oifig an Uachtaráin, OÉ Gaillimh an léacht phoiblí seo. Níl aon táille le híoc. Tá eolas breise le fáil ach glaoch ar 091 493431.
-Críoch-

PreviousNext

Featured Stories