Access to Creative Arts for NUI Galway Students

Monday, 15 September 2008

Students at NUI Galway will continue to have greater access to the creative arts with the launch of the 2008-2009 Arts in Action programme. Now in its third year, the programme is specially designed for undergraduate students and includes events and performances in International Theatre, Film, Classical Music, Dance, Traditional Arts, Visual Arts and Irish Language Literature. Through the Arts in Action programme, students will have the opportunity to attend performances and interact with the artists involved. Events feature well known names such as musicians Frankie Gavin and Máirtín O'Connor, actors Bríd Ní Neachtain and Mick Lally, and the Romanian classical string quartet ConTempo. The programme also includes the international classical ensemble Gatto Marte and the Now Dance Company from Korea. Theatre events feature the Druid production of The Cripple of Inishmann by Martin McDonagh, directed by Garry Hynes and a world premiere of the Marina Carr play Marble at the Abbey Theatre. Mary McPartlan, Director of the Arts in Action programme at NUI Galway, said: "The new programme offers a series of quality arts experiences stimulating encounters between students and skilled professional artists of all disciplines. The aim is to enrich the lives of all involved and nurture the minds and imaginations of the students." As well as artistic performances, the programme also includes an information session on postgraduate opportunities with the University's Huston School of Film & Digital Media. Professor Kevin Barry, Dean Arts at NUI Galway, says the programme adds to the student experience: "Creative arts are an important part of education at NUI Galway. The Arts in Action programme, through continued support from professionals within the arts world, enriches the curriculum for students. We are also opening up the possibilities of a future in the creative industries among our students." The programme commences on Thursday, 25 September, at the Town Hall Theatre, Galway with the Druid Theatre Company Production of The Cripple of Inishmann, directed by Garry Hynes. -ends-

>> Read full story about Access to Creative Arts for NUI Galway Students

Saineolaí Cógaisíochta agus Biteicneolaíochta Ceaptha san Oifig um Aistriú Teicn

Sunday, 14 September 2008

Tá an ceannaire cógaisíochta agus biteicneolaíochta gnó, an Dr John Kavanagh, ceaptha mar Stiúrthóir um Aistriú Teicneolaíochta OÉ Gaillimh. Is ag obair in Oifig um Aistriú Teicneolaíochta Ignite a bheidh an Dr Kavanagh agus é de dhualgas air an obair atá ar bun ag taighdeoirí na hOllscoile a thráchtálú agus a cheadúnú. Lena chois sin, tá sé mar aidhm ag an Dr Kavanagh comhpháirtíochtaí tionsclaíocha agus gnó na hOllscoile a fhorbairt. Roimhe seo bhí an Dr Kavanagh ag obair mar Stiúrthóir Bainistíochta i Bioniche Teoranta – atá lonnaithe in Indreabhán, Co. na Gaillimhe – cuideachta a tháirgeann ábhar steiriúil insteallta. Roimhe sin, bhí poist shinsearacha aige in Abbott Laboratories, Sandoz/Novartis agus Schering-Plough. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Kavanagh agus é ag trácht ar a ról nua: "Is í OÉ Gaillimh an chéad Ollscoil in Éirinn a bhunaigh oifig atá dírithe go hiomlán ar aistriú teicneolaíochta. Táim ag tnúth le cur leis an obair iontach atá déanta ag an Oifig seo cheana féin." Chomh maith leis sin, dúirt sé: "Baineann fíorthábhacht le gníomhaíocht fiontraíochta a chur chun cinn nuair a bhíonn cor chun donais sa gheilleagar. Tá seasamh maith ag an Ollscoil, bunaithe ar thaighde den chéad scoth agus comhpháirtíochtaí maithe tionsclaíocha, leanúint leis an bpróiseas atá mar bhunús lena rath i dtéarmaí tráchtálaithe teicneolaíochta." Cheana féin i mbliana, tá 42 nochtadh idirghabhála comhdaithe ag Oifig um Aistriú Teicneolaíochta Ignite na hOllscoile, tá 15 paitinn comhdaithe aici agus tá sé theicneolaíocht curtha ar ceadúnas aici leis an tionscal. D'fháiltigh an tOllamh Terry Smith, Leas-Uachtarán um Thaighde in OÉ Gaillimh, roimh an Dr Kavanagh: "Tá an-taithí ag John ar aistriú teicneolaíochta agus ar thráchtálú taighde. Táim cinnte go gcuirfidh sé le fás agus le forbairt Oifig um Aistriú Teicneolaíochta Ignite sna blianta beaga amach romhainn." Is de bhunadh Bhaile Átha Cliath é an Dr Kavanagh. D'fhreastail sé ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath áit a ndearna sé B.Sc. sa Cheimic agus Ph.D. sa Cheimic Orgánach. Chomh maith leis sin, bhronn Foras Bainistíochta na hÉireann Dioplóma san Airgeadas Feidhmeach air. - críoch -

>> Read full story about Saineolaí Cógaisíochta agus Biteicneolaíochta Ceaptha san Oifig um Aistriú Teicn

NUI Galway to Celebrate Volunteering with Annual Fair on 22 September

Friday, 12 September 2008

Record numbers of over 2,000 students are expected to attend the NUI Galway Volunteering Fair on Monday, 22 September. The annual event, now in its seventh year, will have 60 charities and community organisations showcase the wide range of volunteer opportunities available for students. The Fair will signal the start of a week-long celebration of volunteering at NUI Galway, the culmination of which will coincide with the national volunteering 'Give it a Swirl' day on Friday, 26 September. Exhibitors at the Volunteer Fair will include: Rehab Care; Habitat for Humanity; Down Syndrome Ireland; Childline; Galway Refugee Support Group; Simon Community; Enable Ireland; and Positive Mental Health. The Fair will be officially opened by Mayor of Galway City, Councillor Pádraig Conneely and members of the general public are also welcome to attend. The event is part of the University's ALIVE Volunteering Programme which aims to support and promote volunteering on campus. Last year, over 1,300 students registered with ALIVE. Lorraine Tansey is Volunteer Coordinator of the ALIVE Programme at NUI Galway: "Volunteering comes in many forms, whether it its running homework clubs in local schools, fundraising for national charities, befriending people with a disability, or volunteering abroad. Students can volunteer as much or as little time as they can spare and they benefit enormously from getting involved. Our Community Partners really value the enthusiasm and flexibility they bring. The Fair is just one way to harness and encourage this ongoing civic commitment." Through the ALIVE programme, students at NUI Galway can access an online database of volunteer opportunities. The programme also includes a series of workshops to help students make the most of their volunteering experience. At the end of the academic year students can apply for an ALIVE Certificate which is awarded at a special ceremony in recognition of their commitment to volunteering. The Volunteering Fair takes place on campus in Áras na Mac Léinn, from 1-5pm. For further information, please contact the ALIVE office on 091 493823 or email cki@nuigalway.ie. -ends-

>> Read full story about NUI Galway to Celebrate Volunteering with Annual Fair on 22 September

Aonach Bliantúil OÉ Gaillimh le Ceiliúradh a dhéanamh ar Spiorad na hOibre Deona

Friday, 12 September 2008

Táthar ag súil le líon níos mó ná riamh – breis is 2,000 mac léinn – ag Aonach Obair Dheonach OÉ Gaillimh a bheidh ar siúl Dé Luain, an 22 Meán Fómhair. Is é seo an seachtú bliain as a chéile an t-imeacht bliantúil seo á eagrú, agus beidh os cionn 60 cumann carthanachta agus pobail i láthair ar an lá le léargas a thabhairt ar na deiseanna éagsúla atá ar fáil do mhic léinn tabhairt faoi obair dheonach. Beidh an tAonach ar siúl ag tús na seachtaine chun ceiliúradh a dhéanamh ar na deiseanna atá ar fáil in OÉ Gaillimh obair dheonach a dhéanamh, agus cuirfear críoch le himeachtaí na seachtaine le lá náisiúnta obair dheonach ar a dtugtar 'Give it a Swirl' a bheidh ar siúl Dé hAoine, an 26 Meán Fómhair. I measc na gcumann a bheidh i láthair ag an Aonach beidh: Rehab Care; Habitat for Humanity; Down Syndrome Ireland; Childline; Galway Refugee Support Group; Simon Community; Enable Ireland; agus Positive Mental Health. Is é Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pádraig Conneely a osclóidh an tAonach go hoifigiúil, agus beidh fáilte roimh chách teacht chuig an imeacht. Tá an t-imeacht seo á eagrú mar chuid de Chlár Obair Dheonach ALIVE – clár a bhfuil sé mar aidhm leis tacú le hobair dheonach ar an gcampas agus a leithéid a chur chun cinn. Anuraidh, chláraigh de bhreis ar 1,300 mac léinn le ALIVE. Is í Lorraine Tansey Comhordaitheoir an Chláir ALIVE in OÉ Gaillimh: "Is iomaí cineál obair dheonach is féidir a dhéanamh – clubanna obair bhaile a eagrú i scoileanna áitiúla, airgead a bhailiú do charthanachtaí náisiúnta, cabhrú le daoine atá faoi mhíchumas, nó obair dheonach a dhéanamh thar lear. Féadfaidh mic léinn an méid ama a thograíonn siad féin a chaitheamh i mbun obair dheonach agus is iondúil go mbaineann siad fíorthairbhe as obair dheonach a dhéanamh. Is mór an meas atá ag ár gComhpháirtithe Pobail ar an bhfonn oibre agus spéis a léiríonn na hoibrithe deonacha. Níl san Aonach seo ach bealach amháin chun an tiomantas leanúnach seo do chomhpháirteachas poiblí a chothú agus a spreagadh." Trí chlár ALIVE, féadfaidh mic léinn OÉ Gaillimh rochtain a fháil ar bhunachar sonraí ar líne ina bhfuil neart deiseanna chun obair dheonach a dhéanamh liostaithe. Gné eile den chlár é sraith ceardlann a eagraítear le cabhrú le mic léinn an leas is fearr agus is féidir a bhaint as an obair dheonach a dhéanann siad. Ag deireadh na bliana acadúla féadfaidh mic léinn iarratas a dhéanamh Teastas ALIVE a fháil. Bronntar an teastas seo ag searmanas speisialta a eagraítear mar aitheantas ar a dtiomantas don obair dheonach. Beidh an tAonach Obair Dheonach ar siúl ar champas OÉ Gaillimh in Áras na Mac Léinn ó 1-5pm. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig ALIVE ag 091 493823 nó ríomhphost a sheoladh chuig cki@nuigalway.ie. - críoch -

>> Read full story about Aonach Bliantúil OÉ Gaillimh le Ceiliúradh a dhéanamh ar Spiorad na hOibre Deona

NUI Galway's Raindrop Research to Inform Climate Change Predictions

Thursday, 11 September 2008

An NUI Galway climate researcher has made a major breakthrough in understanding the effect of air pollution and climate change on precipitation. Dr Colin O'Dowd and a team of leading international experts propose a new theory explaining why atmospheric aerosol pollution plays a dichotomous role in increasing and suppressing rainfall under different levels of pollution. Their results are essential to providing an improved understanding of how air pollution and climate change will influence flood and drought patterns in the future. The high-profile article 'Flood or Drought: How do Aerosols Affect Precipitation?' was published in the latest edition of the international journal, Science. The article explains how, in order for clouds to form, there must be sufficient water vapour in the atmosphere to produce supersaturated vapour fields, and there must be nuclei for the vapour to condense on in order to form cloud droplets. Water vapour primarily comes from water evaporation at the Earth's surface, while the nuclei come from atmospheric aerosol particles. In clean clouds with low nuclei availability, the cloud droplets formed are large and coalesce into raindrops that readily rain out. However, this study points out that in polluted convective clouds, where cloud droplets are smaller, they do not precipitate out until they reach altitudes above the atmosphere's freezing level. At that stage the droplets freeze into ice precipitation that then falls and melts, releasing latent heat upward and reabsorbsing heat at lower levels. The result is a greater upward transport of heat for the same amount of surface precipitation. This causes invigoration of the convective clouds, leading to additional rainfall despite the slower conversion rate of cloud droplets into rain drops. According to Dr O'Dowd, Director of the Centre for Climate and Air Pollution Studies at NUI Galway's Environmental Change Institute and Senior Lecturer with the School of Physics, "What this research shows, in very simple terms, is that air pollution not only dramatically effects the type of rain that falls but ultimately how much and where. The smaller type of raindrop being formed when pollution is a factor effectively 'heats up' the cloud system leading to changing weather patterns. This research will lead to a better understanding of and predictions regarding climate change". The scientific article 'Flood or Drought: How do Aerosols Affect Precipitation?' looks at how, as the level of aerosol pollution increases above a critical threshold, aerosol components absorb sufficient incoming solar radiation to warm and stabilize the troposphere. This inhibits convection of cloud parcels, and reduces the amount of energy absorbed at the Earth's surface, thus reducing the release of water vapour. O'Dowd adds, "The net result is that in the most polluted areas, precipitation, and even convective clouds, may not form at all. Given that about 37% of the energy put into the atmosphere by the Earth is as water vapour, this must be balanced by the amount of precipitation returning to the surface. Therefore, disturbance of this balance in one region must be compensated for in another, leading to changes in precipitation patterns." In their study, O'Dowd and colleagues introduce the above phenomena as an aerosol thermodynamic forcing which does not necessarily change the net energy budget, but redistributes it internally. The study highlights the importance of taking account of the aerosol thermodynamic forcing in climate models in order to better predict changes to the hydrological cycle associated with air quality and climate change. O'Dowd and his co-authors comprise the Steering Group developing the international project on Aerosols-Clouds-Precipitation and Climate (ACPC). ACPC is a joint International Geosphere-Biosphere Programme - World Climate Research Programme (IGBP-WCRP) project. O'Dowd represents two IGBP sub programmes on ACPC, namely the International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) programme, and Surface Ocean Lower Atmospheres Studies (SOLAS) programme. -ends-

>> Read full story about NUI Galway's Raindrop Research to Inform Climate Change Predictions

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >>

Featured Stories