Ceann an Disciplín | Head of Discipline

An tOllamh Rióna Ní Fhrighil, BA, MPhil, PhD - Ollamh Pearsanta le Nua-Ghaeilge

Seomra: 205; Uimhir ghutháin: +353 91 492 585; Folíne: 2585; ríomhphost

Riarthóir na Roinne | Discipline Administrator

Fiona de Paor

Seomra: 215; Uimhir ghutháin: +353 91 492 564; Folíne: 2564; ríomhphost

An Fhoireann Acadúil | Academic Staff

An Dr Clodagh Downey, BA, PhD - Léachtóir le Sean- agus Meán-Ghaeilge

Seomra: 203; Uimhir ghutháin: +353 91 492 556; Folíne: 2556; ríomhphost

An Dr Graham Isaac, MA, PhD - Léachtóir le Breatnais

Seomra: 105; Uimhir ghutháin: +353 91 492 550; Folíne: 2550; ríomhphost

An Dr Lesa Ní Mhunghaile, BA, ADCF, PhD - Léachtóir le Gaeilge

Seomra: 202; Uimhir ghutháin: +353 91 494 338; Folíne: 4338; ríomhphost

An Dr Liam Ó hAisibéil, BA, MA, PhD - Léachtóir le Gaeilge

Seomra: 117; Uimhir ghutháin: +353 91 492 578; Folíne: 2578; ríomhphost

An tOllamh Tadhg Ó hIfearnáin, BA, PhD - Ollamh Bunaithe na Nua-Ghaeilge

Seomra: 119; Uimhir ghutháin: +353 91 492 560; Folíne: 2560; ríomhphost

An Dr Jeannine Woods, BA, MA, PhD - Léachtóir le Gaeilge

Seomra: 213; Uimhir ghutháin: +353 91 493 960, Folíne: 3960; ríomhphost

Ar Shos Gairme

An Dr John Walsh, BA, MA, PhD - Léachtóir Sinsearach le Gaeilge

Teagascóirí Teanga | Language Instructors

Anne Ní Choirbín, BA, ADO, MA

Seomra: 201; ríomhphost

Caroline Ní Nia, BA, MA, DMG

Seomra: 201; ríomhphost

Giollíosa Uí Lorcáin, MA

Seomra: 201; ríomhphost

Taighdeoirí Iardhochtúireachta | Postdoctoral Researchers

An Dr Christopher Lewin, MA, MPhil, PhD - Comhalta Taighde de chuid na Comhairle um Thaighde in Éirinn

ríomhphost

An Dr Chris McCann, PhD - Comhalta Taighde de chuid na Comhairle um Thaighde in Éirinn

Seomra: 209; ríomhphost