An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

Gabhaimid buíochas le rannpháirtithe na Comhdhála in 2023. Beidh eolas maidir le Comhdháil na bliana seo chugainn ar fáil ar an leathanach seo i mí Eanáir 2024.

Idir an dá linn, má tá ceist ar bith agat faoin gComhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge, nó más maith leat teagmháil a dhéanamh leis an lucht eagair, cuir ríomhphost chugainn ag: comhdhailnagaeilge[ag]ollscoilnagaillimhe.ie.
 

 

M