Director & Administrative Assistant

D‌r. Beatrice Heneghan
Stiúrthóir 
Director 

‌Roseanna O'Connor
Cúntóir Riaracháin 
Administrative Assistant 

Operations

Conor McMahon 
Ceann na nOibríochtaí & Leas-Stiúrthóir
Head of Operations & Deputy Director
Wesley Reilly 
Bainisteoir Deasc Seirbhíse
Service Desk Manager
  Louise Melvin
Bainisteoir Seirbhíse: Feidhmchláir Fiontraíochta
Service Manager: Enterprise Applications
 

Alan Heanue
Saineolaí Tacaíochta Custaiméara
Customer Support Specialist

Dermot Moore 
Bainisteoir Seirbhísí Deisce
Desktop Services Manager 

Peter Crampton
Bainisteoir Ríomhlann/Stáisiún Oibre
Manager PC/Workstation Suites 

James Burbage
Speisialtóir Teicniúil 
Technical Specialist 

Kieran Ryan
Speisialtóir Teicniúil 
Technical Specialist 

 

Murchadh Ó Tuairisg
Speisialtóir Teicniúil 
Technical Specialist 

Vincent Broderick
Speisialtóir Teicniúil 
Technical Specialist 

 

Jake Falsey
Speisialtóir Teicniúil 
Technical Specialist 

 

Michael King
Speisialtóir Teicniúil 
Technical Specialist 

Breda Kilbane
Bainisteoir Seirbhísí Infreastruchtúir
Infrastructure Services Manager 

 

Martina Ní Fhatharta
Speisialtóir Teicniúil
Technical Specialist

 

Francis Coffey
Speisialtóir Teicniúil
Technical Specialist

Laura Farrell
Bainisteoir Ionaid Sonraí
Data Centre Manager 

 

Siobhan Kilgannon
Speisialtóir Teicniúil
Technical Specialist

Martin Eagleton 
Oibreoir 
Operator 

 Back To Top

Business Continuity and Enterprise Applications

Colette McGuinness
Head of Business Continuity and Enterprise Applications

 

Eric Mortimer PhD 
Bainisteoir Tionscadail 
Project Manager 

Gordon Mennie
Ríomhchláraitheoir Sinsearach Anailísí
Senior Analyst Programmer

Patrick O'Sullivan 
Speisialtóir Sinsearach Teicniúil
Senior Technical Specialist

 

Aaron Croke
Speisialtóir Sinsearach Teicniúil
Senior Technical Specialist

Back To Top

Architecture, Strategy, Research and Security

‌‌‌

Declan Staunton
Ceann Ailtireachta, Straitéise, Taighde agus Slándáil
Head of Architecture, Strategy, Research and Security

Diarmuid Murray
Priomhsaineolai Teicniúil 
Principal Technical Specialist 

Evan Ryder 
Teicneolaí Gréasáin Domhanda na hOllscoile 
University WWW Technologist 

mary bernard bw 2

Mary Bernard
Speisialtóir Sinsearach Teicniúil
Senior Technical Specialist

Tom Regan
Priomhsaineolai Teicniúil 
Principal Technical Specialist 

Back To Top

Information Management

Larry Page
Ceann an Bainistíochta Faisnéise
Head of Information Management

Caroline Horan
Priomhsaineolai Sinsearach Teicniúil
Principal Technical Specialist 

Fiona McDonagh 
Ríomhchláraitheoir Sinsearach Anailísí
Senior Analyst Programmer  

Paul Whitehouse-Tedd
Priomhsaineolai Teicniúil 
Principal Technical Specialist 

   

Back To Top

Programme Office and Student Records

Adrienne Murray
Bainisteoir Sinsearach
Senior Manager 

Brendan O'Looney 
Bainisteoir Tionscadail
Project Manager

Diarmuid O'Malley
Speisialtóir Sinsearach Teicniúil
Senior Technical Specialist

 

 

Dwayne Burke
Speisialtóir Sinsearach Teicniúil
Senior Technical Specialist

 

Kevin Ronayne
Ríomhchláraitheoir Sinsearach Anailísí
Senior Analyst Programmer

Back To Top

Student Digital Pathways

John Lavelle
Director of Student Digital Pathways 
Stiúrthóir Chonairí Digiteacha na Mac Léinn 

Margaret Walsh
Priomhsaineolai Teicniúil 
Principal Technical Specialist 

Michael Faherty
Bainisteoir Tionscadail
Project Manager 

 

Bridin Quinn
Priomhsaineolai Teicniúil 
Principal Technical Specialist 

 

 

Sandra Glennon
Business Analyst
Anailísí Gnó

Back To Top