Apply for Scholarship Fees and Stipends/Iarratas a dhéanamh ar Tháillí agus ar Stipinní Scoláireachta

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Students can click here to access the online application.
‌‌‌‌‌‌‌‌Is féidir le mic léinn cliceáil anseo chun rochtain a fháil ar an iarratas ar líne.

Please read the application user guide if this is your first time using the online system:
Léigh an treoir don úsáideoir maidir le hiarratas a dhéanamh más é seo an chéad uair duit an córas ar líne a úsáid:

        Online Scholarship Application Guide - STUDENTS
        Treoir maidir le hIarratas ar líne a dhéanamh ar Scoláireachtaí  - MIC LÉINN

        Online Scholarship Application Guide - BUDGET HOLDERS
        Scoláireacht Iarratas Treoraigh  -  SEALBHÓIRÍ BUISÉID‌‌

Processing of D Account Scholarships (Budget Holder (or nominee) only)
Próiseáil Scoláireachtaí Chuntas D (Sealbhóir Buiséid (nó ainmní) amháin)

Online Application Guide for processing D Account Scholarships - GUIDE
Treoir maidir le hIarratas ar líne chun Scoláireachtaí Chuntas D a phróiseáil - TREOIR

Student Exemption Declaration Form
Foirm Dhearbhaithe maidir le Díolúine Mic Léinn

Bank Request Transfer Form
Foirm Iarratais Aistrithe Bainc