Cuireann an Roinn na cláracha iarchéime seo a leanas ar fáil:

 • Dioplóma Iarchéime (Nua-Ghaeilge)

 • MA sa Nua-Ghaeilge (Páirtaimseartha agus Lánaimseartha)

  • Is é aidhm an chláir máistreachta seo ná sároiliúint a chur ar an mac léinn i dteanga, i léann agus i litríocht na Nua-Ghaeilge.
   • Leagtar béim ar leith ar fhorbairt scileanna anailíse, cumarsáide agus taighde.
   • Cuireann an chéim seo ar chumas an mhic léinn feidhmiú go gairmiúil agus go héifeachtach i saol oibre na Gaeilge.
   • Ullmhaíonn sé an mac léinn chomh maith chun leanúint le Léann na Gaeilge ag leibhéal na dochtúireachta.
   • Is féidir tabhairt faoin gcúrsa seo ar bhonn páirtaimseartha, nó eile Dioplóma Iarchéime sa Ghaeilge a bhaint amach.
   • Léigh tuilleadh mar gheall ar an gcúrsa MA sa Nua-Ghaeilge anseo.
 • MLitt sa Nua-Ghaeilge

 • PhD Struchtúrtha sa Nua-Ghaeilge

 • MA sa tSean- agus sa Mheán-Ghaeilge (Old and Middle Irish) - ar fionraí go sealadach

 • PhD Struchtúrtha sa tSean- agus sa Mheán-Ghaeilge (Old and Middle Irish)

 • PhD Struchtúrtha sa Léann Ceilteach (Celtic Studies)

 • Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach (Clár Páirtaimseartha)

  • Cuirtear an cúrsa páirtaimseartha seo ar fáil i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge do dhaoine a bhfuil céim onóracha bainte amach acu i ndisciplín seachas an Ghaeilge, ach atá ag iarraidh staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge mar ábhar acadúil (ag Leibhéal 8 ar an gCreatoibre Náisiúnta Cáilaíochtaí). Tá eolas cuimsitheach ar an gcúrsa ar fáil anseo.