Taighdeoirí Iarchéime na Roinne

Fáiltíonn Roinn na Gaeilge roimh iarratais ó dhaoine cáilithe ar mian leo tabhairt faoi iarchéimeanna taighde, ag leibhéal an MLitt agus an PhD.

Tá na mic léinn seo a leanas i mbun taighde iarchéime go lán-aimseartha/go páirt-aimseartha i Roinn na Gaeilge faoi láthair, nó tá siad faoi stiúir ag baill d'fhoireann na Roinne:

  • Laoighseach Ní Choistealbha: Géarchéimí, Teicneolaíocht, agus an Iardhaonna: Ré an Antraipaicéine i bhFilíocht Chomhaimseartha na Gaeilge. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Ollamh Rióna Ní Fhrighil agus maoinithe ag an gComhairle Um Thaighde in Éirinn.
  • Máirín NicFhionghuin: An Béal Beo: Staidéar comparáideach idir Gaeilge na hAlban agus Gaeilge na hÉireann ó thaobh nathanna cainte de. Taighde M.Litt faoi stiúir ag an Ollamh Lillis Ó Laoire agus an Dr Katie Ní Loingsigh (Coláiste na hOllscoile, Corcaigh).
  • Séamus Ó Coileáin: Aistriú Téacsleabhair. Taighde dochtúireachta faoi stiúir ag an Ollamh Rióna Ní Fhrighil.

Mic léinn a chríochnaigh MLitt nó PhD linn le tamall anuas: