Tá tionscadail taighde ar siúl ag baill na foirne sna réimsí seo a leanas:

Cuirfear fáilte roimh thaighdeoirí nua atá ag iarraidh comhoibriú linn sna réimsí seo, nó i réimsí eile de chuid Léann na Gaeilge.