COMMEMORATIVE PROGRAMME - CLÁR COMÓRTHA

HARDIMAN BUILDING EXHIBITION

A University in War and Revolution, 1913-1919: The University College Galway experience

March - November

 

PLACE, IDENTITY AND CONFLICT: War and Revolution in the West of Ireland

By interrogating the sources – especially newly available and previously neglected sources – this interdisciplinary conference will explore contrasting interpretations of war and revolution in the West of Ireland through prisms of gender, religious faith, social class, language, localist impulse, and ethnicity.

July 1-2

Organiser: Dr Conor McNamara (NUI Galway 1916 Scholar-in-Residence)

More info >>> Place, Identity and Conflict conference programme

TAISPEÁNTAS IN ÁRAS TAIGHDE UÍ ARGADÁIN

Ollscoil na Gaillimhe in am comhraic, 1913-1919: Cogadh agus Réabhlóid

Márta - Samhain

 

ÁIT, FÉINIÚLACHT AGUS COIMHLINT: Cogadh agus Réabhlóid in Iarthar na hÉireann

Trí mhionscrúdú ar na foinsí – go háirithe foinsí a cuireadh ar fáil le déanaí agus foinsí nár bacadh leo cheana – déanfaidh an chomhdháil idirdhisciplíneach seo ciaradh ar léirmhínithe contrártha ar chogadh agus réabhlóid in Iarthar na hÉireann; pléifear peirspictíochtaí éagsúla a bhaineann le hinscne, creideamh, aicme shóisialta, teanga, bíogadh áitiúil agus eitneacht.

1-2 Iúil

Á reáchtáil ag: An Dr Conor McNamara (Scoláire Cónaitheach 1916 OÉ Gaillimh)

Tuilleadh eolais >>> Place, Identity and Conflict conference programme