Welcome to University of Galway!

OFFICE 365

See here for information on how to access your University of Galway account.

For more information on University of Galway IT services, visit the Information Solutions and Services (ISS) webpage here.

CAMPUS ACCOUNT

Your Campus Account credentials provide access using asingle User ID to a range of IT services in University of Galway. Your ID is derived by preceding your six digit payroll number with a leading zero ‘0’ and adding a trailing ‘s’. E.g. if your payroll no. is 123456 then your Campus Account ID would be 0123456s.

We recommend that staff change the temporary password at 1st login. You can do this via Self-Service Password Reset here. More information available from the ISS webpage Services for Staff - University of Galway.

STAFF ID CARD

To request a staff ID card please follow the quick guide here. You must upload an ID photo before requesting an ID Card. For information on how to upload your staff ID photo via Employee Self Service (Core Portal) please use the link here.

PARKING

Information regarding campus parking and applying for a parking permit can be found here.

INDUCTION

Induction attendance is mandatory for new staff and is important in ensuring a smooth transition into your role at the University.You will receive an email invitation to attend the next scheduled induction but if you do not receive this email please contact 
learninganddevelopment@universityofgalway.ie.

CORE PORTAL 

Log into Core Portal using your University of Galway account. See here for information on how to access your University of Galway account.

· In the “Pay” section you can view your tax details for payroll and access your payslips Pay & Deductions FAQs - University of Galway

· In the “My Profile” section, you can update your personal details for HR, such as Upload Profile Photo - 

Please see further information here : CorePortal User Guide - University of Galway

PAYROLL

Please note further information on Payroll is available here: Starting Employment Information - University of Galway. For registering with Revenue please see: How to avoid Emergency or incorrect Tax - University of Galway

The University's Employer Registered Number is 0022578J.  

OIFIG 365

Le fáil amach conas rochtain a fháil ar do chuntas Ollscoil na Gaillilmh, féach anseo.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi sheirbhísí TF OÉ Gaillimh, téigh chuig leathanach gréasáin Réitigh agus Seirbhísí Faisnéise (ISS) Seirbhísí don Fhoireann Seirbhísí don Fhoireann - University of Galway (ollscoilnagaillimhe.ie).

CAMPUS ACCOUNT

Le do Chuntas Campais, bíonn teacht agat le hAinm Úsáideora amháin ar sheirbhísí éagsúla TF in Ollscoil na Gaillimh. Is ionann d’Uimhir Aitheantais agus d’uimhir phárolla sé dhigit ach go gcuirtear ‘0’ ag an tús agus ‘s’ ag an deireadh, e.g. más 123456 d’uimhir phárolla, 0123456s a bheadh i d’Uimhir Aitheantais.

Ba chóir don fhoireann an pasfhocal sealadach a athrú nuair a logáilíonn siad isteach don chead uair . Is féidir leat é seo a dhéanamh trí Self-Service Password Reset. Tá tuilleadh eolais ar fáil ó an leathanach gréasáin seo.

CÁRTA AITHEANTAIS

Chun iarratas a dhéanamh ar Chárta Aitheantais Foirne lean an treoir ghairid anseo. Ní mór grianghraf aitheantais a uaslódáil sula ndéanann tú iarratas ar Chárta Aitheantais. Le heolas a fháil faoin gcaoi le do ghrianghraf Aitheantais Foirne a uaslódáil tríd an gcóras Féinseirbhíse d’Fhostaithe (Core Portal) úsáid an nasc seo.

PARCÁIL

Tá eolas faoi chúrsaí páirceála ar an gcampas agus faoin gcaoi le hiarratas a dhéanamh ar cheadúnas páirceála le fáil anseo.

IONDUCHTÚ

Tá sé éigeantach go ndéanfadh comhaltaí foirne nua freastal ar Ionduchtú agus tá sé tábhachtach chun a chinntiú go socróidh tú isteach i do ról san Ollscoil. Gheobhaidh tú cuireadh ríomhphoist chun freastal ar an gcéad ionduchtú eile atá beartaithe ach mura bhfaigheann tú an ríomhphost sin cuir scéala chuig 
learninganddevelopment@universityofgalway.ie.

CORE PORTAL

Logáil isteach ar Core Portal ag usáid do chuntas Ollscoil na Gaillilmh. Le fáil amach conas rochtain a fháil ar do chuntas Ollscoil na Gaillilmh, féach anseo.

· Faoin mír “Pay” is féidir leat do chuid sonraí cánach maidir le do phárolla a fheiceáil agus is féidir teacht ar do chuid duillíní pá agus Ceisteanna Coitianta maidir le Duillíní Pá

· Faoin mír "My Profile”, is féidir leat do shonraí pearsanta a thabhairt cothrom le dáta le haghaidh AD, mar shampla Uaslódáil Grianghraf – Ollscoil na GaillimheAthraigh do Sheoladh Baile – Ollscoil na Gaillimhe

PÁROLLA

Tabhair faoi deara go bhfuil tuilleadh eolais faoi chúrsaí Párolla ar fáil anseo: Tús leis an bhFostaíocht – Ollscoil na Gaillimhe