Tuesday, 14 February 2012

NUI Galway and Druid Theatre have announced the joint appointment of Thomas Conway as the first Director- in –Residence to be based between Druid Theatre and the School of Humanities at the University. The ‘Druid Director-in-Residence,’ will participate in the development of theatre and performance education at NUI Galway.  Speaking on his appointment, Mr Conway said:  “NUI Galway is moving into an ambitious and exciting phase in its aim to develop the next generation of Irish theatre practitioners – not the least of which is the partnership with Druid. It is an immense honour to me to be given a chance to play a part in this. It is clear that an appetite for theatre, dance and performing arts – and a real high quality engagement with them – is running through the university, from the students, the academics, and the practitioners working with them. As I take my first steps in the role, I am excited by the prospect of working with this amazing energy, and look forward to promoting and supporting it, and to feel supported by it in turn. I look forward to the good times ahead as Druid Director-in-Residence.”  Thomas Conway, a practising professional director, will particularly focus on enhancing the undergraduate programmes in drama at NUI Galway, including the new BA in Drama Theatre and Performance. He will also contribute to the MA in Drama and Theatre Studies as well as expanding the University’s current offerings in these areas. As well as teaching on the current drama and theatre programmes, Mr Conway will also coordinate workshops offered to the BA and MA programmes by members of the Druid Theatre Company, and will direct an annual student production with BA and MA students. Dr Patrick Lonergan, English Lecturer at the School of Humanities, NUI Galway: “Thomas Conway is admired throughout the Irish theatre community for his knowledge of drama – not just from Ireland but from around the world. He is also a superb teacher. NUI Galway is delighted to welcome him as part of our unique partnership with Druid Theatre, and looks forward to working with him in building links between the university and theatre practitioners at home and abroad. Thomas will make a key contribution to our partnership with Druid, helping us to advance our aim of identifying and educating the next generation of Irish theatre-makers.” Speaking of the announcement, Artistic Director of Druid Theatre Company, Garry Hynes said: "All of us at Druid look forward to this semester and working with Thomas Conway in his new role as Druid-Director-in-Residence. As a graduate of NUI Galway I am thrilled to see the students working so closely with me and my colleagues at Druid to help develop the next generation of theatre-makers.” The new BA degree in Drama, Theatre and Performance Studies has recently been launched by NUI Galway and is designed for students with a keen interest in all aspects of drama and performance. It is a world-class programme, providing a unique opportunity to study drama, theatre and performance from a practical, theoretical and historical perspective. The first intake of students for the new BA in Drama, Theatre and Performance Studies will be in September 2012. Applications will be accepted via the CAO process, on which the new course code is GY118.

Wednesday, 15 February 2012

Researchers at NUI Galway’s Ryan Institute are involved in a major €14 million European initiative to develop the potential of algae as a source of sustainable energy.As a partner in the project, NUI Galway is responsible for the initial step of producing some of the biomass required for conversion to biofuel. This will be accomplished by cultivating macroalgae (seaweed) biomass at sea in a one-hectare pilot facility.Currently, algal bioenergy technologies are immature, but rapid advances are being made in the field. NUI Galway’s part of the ‘EnAlgae’ project is valued at almost €1.2 million, over the next four years.The project will focus on the cultivation of some of Ireland’s native kelp species (large brown seaweeds, commonly seen cast up on the beach after a storm). Growth of the seaweed crop occurs in two phases, the first phase of which is being carried out at the Ryan Institute’s Carna Research Station, Co. Galway.Dr Maeve Edwards, a research scientist at the Ryan Institute’s Carna facility, explains: “In our facilities here, microscopic stages of the algae are cultured and sprayed onto ropes. Once the seaweed has been ‘seeded’ onto hundreds of metres of rope, they are deployed at sea in the one-hectare experimental plot in Ventry Harbour, Co. Kerry.”Seaweed will also be cultivated in Northern Ireland (by Queen’s University Belfast) and Brittany, France (by Centre d’Etude et de Valorisation des Algues, CEVA). NUI Galway will coordinate the cultivation efforts between all three institutions.Professor Colin Brown, Director of the Ryan Institute at NUI Galway, commented: “Ireland and the European Union recognise the need to reduce our dependence on dwindling petroleum stocks and are promoting the use of biofuels. I am delighted to see that bright young researchers in the Ryan Institute have spotted the opportunity to engage in international and innovative research into a source of biomass - in this case, seaweed - whose conversion to biofuels could help in the transformation of the transport sector.”The four-year transnational Energetic Algae - or EnAlgae - project, led by Swansea University in Wales, is a strategic initiative funded by the INTERREG IVB North West Europe Programme via the European Regional Development Fund, together with a range of co-sponsors.EnAlgae involves 19 Partners and 13 Observers across eight EU member states; France, Belgium, UK, Germany, Ireland, Netherlands, Switzerland, and Luxembourg, and aims to reduce CO2 emissions and dependency on unsustainable energy sources, through the accelerated development and deployment of algal-based biomass and bioenergy technologies.The project’s manager Dr Robin Shields, Director of the Centre for Sustainable Aquatic Research (CSAR) at Swansea University’s College of Science, said: “Thanks to close transnational cooperation, EnAlgae partners and stakeholders will gain access to those sustainable technologies most suited to their local operating conditions. As project lead partner, Swansea University is delighted to extend its industry-focused research on algal bioremediation and biorefinery technologies, in partnership with acknowledged experts from across North West Europe.”-ends- Olltionscnamh Eorpach €14m chun na féidearthachtaí a bhaineann le Feamainn mar Bhithbhreosla a fhorbairt Tá taighdeoirí in Institiúid Uí Riain in OÉ Gaillimh ag obair ar olltionscnamh Eorpach, ar fiú €14 milliún é, chun forbairt a dhéanamh ar algaí mar fhoinse fuinnimh in-athnuaite. Mar chomhpháirtí sa tionscadal, tá freagracht ar OÉ Gaillimh as an gcéad chéim a bhaineann le cuid den bhithmhais a tháirgeadh atá ag teastáil le tiontú go bithbhreosla. Déanfar é seo trí bhithmhais mhacralga (feamainn) a shaothrú san fharraige i saoráid phíolótach aon heicteár. Faoi láthair, tá teicneolaíochtaí bithfhuinnimh algaigh neamhaibí, ach táthar ag déanamh an-dul chun cinn sa réimse. Sna ceithre bliana atá le teacht, is fiú beagnach €1.2 milliún an pháirt atá ag OÉ Gaillimh sa tionscadal ‘EnAlgae’.  Díreoidh an tionscadal ar chuid de speiceas nádúrtha ceilpe na hÉireann (feamainn mhór dhonn, a fheictear caite ar thránna go minic i ndiaidh stoirme) a shaothrú. Fásann feamainn in dhá chéim, tá an chéad chéim ar siúl i Stáisiún Taighde Institiúid Uí Riain i gCarna, Co. na Gaillimhe. Deir an Dr Maeve Edwards, eolaí taighde i saoráid Institiúid Mháirtín Uí Riain i gCarna: “Inár saoráid anseo, saothraítear céimeanna micreascópacha de na halgaí agus spraeáiltear ar théada iad. Nuair a bhíonn an fheamainn ‘síolaithe’ ar na céadta méadar téide, forbraíonn siad san fharraige sa tsaoráid thurgnamhach aon heicteár i gCuan Fhionntrá, Co. Chiarraí.” Saothrófar feamainn i dTuaisceart Éireann chomh maith (faoi stiúir Ollscoil na Ríona, Béal Feirste) agus sa Bhriotáin, an Fhrainc (faoi stiúir Centre d’Etude et de Valorisation des Algues, CEVA). Déanfaidh OÉ Gaillimh comhordú ar na hiarrachtaí saothraithe idir na trí institiúid. Deir an tOllamh Colin Brown, Stiúrthóir Institiúid Uí Riain, OÉ Gaillimh: “Aithníonn Éire agus an tAontas Eorpach an gá atá ann gan a bheith ag brath an oiread ar na stoic pheitriliam atá ag laghdú de shíor agus tá siad ag cur úsáid bithbhreoslaí chun cinn. Tá an-áthas orm a fheiceáil gur thug taighdeoirí óga éirimiúla in Institiúid Uí Riain faoi deara an deis le bheith páirteach i dtaighde idirnáisiúnta agus nuálaíoch ar fhoinse bithmhaise – sa chás seo, feamainn – má athraítear feamainn go bithbhreosla d’fhéadfaí athrú ó bhonn a dhéanamh ar an earnáil iompair. Is tionscnamh straitéiseach maoinithe ag Clár Iar-Thuaisceart na hEorpa INTERREG IVB trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, chomh maith le réimse comhurraitheoirí é Energetic Algae – EnAlgae. Is é Ollscoil Swansea sa Bhreatain Bheag atá mar cheann feadhna ar an tionscadal ceithre bliana trasnáisiúnta seo. Tá baint ag 19 gComhpháirtí agus 13 Bhreathnóir as ocht mballstát AE leis an tionscadal; an Fhrainc, an Bheilg, an Ríocht Aontaithe, an Ghearmáin, Éire, an Ísiltír, an Eilvéis, agus Lucsamburg. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal astaíochtaí CO2 agus spleáchas ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite a laghdú, trí bhithmhais algaí agus trí theicneolaíochtaí bithfhuinnimh a fhorbairt agus a úsáid gan mhoill. Deir bainisteoir an tionscadail, an Dr Robin Shields, an Stiúrthóir, the Centre for Sustainable Aquatic Research (CSAR), i gColáiste na hEolaíochta in Ollscoil Swansea: “A bhuíochas le comhoibriú trasnáisiúnta, beidh teacht ag comhpháirtithe agus ag páirtithe leasmhara EnAlgae ar na teicneolaíochtaí inmharthana is mó a fheileann dá gcoinníollacha áitiúla féin. Mar phríomhpháirtí an tionscadail, tá an-áthas orainn in Ollscoil Swansea ár dtaighde, atá dírithe ar an tionscal, ar theicneolaíochtaí bithleigheasacháin agus bithscaglainne algaí a leathnú, i gcomhpháirt le saineolaithe aitheanta ó Iar-Thuaisceart na hEorpa.” -críoch-

Thursday, 16 February 2012

Four researchers at the Network of Excellence for Functional Biomaterials (NFB), NUI Galway, have been awarded Short-Term Travel Fellowships by Science Foundation Ireland (SFI). Bill Daly, Mohammad Abu-Rub, Dr Xuejun Hu and Shane Browne will travel to prestigious research institutes in the US and China to progressing NFB ambitions in the cardiac, neural and wound-healing fields.Shane Browne will travel to Harvard Medical School where he will work with Professor Richard Lee for six months on a study to demonstrate the efficacy of a biomaterial-based gene delivery system for treatment following myocardial infarction (heart attack). The complex delivery system addresses the inflammatory response and promotes healing following cardiac events. This system, which will enable re-modelling and re-vascularisation of damaged cardiac tissue, has already been developed at the NFB as part of Shane’s doctoral thesis. The work undertaken at Harvard will facilitate progression to Phase I clinical trials.Mohammad Abu-Rub and Bill Daly, both PhD students, will spend six months working withDr Simon Dillon at the Proteomics Facility at the Dana Faber Cancer Institute, part of the Harvard Medical School in the US. Mohammad’s PhD thesis is in the area of neural regeneration, and he has developed a platform technology, based on a hydrogel system, to target spinal cord injury at the cellular and molecular level. Bill’s work will focus on neural cell behaviour on engineered scaffolds. He has already developed a novel, collagen-based technology as a solution to neural tissue damage in the peripheral nervous system, resulting from injury or neural degenerative diseases. Postdoctoral researcher Dr Xuejun Hu’s studies are centred on the development of a gene therapy to promote skin regeneration. This new therapy is of potential benefit to patients of Recessive Dystrophic Epidermolysis Bullosa (RDEB). RDEB is a condition characterised by hard-to-heal, chronic wounds which can leave patients in constant pain. Xuejun will spend three months working at Dalian Medical University, China, with Professor Qi Wang, in order to further develop this gene therapy, determining which gene vector will be constructed, with a view to improved treatment for RDEB patients. According to Professor Abhay Pandit, Director of the NFB: “Travel awards allow researchers to undertake training and gain skills in leading edge technologies which they can later apply when they return to Ireland.”The four researchers are supervised by Professor Abhay Pandit and Dr. Wenxin Wang, of the NFB at NUI Gawlay, an SFI-funded Strategic Research Cluster. The NFB, which includes national and international academic and industry partners, aims to design the next generation of functional biomaterials, providing clinical solutions to unmet clinical needs. ENDS

Thursday, 16 February 2012

The NUI Galway Centre for Disability Law and Policy will host a seminar in the European Parliament in Brussels on 'Genetic Discrimination - Transatlantic Perspectives on the Case for a European Level Legal Response'. The seminar, organised in conjunction with the European Disability Forum and the European Parliament Disability Intergroup, will take place on Tuesday, 6 March.The purpose of this event is to bring together key stakeholders to examine and further highlight the case for a European level legal and policy response to protect the privacy of genetic information. Ways to prevent genetic discrimination will also be examined, particularly in the employment and insurance contexts.The event will highlight the issues of genetic discrimination and genetic privacy on a European forum.  It will also raise awareness of these issues to the key European Institutions in Brussels.  This is an important and necessary step towards introducing reform in the area and taking the opportunity to make recommendations for legal intervention. The outcome of the seminar will further the discussion on what an appropriate European level response might be – involving stakeholders who will be contributing towards drafting, producing and implementing such a legislative response. The potential practical impact of this seminar is that it will make a meaningful contribution towards framing the necessary legal reform in this area.Professor Gerard Quinn, Director of NUI Galway’s Centre for Disability Law and Policy, said: “NUI Galway hosted a conference of the same title in Galway at the end of 2011. This conference highlighted the interdisciplinary nature of this area and focused on the interaction between genetic science, technology, ethics and the law, and in particular, how best to regulate this complex area. On foot of the scientific and legal expertise offered, and on consideration of the potential for abuse and the fundamental human rights at stake, the conference strongly indicated a need for an appropriate regulatory response at European level to protect the privacy of genetic information and to prevent genetic discrimination. This event in March aims to build upon the discussion generated from the NUI Galway conference and further highlight this issue at European level.”The European seminar will be chaired by Andre Gubbels, Belgian Ministry. Speakers at the seminar will include: Professor Ciaran Morrison, Centre for Chromosome Biology, School of Natural Sciences, NUI Galway; Professor Yann Joly, Centre of Genomics and Policy, McGill University, Canada; Professor Peter Blanck, Burton Blatt Institute, Syracuse University; Dr Delia Ferri, Faculty of Law, University of Verona; Dr Ine Van Hoyweghen, Department of Health, Ethics and Society, Maastricht University; Peter Hustinx, European Data Protection Supervisor; Jan Jareb, Office of the High Commissioner of Human Rights; Marian Harkin, Member of the European Parliament; and J. Patrick Clarke, member of European Disability Forum Executive Committee and President of Down Syndrome Ireland.For further details, or to register for this free event, visit http://conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=161 -ENDS-

Friday, 17 February 2012

NUI Galway President, Dr Jim Browne and Galway-Mayo Institute of Technology President, Michael Carmody, welcomed eleven US Fulbright Awardees at a reception held recently to mark the commencement of Inter-changes: an Orientation Programme for 2011 – 2012 hosted by NUI Galway. This academic year (2011-2012), 14 Fulbright Awardees from the US are based in Higher Education Institutions around Ireland studying, researching and lecturing in disciplines ranging from American History and animation to journalism and civil engineering. Two of the Fulbright awardees are based in Galway, Dr Kathryn Laity in NUI Galway and Professor Gurram Gopal in GMIT. Inter-changes, running over three days, was an event-filled programme helping US Fulbright Scholars gain insights into various aspects of Ireland’s culture, history, society and geography. Part funded by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, an important part of the programme is also to learn more about the Irish language speaking regions and practice cúpla focal in the Gaeltacht. In addition to NUI Galway, the US Fulbrighters visited Galway Chamber of Commerce, TG4, Office of the Language Commissioner, Stiúideo Cuan in Spiddal and Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Carraroe, Co. Galway. The Fulbright awards are jointly funded by the Irish and US governments under the Ireland-United States Commission for Educational Exchange. Fulbright scholarships have provided Irish and US students, scholars and professionals with the opportunity to study, lecture and research at top universities and institutions in the US and Ireland respectively since 1957. For more information visit www.fulbright.ie. ENDS Fáiltiú do 11 Scoláire Fulbright in OÉ Gaillimh         Chuir Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne agus Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe – Maigh Eo, Michael Carmody, fáilte roimh aon scoláire dhéag a fuair Scoláireachtaí Fulbright Mheiriceá ag ócáid a bhí ar siúl le gairid chun ceiliúradh a dhéanamh ar thús Inter-changes: an Orientation Programme for 2011 – 2012 atá ar siúl in OÉ Gaillimh. I mbliana (2011-2012), tá 14 scoláire Fulbright ó Mheiriceá in Institiúidí Ard-Oideachais ar fud na hÉireann ag staidéar, ag déanamh taighde agus ag tabhairt léachtaí i ndisciplíní éagsúla ó Stair Mheiriceá agus beochan go hiriseoireacht agus innealtóireacht shibhialta. Tá beirt de na Scoláirí Fulbright lonnaithe i nGaillimh, an Dr Kathryn Laity in OÉ Gaillimh agus an tOllamh Gurram Gopal in GMIT. Bhí Inter-changes ar siúl ar feadh trí lá, agus clár imeachtaí ann chun cabhrú le Scoláirí Fulbright Mheiriceá tuiscint a fháil ar ghnéithe éagsúla de chultúr, stair, sochaí agus tíreolaíocht na hÉireann. Tá an clár á pháirtmhaoiniú ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus is cuid thábhachtach den chlár é níos mó a fhoghlaim faoi na réigiúin Ghaeltachta agus deis a thabhairt do na scoláirí cúpla focal Gaeilge a labhairt sa Ghaeltacht. Chomh maith le cuairt a thabhairt ar OÉ Gaillimh, chuaigh na scoláirí Fulbright chomh fada le Cumann Tráchtála agus Tionscail na Gaillimhe, TG4, Oifig an Choimisinéara Teanga, Stiúideo Cuan sa Spidéal agus Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. Déanann rialtais na hÉireann agus Mheiriceá cómhaoiniú ar na gradaim Fulbright faoi Choimisiún na hÉireann-Stát Aontaithe um Malartú Oideachasúil. Trí scoláireachtaí Fulbright tá deis faighte ag mic léinn, scoláirí agus gairmithe na hÉireann agus na Stát Aontaithe staidéar, léachtóireacht agus taighde a dhéanamh in ollscoileanna agus in institiúidí den scoth sna Stáit Aontaithe agus in Éirinn faoi seach ón mbliain 1957. Le tuilleadh eolais a fháil, féach www.fulbright.ie.   CRÍOCH

Friday, 17 February 2012

NUI Galway law lecturer, Donncha O’Connell, has been appointed by the Government, on the nomination of Attorney General, Máire Whelan, SC, to the Law Reform Commission to replace Mr. Justice Donal O’Donnell of the Supreme Court. He will serve as a part-time Commissioner. The Law Reform Commission is an independent, statutory body established under the Law Reform Commission Act 1975. Its purpose is to keep the law under review and to make recommendations for law reform in keeping with the changing nature of Irish society. Its scope was expanded in 2006 to include new projects on statute law restatement and the legislation directory. O’Connell was the Dean of Law at NUI Galway from 2005-2008 and he continues to teach European Human Rights and Constitutional Law in the School of Law. He has extensive experience on European human rights bodies having served as the Irish member of the EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights established by the EU Commission in 2002 and as the senior Irish member of FRALEX, the legal expert group that advised the EU Agency for Fundamental Rights based in Vienna. He spent the academic year 2009-2010 as a Visiting Senior Fellow at the Centre for the Study of Human Rights LSE and is the editor of the Irish Human Rights Law Review published annually by Clarus Press. Donncha was the first full-time Director of the Irish Council for Civil Liberties (ICCL) from 1999-2002 and he has, in the past, been a board member of the Free Legal Advice Centres (FLAC) Ltd and Amnesty International-Ireland. He is currently a member of the Board of Directors of the London-based NGO, INTERIGHTS – The International Centre for the Legal Protection of Rights. He is also a member of the Legal Aid Board. ENDS  

Monday, 20 February 2012

NUI Galway is calling all wanna-be-engineers to participate in a week of events and activities from 27 February to 4 March as part of National Engineers Week. As part of the line-up NUI Galway’s Ryan Institute and College of Engineering and Informatics will host a free family-event.  Taking place at St Nicholas Church in Galway City on Saturday, 3 March from 11am to 5pm, Connecting our Lives promises to be a great day out for everyone, with activities to suit all ages. Speaking about engineering and Engineers Week, Professor Gerry Lyons, Dean of the College of Engineering and Informatics at NUI Galway, said: “Engineering is an exciting profession. Everything around you has been engineered in some way, yet you may not see the engineers behind the scenes. Engineers take maths and science from the lab to invent, design, and build things that matter. By dreaming up creative and practical solutions, engineers are changing the world all the time. Come and explore engineering through cool, fun and exciting demonstrations, meet with practicing engineers and IT specialists, learn about robotics, mobile phone apps, sports engineering, building design, renewable energies, medical implants and much more.” At the one day family event, visitors will be able to take part in hands-on experiments, workshops, and demonstrations. Each activity will explore the engineering behind many aspects of our lives including sustainable building and living, transport, water pollution and treatment, and electricity. There will be puppets and a lego-build area especially for the young visitors and a display of antique engineering equipment to make the grown-ups feel at home. Highlights of the event will include a K’Nex Bridge Building Contest, an Eco-House Design Challenge, a Renewable Energy Demonstration Station, Water Treatment experiments, Robotics and more.  Speaking about the Connecting our Lives event, Professor Colin Brown, Director of the Ryan Institute for Environmental, Marine and Energy Research, said: “Every aspect of how we live is connected by Engineering, and it’s an area that is becoming more and more important as we are looking to a future where we need to think about how we can build, live and play more sustainably.  Each year this event is sure to be a good pick for a fun, family-friendly day out, with visitors walking away with a much better understanding of the role of Engineering in our lives.” Connecting our Lives is part of National Engineers Week, which aims to showcase the diversity of engineering and to celebrate the role of engineers in Ireland. Other NUI Galway events being hosted during National Engineers Week include guided tours of the recently opened €40million Engineering Building at NUI Galway and a series of free lunchtime concerts provided by the staff and students of the College of Engineering and Informatics. The event will also provide an opportunity for secondary school pupils to meet practicing engineers and IT specialists at the ‘Explore Engineering and Technology’ event, a show called ‘It’s all done with Mirrors’ for primary school pupils which explores the science and technology behind many self working magic tricks, as well as many more events during Engineers Week. All of these events are free of charge. For more information on these and other events visit www.engineersweek.ie. For further information on Connecting our Lives contact Sarah Knight, Outreach Officer, Ryan Institute for Environmental, Marine and Energy Research, NUI Galway at 091 495061 or email sarah.knight@nuigalway.ie. -ENDS-

Monday, 20 February 2012

A new report from NUI Galway finds that while growing old in rural areas can be a positive experience, there are also a number of factors which may lead to older people experiencing social exclusion. The report, ‘Social Exclusion and Ageing in Diverse Rural Communities’, from NUI Galway’s Irish Centre for Social Gerontology is the first of its kind on the island of Ireland. It takes an in-depth look at exclusion for older people living in rural settings across Ireland and Northern Ireland. The report identifies five areas where older people living in rural areas can be excluded. These domains of exclusion are: (1) social connections and social resources; (2) services; (3) transport and mobility; (4) safety, security and crime; and (5) income and financial resources.The report, which was launched today (20 February) at NUI Galway by Ireland’s Minister of State for Disability, Equality, Mental Health and Older People, Kathleen Lynch TD, and Northern Ireland’s Minister for Agriculture and Rural Development, Michelle O’Neill MLA.“Our findings suggest that an older person’s experience of exclusion across these domains is influenced by such factors as individual disposition, life transitions, place characteristics, and macro-economic forces. It is this influence that determines the depth and extent of exclusion experienced. We came across many older people living in what would appear to be difficult circumstances, but a sense of belonging and keeping connected in their communities helped to maintain their quality of life,” explained one of the authors of the report, Professor Eamon O’Shea, of NUI Galway’s Irish Centre for Social Gerontology (ICSG). Older people in the study were generally happy with their lives and with where they lived and were optimistic about the future. However, it was clear to the authors how service depletion, weak social connections and older people’s low expectations can be significant issues.In response to the research, Minister Lynch TD said: “This most informative study on social exclusion and ageing in diverse rural communities in Ireland will be of great importance to planners and policy makers, service providers and community workers – North and South – in planning and implementing intervention strategies that target loneliness and social isolation in rural areas. This research is a welcome contribution to European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, and provides valuable insights into the lived experiences of older people. It tells us of the great diversity within the older population as a whole in Ireland and the very valuable contribution of older people to society. The research reminds us that good communities, good neighbours and attachment to place make life better – irrespective of personal circumstances.” Minister O’Neill MLA welcomed the publication of the cross-border document stating: “As Minister for Agriculture and Rural Development, and as a rural dweller, I am acutely aware of the difficulties facing many people living in our rural communities and particularly the elderly. This all-island research report on Social Exclusion and Ageing in Rural Communities highlights those many difficulties so that informed action can be taken. I congratulate the Irish Centre for Social Gerontology and the Healthy Ageing in Rural Communities (HARC) Research Network for this work.”Minister O’Neill went on to say: “Later this week I will be formally launching the ‘Tackling Rural Poverty and Social Isolation’ framework which provides a package of some £16 million over the next four years to help the most vulnerable rural dwellers facing poverty and social isolation.”The research calls for more innovative ways to support local areas to assist and engage older people in rural society and presents recommendations in order to assist in this task and to reduce the potential for older people to be excluded in rural communities. Speaking at the event, Dr Kieran Walsh of the ISCG said social exclusion is a complex phenomenon: “With this work we are closer to understanding how it can affect older people’s lives in rural communities. For instance, a person who experiences a transition into ill health, and who has recently moved to a remote community, may find it more difficult to establish social connections. Alternatively, an individual with ill health who has developed a capacity for coping and who lives in a place with a strong sense of community may have less difficulty in maintaining social connections. Or, indeed, a person may be socially included, but be excluded in terms of service access.”Professor Scharf, Director of the ICSG, added: “With the ageing of our rural communities, and the increasingly difficult economic climate, we must be aware of how the diversity of people and places can intersect to produce both inclusion and exclusion.”Dr Roger O’Sullivan, Director of the Centre for Ageing Research and Development in Ireland (CARDI) - funder of the research, commented: “People who live in rural areas and experience exclusion are often invisible to society and this is particularly true for older people. With the launch of this report today those developing policy and services now have substantial evidence at hand to help make rural Ireland a good place to grow old.”The report authors were Dr Kieran Walsh, Professor Eamon O’Shea and Professor Tom Scharf, from the Irish Centre for Social Gerontology at NUI Galway. The research was completed in collaboration with the Healthy Ageing in Rural Communities (HARC) research network (www.harcresearch.com), which is a cross-border interdisciplinary initiative involving  NUI Galway, Queen’s University Belfast, Rural Community Network and FORUM Connemara.-ends-

Tuesday, 21 February 2012

The next talk in the NUI Galway public talk series on Sports Technology will take place on Tuesday, 28 February at 6pm. Entitled Application of GPS Technology in Improving Running Performance, the talk will be delivered by former Irish Olympian Gary Ryan, Elite Sports Development Officer at NUI Galway.This talk will examine the use of GPS in sport and focus on the key questions that GPS technology can answer for a coach, its use as a performance analysis tool and and how it can directly help improve an athlete’s performance in a wide range of sports, and at a varying levels of ability.According to Gary Ryan, Elite Sports Development Officer at NUI Galway, “The development of GPS technologies for use in sport is one of the most exciting developments in modern coaching in recent years. Coaching is all about the giving of accurate information and feedback. The potential of GPS to revolutionise coaching, tactics and training in a wide variety of sports is very exciting and challenging for both engineers and coaches.”Gary’s early sporting career focused on soccer when he played for Limerick City and Waterford United as a teenager before switching successfully to Athletics in his early twenties. Gary went on to become the first Irish Athlete in 60 years to qualify for a sprint event at an Olympic Games when he qualified for the 1996 Atlanta event in the 200m. He also competed in the Sydney games of 2000. The highlight of his career was winning a bronze medal in the 2004 World Indoor Championships in the 4x400m relay in Budapest. He also was the first Irish sprinter to reach a global final at the World Student games in 1997 where he finished 4thin the 200m.During his competitive career Gary was also a Lecturer on both the Physical Education and Sports Science Courses at UL. A multiple Irish record holder and national champion, Gary also captained the Irish team for a number of years and retired from competitive athletics after the 2006 European Championships in Gothenburg. After his retirement as a competitive athlete, he took up the role of Director of Coaching for Athletics Ireland and was head coach for the World Junior championships in 2009 in Poland.Gary has coached a number of top track athletes and Olympic hopefuls such as Fiona O’ Friel from Dublin and Emily Maher from Kilkenny, and has worked with a broad range of sports people and teams including the Clare Hurling team in 2006 and Lar Corbett, Hurler of the Year in 2010.The free public talk will take place in room ENG-3035 in the Engineering Building at NUI Galway.The series of Sports Technology talks is being organised as part of NUI Galway’s degree programme in Sports & Exercise Engineering, whose students are being educated to design the next generation of sports and exercise systems and devices.For more information on the Sports Technology talks, which are supported by Engineers Ireland (West), and the Institute of Electrical and Electronic Engineers, visit www.ExerciseEngineering.com or call 091 492728.-ENDS-

Tuesday, 21 February 2012

As part of  NUI Galway Energy Night experts from the fields of business, enterprise and investment, innovation and energy technology will come together to debate ‘Putting Energy to Work for Ireland’ on Tuesday, 6 March. The Energy Night will run from 2pm in the Bailey Allen Hall, NUI Galway, with the panel discussion commencing at 6pm.NUI Galway’s Energy Night is the only event of its kind in Ireland, and it reflects the central role the student organisers believe energy must play in the economic recovery of Ireland.  Organised by the NUI Galway’s Chemistry, Energy and Physics Societies, Energy Night will also feature an Industry and Career Fair featuring some of the most prominent energy employers including Eirgrid, Cylon, Enerit, Nutherm, Shell, AER Sustainable Energy, United Technologies Research Centre Ireland, HDS Energy and Kingspan Renewables.The week prior to NUI Galway Energy Night, 27 February to 4 March, organisers will be running targeted CV and professional development workshops for students interested in careers in the energy sector. These will be organised in conjunction with the Career Development Centre at NUI Galway. The Industry and Career Fair will run concurrently with a Poster Showcase of cutting-edge and multi-disciplinary energy research that is currently being undertaken in Irish universities. With presenters working in areas such as biofuels, wave energy, smart buildings, smart grids and data efficiency, the Career and Industry Fair and Research Showcase will provide an invaluable opportunity for students, academics and business people from around the country to network, exchange thoughts and ideas and set up new and exciting collaborations.The centrepiece of Energy Night will take place at 6pm with the Panel Discussion, ‘Putting Energy to Work for Ireland’. RTÉ’s The Business presenter, George Lee, will moderate the discussion that features energy executives and experts from Ireland and abroad including: Gabriel D’Arcy, CEO, Bord na Móna; Norman Crowley, founder of Crowley Carbon; Brian O’Cathain, CEO of Petroceltic; Serial Entrepreneur George Polk, who has worked with Richard Branson and George Soros; and Tom Kelly, Clean Tech Divisional Manager with Enterprise Ireland.“The NUI Galway Energy Night is an entirely student run event with the aim of enhancing understanding, interaction and collaboration between energy stakeholders in the policy, business, technological and academic spheres as well as the public. It is a hugely exciting event as it brings local community, students, researchers, lecturers, industry representatives and experts in the energy field together to discuss where we are at, what needs to be done and what can be done”, said Rory Monaghan, Lecturer in Energy Systems Engineering at NUI Galway.The NUI Galway Energy Night is made possible by the generosity of sponsors, including Galway-based Enerit Ltd and Shell. The Energy Night has been awarded EXPLORE funding from NUI Galway, which is funding for projects that build a culture of innovation on campus. NUI Galway Energy Night is also an Engineers Ireland Continuing professional development (CPD) approved event.This event is open to members of the public. For more information visit the events website www.nuigenergynight.com, or contact Sinéad Burke at director@nuigenergynight.com.-ENDS-

Thursday, 16 February 2012

National University of Ireland Galway, University of Limerick to Provide Biophotonics Expertise, Gain Stake in Emerging Silicon Valley Technology CompanyCompact Imaging (CI) today announced an innovative research collaboration with National University of Ireland Galway and University of Limerick.The two-year agreement, in the scientific field of biophotonics, specifically optical coherence tomography (OCT), will explore and further develop CI’s novel technologies. OCT is an imaging technique similar to ultrasound, but employing light rather than sound.The project will combine National University of Ireland Galway’s globally-recognised body of OCT research in medical and biological imaging with CI’s development and intellectual property in the area of multiple-reference OCT.  The focus will be on Compact Imaging’s MRO™, multiple-reference OCT, architecture.CI is an early stage technology company focused on the rapidly expanding market for non-invasive optical imaging, measurement and analysis. The Company’s MRO™ technology makes possible very small (cell phone size), low-cost, robust OCT-based devices for these applications. CI, based in Silicon Valley, holds a portfolio of US patents covering multiple-reference optical coherence tomography (MRO™).The collaboration makes the extensive scientific research capabilities of National University of Ireland Galway (NUI Galway) and University of Limerick (UL) available to CI. The agreement has been led by and supported by Galway University Foundation and University of Limerick Foundation. The agreement will lead to the University foundations receiving equity in CI. Additional financial details are confidential, for commercial reasons.NUI Galway’s Professor Martin Leahy will direct the research efforts. Professor Leahy is Chair of Applied Physics at NUI Galway, Scientific Director of the National Biophotonics Imaging Platform Ireland (NBIPI) www.nbipireland.ie and Director of the University’s Tissue Optics and Microcirculation Imaging Laboratory (TOMI) http://tomi.nuigalway.ie.“Physics has delivered extraordinary advances in almost every facet of modern life,” said Professor Leahy. “From the humble thermometer and stethoscope to X-Ray, CT, MRI, ultrasound, PET and radiotherapy, our health has been transformed by these advances. Photonics promises to bring healthcare to the next level, as it is the only means to see cells and molecules in small, accessible, low cost and safe imaging systems.“Compact Imaging’s multiple-reference OCT technology has the potential to harness all these advantages, delivering solutions to health and security markets with a distinct edge,” added Professor Leahy. “Our proprietary MRO™ technology has a broad set of biological imaging and measurement applications in fields from medical to security,” said Don Bogue, CEO of CI. “By embarking on this collaboration with Professor Leahy and the laboratories at National University of Ireland Galway, Compact Imaging gains access to outstanding research capability with a group that has the right scientific expertise and research focus to move MRO™ well beyond where our startup-level resources would otherwise allow. We expect that this collaboration will accelerate our development and delivery of small low-cost solutions to a variety of markets,” he said.The underlying imaging technology, optical coherence tomography (OCT), was first commercialised more than a decade ago for use in ophthalmic and medical diagnostic imaging. CI’s MRO™ is a very different architecture from that used in conventional OCT systems. The architecture enables design of small form factor (cell phone size), low cost devices ideally-suited both to integration with large multi-purpose instruments for office or clinic use and to higher volume mobile or remote applications.“Leveraging knowledge to support innovation is an important part of the mission of universities. For NUI Galway and UL to partner in this way with an emerging company in Silicon Valley is a very exciting development. NUI Galway is delighted to be part of this collaboration which brings mutual benefit to all partners – academic and commercial,” said Dr Jim Browne, President of NUI Galway.Speaking about the alliance, UL President, Professor Don Barry said: “This alliance and this pioneering commercial agreement highlight what can be achieved with some innovative thinking from supporters of the University. It demonstrates ways in which commercially astute universities and their foundations can benefit through creative collaborations with industry.”-ends-

Wednesday, 22 February 2012

Researchers at National University of Ireland Galway have made a significant scientific discovery in the fight against Huntington’s disease. The novel findings are published today (21 February) in the online, open access journal PLoS Biology. Huntington’s disease is an incurable, inherited, neurodegenerative disorder that causes uncontrolled movements, emotional disturbances, and severe mental deterioration. It affects over 100,000 people worldwide, with another 300,000 likely to develop symptoms in their lifetime. There is currently no way to halt progression of the disease, and available treatments are designed only to manage the symptoms.The new research identifies specific enzymes called HDACs, or histone deacetylase complexes, as positive agents for the mutation that underlies Huntington’s disease. When HDACs are active, they exacerbate the disease-causing mutation in cells, possibly contributing to the severity of the disorder. The new research found that blocking these HDACs with experimental drugs greatly reduced the risk of further mutation.“Ongoing mutations in the brain of Huntington’s patients are thought to drive progression of the disease,” said Professor Robert Lahue of National University of Ireland Galway’s Centre for Chromosome Biology, and lead author on the new research paper. “Our discovery suggests that inhibiting HDAC function slows down the mutation process, and thereby could slow disease progression. A key finding of the research was to pinpoint specific HDACs for selective inhibition.”Several laboratories in the United States of America are currently testing new HDAC inhibitors in laboratory models for efficacy and safety in related fields. Professor Lahue and his research group hope to work with these labs to evaluate the effect of HDAC inhibitors on the mutational process. “Huntington’s is a particularly cruel disease, as it is passed from parent to child, often with increased severity or earlier onset,” Professor Lahue adds. “With modern genetic testing, people can now establish whether they received the mutant gene from their parent, but then they live a waiting game for the onset of symptoms, which usually appear around the age of 40.”Professor Lahue emphasised that the HDAC inhibitors are still experimental, and that their development to potential drugs is still some way off. “It is very exciting that basic research at National University of Ireland Galway, funded by Science Foundation Ireland, has created a new possibility for helping Huntington’s patients and their families.”The findings may also have implications for research into certain other neurological disorders, such as myotonic dystrophy type I, a type of muscular dystrophy caused by the same sort of mutation as seen in Huntington’s.-ends-

Wednesday, 22 February 2012

Theatrical forces will once again merge on campus for NUI Galway's Theatre Week. Celebrating NUI Galway’s commitment to the dramatic arts, Theatre Week will run from Monday, 27 February until Friday, 2 March. Now in its third year, the event showcases through theatre, literature and film, the many talents of NUI Galway students, societies and alumni. The launch of Theatre Week will take place in The View, Áras na Mac Léinn at 12.30pm on Monday, 27 February.One of the highlights of the week is the Jerome Hynes One Act play series which features eight new one-act plays written by NUI Galway students. The plays will be performed during lunchtimes and evenings in The Cube, Áras na Mac Léinn. All eight can be seen at the Omnibus Edition on Friday, 2 March from 6pm, followed by an awards ceremony. Three student playwrights have also been working closely with NUI Galway’s radio station, Flirt FM which will broadcast these three radio plays during the week.Throughout the week, Dramsoc will present two plays, Eve Ensler’s Vagina Monologues, proceeds in aid of the Galway Rape crisis centre, and a production of William Shakespeare’s Hamlet. Many of NUI Galway’s societies are getting involved in Theatre Week, including the Philosophy Society who will present a reading of Plato’s Republic, a philosophical discussion of justice written over 2,000 years ago. There will also be a politically motivated Flash Mob wedding party on campus celebrating an unholy union. On Tuesday, 28 February, the Music and RockSoc will present a night of music performance at the Witless Showcase in the College Bar. FilmSoc will also present a selection of films based on a theatrical theme throughout the week.Continuing its commitment to the arts, NUI Galway recently launched a new four-year degree programme, BA degree in Drama, Theatre and Performance Studies, which is designed for students with a keen interest in all aspects of drama and performance. Students on this new programme will have the opportunity to benefit from the dynamic partnerships forged by NUI Galway with key arts organisations including Druid Theatre Company, the Galway Arts Festival and Taibhdhearc na Gaillimhe. The first intake of students for the new BA in Drama, Theatre and Performance Studies will be in September 2012. Applications will be accepted via the CAO process, on which the new course code is GY118.Ríona Hughes, NUI Galway Societies Officer and Theatre Week Director, said: “Theatre Week in NUI Galway is a collaboration between the Societies and very talented drama students to show case the University's vibrant drama scene on campus and a demonstration of NUI Galway's commitment to producing professional dramatists of the future and supporting the tradition of high quality theatre of which Galway is justifiably proud.”For full details on the programme of events visit www.socs.nuigalway.ie or http://www.socs.nuigalway.ie/download/file/34354/theatre%20week%20programme%20a3.pdf. Tickets for all events are available from the Socsbox in Áras na Mac Léinn, NUI Galway.-Ends-

Wednesday, 22 February 2012

Researchers at the Digital Enterprise Research Institute (DERI) in NUI Galway are leading a European Union, multi-million euro initiative aimed at government transparency and giving citizens a voice in creating policies.The project, entitled ‘Puzzled by Policy’, has now launched as an online platform, with the focus on immigration in the EU. The website is customised for Greece, Hungary, Italy and Spain, profiling users based on national and European immigration policy.The Puzzled by Policy platform allows users to graphically compare their views on immigration with national and EU immigration policies, as well as with the opinions of relevant stakeholders. Users are then encouraged to join discussions on particular aspects of immigration policy they feel strongly about.The platform is also available in English and discussions can be automatically translated into any language. To ensure accessibility to all users, the Puzzled by Policy widget can be embedded on any social media site, blog or website.The Puzzled by Policy project aims to help end the detachment and disillusionment of citizens in the policy making process of the EU by improving information resources and tools.Current ways of informing citizens and allowing them to participate can be difficult to access, time consuming to use and yield little results. Experts at DERI are deveoping IT tools to acquire, share, reuse and process vast amounts of relevant data from multiple and divergent information sources.DERI’s Deirdre Lee, who is leading the Puzzled by Policy Project, comments:“ DERI is providing the models, technologies and tools for more effective and efficient public administration systems. This is all part of a larger move toward eGovernment, which embraces the world wide web for better governence. eGovernment offers the ability to transform not only the way in which most public services are delivered but also the fundamental relationship between government and citizen.”With over 140 researchers, DERI is one of the world’s leading international web science research institutes, established as a CSET in 2003 with funding from Science Foundation Ireland.Its researchers have a specific focus on the Semantic Web and Networked Knowledge, which provides the framework to link information in a way that allows us to use, analyse and retrieve this information more efficiently.-ends-

Friday, 24 February 2012

New research looks at older women workers’ access to pensions Fewer than one in three female pensioners in Ireland receive the maximum contributory pension and two-thirds rely on the non-contributory pension, leaving many women disadvantaged in later life, says a new report today. The report Older Women Workers’ Access to Pensions: Vulnerabilities, Perspectives and Strategies was written by Dr Nata Duvvury, Dr Áine Ní Léime and Aoife Callan of NUI Galway, and Dr Linda Price and Mark Simpson of Queens University Belfast, with funding from the Centre for Ageing Research and Development in Ireland (CARDI). The research highlights the issue of gender inequality in pension provision in Ireland, north and south. It underlines the vulnerability of older women and examines the factors that contribute to lower pension incomes among women, including level of labour force participation and time spent caring for dependants. The report also looks at strategies used by older women and finds many depend on partners’ or husbands’ incomes for a secure future, even though they may well outlive them as women tend to have longer life expectancies. Inez McCormack, who was the first female president of the Irish Congress of Trade Unions, will officially launch the report at the National University of Ireland Offices in Merrion Square today: “This report comes at a crucial time in light of the changes to pensions recently announced in the Republic of Ireland[i] and Northern Ireland. It makes the issue of women and pensions visible – a crucial step towards the state living up to its obligation to protect the most vulnerable with regard to social security, which is a human right.” Key findings: Older women workers experience limited access to pensions because of low pay, poor conditions of work and their primary role in caring. Women account for only 27% of those receiving the maximum contributory pension. Women are likely to be involved in non-pensionable employment and/or in seasonal, part-time and short-term contracts, making it difficult for them to contribute regularly to pensions. Reliance on partners’ income is common, but is a risky strategy in the event of separation, divorce, widowhood, illness or redundancy. The economic crisis, with the imposition of the government levies and charges, has further reduced women’s ability to pay into pensions. Typically, women were not aware of the importance of personal pension provision until quite late in life or in situations of change such as husband’s job loss or family disruption. For some women who could afford to contribute to private pensions, the failure of the banking system resulted in significant losses to the value of their pension funds. Dr Nata Duvvury, co-Director of the Global Women’s Studies Programme at NUI Galway, one of the lead investigators of the report commented: “Women are often the holders of low pay and part-time jobs which will dramatically affect their ability to build pensions. With the economic crisis, this particular group in society is being put under even more financial pressure and the long-term result looks set to be financial insecurity in older age.” Roger O’Sullivan, Director of CARDI, said: “Gender inequality in pension incomes is an important issue affecting many tens of thousands of older people in Ireland, north and south – and the number of women aged 65+ will rise by more than half a million in the next 30 years. This research underlines the gender gaps in the pension systems in the Republic of Ireland and Northern Ireland and makes an important contribution to understanding how such gaps might be closed by policy makers to ensure all older people can enjoy a secure and healthy old age.” Dr Áine Ní Léime, co-principal investigator at the Irish Centre for Social Gerontology at NUI Galway, commented: “While pension policy in Ireland, north and south, has begun to address some of the obstacles to women’s access to pensions, there is a clear need for a coherent approach across the policy areas of employment, taxation and social welfare, as well as pensions to ensure that women have an adequate income in later life.” Dr Linda Price, Lecturer in Spatial Planning, who led the research at Queen’s University, Belfast commented: “The life course approach taken in the research has led to an appreciation of the continuing impact of gender relations, caring responsibilities and fragmented and often low-paid employment on women’s ability to retire in our society in an era when popular conceptions are that gender equality has been achieved.” -ends-

Friday, 24 February 2012

The Irish Centre for Autism and Neurodevelopmental Research at NUI Galway to be launched by Michael D. Higgins, President of Ireland, 50 years after he enrolled as a mature student President of Ireland, Michael D. Higgins will make his first official visit to NUI Galway to launch its new Irish Centre for Autism and Neurodevelopmental Research on Friday, 24 February, 2012. The visit takes place 50 years after he was initially enrolled as a mature student at the University. The Irish Centre for Autism and Neurodevelopmental Research (ICAN) is dedicated to ensuring improvements for individuals with autism spectrum disorder (ASD) and their families not only through scientific research but also through education and providing services to the community. Co-funded by Galway University Foundation, the Centre is the first centre of its kind outside North America that uses an integrated approach to the delivery of postgraduate education, research and the delivery of autism support services. NUI Galway’s Dr Geraldine Leader is the Director of ICAN: “A diagnosis of autism can have a devastating effect on a family. The lack of autism services in Ireland places an enormous burden on parents. Yet parents and families are the true advocates for those diagnosed. Our Centre aims to support families by training highly-skilled practitioners in the management and care of persons with ASD, conduct research that will provide practical solutions for parents and by providing support services for families.” Dr Leader added: “Neurological disorders such as autism affect individuals and their families across the life span. Our centre aims to target many of these challenges by conducting research into social and communicative deficits, adaptive behaviour needs, restricted interests and repetitive/challenging behaviours.” Autism is a complex disorder that inhibits a person’s ability to communicate, form friendships and relate to the outside world.  It is characterised by restrictive and sometimes repetitive patterns of behaviour, interests and activities.  It may also be accompanied by behaviour problems.  The prevalence of autism is on the rise.  In the United States, the Centers for Disease Control estimates that 1 in 110 children will be diagnosed with autism.  Among boys the incidence is 1 in 70.  Although there are no comparable studies on autism in Ireland, it is believed the prevalence is similar to that found in the US.  Ita Fitzgibbon, is the parent of a 12 year old son with autism and Chairperson of Abalta Special School Galway, said: “Abalta has a very strong relationship with the MSc in Applied Behaviour Analysis in NUI Galway, providing placements to many students on the programme, each year. Our school has seen the benefits of receiving the very best expertise first hand and the impact it has had on the lives of our students and their families. There is a lack of understanding of autism in Ireland and it is only through research that we can hope to generate a greater awareness of this condition. The opening of ICAN at NUI Galway will bring leading international experts together to use their knowledge, insight and research to enhance the lives of those affected and touched by autism in Ireland. This centre will help those diagnosed with autism in Ireland to reach their potential and achieve their goals.” ICAN offers both an MSc and PhD programme in Applied Behaviour Analysis at NUI Galway. These programmes are preparing students to become highly skilled practitioners in the care and management of ASD and related neurodevelopmental conditions.  Students are making an important contribution to services as they are placed in either Early Intensive Behavioural Intervention programmes that are home and school based, ASD Units within mainstream schools, special schools and adults services. Neurological disorders such as Autism affect individuals and their families across the life span.  Our centre aims to target many of these challenges by conducting research into social and communicative deficits, adaptive behaviour needs, restricted interests and repetitive/challenging behaviours. A major international conference recently hosted by NUI Galway, Autism Speaks and the American Ireland Fund, highlighted new technologies and practical strategies for managing challenges faced in schools for helping children on the autism spectrum. Key international experts in the field discussed treatment of associated medical conditions and presented the latest research on early signs of autism and the use of medication for people on the autism spectrum. President of NUI Galway, Dr Jim Browne, said the establishment of this new centre highlights NUI Galway’s commitment to autism research and underscores the translational dimension of the University’s work.   He said, “This Centre will be a landmark for those concerned with ASD.  Students will benefit from research-led teaching at a centre which is affiliated with the best international centres in this field.  The Centre’s outreach programme will ensure that the latest research and educational strategies will reach those families living with ASD. I believe that the launch of this Centre by President Higgins will be an important landmark for families affected by autism.”   ENDS For further information visit www.nuigalway.ie/ican 50 bliain ag teacht – Filleann an tUachtarán Ó hUiginn chuig a Alma Mater chun Ionad Uathachais a sheoladh Seolfaidh Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn an tIonad Éireannach um Thaighde ar Uathachas agus ar Néar-Fhorbraíocht in OÉ Gaillimh, 50 bliain i ndiaidh dó féin clárú mar mhac léinn lánfhásta. Tabharfaidh Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn, a chéad chuairt oifigiúil ar OÉ Gaillimh chun an tIonad nua Éireannach um Thaighde ar Uathachas agus ar Néar-Fhorbraíocht a sheoladh Dé hAoine, an 24 Feabhra 2012. Tagann an chuairt seo 50 bliain i ndiaidh dó féin clárú den chéad uair mar mhac léinn lánfhásta san Ollscoil. Tá an tIonad nua Éireannach um Thaighde ar Uathachas agus ar Néar-Fhorbraíocht (ICAN) tiomanta feabhsúcháin a chinntiú do dhaoine aonair a bhfuil neamhord ar speictream an uathachais (ASD) ag gabháil dóibh agus cúnamh a thabhairt dá dteaghlaigh. Déanfar é seo ní hamháin trí thaighde eolaíoch ach trí oideachas agus trí sheirbhísí sa phobal a chur ar fáil. Tá an tIonad á chómhaoiniú ag Fondúireacht na hOllscoile, agus is é an chéad ionad dá leithéid é taobh amuigh de Mheiriceá Thuaidh a úsáideann cur chuige comhtháite maidir le hoideachas iarchéime, taighde agus seirbhísí tacaíochta uathachais a sholáthar.  Deir an Dr Geraldine Leader, comhalta foirne in OÉ Gaillimh agus Stiúrthóir ICAN:  “Nuair a fhaigheann teaghlach amach go bhfuil uathachas ag gabháil do dhuine acu is féidir leis tionchar uafásach a bheith aige orthu. Cuireann an easpa seirbhísí uathachais atá ar fáil in Éirinn ualach mór millteach ar thuismitheoirí. Ach is tuismitheoirí agus teaghlaigh a sheasann an fód dóibh siúd le huathachas. Tá sé mar aidhm ag an Ionad seo tacú le teaghlaigh trí oiliúint a chur ar chleachtóirí a bhfuil ardscileanna acu maidir le daoine le ASD a bhainistiú agus aire a thabhairt dóibh. Tabharfar tacaíocht do theaghlaigh freisin trí thaighde a dhéanamh a thabharfaidh freagraí praiticiúla do thuismitheoirí agus trí sheirbhísí tacaíochta a chur ar fáil do theaghlaigh.” Chomh maith leis sin dúirt an Dr Leader: “Bíonn tionchar ag neamhoird néareolaíocha cosúil le huathachas ar dhaoine aonair agus ar a dteaghlaigh i rith a saoil. Tá sé mar aidhm ag an ionad seo díriú ar go leor de na dúshláin seo trí thaighde a dhéanamh ar easnaimh shóisialta agus chumarsáide, riachtanais iompraíochta oiriúnaitheacha, leasanna srianta agus iompraíochtaí athchleachtacha/dúshlánacha.” Is neamhord casta é an t-uathachas a chuireann bac ar chumas duine cumarsáid a dhéanamh, cairde a dhéanamh agus tuiscint a bheith aige ar an domhan mórthimpeall. Bíonn pátrúin shrianta agus uaireanta athchleachtacha iompraíochta, leasanna agus gníomhaíochtaí i gceist le huathachas. Is féidir go mbeadh fadhbanna iompraíochta i gceist chomh maith. Tá forleithne uathachais ag méadú. Sna Stáit Aontaithe, measann na hIonaid um Ghalar a Rialú go mbeidh páiste amháin as gach 110 páiste diagnóisithe le huathachas. I measc buachaillí, is buachaill amháin as gach 70 buachaill a bheidh diagnóisithe le huathachas. Cé nach bhfuil aon staidéar comparáideach ar uathachas in Éirinn, creidtear go mbeidh na figiúirí mórán mar a chéile is atá sna Stáit Aontaithe. Dúirt Ita Fitzgibbon, a bhfuil mac 12 bhliain d’aois aici a bhfuil uathachas ag gabháil dó agus atá ina Cathaoirleach ar Scoil Speisialta Ábalta, Gaillimh: “Tá caidreamh thar a bheith láidir ag Ábalta leis an gclár MSc in Anailís Iompraíochta Fheidhmeach in OÉ Gaillimh, agus tagann mic léinn ar shocrúchán oibre chugainn gach bliain. Feiceann scoil sin againne na buntáistí a bhaineann leis an saineolas is fearr a fháil ar an láthair agus an tionchar a bhíonn aige sin ar ár scoláirí agus a dteaghlaigh. Tá easpa tuisceana ar an uathachas in Éirinn agus caithfear taighde a dhéanamh ionas go mbeidh feasacht níos leithne ag daoine. Le hoscailt ICAN in OÉ Gaillimh tabharfar saineolaithe idirnáisiúnta le chéile chun a n-eolas, a léargas agus a dtaighde a úsáid chun feabhas a chur ar an saol dóibh siúd a bhfuil uathachas ag gabháil dóibh in Éirinn. Cabhróidh an tIonad seo leo siúd a bhfuil uathachas ag gabháil dóibh in Éirinn a bpoitéinseal agus a spriocanna a bhaint amach.” Cuireann ICAN clár MSc agus clár PhD in Anailís Iompraíochta Fheidhmeach ar fáil in OÉ Gaillimh. Tá na cláir seo ag cur oiliúna ar mhic léinn go mbeidh siad ina gcleachtóirí ardoilte i gcúram agus i mbainistiú ASD agus riochtaí néarfhorbartha lena mbaineann.  Tá mic léinn ag cur go mór le seirbhísí mar go mbíonn siad ag obair ar chláir Luathdhian-Idirghabhála Iompraíochta atá bunaithe sa bhaile nó sa scoil, nó in Ionaid ASD laistigh de scoileanna príomhshrutha, scoileanna speisialta agus seirbhísí d’aosaigh. Bíonn tionchar ag neamhoird néareolaíocha cosúil le huathachas ar dhaoine aonair agus ar a dteaghlaigh i rith a saoil.  Tá sé mar aidhm ag an ionad seo díriú ar go leor de na dúshláin seo trí thaighde a dhéanamh ar easnaimh shóisialta agus chumarsáide, riachtanais iompraíochta oiriúnaitheacha, leasanna srianta agus iompraíochtaí athchleachtacha/dúshlánacha. Ag oll-chomhdháil a chuir OÉ Gaillimh, Autism Speaks agus an American Ireland Fund i láthair le déanaí, tarraingíodh aird ar theicneolaíochtaí nua agus ar straitéisí praiticiúla chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhíonn i scoileanna chun cabhrú le páistí ar speictream an uathachais. Labhair príomh-shaineolaithe idirnáisiúnta sa réimse faoin gcóireáil a úsáidtear do riochtaí cosúla leighis agus chuir siad an taighde is déanaí i láthair maidir le luathchomharthaí uathachais agus úsáid chógais ar speictream an uathachais. Dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, go léiríonn bunú an ionaid nua seo tiomantas OÉ Gaillimh do thaighde ar uathachas agus leagann sé béim ar an ngné aistritheach d’obair na hOllscoile.   Dúirt sé, “Is áit cheannródaíoch a bheidh san Ionad seo do dhaoine a mbaineann ASD leo.    Gheobhaidh mic léinn buntáiste as an teagasc taighde-bhunaithe san ionad a bhfuil baint aige leis na hionaid idirnáisiúnta is fearr sa réimse seo.  Cinnteoidh clár for-rochtana an Ionaid go mbeidh an taighde agus na straitéisí oideachasúla is déanaí ar fáil do theaghlaigh atá ag maireachtáil le ASD. Creidim gur ócáid cheannródaíoch a bheidh sa seoladh seo a dhéanfaidh an tUachtarán Ó hUiginn ar an Ionad seo do theaghlaigh a mbaineann ASD leo.”   CRÍOCH

Friday, 24 February 2012

UCB and The Digital Enterprise Research Institute (DERI) at NUI Galway are pleased to announce the start of a collaboration to enhance the D2RQ open source software project. D2RQ has long been the software of choice when exposing relational data sources as Linked Data. UCB is pleased to be able to fund the next evolution of D2RQ with the main aim of the project to enhance some core enterprise features and introduce new and exciting product features including alignment with the latest R2RML W3C standards. Linked Data principles are key to enable efficient data integration by providing a common format and language for data exchange and alignment. Enterprise spends billions globally dealing with data integration. The Linked Data approach seeks to drastically reduce this cost and greatly increase data effectiveness within an organisation. However traditional enterprise systems do not expose data in this universal format and third party applications such as D2RQ are required to achieve this. We believe the D2RQ enhancements will enable the enterprise to expose Linked Data in the most efficient and appropriate manner for their business. This is increasingly important as the Linked Data movement gains increasing momentum across the enterprise community. This project is the first step in helping D2RQ to become the de-facto standard that is used across the enterprise, no matter if they are looking at Linked Data for the first time or implementing a quality solution. -ends-

Monday, 27 February 2012

Housing is at the root of the global financial crisis – but it is also at the heart of personal, social and community development. Resolving the conflict between these approaches, nationally and internationally, is a core element of contemporary housing law and policy and the Centre for Housing Law, Rights and Policy at NUI Galway are delighted to announce an international conference exploring this challenge. ‘Key Contemporary Housing Issues in a Changing Europe’ will examine key issues of law, rights, regulation and policy relating to housing. The conference, which will also hear presentations on important aspects of people’s experiences, both positive and negative, in today’s housing systems, will take place at NUI Galway from 20 to 21 April.  The conference brings to Galway an unprecedented platform of speakers drawn from the legal, economic, political, and academic spheres at both national, European and international level. It will offer opportunities to participants and presenters to explore and exchange information on contemporary developments in housing finance, law, regulation, rights, policy and current thinking across Europe. Event organiser and Lecturer with the NUI Galway School of Law, Dr Padraic Kenna, said: “This conference brings to Galway the leading writers and researchers on housing law, finance, rights and policy in Europe. It will offer a valuable forum for an informed discussion of the nature and role of housing systems, both today and in the future. Can we bridge the gap between the competing paradigms of housing as a market and housing as a home? How do we create a fresh inspiration and model of housing for the future, in the midst of the current crisis? These are the types of issues that will be discussed during at the conference.” Speakers at this International Housing Conference at NUI Galway include: Professor Stefan Gerlach, Deputy Governor of the Central Bank; Miss Justice Mary Laffoy, High Court of Ireland; Jan O'Sullivan T.D., Minister for the Department of Environment, Community and Local Government with special responsibility for Housing and Planning; and Regis Brillat, Head of the Department of the European Social Charter, Council of Europe. Leading international housing researchers will also present papers within dedicated seminars on important contemporary housing issues, such as housing and independent living, public interest law and housing, tenures, housing rights and homelessness, contemporary issues in mortgage regulation and consumer protection, migration, housing education, development, planning and housing law. The conference will be of particular interest to those who are involved in housing law, finance, those involved in policy-making and implementation, academics, researchers, public officials and representatives, planners, NGOs, housing rights advocates and students. Fees for the conference will cover admission to all seminars and presentations, book of abstracts, copies of relevant papers, lunches and coffee. Continuing Professional Development (CPD) points will be available for attendance. Full conference attendance (12 CPD points) is €175, and single day attendance (6 CPD points) is €95. To register online for this event please visit www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=135 For further information contact Dr Padraic Kenna at housingconference@gmail.com. -ENDS- Speakers at the conference will also include:  Ionnis Dimitrakopoulos, Head of Equality and Citizen’s Rights, European Union Agency for Fundamental Rights. Professor Sergio Nasarre-Aznar, Universitat Rovira I Virgili, Tarragona, Coordinator of Legal Aspects of Housing, Land and Planning Group, European Network of Housing Researchers. Professor Martin Partington, Law Commission of England and Wales, and Bristol University Law School. Jamie Burton, Barrister with Doughty Street Chambers, London. Mike Wright, Founder-Director of Keyring Housing Association. Professor Lorna O’Mahoney-Fox, Law School, University of Durham.

Monday, 27 February 2012

NUI Galway and Hewlett-Packard have announced a new Master of Science degree in Cloud Computing Research. Identified by the Government, Forfás and the IDA as one of the best potential high-value growth areas for Ireland, and a vehicle for future jobs, cloud computing is set to provide a new generation of infrastructure, services and solutions for businesses. Designed by the J.E. Cairnes School of Business & Economics at NUI Galway together with Hewlett-Packard Galway’s Cloud Services Innovation Centre, the new degree is the first of its kind in Ireland, in providing a programme of advanced research on high-value, business-focused aspects of cloud computing and services.Cloud computing allows businesses and individuals to use software and access data and services on service providers’ remote computers, usually connecting over the internet, and typically using a web browser or mobile application.Dr Chris Coughlan, Manager of Hewlett-Packard’s Worldwide Cloud Services Innovation Centre, said: “This innovative and international masters degree is a critical support component in developing and sustaining Ireland’s smart economy ahead of the curve, and in the creation of high value employment within Ireland.”The MSc in Cloud Computing Research is a one-year fulltime or a two-year part-time research-based course, commencing in September 2012.NUI Galway’s Dr Tom Acton, architect of the programme, said: “Through direct dialogue with key industry partners such as Hewlett-Packard, Information Mosaic and others, we constructed this degree to meet the needs of these and other companies moving into the cloud space, and to provide a vehicle for the realisation of knowledge-intensive research into cloud computing.” Dr Emer Mulligan, Head of the J.E. Cairnes School of Business & Economics at NUI Galway added: “The course is evidence of what can be achieved through close ties between academia and industry, in building upon synergies both regionally and nationally, and provides an innovative degree capable of producing high calibre and much sought-after graduates.”  There are two routes of entry to the course: persons already working in the ICT sector or within a technology-related role in other sectors with a qualifying degree or related experience, or persons with an undergraduate degree containing information systems, technology management or equivalent.  The University also recognises degrees from other institutions for entry, including the Bachelor of Business Studies (Information Systems Management stream) and the BA in Information Systems Management degree programmes provided by GMIT. -ends-

Monday, 27 February 2012

Secondary school students interested in NUI Galway are invited to an information evening in Derry on Thursday, 8 March. Parents and guardians are also particularly welcome to the event which runs from 7 to 9pm in the The Everglades Hotel, Prehen Road, Derry City.The evening will begin with short talks about NUI Galway and some of the 60 courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand at information stands to answer any individual questions in relation to courses offered by the University and about practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to our students.The ever-increasing popularity of NUI Galway is in part due to a suite of innovative new programmes, developed in response to the changing needs of the employment market, including an Energy Engineering degree and a Maths and Education degree aimed at training Maths teachers.Visitors to the information evening will also get information on NUI Galway’s newest degree programme, a BA in Drama, Theatre and Performance Studies which is brand new for 2012.“NUI Galway has a great deal to offer. Our own students tell us our lecturers are inspirational and challenge them to achieve their full potential. The student experience in Galway is second to none, and we want to bring a taste of that to Derry, while also providing all the practical information on accommodation, CAO points, fees, scholarships and courses. With so many courses on offer, this event in Derry is a perfect opportunity to meet current students and our lecturers to see what degree might be the right fit”, says Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications at NUI Galway.To find out more about the information evening in Derry, contact NUI Galway's Schools Liaison Office, Gráinne Dunne, Schools Liaison Office on 087 2440858 or grainne.dunne@nuigalway.ie.-Ends-

Monday, 27 February 2012

Last Thursday, 23 February, Minister for Research and Innovation, Seán Sherlock TD, announced Government funding via the Department of Jobs, Enterprise and Innovation of over €6.5 million covering 58 research awards.  NUI Galway received 8 of these awards to a total value of almost €1 million. The investment is made as part of Science Foundation Ireland’s Technology Innovation Development Award (TIDA) programme and will enable SFI-funded research groups to focus on the first steps of an applied research project which may have a commercial benefit if further developed. The eight NUI Galway projects under the Programme and their leaders are: Professor Terry Smith ‘Rapid molecular detection of pathogens from bio-pharmaceutical process water and sterile products’. Currently, process water monitoring is by microbiological methods which are slow.  This project will investigate the feasibility of an isothermal point-of-need device for the rapid detection of the bacterial pathogen Pseudomonas aeruginosa, which is the species most frequently isolated from pharmaceutical process water and water-for-injection. This is the bacteria which was responsible recently for several infant deaths in a Belfast hospital. Professor Rhodri Ceredig, ‘Personalised stem cell therapy for inflammatory diseases: a feasibility study of whole blood testing for optimising patient specific stem cell potency and efficacy’. In this project, researchers from NUI Galway’s Regenerative Medicine Institute (REMEDI) Immunology Group and additional collaborators will develop rapid-turnaround, whole-blood assays to measure the anti-inflammatory potency of therapeutic stem cell products for individual patients.  This is of relevance to the use of stem cell products for the treatment of diseases that cause inflammation. Professor Abhay Pandit, ‘Scale-up feasibility of a polymeric diatom replica as the next generation drug delivery system’. This project seeks to develop a novel drug delivery system for ‘hard-to-deliver’ therapies such as cannabinoid drugs. The system is based on a polymer (plastic) version of a naturally occurring structure in diatoms, which are algae. Diatoms are of interest because they are encased within a unique cell wall made of silica, which is ideal for drug delivery. Professor Paul Murphy, ‘Development of new anti-metastatic agents’. Tumour metastasis, or spread, is the primary cause of death of cancer patients. A molecule called migrastatin - which occurs naturally in some bacteria - and its analogues have potential as therapies against tumour spread. This project proposes to build on SFI-funded research to generate a wide range of new migrastatin analogues for biological evaluation. Professor Murphy’s group has a competitive new method to manufacture known tumour migration inhibitors and has the capability to extend this know-how to prepare the new analogues. Dr Andrew Flaus ‘Recombinant chromatin substrates for the epigenetics market’. Research that looks at DNA structure and stability can help shed light on biological processes and point to potential drug targets. This project proposes to undertake a feasibility study into the potential for building a comprehensive catalogue of molecules as reagents and kits to target the chromatin and epigenetics research and development sectors. The group has established methods for efficient large-scale production of recombinant molecules. Proof-of-concept demonstrations and a business plan will be produced. Professor Lokesh Joshi ‘Glycoprotein micelle mediated capture of bacteria’. Despite major advances in hygiene practices worldwide, outbreaks of bacterial gastroenteritis still occur with serious public health consequences and economic impacts. This project will demonstrate a low-cost, natural ‘glycelle’ (glycosylated micelle) strategy that can be used to prevent disease-causing bacteria from sticking to cells of the gut and can be used to remove pathogens from water. Dr Adrienne Gorman, ‘Host cell engineering approach to increase product titre in a mammalian cell expression system’. A major issue exists in the biopharmaceutical sector in the production of biologics and biosimilars, such as recombinant proteins and monoclonal antibodies. Current methods are expensive and yield low amounts of protein. This project explores the commercial potential of a recent finding by Dr Gorman’s group that a protein, Hsp70, could enhance survival and secretion of mammalian cells. The outcome of this project will be a system that increases protein production yields and enhances survival of the cells, leading to a decreased cost of protein production. Professor Robert J Woods, ‘Development of anti-adhesion therapeutics for the inhibition of influenza’. The flu is caused by an infection with an influenza virus, and a key step in this process is the virus sticking to cells in the host. That step is mediated by a molecule on the surface of the virus called hemagglutinin.  Professor Wood’s group is developing a new class of carbohydrate-based anti-influenza agents that block this initial hemagglutinin-mediated adhesion of the virus to host cells.  The proposed research is likely to lead to commercially exploitable results in the form of therapeutics for treating or preventing influenza A in both humans and livestock. Commenting on the awards, Professor Terry Smith, Vice-President for Research at NUI Galway, said: “The success of NUI Galway under the TIDA Programme represents an important endorsement of on-going research at NUI Galway and its potential for commercial and economic development.  We are excited about exploiting these opportunities, facilitated by SFI, to deliver research excellence with impact.” Making the announcement at Dublin’s RDS, Minister Sherlock said: “The TIDA Programme focuses on the first stages of an applied research project.  It provides financial support to research teams to enable them to get from concept to market.” Minister Sherlock also took the opportunity to urge the wider research community to support all endeavours towards commercialisation of research, stating: “While today is an endorsement of research endeavours, it is also very much a call to action for all higher education institutions to get behind and support their researchers in every way possible towards facilitating the commercialisation of their research.” The Minister concluded by saying “The spirit of convergence and collaboration that has characterised Irish scientific research over the past decade is not only the best way forward – it is the only way forward.” Welcoming the Minister’s announcement, Director General of Science Foundation Ireland, Professor Mark Ferguson, said: “The TIDA awards being announced today will make a telling impact on how academia and enterprise intertwine towards commercialisation. The projects present significant opportunities for commercialization of research and potential treatments in diverse areas such as new drug delivery system, new transistor devices, 4G wireless communication, cornea repair, SMART needles, hay fever, diabetes, cystic fibrosis, biomass, wastewater treatment and acoustic sensors to detect damage in pipes. Enterprise Ireland has played a key role in the programme’s selection process, further underpinning the market potential of the award recipients.” ENDS

Tuesday, 28 February 2012

The winners of the UCG Spirit of 78/80 Socs Bursary were announced at a special ceremony at NUI Galway recently. Last year the UCG Spirit of 78/80 Socs Bursary was set up to celebrate and encourage outstanding students in NUI Galway. Each year six prizes, in the form of bursaries, worth €1000 each are rewarded to students with exceptional talent who wish to pursue their field of interest. The bursaries are a project which fosters co-operation and vision from the past and present to promote student creativity and empowerment within NUI Galway. The bursaries were divided into performance and non-performance categories. Performances included entrants from backgrounds in dance, alternative, jazz, traditional Irish and rock music as well as singing, juggling, theatre and performance. The recipients of the bursaries were: Soloist Category: Peter Berrill from Headford, Co. Galway. Groups Category: Joint winners: Choral Societies acapella group, ‘Sing n Tonics’, and Orchestra Society’s Colm O’Rourke from Walsh Island, Co. Offaly and Steven Conroy from Port Arlington, Co. Offaly. Performance Category: Sean Leonard from Galway City. Behind the Scenes/Event Management Category: Laura Donnelly from Galway City. Volunteering Category: Eva-Marie Costello from Ballyglunin, Co.Galway. Audience Choice: Oisín Minogue from Nenagh, Co. Tipperary. Speaking after the ceremony Riona Hughes, Societies Officer at NUI Galway, said: “We are delighted with the outcome of the Bursaries Award which culminated in a wonderful night of top class entertainment. These bursaries help our very talented students to support them in realising their dreams.” The bursaries are jointly funded by NUI Galway’s societies and from sponsorship by NUI Galway Alumni from the class of 1978 – 1980. To find out more about the Societies Bursary visit www.socs.nuigalway.ie. -ENDS-

Tuesday, 28 February 2012

The launch of the Midlands Branch of the NUI Galway Alumni Association will take place on Tuesday, 13 March in the Custume Barrack in Athlone, Co. Westmeath. Hosted by the Officers Mess at the Custume Barracks, the launch will take place at 8.30pm and all graduates and friends of NUI Galway are welcome to attend. According to Sinéad Lenehan of the NUI Galway Midlands Alumni Club, “The Midlands Alumni Club will provide an outlet for graduates to keep in touch with other graduates and University staff, renew friendships and keep up-to-date with developments in the University.” Registration for the event is necessary and can be obtained online at www.nuigalway.ie/alumni or by contacting Máire Aherne on 091 492721. -ENDS-

Wednesday, 29 February 2012

Seolfaidh an Dr Éamon Ó Ciosáin leabhar nua, An Chonair Chaoch: An Mionteangachas sa Dátheangachas, san Aula Maxima, OÉ Gaillimh, Dé Luain 5 Márta ag 6pm. Tá an leabhar eagraithe ag Ciarán Lenoach, Conchúr Ó Giollagáin agus Brian Ó Curnáin. Sa leabhar seo tugtar aghaidh ar thaithí chomhaimseartha chainteoirí Gaeilge ar an dátheangachas comhuaineach. Pléitear go mion sa chnuasach aistí seo an taithí thrioblóideach atá ag cainteoirí mionteanga ar an dátheangachas sóisialta. Maíonn údair an leabhair go ndéanann an dátheangachas aontreoch (.i. aontreoch ón nGaeilge go Béarla) atá á chleachtadh sa phobal mionteanga leas sóisialta agus teangeolaíochta na mórtheanga agus aimhleas na mionteanga. Ach na tuiscintí is nua-aimseartha ar an taithí seo a chur ar fáil, leathnófar an díospóireacht acadúil agus an plé poiblí ar an dátheangachas agus díreofar aird ar na ceisteanna is cinniúnaí i leith inmharthanacht na Gaeilge agus na Gaeltachta mar phobal sainiúil teanga. Is Breac-Ghaeltacht atá fágtha anois den Ghaeltacht stairiúil, nach bhfuil inmharthana mar atá sí. Pléitear anseo mar sin cur chuige réadúil, fearacht na moltaí atá sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht (2007), le dul i ngleic leis na dála seo, chun an Ghaeltacht mar phobal Gaeilge a athnuachan. Is é dea-scéala an phlé atá sa leabhar seo ná go dtuigimid gur drochscéala atá sa dátheangachas comhuaineach sa Ghaeltacht agus nach gcuirimid dallamullóg orainn féin i dtaobh impleachtaí na tuisceana seo don fhéiniúlacht Ghaelach. Le plé eolaíoch macánta agus le léargas fírinneach ar dheacrachtaí ár ndála is ea is féidir linn aghaidh mhisniúil a thabhairt ar an gcinniúint a shárú – coiscéim tosaigh an bheartais dóchais í an tuiscint. “Tá plé oscailte macánta ionraic le fáil sa leabhar seo ar bhuncheisteanna tráthúla (ach achrannacha agus conspóideacha) faoin nGaeilge, agus an plé sin suite i gcomhthéacs scolártha an léinn idirnáisiúnta. Cuirfidh an leabhar seo go mór leis na díospóireachtaí is na dioscúrsaí reatha ar an nGaeilge in Éirinn agus ar mhionteangacha an domhain chomh maith.” An tOllamh Roibeard Ó Maolalaigh, Roinn na Ceiltise is na Gàidhlige, Ollscoil Ghlaschú. D’eascair an leabhar seo as téamaí agus léargais éagsúla a pléadh le linn léachtaí, seimineár agus imeachtaí acadúla eile a reáchtáladh in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. -CRÍOCH-

Wednesday, 29 February 2012

Top Marks as 5 Star Rating Awarded from QS Stars NUI Galway has today been awarded a five star rating from the latest QS Stars rating system. NUI Galway recorded top marks in a new international rating, designed as an alternative to university rankings. Three Irish universities competed for the first ever global university rating system and NUI Galway joins University College Cork in securing the overall five star rating. NUI Galway was rated five out of five overall, receiving maximum ratings in several key areas, including research, teaching, internationalisation, facilities, engagement and innovation.  Speaking of the announcement, President of NUI Galway, Dr Jim Browne said: “This is excellent news for NUI Galway and a fitting acknowledgement of the exceptional developments that have taken place at this University in recent years. The award of five stars confirms NUI Galway's position as one of Ireland's leading universities, and a growing force on the international stage.” Dr Browne added: “This five Star rating represents a significant international validation of our performance in teaching, research and other activities, and positions us well alongside other international universities on a global stage. It rewards the vision by the University to continually invest in capital development and it highlights the strength of our industry partnerships and commercialisation activity.  NUI Galway is particularly proud of its achievements in engagement and delighted our leadership in this field is recognised. In a growing competitive market, we are especially happy about our five star rating in internationalisation as this again reaffirms our position within higher education globally.” The first international assessment of its kind, QS Stars has been devised by the research team behind the annual QS World University Rankings. The opt-in scheme assesses an unlimited number of universities in a greater range of areas than any existing international ranking. Designed to cover areas currently beyond the scope of university league tables, rankings expert Dr Ellen Hazelkorn of Dublin Institute of Technology has called the system “a smart and inevitable development in the higher education knowledge business.”  “QS Stars has the potential to revolutionise the way we measure university performance”, says John O’Leary, editor of The Times Good University Guide. “It covers areas that have proved to be beyond the scope of international rankings, such as teaching, employment rates and access, as well as strength in specialist disciplines.” Unlike rankings, QS Stars measure universities against preset international standards, drawing on 30 criteria. As well as an overall rating of zero to five stars (with a 5+ plus rating reserved for a handful of top scorers), universities that opt to take part are rated in up to eight areas including research, teaching, graduate employability, access and innovation QS Head of Research Ben Sowter states: “With concerns about graduate unemployment and rising tuition fees, students need a more comprehensive way of comparing universities than rankings can provide. QS Stars is able to provide a far greater range of evidence about the performance of an unlimited number of universities, helping students make smarter and better-informed decisions.” For more information visit http://www.topuniversities.com/qsstars/ireland  -Ends-

Thursday, 26 January 2012

At a ceremony in Dublin Castle, the Chancellor of the National University of Ireland, Dr Maurice Manning conferred the honorary degree of Doctor of Laws (LLD) on the President of Ireland, His Excellency, Michael D. Higgins. In his introductory citation, Dr James J. Browne, Vice-Chancellor of NUI and President of NUI Galway defined the conferring as ‘honouring an extraordinary man who personifies and combines so many decencies that, taken individually, we perceive to be ordinary’.In a phrase used by the late President Cearbhall Ó Dálaigh to characterise the role of President, Dr Browne said that  ‘As the ninth President of Ireland Michael D. Higgins is, somewhat paradoxically, the primus inter pares or first among equals’. Referring to the President’s election, Dr Browne said that his ‘radical egalitarianism animated his claim to be elected as Uachtarán na hÉireann in 2011. It posited a moral choice not between the state and the market but between two versions of the state. We were invited to reconceive the role of government in a re-imagined state and to engage without shame in an ethically informed public conversation about the choices that this would entail’.‘It was an unapologetic claim that placed ethics before competence in what he prescribed as ‘a real Republic’. It challenged the Irish people to accept that adjustment by daring to re-imagine and revive almost-forgotten decencies. Over one million voters rose to that challenge’.Dr Browne summarised the President’s political career in the following terms:  ‘First elected to Dáil Éireann in 1981, he represented Galway-West as a T.D. until 2011. Michael D. Higgins has identified, amplified and championed the rights and interests of communities that he described as “comhluadar faoi bhrón”. He did so without fear, using everything at his disposal: politics, sociology, broadcasting, journalism and poetry. In 1992, he was the first recipient of the Seán MacBride Peace Prize from the International Peace Bureau in Helsinki, in recognition of his work for peace and justice in many parts of the world’.Dr Browne concluded in saying ‘the Presidency of Michael D. Higgins may well reverse the adage of campaigning in poetry but governing in prose. Already, he is asserting the true value of rhetoric, purposefully and forthrightly deployed, evincing the defining quality of this truly extraordinary man – integrity’.Following the conferring, the President addressed the gathering. The large attendance in St Patrick’s Hall included representatives of the Government, the Council of State, the judiciary, the diplomatic corps, in addition to members of the four NUI constituent universities and other Irish universities. Notable amongst the attendants were many former colleagues of the President from NUI Galway where he lectured in the Department of Sociology for over thirty years.  National cultural institutions and the media were also represented.It is a longstanding tradition of the National University of Ireland to confer an honorary degree on the President following his or her inauguration. Dr Douglas Hyde received an honorary degree from the Royal University of Ireland in 1906. NUI has honoured all Presidents since 1952 with the exception of Dr Eamon de Valera, who was Chancellor of the University while in office.See link below for the full version of the conferring address delivered by His Exellency, President of Ireland, Dr Michael D. Higginshttp://www.president.ie/index.php?section=5&speech=1053&lang=engEnds.                ------------------------------------------------------------------------------------------Céim Oinigh OÉ le bronnadh ar Uachtarán na hÉireann, a Shoilse, Mícheál D. Ó     hUiginn    Bronnfaidh Seansailéir Ollscoil na hÉireann, an Dr Maurice Manning an chéim oinigh, Dochtúir le Dlíthe (LLD), ar Uachtarán na hÉireann, a Shoilse Mícheál D. Ó hUiginn ag searmanas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Ina thagairt tosaigh, dúirt an Dr James J. Browne, Leas-Seansailéir an OÉ agus Uachtarán OÉ Gaillimh, go raibh an bronnadh ‘ag tabhairt aitheantais d’fhear neamhghnách a thugann chun saoil an oiread sin dea-thréithe, agus dá mbreathnóimis ar gach aon cheann acu sin astu féin níorbh iontach linn iad ar chor ar bith. I ráiteas a d’úsáid an tUachtarán Cearbhall Ó Dálaigh, nach maireann, chun cur síos a dhéanamh ar ról an Uachtaráin, dúirt an Dr Browne ‘Mar an naoú Uachtarán ar Éirinn tá Mícheál D. Ó hUiginn, go paradacsúil, mar primus inter pares nó an chéad duine dá leithéid ina chomhluadar’. Agus é ag tagairt do thoghchán an Uachtaráin, dúirt an Dr Browne gurb é a ‘chothromas radacach a chabhraigh lena iarracht a bheith tofa mar Uachtarán na hÉireann in 2011. Leag sé síos rogha morálta idir dhá leagan den stát seachas idir an stát agus an margadh. Tugadh cuireadh dúinn ról an rialtais a athcheapadh i stát athchruthaithe agus páirt a ghlacadh, gan náire, i gcaidreamh poiblí eiticiúil faoi na roghanna a bheadh i gceist leis seo’.‘Éileamh gan leithscéal a bhí ann a chuir eiticí roimh inniúlacht sa rud ar thug sé féin an ‘fhíor-Phoblacht’ air. Thug sé dúshlán mhuintir na hÉireann glacadh leis an athrú sin trí bheith sách dána chun dea-thréithe a bhí ligthe i ndearmad a thabhairt chun beochta arís. Ghlac os cionn milliún den lucht vótála leis an dúshlán sin’.Rinne an Dr Browne achoimre ar ghairm pholaitiúil an Uachtaráin mar seo a leanas:  ‘Toghadh mar bhall de Dháil Éireann ar dtús é i 1981, agus sheas sé do Ghaillimh Thiar mar T.D. go dtí 2011. D’oibrigh Mícheál D. Ó hUiginn ar son leasa na bpobal ar thug sé ‘chomhluadar faoi bhrón’ orthu. Rinne sé é sin gan aon fhaitíos ach ag tarraingt ar an bpolaitíocht, an tsocheolaíocht, an chraoltóireacht, an iriseoireacht agus an fhilíocht. I 1992, ba é an chéad duine é a fuair Duais Síochána Sheáin Mhic Giolla Bhríde ón mBiúró Síochána Idirnáisiúnta i Heilsincí, mar aitheantas ar a shaothar ar son na síochána agus an cheartais ar fud an domhain’.Chuir an Dr Browne críoch lena óráid ag rá ‘tá an nath ann go ndéantar feachtais i bhfilíocht agus rialú i bprós ach le huachtaránacht Mhícheál D. Ó hUiginn d’fhéadfadh a mhalairt a bheith fíor. Cheana féin, tá sé ag baint an leasa chirt as reitric, d’aon turas agus go neamhbhalbh, ag léiriú cad é an tréith is mó atá ag an bhfear iontach seo – ionracas’.I ndiaidh an tsearmanais bhronnta, labhair an tUachtarán leo siúd a bhí i láthair. I measc an tslua mhóir a bhí i Halla Naomh Pádraig bhí ionadaithe ón Rialtas, Comhairle an Stáit, an bhreithiúnacht, an cór taidhleoireachta, chomh maith le comhaltaí ó cheithre chomh-ollscoil an OÉ chomh maith le comhaltaí ó ollscoileanna Éireannacha eile. I measc na ndaoine iomráiteacha eile a bhí i láthair bhí iar-chomhghleacaithe an Uachtaráin ó OÉ Gaillimh, áit a raibh sé ina léachtóir sa Roinn Socheolaíochta ar feadh breis agus tríocha bliain.  Bhí daoine  ann chomh maith ó na hinstitiúidí cultúrtha náisiúnta agus ó na meáin.Is traidisiún fada é go mbronnann Ollscoil na hÉireann céim oinigh ar an Uachtarán i ndiaidh a (h)insealbhaithe. Bhronn Ollscoil Ríoga na hÉireann céim oinigh ar an Dr Dubhghlas de hÍde sa bhliain 1906. Bhronn an OÉ céimeanna oinigh ar gach Uachtarán ó 1952 i leith seachas an Dr Eamon de Valera, a bhí mar Sheansailéir ar an Ollscoil agus é in oifig.Críoch.

')">

Tuesday, 24 January 2012

NUI Galway has announced the winners of the 2012 Alumni Awards to be presented at the twelfth annual Alumni Awards Gala Banquet on Saturday, 3 March, 2012. The Gala Banquet will again be held in the Bailey Allen Wing located in Áras na Mac Léinn on campus. The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University’s more than 80,000 graduates worldwide. The Awards programme boasts an impressive roll call of 68 outstanding graduates who have gone on to honour their alma mater, including, for example, Michael D. Higgins, Ciarán FitzGerald, Sean O’Rourke, Professor Frank Gannon, Dr Luke Clancy and Gráinne Seoige. The winners of the six alumni awards to be presented at Gala 2012: Bank of Ireland Award for Business, Public Policy and Law Máire Whelan, Attorney General of Ireland Bank of Ireland Award for Engineering and Informatics Gerry Kilcommins, VP Global Vascular Operations & General Manager Medtronic Galway and past President American Chamber of Commerce, Ireland. NUI Galway Alumni Award for Science  Professor Fergal O'Gara, Chair of Microbiology UCC; Director, BIOMERIT Research Centre (BRC) AIB Award for Arts, Social Sciences and Celtic Studies Marie Mullen - actress, Druid Theatre Company co-founder Medtronic Award for Medicine, Nursing and Health Sciences Professor Tim O'Brien, Director, Gait Laboratory & Consultant Orthopaedic Surgeon, Central Remedial Clinic Duais Hewlett Packard don GaeilgePeadar Mac An Iomaire, Iar-Phríomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh Speaking on the announcement of the Awards recipients, President of NUI Galway, Dr Jim Browne said: “Our Alumni Awards programme recognises the many Galway alumni who are leaders in their professions and excel in their pursuits at national and international levels. These awards celebrate the life-long value of an NUI Galway education and recognise individual achievements among the University’s more than 80,000 graduates worldwide. I congratulate each of the Award winners and look forward to welcoming them back to their alma mater for the Gala Banquet in March.” For booking information contact Catherine Conroy on 091 492972 or email catherine.conroy@nuigalway.ie. Online bookings at www.nuigalway.ie/alumni-friends  ENDS

Thursday, 26 January 2012

NUI Galway has announced the winners of the 2012 Alumni Awards to be presented at the twelfth annual Alumni Awards Gala Banquet on Saturday, 3 March, 2012. The Gala Banquet will again be held in the Bailey Allen Wing located in Áras na Mac Léinn on campus. The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University’s more than 80,000 graduates worldwide. The Awards programme boasts an impressive roll call of 68 outstanding graduates who have gone on to honour their alma mater, including, for example, Michael D. Higgins, Ciarán FitzGerald, Sean O’Rourke, Professor Frank Gannon, Dr Luke Clancy and Gráinne Seoige. The winners of the six alumni awards to be presented at Gala 2012: Bank of Ireland Award for Business, Public Policy and Law Máire Whelan, Attorney General of Ireland Bank of Ireland Award for Engineering and Informatics Gerry Kilcommins, VP Global Vascular Operations & General Manager Medtronic Galway and past President American Chamber of Commerce, Ireland. NUI Galway Alumni Award for Science  Professor Fergal O'Gara, Chair of Microbiology UCC; Director, BIOMERIT Research Centre (BRC) AIB Award for Arts, Social Sciences and Celtic Studies Marie Mullen - actress, Druid Theatre Company co-founder Medtronic Award for Medicine, Nursing and Health Sciences Professor Tim O'Brien, Director, Gait Laboratory & Consultant Orthopaedic Surgeon, Central Remedial Clinic Duais Hewlett Packard don Gaeilge Peadar Mac An Iomaire, Iar-Phríomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh Speaking on the announcement of the Awards recipients, President of NUI Galway, Dr Jim Browne said: “Our Alumni Awards programme recognises the many Galway alumni who are leaders in their professions and excel in their pursuits at national and international levels. These awards celebrate the life-long value of an NUI Galway education and recognise individual achievements among the University’s more than 80,000 graduates worldwide. I congratulate each of the Award winners and look forward to welcoming them back to their alma mater for the Gala Banquet in March.” For booking information contact Catherine Conroy on 091 492972 or email catherine.conroy@nuigalway.ie. Online bookings at www.nuigalway.ie/alumni-friends  ENDS        ---------------------------------------------------------------------------------------------  Tá buaiteoirí Dhuaiseanna Alumni 2012 fógartha ag OÉ Gaillimh. Bronnfar na Duaiseanna ag Mórfhéasta Bronnta na nGradam Alumni san Ollscoil Dé Sathairn, an 3 Márta 2012. Seo an 12ú bliain as a chéile a mbeidh an Mórfhéasta á reáchtáil. Reáchtálfar an Mórfhéasta i Sciathán Bailey Allen in Áras na Mac Léinn, OÉ Gaillimh. Tá breis agus 80,000 céimí de chuid na hOllscoile scaipthe ar fud an domhain. Tugann na Duaiseanna Alumni aitheantas do chuid de na céimithe sin a bhfuil éachtaí déanta acu.  Go dtí seo tá duais alumni bronnta ar 68 céimí den scoth – céimithe a bhfuil a n-alma mater fíorbhródúil astu – Michael D. Higgins, Ciarán FitzGerald, Sean O’Rourke, an tOllamh Frank Gannon, an Dr Luke Clancy agus Gráinne Seoige ina measc. Seo a leanas an seisear a mbronnfar Duais Alumni orthu ag Mórfhéasta 2012: Duais Bhanc na hÉireann don Ghnó, an Beartas Poiblí agus an Dlí  Máire Whelan, Ard-Aighne na hÉireann Duais Bhanc na hÉireann don Innealtóireacht agus don Ionformaitic  Gerry Kilcommins, Leas-Uachtarán Global Vascular Operations & Bainisteoir    Ginearálta Medtronic na Gaillimhe agus iar-Uachtarán ar Chumann Tráchtála Mheiriceá in Éirinn Duais Alumni OÉ Gaillimh don Eolaíocht  An tOllamh Fergal O’Gara, Ollúnacht le Micribhitheolaíocht, UCC, Stiúrthóir, Ionad Taighde BIOMERIT (BRC) Duais AIB do na Dána, na hEolaíochtaí Sóisialta agus an Léann Ceilteach  Marie Mullen – aisteoir, comhbhunaitheoir Chomplacht Amharclannaíochta an   Druid Duais Medtronic don Leigheas, an tAltranas agus na hEolaíochtaí Sláinte  An tOllamh Tim O’Brien, Stiúrthóir, Saotharlann Gait & Máinlia Comhairleach Ortaipéidice, an Clinic Lárnach Íocshláinteach Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge  Peadar Mac an Iomaire, Iar-Phríomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, nuair a fógraíodh buaiteoirí na nDuaiseanna Alumni: “Tugann an clár Duaiseanna Alumni aitheantas d’iarmhic léinn na Gaillimhe ar ceannairí iad agus atá ar thús cadhnaíochta ina ngairm in Éirinn agus thar lear.  Déanann na gradaim seo ceiliúradh ar luach fadsaoil an oideachais a chuirtear ar fáil in OÉ Gaillimh agus tugann siad aitheantas do na héachtaí atá déanta ag cuid den 80,000 céimí de chuid na hOllscoile fud fad na cruinne. Déanaim comhghairdeas le gach duine a bhuaigh Duais Alumni agus táim ag súil go mór le fáilte ar ais a chur rompu chuig a n-alma mater ag an Mórfhéasta i mí an Mhárta.” Chun eolas faoi áirithintí a fháil, déan teagmháil le Catherine Conroy ag 091 492972 nó seol r-phost chuig catherine.conroy@nuigalway.ie.  Is féidir áit a chur in áirithe ar líne ag www.nuigalway.ie/alumni-friends CRÍOCH 

Thursday, 26 January 2012

Students from across Connaught who received an A in Junior Certificate Honours Business Studies, were presented with Certificates of Achievement from the College of Business, Public Policy and Law, NUI Galway recently. The presentations, in association with the Business Studies Teachers Association of Ireland (BSTAI), were made at a recent special ceremony at the University which included teachers and parents. This is the second year NUI Galway has presented these awards and 200 students received recognition for their achievement at the ceremony. The certificates were awarded to students from over 55 individual schools throughout the counties of Galway, Leitrim, Mayo, Roscommon and Sligo. Dr Willie Golden, Dean of the College of Business Public Policy and Law, NUI Galway, who presented the certificates to each individual winner, said: “NUI Galway’s international success is built on a strong and enduring relationship with its hinterland, and a commitment to working with all stakeholders in the community. We are continuously updating our suite of business programmes to ensure we stay ahead of market changes and industry demands. I congratulate all the students on their achievement and also the work of teachers in helping students achieve their potential.”  Mary O’Sullivan, President, BSTAI said “The BSTAI are delighted to partner with NUI Galway to host this ceremony which celebrates and recognises academic excellence in Business Studies at a young age. I have no doubt that many of today’s award recipients will embark on successful careers in the business world.” ENDS

Thursday, 5 January 2012

One of Ireland’s leading scientists working in the field of stem cell therapy is to receive the 2012 Marshall R. Urist Award for Excellence in Tissue Regeneration Research. Professor Frank Barry, Director of the National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) at the National University of Ireland, Galway, is to be given the award by the Orthopaedic Research Society. This is the first time the award will go a scientist working outside of the US. The Marshall R. Urist, MD Award was created in 1996 and is sponsored by John Wiley & Sons, Inc. This prestigious award honours an investigator who has established him/herself as a cutting-edge researcher in tissue regeneration research, and has done so with a sustained ongoing body of focused research in the area of tissue regeneration as it relates to the musculoskeletal system. The award is named after Dr Marshall R. Urist (1914-2001) who carried out pioneering studies on bone induction and the identification of bone morphogenetic protein, or BMP, which revolutionised orthopaedic medicine.  Harry A. McKellop, Chair of the Awards and Recognition Committee of the Orthopaedic Research Society, said: “The Urist Award honours investigators who have made significant contributions to research in tissue regeneration. It is presented to Professor Barry in recognition of his outstanding achievements in the field of cell mediated therapies in bone and joint repair, and the impact of his research on improving the understanding of tissue regeneration and joint metabolism.” Professor Frank Barry, who is from Cobh, Co.Cork, moved to the US in 1990 to work with Osiris Therapeutics, based in Baltimore, which is now one of the leading companies engaged in the development of stem cell therapies. In 2004 he moved back to Ireland, as Scientific Director of the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway, a role he continues to hold. He took over as Director of NCBES in 2009, and oversees 70 academic investigators and 300 researchers as they develop innovative diagnostic and therapeutic solutions in the areas of Biomedical Engineering, Cancer, Neuroscience, and Regenerative Medicine. Commenting on the announcement, Professor Barry said: “It is an extraordinary honour for me personally to receive this award and I am very grateful to the Orthopaedic Research Society for recognising the research I have been involved in over the last number of years. I am fully aware that research of this nature involves teams of scientists and I have been very fortunate to work with many talented and innovative researchers in the US and especially now at NUI Galway.” The Marshall R. Urist Award includes an honorarium of $5,000 and a commemorative plaque, which will be presented to Professor Barry during the 2012 Annual Meeting of the ORS in San Francisco, on 6 February. Professor Barry will join the company of previous distinguished recipients, including Drs. Ernesto Canalis, A. Hari Redi, Arnold Caplan, Richard Coutts, Thomas Einhorn, Steven Goldstein, Rocky Tuan, Farshid Guilak, Chris Evans, Vicky Rosen and Jay Lieberman.