All 2012

NUI Galway Students to Hold Annual Teddy Bear Hospital

Monday, 23 January 2012

The 7th annual Teddy Bear Hospital at NUI Galway will take place this Thursday and Friday (26, 27 January). The event will see over 1,300 sick teddy bears admitted to the hospital, accompanied by their minders, 1,300 primary school children. The event is organised by the Sláinte Society, the NUI Galway branch of the International Federation of Medical Students Associations, and up to 200 medical and science students will diagnose and treat the teddy bears. In the process, they hope to help children, ranging in age from 3-8, feel more comfortable around doctors and hospitals. Over the years, children have come along with teddy bears suffering from an imaginative range of sore ears, sick tummies and all kinds of others weird and wonderful ailments. Hanin Hamza, a first year medical student at NUI Galway and a member of Sláinte Society, is heading up the event organisation this year: “We hope to build on the successes of previous years and show that going to the doctor isn’t so scary after all.  This is expected to be the largest Teddy Bear Hospital ever, and it will be an incredibly busy couple of days. As students, we have so much fun on the day, it’s a great change of pace from study, and we love the excitement among the kids who really get into the spirit of things.” This year, 32 local primary schools are participating in the event. On arrival at the Teddy Bear Hospital on campus, the children will go to the ‘waiting room’, which contains jugglers and face painters. Then the children and their teddy bears are seen by a team of Teddy Doctors and Teddy Nurses, who will examine them.  The students will have specially designed and built X-ray and MRI machines on hand, should the teddy bears need them.   Recuperating teddy bears can avail of medical supplies from the Teddy Bear Pharmacy, stocked with healthy fruit from Total Produce, along with medical supplies from Matt O’Flaherty to help poor teddy recover. After all this excitement the children can enjoy a bouncy castle and visit an Order of Malta ambulance. Further support for the event has come from, among others, MPS, Eye Cinema, Dunnes Stores, Medisource and Smyth’s Toys. Ríona Hughes, NUI Galway’s Societies Officer, said: “The Teddy Bear hospital is a wonderful opportunity for the students to engage in a meaningful way with the children in Galway City and County schools. It is one of the NUI Galway societies' most colourful and endearing community outreach programme and we are thrilled with its success. Congratulations to Sláinte Society who invite the children and their teddy bears on to campus for such a great reason and we look forward to a rewarding few days for all involved.” -ends-        -----------------------------------------------------------------------------------------------                        Otharlann na mBéiríní á reáchtáil ag Mic Léinn OÉ GaillimhDen seachtú bliain as a chéile, beidh Otharlann na mBéiríní, ar oscailt in OÉ Gaillimh an 26 agus an 27 Eanáir. Tiocfaidh breis agus 1,300 béirín tinn chun na hotharlainne lena bhfeighlithe, 1,300 páiste bunscoile. Is é an Cumann Sláinte, craobh OÉ Gaillimh de Chónaidhm Idirnáisiúnta Chumann na Mac Léinn Leighis, agus suas le 200 mac léinn leighis agus eolaíochta a bheidh ar láimh le scrúdú leighis a dhéanamh ar na béiríní agus le cóir leighis a chur orthu. Tá súil acu go gcuideoidh sin le páistí, idir 3-8 mbliana, a bheith ar a suaimhneas nuair a bheidh siad ag an dochtúir nó san otharlann.  Thar na blianta, thug páistí béiríní chuig an otharlann agus réimse leathan tinnis ag gabháil dóibh cosúil le cluasa tinne, boilg bhreoite agus gach cineál gearán eile faoin spéir. Tá Hanin Hamza, mac léinn chéad bhliana sa leigheas in OÉ Gaillimh agus ball den Chumann Sláinte, ag eagrú ócáid na bliana seo: “Tá súil againn go n-éireoidh chomh maith linn is a d’éirigh le blianta beaga anuas agus go léireoimid nár cheart eagla a bheith ar pháistí dul chuig an dochtúir. Táthar ag súil go mbeidh Otharlann na mBéiríní i mbliana ar an gceann is mó riamh, agus beidh cúpla lá thar a bheith gnóthach againn. Mar mhic léinn, bíonn an-spraoi againn ar an lá, is iontach an t-athrú é ón staidéar, agus is breá linn na sceitimíní a bhíonn ar na páistí agus iad thar a bheith tógtha leis an ócáid.” I mbliana, beidh daltaí agus béiríní as 32 bunscoil áitiúil ag freastal ar an Otharlann. Nuair a thagann na páistí chuig Otharlann na mBéiríní ar an gcampas, rachaidh siad chuig an 'seomra feithimh', áit a mbeidh lámhchleasaithe agus maisitheoirí aghaidheanna ag fanacht orthu.  Ansin buailfidh na páistí agus na béiríní le foireann de Dhochtúirí Béiríní agus d’Altraí Béiríní a chuirfidh scrúdú leighis orthu.  Beidh meaisíní speisialta X-gha agus MRI ag na mic léinn ar fhaitíos go mbeidís ag teastáil ó na béiríní. Beidh Cógaslann Béiríní ann chomh maith, agus beidh torthaí sláintiúla ó Total Produce ann mar aon le soláthairtí leighis ó Chógaslann Matt O’Flaherty le cóir leighis a chur ar na béiríní. I ndiaidh an rírá seo ar fad beidh na páistí ábalta súgradh sa chaisleán spraoi agus cuairt a thabhairt ar otharcharr de chuid Ord Mhálta. Beidh Cumann Cleasaíochta OÉ Gaillimh agus maisitheoirí aghaidheanna, a bheidh ag obair go deonach, ag cur siamsaíochta ar fáil i rith an ama. I measc na ndreamanna atá ag tabhairt tacaíochta don ócáid tá MPS, Pictiúrlann an Eye, Dunnes Stores, Medisource agus Smyth’s Toys. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Ríona Hughes, Oifigeach na gCumann in OÉ Gaillimh:  “Is iontach an deis a thugann Ospidéal na mBéiriní do mhic léinn oibriú go fiúntach le páistí i scoileanna chathair agus chontae na Gaillimhe. Tá sé ar cheann de na cláir pobail for-rochtana is ildaite agus is deise a bhíonn idir lámha ag cumainn OÉ Gaillimh agus táimid thar a bheith sásta lena fheabhas atá ag éirí leis. Comhghairdeas leis an gCumann Sláinte a thugann cuireadh do pháistí agus dá mbéiríní chun an champais agus táimid ag súil le cúpla lá thar a bheith tairbheach do chách atá bainteach leis an ócáid”. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Students to Hold Annual Teddy Bear Hospital

NUI Galway Launches the Twelfth Annual Arts Festival

Monday, 23 January 2012

Special guest, poet Rita Ann Higgins, has launched the 12th annual NUI Galway Arts Festival programme, Múscailt, which runs from 6-10 February. The Festival contains a superb programme of music, art, performance and film, with many free events to which the public are welcome. This year’s theme is Illumination/Soilsiú and fun features include pop-up sculptures, protest art, street art, origami, hip-hop and a ‘yarn bomb’, where structures on campus receive bespoke knitwear.  Deep Sea/Deep Space, a video installation created for the Sea2sky Festival held in 2011, will be on show in the University Art Gallery. Marielle MacLeman, artist in residence with Geology and Zoology, will show new works at the Zoology and Marine Biology Museum and will be in residence at the James Mitchell Geology Museum throughout the week. Special guest artist, Sinéad Aldridge, will launch Artsoc’s annual show ‘Derelicte’ and deliver an illustrated lecture entitled ‘Stop Making Sense-Play Havoc’, on protest art or the aesthetics of resistance. Anthony J. Faulder-Mawson will transform a glass bridge on campus and five selected artists will show proposals for large-scale original art-works for the NUI Galway campus. Former MA students of Art Therapy will also present new work in ‘Sacred Space-Porous Place’ in the Arts Millennium Building. Juggling and magic join forces as guest artiste Yann Frisch performs a superb magic manipulation act in the Bailey Allen Hall. The Galway Musical Society, GUMS, will perform the new musical, ‘Spring Awakening’, in the Town Hall Theatre. The ‘Witless Band Competition Final’ takes place in the Student Union Bar with judges and public vote, while Music for Galway features the remarkable Rolf Hind on piano, playing ‘Debussy and Beyond’ in the Aula Maxima. NUI Galway Orchestra, Tradsoc, Choralsoc and Diplóma in Trad music students also perform. The Bank of Ireland Student Theatre will host ‘Mise Scéal Cailín’, the hit puppet show from Branar; a Poetry Slam with MC Pete Mullineaux; new writings and performances from NUI Galway’s students and staff in ‘Solo Show’ and a production of ‘The Clean House’ by Sarah Ruhl, performed by Dramsoc. Comicsoc takes on the ‘24 Hour Comic Book Challenge’ where these bright young artists will draw, write, edit and publish a comic within one full day. Huston Film School students present a selection of their new works and Anime Manga soc and Filmsoc show their favourites. Current staff and alumni will showcase published fiction and poetry and local filmmakers will present new short works. NUI Galway’s President Jim Browne extends an open invitation to the public to attend the closing event of Múscailt, ‘The Galway Music Residency-NUI Galway Sponsor’s Concert’, at 1pm on Friday, 10 February, in the Bailey Allen Hall. The specially chosen programme includes Air by J.S. Bach, Swan by Camille Saint-Saëns, and the exciting ‘Finale from the American Quartet’ by Antonin Dvorák, all performed by Galway ensemble-in-residence, ConTempo Quartet, in association with Arts in Action. Commenting on this year’s line up, Fionnuala Gallagher, NUI Galway Arts Officer says, “Our theme this year, Illumination, represents a bursting forth of ideas from all of the art-forms. Múscailt 2012 will be provocative and fun and there is room for interaction, debate and feedback throughout the week. Everyone is welcome to participate.” All exhibitions are open Monday - Friday. For full information see www.muscailt.nuigalway.ie. For a copy of the programme contact the Arts Office at 091 493766 or 091 495098. Tickets for events and info on Society events will be available from the Socsbox at 091 492852 or socsbox@socs.nuigalway.ie. Spring Awakening tickets are also available from Town Hall Theatre www.tht.ie or 091 569777. -ends-         -------------------------------------------------------------------------------------------------------                                Seolann OÉ Gaillimh an 12ú Féile Bhliantúil EalaíonInniu sheol an t-aoi speisialta, an file Rita Ann Higgins an 12ú clár bliantúil d’Fhéile Ealaíon OÉ Gaillimh, Múscailt, a bheidh ar siúl ón 6-10 Feabhra. Tá clár iontach ceoil, ealaíne, léirithe agus scannáin ag an bhFéile, agus tá go leor de na himeachtaí saor in aisce agus fáilte roimh chách chucu.Is é Soilsiú téama na bliana seo agus i measc na nithe iontacha a bheidh le feiceáil beidh preabdhealbha, ealaín agóide, ealaín sráide, origami, hip-hap agus “buama cniotála", áit a bhfaighidh struchtúir ar an gcampas ábhar cniotála aonuaire. Taispeánfar Deep Sea/Deep Space, físeán a rinneadh don Fhéile Sea2sky, i nGailearaí Ealaíne na hOllscoile. Beidh saothair nua le Marielle MacLeman, an tEalaíontóir Cónaitheach le Geolaíocht agus Zó-eolaíocht, le feiceáil ag doras Mhúsaem na Zó-eolaíochta agus in situ i Músaem Geolaíochta James Mitchell ar feadh na seachtaine.Seolfaidh aoi speisialta, an t-ealaíontóir Sinéad Aldridge, ‘Derelicte’, seó bliantúil an Artsoc agus tabharfaidh sí léacht le léaráidí dar teideal ‘Stop Making Sense-Play Havoc’, léacht faoi ealaín agóide nó aeistéiticí friotaíochta. Léireoidh Anthony J. Faulder Mawson droichead gloine ar an gcampas agus taispeánfaidh cúigear ealaíontóirí roghnaithe tograí do bhunsaothair ealaíne ar mhórscála do champas OÉ Gaillimh. Taispeánfaidh iar-mhic léinn Teiripe Ealaíne saothar nua in Sacred Space-Porous Place in Áras Dán na Mílaoise.Tiocfaidh an chleasaíocht agus an draíocht le chéile nuair a fheicfear Yann Frisch, aoi-thaibheoir, i mbun a cheirde i Halla Bailey Allen. Cuirfidh Cumann Ceoldrámaíochta na hOllscoile an ceoldráma nua, ‘Spring Awakening’, i láthair sa Dubhlann. Beidh ‘Craobhchomórtas na mBannaí Witless’ ar siúl i mBeár Chomhaltas na Mac Léinn, áit a mbeidh vóta ag na moltóirí agus ag an bpobal. Chomh maith leis sin beidh Rolf Hind le cloisteáil ar an bpianó ag casadh ‘Debussy and Beyond’ san Aula Maxima mar chuid de Music for Galway. Beidh Ceolfhoireann OÉ Gaillimh, an Tradsoc, an Choralsoc agus mic léinn ón Dioplóma sa cheol traidisiúnta ar stáitse chomh maith.I measc na rudaí a bheidh le feiceáil in Amharclann Bhanc na hÉireann beidh ‘Mise Scéal Cailín’, an seó puipéad ón gComhlacht Amharclainne Branar; Craobh Filíochta le Duaiseanna agus Pete Mullineaux mar fhear an tí; scríbhinní agus léirithe nua ó mhic léinn agus ó fhoireann OÉ Gaillimh sa ‘Seó SOLO’ chomh maith le léiriú de The Clean House le Sarah Ruhl, á chur i láthair ag an Dramsoc. Beidh dúshlán ‘Leabhar Grinn 24 uair an chloig’ ar siúl ag an Comicsoc, áit a ndéanfaidh na healaíontóirí óga is cumasaí i nGaillimh leabhar grinn a tharraingt, a scríobh, a chur in eagar agus a chur ar fáil laistigh de lá amháin.  Cuirfidh mic léinn ó Scoil Scannán Huston rogha dá saothair nua i láthair agus taispeánfaidh an cumann Anime Manga agus an Filmsoc na saothair is ansa leo. Taispeánfaidh cuid den fhoireann reatha agus an alumni ficsean agus filíocht atá foilsithe, agus cuirfidh lucht áitiúil scannánaíochta saothair nua ghearra i láthair.Tugann an tUachtarán James J. Browne cuireadh oscailte don phobal chuig searmanas dúnta Múscailt, ‘Ceolchoirm Urraithe OÉ Gaillimh leis an Galway Music Residency’ Dé hAoine, an 10 Feabhra ag 1pm i Halla Bailey Allen. Ar an gclár speisialta seo tá Air le J.S. Bach, Swan le Camille Saint-Saëns, agus an ‘Finale spleodrach ón Quartet Meiriceánach’ le Antonin Dvořák, agus iad ar fad á léiriú ag Ensemble Cónaithe na Gaillimhe, ConTempo Quartet i gcomhar le Arts in Action.Agus í ag tagairt d’imeachtaí na bliana seo, dúirt Fionnuala Gallagher, Oifigeach Ealaíon OÉ Gaillimh, “Cuimsíonn téama na bliana seo, Soilsiú, maidhm smaointe ó gach cineál ealaíne. Beidh Múscailt 2012 gríosaitheach agus spraíúil agus beidh neart deiseanna idirghníomhaíochta, díospóireachta agus aiseolais le linn na seachtaine. Tá fáilte roimh chách a bheith páirteach.”Beidh na taispeántais ar fad ar oscailt Dé Luain – Dé hAoine. Chun tuilleadh eolais a fháil féach www.muscailt.nuigalway.ie.  Chun cóip den chlár a fháil déan teagmháil leis an Oifig Ealaíon ag 091 493766 nó 091 495098. Beidh ticéid do na himeachtaí chomh maith le heolas faoi imeachtaí ar fáil ón Socsbox ag 091 492852 nó socsbox@socs.nuigalway.ie.  Is féidir ticéid do Spring Awakening a fháil chomh maith ó Amharclann na Cathrach ag www.tht.ie nó 091 569777.-críoch-

>> Read full story about NUI Galway Launches the Twelfth Annual Arts Festival

Clinicians and Scientists Gather to Advance Multiple Myeloma Expertise

Monday, 23 January 2012

Ireland has one of the highest incidences in the world of a blood cancer known as multiple myeloma, a gathering of clinicians and scientists heard last week. The event was a workshop hosted by NUI Galway, on behalf of the Myeloma Ireland Consortium (MIC), with the support of Science Foundation Ireland. MIC was established within the past year with the aim of increasing collaboration between ‘like-minded’ researchers from different academic institutions and hospitals in a co-ordinated approach to maximise research potential and improve patient outcomes in multiple myeloma. Multiple myeloma is a type of cancer that arises from plasma cells, the white blood cells that produce antibodies. In effect, the cancer causes overproduction of antibody producing plasma cells leading to problems such as anaemia, bone damage, kidney failure and elevated calcium levels. The primary purpose of the meeting, which took place in Maynooth, was to highlight current research activities and encourage co-operation between the various research groups in Ireland working in the multiple myeloma field. In addition to updates from research groups from NUI Galway, Queen’s University Belfast, Trinity College Dublin, Dublin City University, and the Royal College of Surgeons Ireland, delegates also heard from international experts. Dr Aldo Roccaro from the Dana Farber Cancer Institute in Boston spoke about new insights into the interaction of myeloma cells with the bone marrow microenvironment, including the role of exosomes. Dr Dirk Hose from the University of Heidelberg, Germany, covered the use of gene expression profiling for risk stratification and target assessment in clinical practice. Professor Frank Giles, who leads the HRB Clinical Research Facility in Galway and is Professor of Cancer Therapeutics at NUI Galway and Trinity College Dublin discussed Irish early-phase studies in myeloma in the context of the National Clinical Research Framework. An update on current multiple myeloma trials being conducted by the all-Ireland Cooperative Clinical Oncology Research Group (ICORG) was given by Dr Peter O’Gorman, Chair of the ICORG Haematology study group. Professor Micheal O’Dwyer, Professor of Haematology at NUI Galway and Consultant Haematologist, University Hospital Galway, who convened the event stated: “While treatments have improved over the last decade, and most patients are living longer, multiple myeloma remains an incurable disease. It is vital that scientists across the entire Irish research spectrum work together to find new treatment approaches and improve patient outcomes.” Throughout the event, there were opportunities to discuss the practicalities of undertaking translational research and potential opportunities for collaboration in Ireland. This workshop was also supported by Janssen and Celgene. -ends-

>> Read full story about Clinicians and Scientists Gather to Advance Multiple Myeloma Expertise

Study Shows Community-based Programmes Effective in Helping People to Manage their Chronic Obstructive Pulmonary Diseas

Tuesday, 24 January 2012

A new study from NUI Galway has shown a significant improvement in managing breathing difficulties among people suffering from COPD, or chronic obstructive pulmonary disease. The Health Research Board (HRB) - funded study trialled a community-based approached, through nurses, GP practices and physiotherapists, to help sufferers better manage their condition. COPD is a progressive disease that makes it hard to breathe. The disease can cause coughing that produces large amounts of mucus, wheezing, shortness of breath, chest tightness, and other symptoms. While cigarette smoking is the leading cause of COPD, long-term exposure to other lung irritants, such as air pollution, chemical fumes, or dust, may also contribute to COPD. The PRINCE (Pulmonary Rehabilitation in Nurse-led Community Environment) study was funded by the HRB, and consisted of a two-armed randomised cluster trial. In one arm (intervention group), persons with COPD received a structured education pulmonary rehabilitation programme, while the other arm (control group) received usual care. The study is one of the largest pulmonary rehabilitation trials conducted in primary care. The pulmonary rehabilitation programme was specifically designed by the study team for clients living in the community with COPD. The programme was delivered in GP practices or venues close by and facilitated by practice nurses and physiotherapists who were trained by the PRINCE study team to facilitate the programme. The content of the programme included medication management, breathing techniques and exercise training. It was delivered two hours per week over eight weeks. The study found that people who attended the programme were significantly better able to manage their breathing difficulties than those who did not attend. Principal study investigators Professor Kathy Murphy and Dr Dympna Casey, from the School of Nursing at NUI Galway, are excited by the study findings. Professor Murphy commented: “We both feel strongly that healthcare research must make a real difference to patients’ lives and we are delighted that the findings of our large trial does just that. Our study found that a community based pulmonary rehabilitation programme facilitated by trained physiotherapists and practice nurses who had no prior COPD expertise, is feasible, safe, and effective. Not only that, but it makes a real difference to patients with moderate to severe COPD by improving their dyspnoea and physical functioning.” Dr Casey added: “A key strength of this study is that by involving the practitioners who work within primary care and training them to facilitate delivery of the pulmonary rehabilitation programmes, we have helped to strengthen and build capacity within the Irish primary health care setting to manage COPD more effectively. Our work shows that it’s possible to expand the scope of pulmonary rehabilitation practice in Ireland from hospital-based to community-based programmes.” The comprehensive findings of the PRINCE Study were presented at a Respiratory Symposium sponsored by Pfizer and co-ordinated by the PRINCE research team, which was held in NUI Galway on 21 January 2012. The symposium, which focuses on respiratory management, was chaired by Dr Andrew Murphy Professor of General Practice, NUI Galway, and member of the PRINCE research team. The symposium also included a number of key note speakers including Dr Joe Clarke, HSE Primary Care Clinical Lead, and Professor JJ. Gilmartin, Respiratory Consultant, GUH, Galway. -ends-

>> Read full story about Study Shows Community-based Programmes Effective in Helping People to Manage their Chronic Obstructive Pulmonary Diseas

The Science and Technology of Swimming

Tuesday, 24 January 2012

The next in NUI Galway’s series of public talks on sports technology will focus on ‘Re- Engineering the Swimmer: the Science and Technology of Swimming’. The free event takes place in room 3035 of the new Engineering Building on campus, on Tuesday, 31 January at 6pm. The lecture will be given by Dr Gavin Corley of NUI Galway’s College of Engineering and Informatics, who is himself a competitive swimmer. Dr Corley’s talk will focus on emerging technologies which are being used to enhance swimming coaching and performance. “More people in Ireland and the UK participate in swimming than in any other sport, with many of these people swimming at a competitive level,” explains Dr Corley. “Despite this, mainstream swimming hasn’t yet seen the same degree of adoption of new technologies as many other sports such as running or cycling. This is set to change. Recent developments in sensing, communication and material technologies are leading the way for a number of new innovations in swimming performance and coaching.” Following an overview on the history and physics of swimming, these emerging technologies will be discussed in depth with some conclusions on the future of the technological swimmer.” Dr Corley has been swimming competitively for most of his life and has spent the last 10 years teaching and coaching swimming. He currently swims with the NUI Galway swimming club.    Dr Gavin Corley is a post-doctoral researcher in the Bioelectronics Research Cluster at the National Centre for Biomedical Engineering and Science and Adjunct Lecturer in Electrical and Electronic Engineering at NUI Galway. He is working on the commercialisation of therapeutic and sensing technologies for older people. He is also an editor for the online medical device journal, Medgadget, where he writes about emerging medical, health and sporting technologies. The series of Sports Technology talks is being organised as part of NUI Galway’s degree programme in Sports & Exercise Engineering, whose students are being educated to design the next generation of sports and exercise systems and devices. For more information on the sports technology talks, which are supported by Engineers Ireland (West), and the Institute of Electrical and Electronic Engineers, visit www.ExerciseEngineering.com or call 091 492728. -ends- 

>> Read full story about The Science and Technology of Swimming

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >>

Featured Stories