All 2012

NUI Galway to Hold Information Evening in Roscommon

Tuesday, 27 November 2012

Secondary school students interested in NUI Galway are invited to an information evening in Roscommon on Thursday, 6 December. Parents and guardians are also particularly welcome to the event which runs from 7-9pm in the Roscommon Abbey Hotel, Roscommon Town. The evening will begin with short talks about NUI Galway and some of the 60 courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand to answer any questions in relation to courses and practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to students. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in-part due to a whole suite of innovative new programmes, developed in response to the changing needs of the employment market. Unique programmes include a Bachelor of Arts with Human Rights, an Energy Engineering degree which is taught in the University’s new Engineering Building, Ireland’s largest School of Engineering, and a Maths and Education degree aimed at training maths teachers. Visitors to the information evening will also get information on NUI Galway’s newest degree programmes, a BA in Drama, Theatre and Performance Studies and a Bachelor of Arts with Journalism which are brand new for 2013. “NUI Galway has a great deal to offer. Our own students tell us our lecturers are inspirational and challenge them to achieve their full potential. The student experience in Galway is second to none, and we want to bring a taste of that to Roscommon, while also providing all the practical information on accommodation, CAO points, fees, scholarships and courses. With so many courses on offer, this event in Roscommon is a perfect opportunity to meet current students and our lecturers to see what degree might be the right fit”, says Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications at NUI Galway. To find out more about the information evening in Roscommon, contact NUI Galway’s Schools Liaison Officer, Gráinne Dunne on 087 2440858 or grainne.dunne@nuigalway.ie. ENDS

>> Read full story about NUI Galway to Hold Information Evening in Roscommon

Cartlann Ilmheáin Éamoin de Buitléar le Bronnadh ar OÉ Gaillimh

Wednesday, 28 November 2012

Déanfaidh an fear scannáin agus fiadhúlra, Éamon de Buitléar, a chartlann phearsanta a bhronnadh ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, inniú, Dé Céadaoin, 28 Samhain, 2012. Tá breis is trí scór bliain d’ábhar ilmheáin sa chartlann seo, ar léargas é ar spéiseanna pearsanta agus proifisiúnta Éamoin de Buitléar. Cuimsítear sa chartlann: Scannáin fhaisnéise Éamoin ó chuaigh sé leis an scannánaíocht; Bunábhar fíor-shuntasach a bhaineann le stair na craoltóireachta agus na scannánaíochta in Éirinn; Buntaifeadtaí agus ábhar eisceachtúil a bhaineann le Seán Ó Riada, Ceoltóirí Chualann agus Ceoltóirí Laighean a thugann léargas luachmhar ar athréimniú an cheoil dúchais san fhichiú haois; Taifid fhuaime agus físe a thugann léargas tábhachtach ar stair na timpeallachta agus na tuaithe in Éirinn; Ábhar cultúrtha mórshuntais i measc pháipéir theaghlaigh mhuintir de Buitléar, lámhscríbhinní agus bunchóip de Fhoclóir na nÉan, a réitigh an Coirnéal Éamon de Buitléar, iar aide-de-camp Dhubhghlas de hÍde, an chéad Uachtarán ar Éirinn. Dúirt Éamon de Buitléar agus an togra á sheoladh aige: “Saothar saoil atá sa chartlann seo. Is mór i gceist agam an timpeallacht, an teanga agus an ceol dúchais agus tá ríméad orm go bhfáilteofar roimh an mbailiúchán ina iomláine in OÉ Gaillimh. Tá sé fíor-thábhachtach go mbeadh teacht ag daoine óga agus pobal na Gaeltachta ar an mbailiúchán seo go furasta agus go saoráideach, i nGaeltacht Chonamara go háirithe.” Mhol Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, an bronnadh flaithiúil seo ar an Ollscoil ó lámh Éamoin: “Bronnadh thar a bheith gnaíúil é seo ó dhuine de cheannródaithe móra na craoltóireachta in Éirinn. Is cás le hÉamon gnéithe éagsúla dár n-oidhreacht – idir cheol, chultúr agus nádúr – agus rinne sé saibhriú ar shaol na tíre gan trácht ar a chartlann phearsanta. Bainfidh an Ollscoil lánearraíocht as an acmhainn luachmhar seo de bharr an luí atá againn leis an nGaeilge agus le staidéar na físe.” Cuirfidh OÉ Gaillimh tús le mórthogra le go ndéanfaí digitiú agus clárú ar an gcnuasach seo a bhfuil tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leis. Cuirfidh an togra ar chumas scoláirí, taighdeoirí, mic léinn agus pobal na Gaeltachta teacht ar an ábhar. Bainfidh OÉ Gaillimh leas ar leith as ábhar na cartlainne i bhfianaise obair na hOllscoile le Taisclann Dhigiteach na hÉireann. Fágfaidh seo go mbeidh ábhar na cartlainne ar fáil taobh istigh de chreatlach bhonneagair a éascóidh rochtain scolártha agus rannpháirteachas pobail. Oibreoidh an Ollscoil i gcomhar le páirtnéirí ar nós Cartlanna RTÉ le go bhforbrófaí an dea-chleachtas agus prótacail chomhchoitianta maidir le rochtain phoiblí agus caomhnú na hoidhreachta náisiúnta clos-amhairc. Déanfaidh OÉ Gaillimh an chartlann a dhigitiú, a chlárú, a chaomhnú agus rochtain ar an gcartlann a chur ar fáil trí pháirtnéireacht idir Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Leabharlann Shéamais Uí Ardagáin. Déanfar próiseáil ar ábhair scannáin, fístéipe, téip fuaime agus páipéar mar chuid den togra. Gné eisceachtúil den togra an comhthéacsú atá déanta ag Éamon de Buitléar féin ar an mbailiúchán. Tá suas le 20 uair a chloig de thaifeadtaí fuaime déanta ag Éamon le taighdeoir an togra, Micheál Holmes, agus cur síos déanta aige ar réimsí éagsúla dá shaol oibre. Cuirfidh Cartlann Éamoin de Buitléar go mór le bailiúcháin eile i Leabharlann Shéamais Uí Ardagáin, leithéidí togra digitithe Amharclann na Mainistreach agus páipéir Bhrendan Duddy, Thomas Kilroy agus John McGahern. Beidh taispeántas i Leabharlann Shéamais Uí Ardagáin i ndiaidh sheoladh an togra Dé Céadaoin 28 Samhain a thabharfaidh léargas ar earraí tábhachtacha ón mbailiúchán agus éagsúlacht an chnuasaigh trí chéile. Beidh teacht ar an gcartlann dhigiteach in Áras Taighde nua na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, a osclófar díreach taobh le Leabharlann Shéamais Uí Ardagáin ar phríomhchampas OÉ Gaillimh i 2013 agus in Ionaid Ghaeltachta na hOllscoile, i gCarna agus ar an gCeathrú Rua mar a ndéantar BA agus MA sa Chumarsáid a mhúineadh trí mheán na Gaeilge. Tabharfar faoi Dhigitiú an Tionscadail i Leabharlann Shéamais Uí Ardagáin agus in Ionad na hOllscoile i gCarna mar a bhfuil tograí taighde ilmheáin eile á riaradh ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, leithéidí www.joeheaney.org, Cartlann Raidió na Gaeltachta, Cartlann Joe Burke agus iTunesU de chuid COGG, togra acmhainní digiteacha don seomra ranga bunscoile. Tuilleadh eolais agus ábhar cartlainne le fáil anseo CRÍOCH   Éamon de Buitléar to Present His Unique Multi-Media Archive Collection to NUI Galway Today, Wednesday, 28 November, 2012, renowned film-maker and environmentalist Éamon de Buitléar will officially present his exceptional personal archive to NUI Galway. This multi-media archive collection spans some sixty years of creativity and reflects a broad range of Éamon de Buitléar’s professional and personal concerns. The archive contains: Éamon’s documentary film output over the course of his career; Key materials relating to the history of broadcasting & film production in Ireland; Original recordings and unique insights into the revival of Irish traditional music in the twentieth century with material relating to Seán Ó Riada, Ceoltóirí Chualann and Ceoltóirí Laighean; Visual and audio records of interest in terms of historical environmental studies; Culturally significant material within the de Buitléar family papers including manuscripts and A Dictionary of Irish Bird Names, compiled by An Coirnéal Éamon de Buitléar, former aide-de-camp to Dubhghlas de hÍde, the first President of Ireland. Launching the project, Éamon de Buitléar said: “The collection contains my life’s work. The environment, the Irish language and our native music have been cornerstones of my work and I am happy that the archive as a whole will find a home in NUI Galway. It is important that the collection will be available and accessible, particularly to young people and also to the Gaeltacht community in Conamara.” President of NUI Galway, Dr Jim Browne paid tribute to Éamon’s generous donation to the University: “This is a magnificent gesture by one of the pioneers of Irish broadcasting. Éamon’s constant concern for various aspects of our heritage – natural, cultural and musical – has enriched not only his personal archive but national life. We will use our institutional strengths in visual studies and the Irish language to fully exploit and conserve this rich resource.” NUI Galway, will begin a major project to catalogue and to digitise this collection of national and international significance to facilitate access to scholars, researchers, students and the Gaeltacht community. Playing a key role in the Digital Repository of Ireland, the University is uniquely positioned to exploit the archive material and place it in a framework which will facilitate scholarly access and public engagement while working with partners such as RTÉ Archives to develop common protocols and best practice in the conservation of and public access to the national audio-visual heritage. Work on this multi-media project will be carried out by NUI Galway’s James Hardiman Library and Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and will process materials on film, video, audio tape and paper. A unique aspect of the collection is the contextualisation which has been provided by Éamon de Buitléar himself in the form of 20 hours of audio recordings describing the various facets of his work to project researcher, Micheál Holmes. The Éamon de Buitléar Archive will complement existing and newly acquired collections in the James Hardiman Library such as the project to digitise the Abbey Theatre archive and the acquisition of the papers of Brendan Duddy, Thomas Kilroy and John McGahern. Following the launch on Wednesday, 28 November, an exhibition will be staged in the James Hardiman Library in NUI Galway which will highlight the diversity of Éamon de Buitléar’s work and display key items from the collection. The collection will be accessible in the new Arts, Humanities and Social Sciences Research Building which will open at the heart of the NUI Galway campus in 2013 and at the University’s Gaeltacht centres in Carna and at An Cheathrú Rua where BA and MA programmes in Communications are taught through the medium of Irish. The Project Digitisation will take place in the James Hardiman Library and in the University’s centre in Carna where Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge have already managed multi-media research projects such as www.joeheaney.org, Cartlann Raidió na Gaeltachta, The Joe Burke Archive and, most recently, iTunes U COGG, a project to develop digital classroom resources for primary schools. Further information and access to archive material here ENDS

>> Read full story about Cartlann Ilmheáin Éamoin de Buitléar le Bronnadh ar OÉ Gaillimh

€1.1 Million in EU Funding to Research Creative Economy

Thursday, 29 November 2012

 Druid’s Garry Hynes to Launch Project for the Whitaker Institute at NUI Galway Small and medium enterprises with creative offerings encouraged to participate Today (Thursday 29 November) Druid’s award winning director Garry Hynes will launch the Creative Edge project. The Whitaker Institute for Innovation and Societal Change will lead the project which will help creative businesses in Europe’s Northern Periphery to export to new markets and nurture emerging creative talent. The project received €1.1 million in funding through the European Union’s Interreg Initiative under the Northern Periphery Programme (NPP) and brings together universities, development agencies and industry bodies from Ireland, Northern Ireland, Finland and Sweden. The main objectiveof the Creative Edge project is promote the active participation of local creative organisations and businesses in global markets while also aiding them in their ability to attract and utilise local emerging creative talent in these markets. This is important as the creative economy is increasingly seen to be a major area of growth in the coming decades for rural peripheral regions. Studies continue to show how the creative sector is a leading indicator of global growth. The cultural and creative sector is globally one of the fastest growing. Estimates value the sector at 7% of the world’s GDP and forecast 10% growth per year[1]. According to NUI Galway’s Dr Patrick Collins lead researcher on the project: “When you look at the emerging trend of increased demand for goods and services that are authentic, sustainable, and that tell a story, you are looking at the growth of the creative economy. The west of Ireland, and other regions on the edge of Europe stand to gain from the promotion of small and medium enterprises with creative offerings.”  The project itself has grown out of direct consultations with the Creative Industries across the NPP region. Of particular policy relevance were the constraints faced by new and established creative industries in the NPP region. Consultation with the sector across a variety of disciplines, from craft to App development, showed that most people working in the creative sector found themselves confined by their inability to access international markets and the inability to share information and learn from contemporaries here and abroad. The project is now looking for the active participation of ‘Creatives’ located in the west of Ireland. Dr James Cunningham, Director of the Whitaker Institute called on local creative businesses and individuals to engage with the project. “This work is built on addressing the needs of the creative sector, needs change and we want to keep abreast of those changes. We are therefore actively encouraging creatives to engage with us and with our project partner in the region – the Western Development Commission. The incentive is that this project will help them develop as an individual and / or company and opportunities to engage with creative industries in Northern Ireland, Finland and Sweden.” For more information, please visit www.nuigalway.ie/whitakerinstitute or www.creative-edge.eu -ends-

>> Read full story about €1.1 Million in EU Funding to Research Creative Economy

Over 20,000 Attend Galway Science & Technology Festival Exhibition

Tuesday, 27 November 2012

The 15th Galway Science and Technology Festival, part of National Science Week and sponsored by Medtronic Galway saw over 20,000 visitors attend the Final Exhibition Day at NUI Galway on Sunday (25 November). Professor Pat Fottrell, Chairman of Science Foundation Ireland was the Festival’s special guest who visited exhibits accompanied by Dr Jim Browne, President of NUI Galway; John McNamara, Research & Development Director of Medtronic; Professor Tom Sherry, Dean of Science NUI Galway; Michael Carmody, President of GMIT; Dr Des Foley, Head of Science & Research, GMIT; and Tom Hyland, Chairman of Galway Science & Technology Festival. Thousands of families and children enjoyed over 80 interactive stands representing areas including research, education, industry and the environment at the Bailey Allen Hall and Orbsen Building. Visitors took a tour of the new Engineering Building, Zoology and Marine Biology Museums, while 20 fun shows for families took place in the IT Building, Aula Maxima and the Arts and Science Concourse building at NUI Galway. Up to 20 Primary and Secondary Schools exhibited stands covering Life Science, Technology and Physics and Chemistry themes with prizes being presented to the overall winners from Milltown N.S, Galway Educate Together N.S. and Inis Meain N.S. for most creative exhibits in each category. Brendan Smith, Community Education and Outreach Officer for the Digital Enterprise Research Institute at NUI Galway, was presented with the Science Person of the Year Award at the Festival Exhibition on Sunday for his outstanding contribution in the field of Science & Technology. Festival Sponsors provided jaw-dropping, high-tech exhibits for young people to interact with including Medtronic, Galway Enterprise Board, NUI Galway, GMIT, Cisco, Boston Scientific, Avaya, SAP, Covidien, Hewlett Packard, Creganna, The Marine Institute and Galway County Council. Medtronic’s exhibit focused on Innovation, with engineers demonstrating how to get from Idea to Product and all the steps in between. They also showcased products for the treatment of Coronary Artery Disease and Hypertension, and provided a fun Games Corner where children were invited to test their manual dexterity with lots of helpful people from Medtronic on hand to guide them through it. John McNamara, Director of Research & Development at Medtronic commented, “Medtronic became the main sponsor of the Galway Science and Technology Festival over ten years ago.  Since then, we are delighted to have experienced the journey that has seen the event evolve and flourish into one of the highlights in the calendars of the educational and science communities.  This year’s theme is “Everyday Experimenting” and experimentation is something that makes Science and Technology so fascinating. Engaging the younger generation throughout this festival about the wonders and possibilities of Science and Technology will help ensure we have the pool of talented scientists and engineers so necessary for Ireland’s future success as a nation. I have no doubt today’s Exhibition will generate lots of ideas and open minds to the many great possibilities and opportunities out there.” The Computer & Communications Museum of Ireland provided a fascinating insight into advances in communications and computing through the years. Hewlett Packard joined the Coderdojo Galway members in the Museum and demonstrated coding. Young people crowded around the Boston Scientific stand learning about the technology behind Angioplasty and Balloon Formation and tried their hand at the Guidewire Tracking Challenge for a chance to win an iPad Nano every hour. NUI Galway had a number of exhibits including a H-Racer and Solar Hydrogen Station. The H-Racer is the smallest and coolest hydrogen fuel cell car in the world. Visitors got to witness the power of new energy technology in the palm of their hand. The car does not need batteres and uses a real fuel cell and its own on-board hydrogen storage system. The Hydrogen station will provide the H-Racer with an unlimited supply of clean energy. To create free hydrogen fuel at the flick of a switch, water was added to the station’s tank while fuelling was animated by a special blue light display. GMIT displayed a number of interactive Science and Technology exhibit stands to mark their 40th Anniversary. Exhibit themes included How Engines Work where visitors saw how different engine types work with interactive models on display as well as touch screen animations. Energy Engineering demonstrated how energy management is a vital part of everyday life and how energy can be harnessed from the sea, the sun and the wind. Family fun shows were a huge hit that included Black John The Bogus Pirate, a cartoon workshop aimed at teaching children of all ages about marine environment while having fun. K’nex Roadshow, based on a dynamic open ended spatial building system, Mr Bug with Matt Lewis allowed children get up close to friendly tropical animals and Killaloe Exploration Dome, a mobile planetarium designed to explore science, astronomy, geology and geography in a fun and interactive way. True Physics Show was an interactive hands-on science show where students participated in launching rockets and flying helicopters and Sue McGrath’s Chemistry Show consisted of wacky experiments like super foams, colour changes and disgusting slime. Galway Science and Technology Festival Chairman, Tom Hyland commented, “On behalf of the Board of the Galway Science and Technology Festival, I would like to thank our main sponsor Medtronic and all of our partners who have contributed to the growth and development of this Festival into a very significant vehicle for the promotion of the Science, Technology, Engineering and Maths subjects to our young people and help bring excitement and fun to Science and Technology for children and families across the city and county.”  To view photos and videos from the Exhibition visit www.galwayscience.ie ENDS

>> Read full story about Over 20,000 Attend Galway Science & Technology Festival Exhibition

NUI Galway Graduate Jobs Fair Features Major Galway Employers

Monday, 1 October 2012

Major organisations from business and industry will feature at the NUI Galway Graduate Jobs Fair on Monday, 8 October, from 12.30- 4pm in the Bailey Allen Hall. This free event will showcase graduate employment opportunities from all disciplines, with a diverse number of fields such as accountancy, consultancy, education, engineering, IT, law, science, retail and many other sectors represented throughout the day. Major Galway-based employers such as Avaya, Creganna, Lidl, Medtronic, Merit Medical, Smyths Toys will attend, in addition to international companies such as Abbott, Accenture, Analog Devices, PWC and Microsoft. Visitors to the event can spend the afternoon networking with Ireland’s leading graduate recruiters and avail of the opportunity to have their CV reviewed at the CV Clinic, which will run from 1.30-3.30pm. According to John Hannon, Head of the NUI Galway Career Development Centre: “Demand for NUI Galway graduates remains high, reflecting on their excellent employability status and many of Ireland’s major graduate recruiters are coming to the Jobs Fair hoping to find the next generation of leaders for their businesses. Over 90% of our most recent graduates went into work or further study last year and this Fair will also be an opportunity to get information on postgraduate programmes available in NUI Galway for those interested in further study.” Event organiser, Josephine Walsh, advises those attending the Fair not to forget their main objective: “Securing your first graduate job is the main priority. Plan in advance. Know what employers are attending and the type of opportunities they have available. Many graduate employers now recruit graduates from all academic disciplines so do not be misled by an organisation’s name – they may have the perfect graduate opportunity for you. Arrive with a ‘can do’ attitude and be prepared to network. I would also recommend that attendees bring a CV, have it reviewed at the CV Clinic and get feedback on how to package and sell all their experiences to date.” Full details on the Graduate Jobs Fair and list of exhibitors are available from www.nuigalway.ie/careers. -ENDS-     Fostóirí Móra na Gaillimhe ag Aonach Post Chéimithe OÉ Gaillimh Beidh eagraíochtaí móra ón saol gnó agus ón tionscal i láthair ag Aonach Post Chéimithe OÉ Gaillimh a bheidh ar siúl i Halla Bailey Allen, Dé Luain, an 8 Deireadh Fómhair, ó 12.30 - 4pm. Léireoidh an ócáid saor in aisce seo na deiseanna fostaíochta atá ann do chéimithe ó gach disciplín, lena n-áirítear cuntasaíocht, comhairleoireacht, oideachas, innealtóireacht, IT, dlí, eolaíocht, miondíol agus go leor earnálacha eile. Beidh fostóirí móra na Gaillimhe ar nós Avaya, Creganna, Lidl, Medtronic, Merit Medical, Smyths Toys i láthair, chomh maith le cuideachtaí idirnáisiúnta ar nós Abbott, Accenture, Analog Devices, PWC agus Microsoft. Féadfaidh cuairteoirí chuig an ócáid an tráthnóna a chaitheamh i gcuideachta earcaitheoirí móra chéimithe na hÉireann agus an deis a thapú lena gcuid CVanna a scrúdú ag Clinic na CVanna, a bheidh ar siúl idir 1.30-3.30pm. Dar le John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh:  “Tá an-éileamh i gcónaí ar chéimithe OÉ Gaillimh, rud a léiríonn an stádas fostaíochta den scoth atá acu agus tá go leor d’earcaitheoirí móra chéimithe na hÉireann ag teacht chuig Aonach na bPost ag súil go n-aimseoidh siad ceannairí den chéad ghlúin eile dá gcuid gnóthaí. Chuaigh os cionn 90% dár gcéimithe anuraidh isteach san ionad oibre nó i staidéar breise agus is deis a bheidh san Aonach seo freisin le heolas a fháil ar chláir iarchéime OÉ Gaillimh don té ar mian leis tabhairt faoin staidéar breise.” Mhol eagraí na hócáide, Josephine Walsh, dóibh siúd a bheidh ag freastal ar an Aonach gan dearmad a dhéanamh ar a bpríomhchuspóir: “Is í an chloch is mó ar do phaidrín do chéad phost mar chéimí a bhaint amach. Bí réidh ina choinne. Bí ar an eolas faoi na fostóirí a bheidh i láthair agus na deiseanna atá ar tairiscint acu. Earcaíonn go leor fostóirí céimithe as gach disciplín acadúil anois mar sin ná cuireadh teideal na heagraíochta aon dul amú ort – d’fhéadfadh deis a bheith acu a d’fheilfeadh duitse. Tar chuig an imeacht le meon dearfach agus bí sásta meascadh le daoine éagsúla. Mholfainn do dhaoine CV a thabhairt leo chomh maith agus breathnófar air ag Clinic na CVanna agus tabharfar aiseolas duit faoin mbealach is fearr le gach taithí dá bhfuil agat go dtí seo a chur le chéile agus a dhíol.” Tá an t-eolas iomlán faoin Aonach Post do Chéimithe agus liosta de na taispeántóirí le fáil ar www.nuigalway.ie/careers. -CRÍOCH-      

>> Read full story about NUI Galway Graduate Jobs Fair Features Major Galway Employers

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 > >>

Featured Stories