Charity Contribution Authorisation

Charity Contribution Authorisation Form

Staff may contribute to charities listed on this form by a deduction from your salary.  Further information about the charities is available here

ASC Forms

 As of 1st Jan 2019 Additional Superannuation Contribution (ASC) has replaced PRD

ASC10 Form

The ASC10 form must be completed by an employee on commencement at NUI Galway with the exception of hourly paid employees.

Unlike PRD, ASC is based on pensionable pay, therefore this deduction is not applicable for hourly paid employees. 

 ASC12 Form

In certain circumstances a mid-year balancing mechanism should be carried out to allow an individual the benefit of the annual thresholds. In applying for a refund an employee is required to complete an ASC12 form accepting the terms and conditions of such a refund.

 

Leavers’ Public Holiday /Untaken Annual Leave Payment

Annual Leave & Public Holiday Pay Request Form

 

Change of Bank Details

Change of Bank Details Form

The bank details form will submit to HR and HR will amend the details. Please contact HR with any queries relating to this.

 

New Hourly Paid Employee Set Up Form

New Hourly Paid Employee Set Up Form    V2.6 updated on 24.01.2023

IMPORTANT! Follow the form instructions and email this completed form to casuals.setup@universityofgalway.ie, not payroll@universityofgalway.ie. Payroll is not involved in employee setup.

 

Hourly Paid Employee Forms

 Hourly-Paid-Teaching-Staff-Timesheet

Amended Form V2.46 - 12/04/2023

Going forward please use the new version of this form. We will not be able to accept older versions of this form.

This form should only be completed, if you submitted a contract to HR and you are required to submit timesheets for part-time Teaching/Tutorials/Lab Demonstrations or Academic Related Duties including Foreign Language Assistants.

 

Exam Correctors Timesheet                          

(Amended Form V3.18 - 08/06/2023. Going forward please use the new version of this form. If the old version was emailed to the Bureau do not email the new version with the same details as this is a duplication of payment)

This form is specifically intended for marking essays that contribute to the overall examination result. It should not be used for essay corrections that do not impact the examination marks. Please reserve the use of this form exclusively for marking essays that carry examination weighta.

This form must be completed for the following type of work:

Marking of Scripts / Correction of Orals, Practicals, Essays / Postgrad Dissertation / Minor Thesis / Major Thesis Corrections

 

Payroll Payment Timesheet                             

(Amended Form V1.20 - 08/06/2023. Going forward please use the new version of this form. If the old version was emailed to the Bureau do not email the new version with the same details as this is a duplication of payment)

This form is specifically for:
1. Student Ambassador Hourly Paid Work (i.e., open days, orientation) 

Student ambassadors play a key role in promoting the University of Galway and all it has to offer. Attract new students by providing them with the best university experience. Through their personal journey and experiences.

2. Non-Academic Hourly Paid Work subject to written approval by HR (Attach approval and Justification for this payment)
3. Clinical Research Facility Healthy Volunteers (Bone Marrow Donations)
4. Acting Patients for Practical Medical Exams
Please note that this timesheet should not be used for any other engagement.

 

Foirm Údaraithe chun Síntiús a thabhairt do Charthanas

FOIRM ÚDARAITHE ASBHAINTE PÁROLLA

Is féidir le comhaltaí foirne síntiús a thabhairt do na carthanais atá liostaithe ar an bhfoirm seo trí aisbhaint óna dtuarastal.  Tá tuilleadh faisnéise faoi na carthanais le fáil anseo

 

Foirm ASC

Foirm ASC10 

Caithfidh fostaí an fhoirm ASC10 a líonadh nuair a thosóidh sé/sí ag obair in OÉ Gaillimh seachas i gcás fostaithe a íoctar de réir na huaire.

Ní hionann agus PRD, tá ASC bunaithe ar phá inphinsin, agus dá bhrí sin ní bhaineann an asbhaint seo le fostaithe a íoctar in aghaidh na huaire. 

Foirm ASC12

I gcásanna áirithe ba cheart meicníocht chothromaithe lár-bhliana a dhéanamh chun deis a thabhairt don duine leas a bhaint as na tairseacha bliantúla. Nuair a bheidh iarratas á dhéanamh ar aisíocaíocht beidh ar fhostaí foirm ASC12 a líonadh ag glacadh le téarmaí agus coinníollacha aisíocaíochta den sórt sin.

 

Pá Saoire Poiblí/Saoire Bhliantúil nár tógadh dóibh siúd atá ag imeacht

Pá Saoire Poiblí/Saoire Bhliantúil nár tógadh dóibh siúd atá ag imeacht

 

Foirm Chun Sonraí Bainc A Athrú 

Foirm chun Sonraí Bainc a athrú

 

Foirm um Shocrú Conartha d’Fhostaithe a Íoctar de réir na hUaire

Foirm um Shocrú Conartha d’Fhostaithe a Íoctar de réir na hUaire‌ - Foirm Leasaithe V2.6 - 24/01/2023

 

Foirmeacha d’Fhostaithe a Íoctar de réir na hUaire

Bileog Ama Na Foirne Teagaisc A Íoctar In Aghaidh Na Huaire

Foirm Leasaithe V2.46 - 12/04/2023.

Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo

Níor cheart an fhoirm seo a chomhlánú ach amháin má chuir tú conradh isteach chuig AD agus go bhfuil ort bileoga ama a chur isteach le haghaidh Íocaíocht Teagaisc / Teagaisc/ Léirithe Saotharlainne páirtaimseartha nó Dualgais Acadúla lena n-áirítear Cúntóirí Teangacha Iasachta.

 

Bileog Ama Ceartaitheora

(Foirm Leasaithe V3.15 - 04/01/2019. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Ní mór an Fhoirm seo a líonadh don chineál oibre seo a leanas:-

Marcáil Scripteanna / Marcáil Béaltrialacha, Ceartú Scrúduithe Praiticiúla, Aistí / Tráchtas Iarchéime / Miontráchtas / Mórcheartúcháin Tráchtais

 

Iarratais Íocaíochta (Don Oifig Párolla)

(Foirm Leasaithe V1.16 - 04/01/2019. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Níor cheart an bhileog ama seo a úsáid ach amháin nuair nach bhfuil do chineál oibre clúdaithe ar Bhileog Ama do Chomhaltaí Foirne Teagaisc a Íoctar in aghaidh na hUaire nó ar Bhileog Ama Ceartaitheora.

Nó má tá tú ag fáil íocaíochta ar theagasc nach n-íoctar in aghaidh na huaire.