Module Code: LT6105

Micro-credential Overview

Is é aidhm an mhodúil seo mic léinn a chumasú sna scileanna feidhmeacha a bhaineann le haistriúchán téacsanna ó Bhéarla go Gaeilge, mar aon le léargas ginearálta a thabhairt dóibh ar ghnéithe de ghramadach agus de chomhréir na Gaeilge. Díreofar ar chineálacha faoi leith téacsanna (seachas téacsanna liteartha) a bhíonn á n-aistriú ag aistritheoirí gairmiúla agus cíorfar na háiseanna atá ar fáil d’aistritheoirí le cabhrú leo agus iad i mbun oibre. Déanfar anailís ar straitéisí an aistriúcháin agus ar na bealaí chun déileáil le dúshláin ar leith a thagann chun cinn. Ar na téamaí is mó a phléifear sa mhodúl seo, tá na dúshláin a bhaineann le buntéacsanna ó thaobh brí agus céille de, coibhéis shásúil sa spriocthéacs, agus na dúshláin a bhaineann leis an nGaeilge mar sprioctheanga aistriúcháin.

Start Date

Academic Year 2024/25 - Semester 1

Mode of Study and Assessment

The mode of study for this Micro-credential is Online Learning.

Assessment will be carried out on a continuous basis.

NFQ Level and ECTS

Level 9

5 ECTS 

Application Process

From the 1st April 2024 you can apply for any University of Galway Micro-credential through our Online Application Portal

When completing your application please make sure to select the following categories:

Academic level: Micro-credentials and CPD
College/Interest type: Micro-credentials/CPD Postgrad Level 9
Academic programme: Arts & Social Science Micro-credentials - CPC17

You will need to manually enter the Module Name and Code under ‘Module Name’ on the second page of your application. Please copy the name and code below:

Aistriúchán Téacsanna 1 - LT6105

You can find more details on our application process here.

Course Fees

€650*

Subsided fee: €325

*Candidates who meet the eligibility criteria may qualify for a 50% fee subsidy, subject to the availability of subsidised places. For eligibility details, please refer to the Eligibility Criteria on the Micro-credentials webpage.

Entry Requirements 

  • Bunchéim ag leibhéal 8
  • Applicants must be over 21 years of age.

Contact Information

If you have any queries please email: microcreds@universityofgalway.ie