Module Code: LT116

Micro-credential Overview

Is é aidhm an mhodúil seo go mbeadh tuiscint ag an mac léinn ar an bpleanáil teanga, mar choincheap, agus ar an bpróiseas a bhaineann léi mar chleachtas agus mar ghníomh feidhmeach. Caithfear solas ar na díospóireachtaí iomadúla a bhaineann le sainiú na pleanála teanga agus ar an nasc atá idir í agus an beartas teanga (Spolsky, 2004; Ricento, 2006, 2019). Déanfar scagadh ar na réimsí éagsúla den phleanáil teanga – an phleanáil chorpais, an phleanáil stádais agus an phleanáil sealbhaithe – agus déanfar iniúchadh ar an gcaidreamh atá idir na réimsí sin agus próiseas na pleanála teanga féin. Chuige sin, breathnófar ar stair agus ar fhorás na pleanála teanga in Éirinn ó bhunú an tSaorstáit anuas go dtí na 1990idí. Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Start Date

Academic Year 2024/25 - Seimeastar 1

Reáchtáiltear dhá cheardann deireadh seachtaine in aghaidh an tseimeastair.

Mode of Study and Assessment

The mode of study for this Micro-credential is Blended Learning (in-person and online). Assessment will be carried out on a continuous basis.

NFQ Level and ECTS

Level 9

5 ECTS 

Application Process

From the 1st April 2024 you can apply for any University of Galway Micro-credential through our Online Application Portal

When completing your application please make sure to select the following categories:

Academic level: Micro-credentials and CPD
College/Interest type: Micro-credentials/CPD Postgrad Level 9
Academic programme: Arts & Social Science Micro-credentials - CPC17

You will need to manually enter the Module Name and Code under ‘Module Name’ on the second page of your application. Please copy the name and code below:

Próiseas na Pleanála Teanga I - LT116

You can find more details on our application process here.

Course Fees

€650

Entry Requirements 

  • Bunchéim ag leibhéal 8
  • Applicants must be over 21 years of age.
  • Beidh an modúl seo feiliúnach d’oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh buntáiste acu siúd atá ag obair cheana féin in earnáil na Gaeilge go naisiúnta agus Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á feidhmiú acu.

Contact Information

If you have any queries please email: microcreds@universityofgalway.ie